ORDIN nr. 728 din 19 mai 2003pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intra/ies în/din apele naţionale navigabile ale României
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 2 iunie 2003    Având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, prevederile Directivei Consiliului nr. 2002/59/EC din 27 iunie 2002 stabilind un sistem de informare şi monitorizare a traficului navelor, care înlocuieşte Directiva Consiliului nr. 93/75/EEC,în temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Sistemul de informare şi monitorizare a traficului navelor care intra/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Navala Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 581/1999 privind cerinţele minime pentru navele maritime care transporta mărfuri periculoase sau poluante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 16 decembrie 1999.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statBucureşti, 19 mai 2003.Nr. 728.  +  AnexăSISTEM 19/05/2003