ORDIN nr. 546 din 4 iunie 2003privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat în medicina, stomatologie şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2003
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 10 iunie 2003    În temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidentialului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 41/2002, cu completările ulterioare,vazand Referatul Direcţiei generale resurse umane, formare profesională, concursuri şi examene nr. DB/5.099 din 4 iunie 2003,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidentiat în medicina, stomatologie şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2003, se stabileşte la suma de 1.500.000 lei. (2) Candidaţii depun aceasta taxa în contul Centrului Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali nr. 500314725971, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti sau la casieria instituţiei, din Str. Regiei nr. 8, Bucureşti.  +  Articolul 2Sumele încasate de Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii de organizare şi desfăşurare a concursurilor anuale de rezidentiat, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Direcţia generală resurse umane, formare profesională, concursuri şi examene şi Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor Medicali vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 4 iunie 2003.Nr. 546.--------------