ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 20 mai 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 2 iunie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 100^1, cu următorul cuprins:"Art. 100^1. - În mod excepţional, pentru persoanele numite de Preşedintele României, de către Parlament la propunerea Preşedintelui României sau, potrivit legii, de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, Birourile permanente ale Camerelor, în şedinţa comuna, pot aproba, la sesizarea Preşedintelui României, îndeplinirea în continuare a funcţiei care a generat cazul de incompatibilitate, dacă un interes public impune aceasta."2. Punctul II/2 din declaraţia de avere cuprinsă în anexa la titlul I "Asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice, prevenirea şi combaterea corupţiei" din cartea II "Modificarea unor reglementări în scopul prevenirii şi combaterii corupţiei" se modifica şi va avea următorul cuprins:"2. Cuantumul depozitelor şi al conturilor curente în valută sau în lei, în ţara ori în străinătate, a căror valoare însumată depăşeşte echivalentul a 10.000 euro:................................................................................................................................................................................................................................................................  +  Articolul 2Declaraţia de avere, modificată potrivit art. I pct. 2, se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul pentru relaţia cu Parlamentul,Acsinte GasparBucureşti, 20 mai 2003.Nr. 40.-------