ORDIN nr. 249 din 31 martie 2003pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate și salubritate pentru producerea, importul, controlul calității, comercializarea și utilizarea nutreturilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanțelor energetice, substanțelor minerale și a nutreturilor speciale
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI SI PĂDURILOR nr. 249 din 31 martie 2003
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII nr. 358 din 15 aprilie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 28 mai 2003  Având în vedere prevederile art. 14 din Legea zootehniei nr. 72/2002 și ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002,văzând Referatul de aprobare nr. 131.318 din 28 martie 2003 al Direcției generale de implementare, reglementare și de management al resurselor biotehnologice,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor și ministrul sănătății și familiei emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba Normele privind parametrii de calitate și salubritate pentru producerea, importul, controlul calității, comercializarea și utilizarea nutrețurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanțelor energetice, substanțelor minerale și a nutrețurilor speciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor
  Ilie Sarbu
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
   +  ANEXĂNORMEprivind parametrii de calitate și salubritate pentru producerea, importul, controlul calității,comercializarea și utilizarea nutrețurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri,premixurilor, substanțelor energetice, substanțelor minerale și a nutrețurilor speciale