ORDIN nr. 704 din 15 mai 2003pentru aprobarea Listei specificatiilor tehnice şi a documentelor tehnice directoare de referinţa în domeniul produselor pentru construcţii şi al construcţiilor
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 6 iunie 2003    În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista specificatiilor tehnice şi a documentelor tehnice directoare de referinţa în domeniul produselor pentru construcţii şi al construcţiilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statBucureşti, 15 mai 2003.Nr. 704.  +  Anexa 1 LISTAspecificatiilor tehnice şi a documentelor tehnice directoare de referinţa în domeniul produselor pentru construcţii şi al construcţiilorSR EN 179/A1:2002 Accesorii pentru construcţii. Dispozitive pentru ieşire de urgenta acţionate printr-un carlig sau o placa de impingere. Cerinţe şi metode de încercareSR EN 197-1:2002 Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzualeSR EN 459-1:2003 Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitateSR EN 671-1:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranti interiori echipati cu furtunuri semirigideSR EN 681-1/A2:2003 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizarii. Partea 1: Cauciuc vulcanizatSR EN 681-2/A1:2003 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizarii. Partea 2: Elastomeri termoplasticiSR EN 681-3/A1:2003 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizarii. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizatSR EN 681-4/A1:2003 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizarii. Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnatSR EN 934-4:2002 Adaosuri pentru beton, mortar şi pasta. Partea 4: Adaosuri pentru paste pentru cabluri postensionate. Definiţii, condiţii şi conformitateSR EN 1935:2003 Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercareSR EN 1341:2002 Dale de piatra naturala pentru pavari exterioare. Condiţii şi metode de încercareSR EN 1342:2002 Pavele de piatra naturala pentru pavari exterioare. Condiţii şi metode de încercareSR EN 1343:2002 Borduri de piatra naturala pentru pavari exterioare. Condiţii şi metode de încercareSR EN 12004/A1:2003 Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţiiSR EN 12050-1:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecaleSR EN 12050-2:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecaleSR EN 12050-3:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecaleSR EN 12050-4:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de întreţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecaleSR EN 12094-5:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasa presiune şi actionarile lor pentru sisteme cu CO(2)SR EN 12094-6:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune a sistemelor de stingere cu CO(2)SR EN 12094-7:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO(2)SR EN 12094-13:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antireturSR EN 12259-1+A1:2002 Staţii de epurare. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apa pulverizata. Partea 1: SprinklereSR EN 12259-3/A1:2003 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apa pulverizata. Partea 3: Sistem de supape de alarma apa-aerSR EN 12259-4/A1:2003 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apa pulverizata. Partea 4: Dispozitive de alarma cu motor hidraulicSR EN 12416-1:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare a elementelor componenteSR EN 12416-2:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Conceptie, construcţie şi întreţinereSR EN 12839:2002 Produse prefabricate din beton. Elemente de închidereSR EN 12859:2003 Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercareSR EN 12860:2003 Lianti-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercareSR EN 13055-1:2003 Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de cimentSR EN 13139:2003 Agregate pentru mortareSR EN 13162:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vata minerala (MW). SpecificaţieSR EN 13163:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). SpecificaţieSR EN 13164:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spuma de polistiren extrudat (XPS). SpecificaţieSR EN 13165:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spuma rigida de poliuretan (PUR). SpecificaţieSR EN 13166:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spuma fenolica (PF). SpecificaţieSR EN 13167:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulara (CG). SpecificaţieSR EN 13168:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vata de lemn (WW). SpecificaţieSR EN 13169:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). SpecificaţieSR EN 13170:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din pluta expandata (ICB). SpecificaţieSR EN 13171:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). SpecificaţieSR EN 13249:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi straturilor de rulare)SR EN 13250:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de cai ferateSR EN 13251:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de terasament, fundaţii şi structuri de sustinereSR EN 13252:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru a fi utilizate în sistemele de drenajSR EN 13253:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de protecţie împotriva eroziunii (protecţia de coasta, acoperire de mal)SR EN 13254:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi barajeSR EN 13255:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici utilizate pentru utilizarea în construcţii de canaleSR EN 13256:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de tunele şi de structuri subteraneSR EN 13257:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de îngropare a deşeurilor solideSR EN 13265:2003 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichideSR EN 13383-1:2003 Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii-------