LEGE Nr. 101 din 12 noiembrie 1994pentru aderarea României la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 323 din 22 noiembrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia adera la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 31 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANACORD 01/07/1970