REGLEMENTĂRI din 11 februarie 2003privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR2*)
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 bis din 18 aprilie 2003  -------------*) Aprobate de Ordinul nr. 211 din 11 februarie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 275 din 18 aprilie 2003.REGLEMENTĂRI ŞI NORME TEHNICE ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE │ R.N.T.R. - 2 ││ TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Reglementări privind condiţiile tehnice pe care trebuie │Aprobate prin Ordinul││să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea │ministrului ││admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România│nr. 211/2003└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi        ABS: - Sistem automat antiblocare a roţilor la frânare Acord Geneva 1958: - Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice                       uniforme aplicabile vehiculelor cu roţi, echipamentelor                       şi componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe                       vehicule cu roţi şi condiţiile de recunoaştere reciprocă                       a omologarilor eliberate pe baza acestor prescripţii,                       încheiat la Geneva la 27 martie 1958 (Rev 2)        ADR: - Acordul european referitor la transportul rutier                       internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat                       la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a                       aderat prin Legea nr. 31/1994, publicată în Monitorul                       Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994        AETR: - Acordul european privind activitatea echipajelor                       vehiculelor care efectuează transporturi rutiere                       internaţionale (AETR), încheiat la Geneva la 1 iulie                       1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994,                       publicată în Monitorul Oficial al României, Partea                       I, nr. 323 din 22 noiembrie 1994        ASR: - dispozitiv automat antipatinare la demarare sau                       accelerare        ATP: - Acordul cu privire la transporturile internaţionale de                       produse perisabile şi cu privire la mijloacele de                       transport speciale care trebuie folosite pentru aceste                       transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie                       1970, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului                       nr. 75/1998, publicată în Monitorul Oficial al României,                       Partea I, nr. 319 din 28 august 1998        CE - Comunitatea Europeană        CEE - Comunitatea Economică Europeană     Componenta - un dispozitiv, cum ar fi farul sau lampa, care trebuie                       sa corespundă prevederilor unei directive de bază,                       regulament sau standard, cuprinse în prezentele                       reglementări, care poate fi omologat separat, atunci                       când acest lucru este prevăzut în mod expres     Conducător - conducătorul vehiculului rutier     Directiva - act normativ al Consiliului/Comisiei sau al                       Parlamentului European  Directiva de baza - directiva care se referă la omologarea unui anumit     (specifica) sistem al vehiculului (de exemplu sistemul de frânare)                       sau a unei componente (de exemplu farul) ori a unei                       entităţi tehnice independente (de exemplu bara                       antiimpanare), care poate fi omologată separat de                       vehicul   Directiva-cadru - directiva care se referă la omologarea unui tip de                       vehicul în întregime      EN - Standard European      EURO - 1 - omologare privind emisiile poluante ale                       autovehiculelor conform Directivei 70/220/CEE modificată                       prin Directiva 96/69/CE treapta A, sau Regulamentului                       nr. 83 ECE - UN seria de amendamente 02, ori omologarea                       motoarelor diesel pentru autovehicule, conform                       Directivei 88/77/CEE modificată prin Directiva                       91/542/CEE I, sau Regulamentului nr. 49 ECE - UN seria                       de amendamente 02 treapta A      EURO - 2 - omologare privind emisiile poluante ale                       autovehiculelor conform Directivei 70/220/CEE,                       modificată prin Directiva 96/69/CE, treapta B,                       sau Regulamentului nr. 83 ECE -UN seria de amendamente                       03, ori omologarea motoarelor diesel pentru                       autovehicule, conform Directivei 88/77/CEE, modificată                       prin Directiva 91/542/CEEII, sau Regulamentului                       nr. 49 ECE - UN seria de amendamente 02 treapta B      EURO - 3 - omologare privind emisiile poluante ale                       autovehiculelor conform Directivei 70/220/CEE modificată                       prin Directiva 98/69/CE, treapta A, sau Regulamentului                       nr. 83 ECE -UN seria de amendamente 05, ori                       omologarea motoarelor diesel pentru autovehicule,                       conform Directivei 88/77/CEE, modificată prin Directiva                       1999/96/CE treapta A, sau Regulamentului nr. 49 ECE - UN                       seria de amendamente 03 treapta A      EURO - 4 - omologare privind emisiile poluante ale                       autovehiculelor conform Directivei 70/220/CEE,                       modificată prin Directiva 98/69/CE treapta B, sau                       Regulamentului nr. 83 ECE - UN seria de amendamente 05,                       ori omologarea motoarelor diesel pentru autovehicule,                       conform Directivei 88/77/CEE modificată prin Directiva                       1999/96/CE treapta B(1), sau Regulamentului nr. 49 ECE -                       UN seria de amendamente 03 treapta B(1) Familie de vehicule - familia de tipuri de vehicule se compune din vehicule                       care nu se deosebesc între ele sub următoarele aspecte:                       - constructor;                       - deosebiri esenţiale privind construcţia şi/sau                       concepţia;                       - diferenţe evidente şi fundamentale privind sasiul                       şi/sau sistemul de rulare                       - motor (combustie interna/electric/hibrid)   Masa proprie a - masa vehiculului carosat, gata de drum fără  vehiculului (masa încărcătura, cu dispozitivul de atelare, dacă este vorba vehiculului gata de de un vehicul tractor, sau masa şasiului-cabina, dacă        drum) constructorul nu monteaza caroserie şi/sau dispozitivul                       de atelare, inclusiv lichidul de răcire, lubrifianţi,                       90% din carburant, 100% din alte lichide, cu excepţia                       apelor uzate, scule, roata de rezerva şi conducătorul                       (75 kg) şi pentru autobuze şi autocare masa                       insotitorului (75 kg), dacă acest loc este prevăzut în                       vehicul. Masa totală maximă - masa totală maximă a vehiculului sau ansamblului de autorizată (pentru vehicule încărcate, autorizată pentru circulaţia pe vehicul/ansamblu de drumurile publice din România, conform legislaţiei în      vehicule) vigoare. Ea nu poate sa depăşească masa maximă tehnic                       admisibilă stabilită de constructor.     Masa maximă - masa egala sau mai mica decât masa maximă tehnic    admisibilă de admisibilă şi egala sau mai mica decât masa maxima   înmatriculare/ totală autorizată, pentru o varianta constructivă data, exploatare (pentru conform definitiilor din anexa 4 la Directiva 97/27/CE vehicul/ansamblu de      vehicule) Masa maximă tehnic - masa proprie a vehiculului la care se adauga masa     admisibilă încărcăturii, stabilită de constructorul acestuia,   (constructivă) ţinând seama de dimensionarea componentelor si                       echipamentelor acestuia Masa maximă tehnic - masa corespunzătoare sarcinii statice verticale maximeadmisibilă pe punctul pe dispozitivul de cuplare, admisă de constructorul    de cuplare al autovehiculului; ea nu include, prin definiţie, masa   autovehiculului dispozitivului de cuplare în cazul autoturismelor si                       autotractoarelor, dar o include în cazul celorlalte                       vehicule Masa maximă tehnic - masa corespunzătoare sarcinii statice verticale maxime    admisibilă pe transferate de remorca pe dispozitivul de cuplare al punctul de cuplare autovehiculului, declarata şi admisă de constructorul al unei semiremorci remorcii cu axa centrala sau al semiremorcii; ea trebuie sau remorci cu axa sa respecte limitele prevăzute în prezentele      centrala reglementări pentru tipul respectiv de vehicul, dacă                       asemenea limite exista  Masa remorcabila - masa remorcii cu protap, sau a semiremorcii dotată cu                       axa de tractare cuplata la un autovehicul, respectiv                       masa corespunzătoare sarcinii aplicate pe axele unei                       semiremorci sau remorci cu axa centrala cuplata                       la un autovehicul. Prin masa remorcabila maximă tehnic                       admisibilă se înţelege masa remorcabila maximă declarata                       de constructor. Masa maximă tehnic - masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim    admisibilă pe admisibilă transmisă solului de axa/grupul de axe   axa/grup de axe respectiv în funcţie de construcţia vehiculului şi care                       este declarata de constructor     Masa maximă - masa admisibilă pe axa conform reglementărilor în    autorizată pe vigoare în România, care nu poate însă sa depăşească   axa/grup de axe masa maximă tehnic admisibilă pe axa/grup de axe         ISO Organizaţia Internaţionala de Standardizare  Omologare pentru - procedura administrativă prin care autoritatea    circulaţia pe competenta certifica, conform legislaţiei în vigoare,  drumurile publice ca un tip de vehicul, un sistem sau componenta ori o     din România entitate tehnica independenta satisface cerinţele                       tehnice prevăzute în prezentele reglementări  Omologare de tip - procedura administrativă prin care autoritatea                       competenta certifica, conform legislaţiei în vigoare,                       la cererea constructorului sau a reprezentantului                       autorizat al acestuia, ca un vehicul fabricat sau                       importat în serie satisface cerinţele tehnice prevăzute                       pentru acest caz în prezentele reglementări  Omologarea de tip - procedura administrativă prin care autoritatea în mai multe etape competenta certifica, conform legislaţiei în vigoare,                       la cererea constructorului sau a reprezentantului                       autorizat al acestuia, ca un tip de vehicul incomplet                       sau completat satisface cerinţele tehnice prevăzute în                       prezentele reglementări. Poate fi acordată pentru                       vehiculul completat, vehiculul de baza (de exemplu sasiu                       echipat) sau pentru alte trepte intermediare de                       montaj al vehiculului.     Omologare - - procedura administrativă prin care autoritatea     certificare competenta atesta, conform legislaţiei în vigoare, ca un     individuală vehicul fabricat sau importat satisface cerinţele                       tehnice prevăzute pentru acest caz în prezentele                       reglementări. Ea poate fi acordată în cazul:                       a) vehiculelor noi care nu se fabrica în serie (de                       exemplu, vehiculele montate din piese separate sau                       produse artizanal), vehiculelor cu destinaţii speciale,                       sau vehiculelor noi importate, care nu au omologare de                       tip pentru circulaţia pe drumurile publice din                       România;                       b) certificării stării tehnice a vehiculelor utilizate,                       care au mai fost înmatriculate în străinătate;                       c) modificării categoriei de încadrare sau a categoriei                       de folosinţa a vehiculului;                       d) înlocuirii tipului de motor prevăzut de constructor                       cu alt tip;                       e) înlocuirii caroseriei şi/sau a şasiului vehiculului;                       f) înlocuirii ori modificării unor componente, sisteme                       sau entităţi tehnice cu altele din afară gamei de                       echipare originala Prima înmatriculare - înmatricularea pentru prima data a unor vehicule                       rutiere noi, care nu au mai fost înmatriculate anterior                       în alta ţara Prima înmatriculare - înmatricularea pentru prima data în România a unor     în România vehicule rutiere utilizate, care au mai fost                       înmatriculate anterior în alta ţara Regulament CEE (CE) - Regulament al Uniunii Europene Regulament ECE - UN - Regulament anexa la Acordul privind adoptarea de                       prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu                       roţi, echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate                       sau utilizate pe vehicule cu roţi şi condiţiile de                       recunoaştere reciprocă a omologarilor eliberate pe baza                       acestor prescripţii, încheiat la Geneva la 27 martie                       1958    RE3 ECE - UN - Rezoluţia de ansamblu nr. 3 a Comisiei Economice                       pentru Europa a ONU        STAS - standard de stat         SR - standard roman       SR ISO - standard roman echivalent cu un standard ISO        SR EN - standard roman echivalent cu un standard european (EN)     Seria 01 de - seria de modificări 01 a unui regulament ECE - UN     amendamente (varianta iniţială este seria 00)       Sistem - orice sistem al vehiculului, cum ar fi franele,                       dispozitivele de protecţie impotriva poluarii provocate                       de gazele de evacuare, amenajările interioare etc., care                       trebuie sa îndeplinească prevederile unei directive de                       baza, regulament, standard, cuprinse în prezentele                       reglementări   Tip de vehicul - vehiculele dintr-o anumită categorie, identice cel                       puţin în ceea ce priveşte aspectele esenţiale indicate                       în reglementarea pe baza căreia se face omologarea de                       tip. Un tip de vehicul poate avea variante şi versiuni                       diferite  Entitate tehnică - un dispozitiv destinat sa facă parte dintr-un vehicul,    independentă cum ar fi bara antiimpanare, care trebuie sa corespundă                       prevederilor unei directive de baza, regulament,                       standard, cuprinse în prezentele reglementări, si                       destinat sa facă parte dintr-un vehicul, care poate fi                       omologat separat, dacă directiva prevede acest lucru în                       mod expres, dar numai în legătura cu unul sau mai multe                       tipuri de vehicule      Varianta - vehiculele dintr-un anumit tip, identice cel puţin în                       ceea ce priveşte aspectele esenţiale indicate în                       reglementarea pe baza căreia se face omologarea de tip                       (pentru autoturisme şi vehiculele cu doua sau trei                       roţi directivele-cadru respective)      Versiune - vehiculele dintr-o anumită varianta, identice cel                       puţin în ceea ce priveşte aspectele esenţiale indicate                       în reglementarea pe baza căreia se face omologarea de                       tip (pentru autoturisme şi vehiculele cu doua sau trei                       roţi directivele-cadru respective)   Vehicul de bază - orice vehicul incomplet al cărui număr de identificare                       se păstrează în cursul etapelor ulterioare ale                       omologării în mai multe etape    Vehicul lung - combinaţie de vehicule la care remorca sau semiremorca                       aparţine categoriilor O(1), O(2) şi O(3), a căror                       lungime depăşeşte 8 m, sau care aparţine categoriei O(4)    Vehicul greu - autovehicul având o masa maximă tehnic admisibilă care                       depăşeşte 7,5 tone, cu excepţia autotractoarelor pentru                       semiremorci, precum şi autobuz articulat din clasele II                       şi III    Vehicul lent - vehicul sau combinaţie de vehicule având, prin                       construcţie, o viteza maximă care nu depăşeşte 30 km/h  Vehicul fabricat - vehicul fabricat într-un număr anual de bucăţi, pentru    în serie mică întreaga familie căreia ii aparţine acesta, care nu                       depăşeşte 500 de bucăţi pentru o familie de autoturisme                       şi remorcile acestora şi 200 de bucăţi de familie pentru                       celelalte autovehicule şi remorcile acestora ori                       vehicule cu doua sau trei roţi  Vehicul utilizat - vehicul care a mai fost înmatriculat anterior  Vehicul completat - vehiculul care constituie finalizarea procesului de                       omologare în mai multe etape şi care satisface cerinţele                       tehnice prevăzute în prezentele reglementări tehnice  Vehicul incomplet - vehiculul a cărui finalizare necesita cel puţin o                       etapa de fabricaţie, pentru ca acesta sa devină vehicul                       completat Vehicule aparţinând - vehiculele care aparţin sfarsitului de serie, a cărorsfârşitului de serie omologare nu mai este valabilă, care pot fi    de fabricaţie înmatriculate, admise în circulaţie sau în exploatare                       pentru următoarele 12 luni. Numărul maxim de vehicule,                       dintr-unul sau mai multe tipuri, puse în circulaţie în                       cadrul sfarsitului de serie, nu trebuie sa depăşească                       pentru autovehiculele M(1)10%, iar pentru celelalte                       vehicule 30% din numărul total de vehicule din                       tipurile în cauza, admise în circulaţie în România în                       anul precedent.                       Dacă acest număr este mai mic de 100, se accepta 100 de                       bucăţi.  +  Capitolul 1 Obiectul şi domeniul de aplicare1. Prezentele reglementări definesc cerinţele pe care trebuie sa le îndeplineasca vehiculele rutiere la omologarea în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, sub aspectul siguranţei active şi pasive, protecţiei mediului ambiant şi protecţiei drumurilor publice. Aceste prevederi nu se aplica vehiculelor aflate în tranzit internaţional prin România.2. Prezentele reglementări se aplica tuturor categoriilor de vehicule destinate sa circule în mod permanent sau ocazional pe drumurile publice şi care pot avea, prin construcţie, o viteza mai mare de 6 km/h, sunt destinate transportului de persoane şi/sau de mărfuri ori efectuării de servicii sau lucrări.3. Sistemele, componentele sau entităţile tehnice independente care concura la siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului, precum şi piesele de schimb aferente trebuie sa îndeplineasca cerinţele specifice, indicate în prezentele reglementări sau în standardele specifice, pentru a putea fi utilizate la vehiculele autorizate sa circule pe drumurile publice.4. Admiterea în circulaţie a combinaţiilor de vehicule este condiţionată de asigurarea compatibilitatii dintre autovehiculul tractor şi vehiculul tractat şi de respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecăruia dintre aceste vehicule.5. Condiţiile tehnice impuse pentru omologarea/certificarea individuală a vehiculelor produse artizanal sau a vehiculelor noi produse în serii (cantităţi) mici, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, sunt cele indicate, pentru fiecare dintre aceste vehicule, în cap. IV al prezentelor reglementări, precum şi în anexele la acestea.6. Condiţiile tehnice impuse pentru omologarea individuală a vehiculelor utilizate care au fost importate sunt cele care au fost valabile la data omologării de tip a vehiculului respectiv, cu excepţia cazurilor în care prezentele reglementări indica cerinţe mai severe, îndeosebi în domeniul protecţiei mediului, sau existenta unor componente ori echipamente moderne pentru siguranţa rutieră, care pot fi adaptate tinându-se seama de construcţia vehiculului respectiv.  +  Capitolul 2 Proceduri de aplicare a prezentei reglementări1. În conformitate cu prevederile art. 2 şi 3 din Hotarârea Guvernului nr. 768/1991 privind înfiintarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Registrul Auto Român" (RAR), republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 1 noiembrie 1994, precum şi pe baza împuternicirilor date de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumita în continuare Registrul Auto Român, certifica încadrarea vehiculelor rutiere în normele de siguranţa a circulaţiei, de protecţie a mediului, de protecţie a drumurilor pe care circula, precum şi încadrarea în categoriile prevăzute de reglementările în vigoare. În acest scop acorda:1.1. Omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice din România a vehiculelor rutiere construite în ţara sau importate în serii (cantităţi) mai mari de 10 bucăţi de acelaşi tip pe an, se acorda pe baza respectării condiţiilor tehnice indicate în cap. IV şi în anexa nr. 2. La extinderea omologării de tip pentru circulaţia pe drumurile publice pentru vehiculele ce provin dintr-un tip de baza cu omologare de tip pentru circulaţie în vigoare se aplica reglementările care erau valabile la data omologării tipului de baza, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte dispoziţii. Pentru vehiculele speciale, definite la cap. III al prezentelor reglementări, se vor aplica prevederile din anexa XI a directivei 70/156/CEE, ultima modificare prin directiva 2001/116/CE, apendicele 1-4 în funcţie de destinaţia vehiculului special.1.1.1. La omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice din România a vehiculelor pentru care exista omologarea de tip comunitară a întregului vehicul, respectiv autoturismele şi vehiculele cu 2 sau 3 roţi, este necesară şi suficienta numai conformitatea cu prevederile directivelor cadru - 70/156/CEE şi respectiv 92/61/CE, la nivelul ultimelor modificări indicate în prezenta reglementare, urmând a se prezenta Certificatul de omologare UE a vehiculului, conform Directivei cadru, cu anexa III la Directiva 70/156/CEE pentru autoturisme sau anexa II la Directiva 92/61/CE pentru vehicule cu 2 sau 3 roţi, precum şi un model de vehicul conform omologării.Începând cu 9 noiembrie 2003 la omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice din România a vehiculelor cu 2 sau 3 roţi, este necesară şi suficienta numai conformitatea cu prevederiledirectivei cadru 2002/24/CE, urmând a se prezenta Certificatul de omologare UE a vehiculului, conform Directivei cadru, cu anexa II la directiva, precum şi un model de vehicul conform omologării. La cererea fabricantului aceasta cerinţa se poate aplica de la 9 mai 2003. Omologarile pentru aceste vehicule acordate înainte de 9 noiembrie 2003 ramân valabile. De asemenea pot fi acordate în continuare extensii la omologarile acordate înainte de 9 noiembrie 2003 conform dispoziţiilor directivei în baza căreia a fost iniţial acordată omologarea.1.1.2. În cazul în care nu exista omologare de tip comunitară pentru întregul vehicul, omologarea de tip se acorda pe baza prezentării documentelor care atesta corespondenta diferitelor sisteme, componente sau entităţi tehnice independente ale acestuia cu cerinţele tehnice prevăzute în prezentele reglementări şi efectuării încercarilor sau verificărilor necesare.1.1.3. De la procedura de certificare şi omologare pentru circulaţia pe drumurile publice din România sau de la unele prevederi ale prezentelor reglementări pot fi exceptate vehiculele indicate în cap. VI, cu respectarea cerinţelor din acest capitol, aplicabile pentru cazul dat.1.1.4. În cazul carosarii sasiurilor echipate, omologate ca tip pentru circulaţie, precum şi al modificării sau schimbării destinaţiei suprastructurii unor vehicule omologate, pentru sasiurile echipate se iau în considerare reglementările care au stat la baza omologării lor, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd, în mod expres, alte dispoziţii1.1.5. Pentru modificări importante care afectează parametrii de baza, structura de rezistenta sau destinaţia (categoria de folosinţa) a vehiculului stabilită de producător, precum şi în cazul vehiculelor construite din elemente reciclate sau cu utilizarea de elemente reciclate, care pot afecta siguranţa rutieră şi protecţia mediului, la omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice este necesară prezentarea avizului favorabil al fabricantului tipului de baza si, după caz, certificate pentru respectarea reglementărilor în vigoare privind protecţia mediului de către vehiculul în cauza.1.2. Omologarea şi certificarea individuală pentru circulaţia pe drumurile publice din România a vehiculelor rutiere:1.2.1. omologarea individuală a vehiculelor noi, de acelaşi tip, construite în ţara ori importate de aceeaşi persoana fizica sau juridică, în serii (cantităţi) care nu depăşesc 10 vehicule pe an, care nu sunt omologate ca tip, sau a vehiculelor - unicat, montate din piese separate sau produse artizanal, în ateliere nespecializate; ele trebuie sa corespundă prevederilor prezentelor reglementări valabile pentru omologarea individuală, conform definiţiei, şi sunt supuse, după caz, unor încercari sau verificări tehnice;1.2.2. la omologarea individuală a vehiculelor fabricate artizanal sau în serii mici, în cazul când practic nu este posibil sa se aplice toate prevederile tehnice din reglementările internaţionale indicate în capitolul IV pentru omologarea de tip, Registrul Auto Român va proceda la asimilarea vehiculului respectiv, pornind de la analiza comparativa a construcţiei sau componentei acestuia, cu tipuri de vehicule omologate ca tip, existente în banca sa de date, reducând încercarile la cele strict necesare precum şi la un control general care se poate efectua pe liniile de control tehnic existente;1.2.3. certificarea stării tehnice a vehiculelor utilizate; pentru aceste vehicule posesorul trebuie sa prezinte documentele necesare emise în ţara de origine, din care sa reiasă datele de identificare şi condiţiile tehnice pe care le-au îndeplinit la înmatricularea în străinătate şi trebuie sa corespundă prevederilor specifice pentru aceasta categorie, cuprinse în cap. IV. Aceste vehicule vor fi supuse unei verificări tehnice pe liniile de control existente şi verificării autenticităţii si, dacă este necesar, atunci când nu exista documente privind unele prevederi privind protecţia mediului, unor încercari de către laboratoarele autorizate;1.2.4. înlocuirea caroseriei şi/sau a şasiului vehiculelor care trebuie sa corespundă prevederilor din prezenta reglementare valabile pentru omologare, iar vehiculele sunt supuse, după caz, unor încercari sau verificări tehnice;1.2.5. modificarea categoriei de încadrare sau a categoriei de folosinţa a vehiculului care trebuie sa corespundă prevederilor prezentelor reglementări valabile pentru omologare, iar vehiculul este supus, după caz, unor încercari sau verificări tehnice.1.2.6 înlocuirea tipului de motor prevăzut de constructor cu alt tip care trebuie sa corespundă prevederilor din prezenta reglementare valabile pentru omologare iar vehiculul este supus, după caz, unor încercari sau verificări tehnice.1.3. Certificarea şi omologarea componentelor şi entităţilor tehnice independente care concura la siguranţa rutieră şi la protecţia mediului şi care pot fi certificate/omologate separat de vehicul, în conformitate cu prevederile pct. 18 din cap. IV.1.4. Certificarea/omologarea pieselor de schimb şi a materialelor de exploatare, destinate vehiculelor rutiere şi care concura la siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului, fabricate în condiţiile indicate în reglementările în vigoare.1.5. Atestarea îndeplinirii de către vehiculele rutiere a condiţiilor privind gradul redus de poluare chimica şi sonora, care urmează sa beneficieze de facilităţile acordate de reglementările în vigoare.2. În scopul asigurării conformităţii produselor fabricate şi comercializate în serie cu tipul omologat, Registrul Auto Român ca serviciu tehnic notificat asigura următoarele:2.1. certificarea managementului sistemului calităţii la producătorul autohton de vehicule ori componente sau entităţi tehnice independente şi verificarea existenţei unor dispoziţii şi proceduri satisfăcătoare pentru asigurarea unui control eficace, astfel încât vehiculele, echipamentele sau componentele fabricate sa corespundă cu tipul omologat, conform anexei X la Directiva 70/156/CEE, precum şi anexei nr. 2 la "Acordul privind adoptarea de prevederi tehnice uniforme pentru vehicule cu roţi echipamente şi componente care pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roţi şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologarilor care se bazează pe aceste prevederi", revizia a 2-a din 16 octombrie 1996;2.2. atunci când exista semnale ca unele tipuri de vehicule nu îsi menţin în exploatare caracteristicile şi performanţele consemnate la omologarea de tip sau individuală, ceea ce poate afecta siguranţa rutieră sau protecţia mediului, Registrul Auto Român poate efectua probe de anduranta în condiţii corespunzătoare celor din exploatare sau probe accelerate echivalente, pentru a se face demersurile necesare în vederea restabilirii conformităţii.3. În conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, pe baza omologării/certificării pentru circulaţia pe drumurile publice din România, Registrul Auto Român înscrie în Cartea de identitate a vehiculului datele tehnice şi de identificare ale vehiculului.3.1. Datele de identificare se pot înscrie şi de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia la vehicule omologate ca tip, inserarea altor date decât cele înscrise în Cartea de identitate a vehiculului fiindu-i interzisă producătorului.3.2. Orice modificare adusă vehiculului, care afectează datele tehnice şi de identificare înscrise în cartea de identitate a vehiculului, reclama reverificarea vehiculului de către Registrul Auto Român şi reactualizarea cărţii de identitate cu noile date sau, după caz, anularea cărţii de identitate şi eliberarea alteia, după reomologarea vehiculului.4. De la procedura de certificare şi omologare pentru circulaţia pe drumurile publice din România sau de la unele prevederi ale prezentelor reglementări pot fi exceptate unele categorii de vehicule în condiţiile indicate în cap. VI.  +  Capitolul 3 Definirea categoriilor de folosinţa ale vehiculelor rutiereVehiculul este un sistem mecanic care circula pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau mărfuri ori efectuarea de servicii sau lucrări. Vehiculele se definesc, în sensul prezentelor reglementări, după cum urmează:1. autovehicul - vehicul care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia celui care circula pe sine. Poate tracta în anumite condiţii şi remorci sau semiremorci;1.1. automobil - autovehicul care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau mărfuri ori tractarea de remorci. Troleibuzul este considerat automobil. Nu sunt considerate automobile tractorul şi masina autopropulsata pentru lucrări. Automobilul de teren are cel puţin doua axe motoare, diferential blocabil şi capacitate de trecere conform pct. 5 din anexa nr. 1;1.1.1. autoturism - automobil având cel mult 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul) care, prin construcţie şi echipare, este destinat transportului de persoane, bagajului şi/sau bunurilor acestora. Acesta poate de asemenea sa tracteze o remorca.1.1.1.1. berlina - caroserie închisă, cu sau fără montant central între ferestrele laterale; acoperiş rigid fix, putând avea o trapa de aerisire; 4 sau mai multe locuri, dispuse pe cel puţin 2 rânduri; 2 sau 4 usi laterale, poate avea o capota de portbagaj sau usa spate (hayon), 4 sau mai multe ferestre laterale (vezi anexa 1, secţiunea C pct. 1);1.1.1.2. berlina cu hayon - berlina dotată în spatele vehiculului cu usa (hayon); (vezi anexa 1, secţiunea C pct. 1);1.1.1.3. break - caroserie închisa, partea ei din spate oferind un volum interior mărit; acoperiş rigid fix, putând avea o trapa de aerisire; 4 sau mai multe locuri, dispuse pe cel puţin 2 rânduri, rândul sau rândurile din spate putând fi rabatabile sau demontabile pentru mărirea suprafeţei de încarcare; 2 sau 4 usi laterale şi usa spate; 4 sau mai multe ferestre laterale (vezi anexa 1, secţiunea C pct. 1);1.1.1.4. cupeu - caroserie închisa, similară berlinei, în general volum spate limitat; acoperiş rigid fix, putând avea o trapa de aerisire; 2 sau mai multe locuri, dispuse pe cel puţin 1 rând; 2 usi laterale, 2 sau mai multe ferestre laterale (vezi anexa 1, secţiunea C pct. 1);1.1.1.5. cabriolet - caroserie decapotabila; acoperiş suplu sau rigid cu cel puţin doua poziţii (închis şi deschis/eliminat) (vezi anexa 1, secţiunea C pct. 1);1.1.1.6. autoturism cu utilizare multipla - vezi anexa 1, secţiunea C pct. 1 dacă se încadreaza în categoria M(1) şi respecta cerinţele tehnice impuse acestei categorii;1.1.2. autobuz - automobil destinat, prin construcţie, transportului a mai mult de 9 pasageri (inclusiv conducătorul) pe scaune sau pe scaune şi în picioare si, după caz, a bagajelor acestora. Poate avea unul sau doua niveluri (autobuz cu etaj). Poate fi solo sau articulat, cu sau fără podea coborâta. Autobuzul articulat consta din doua sau mai multe tronsoane rigide, care se articuleaza între ele; compartimentele de pasageri situate în fiecare dintre tronsoanele rigide comunica între ele în permanenta, permitând libera circulaţie a pasagerilor; tronsoanele rigide sunt legate între ele în mod permanent, astfel încât sa nu poată fi detaşate decât printr-o operaţie necesitând mijloace tehnice care în mod normal nu se găsesc decât într-un atelier.1.1.2.1. microbuz (minibuz) - autobuz destinat, prin construcţie, transportului de pasageri, având o capacitate de transport de cel mult 22 de locuri, în afară conducătorului. În cazul când transporta pasageri şi în picioare poate avea podeaua coborâta;1.1.2.1.1. microbuz clasa A - vezi anexa 1, secţiunea A pct. 2.61.1.2.1.2. microbuz clasa B - vezi anexa 1, secţiunea A pct. 2.61.1.2.2. autobuz clasa I (urban) - vezi anexa 1, secţiunea A pct. 2.51.1.2.3. autobuz clasa II (interurban) - vezi anexa 1, secţiunea A pct. 2.51.1.2.4. autobuz clasa III (autocar) - vezi anexa 1, secţiunea A pct. 2.51.1.2.5. troleibuz - autobuz acţionat electric, prin captarea curentului electric de la o linie de contact.;1.1.3. automobil mixt - autovehicul, destinat prin construcţie pentru transportul de pasageri şi de mărfuri, în compartimente separate:- automobilele mixte care reprezintă diversificarea unei familii de autoturisme [categoria M(1)] se încadreaza în categoria M(1) sau N(1) în conformitate cu condiţiile aplicabile autoturismelor cu utilizare multipla (anexa 1, secţiunea C, pct. 1);- automobilele mixte care reprezintă diversificarea unei familii de autoutilitare din categoria N se încadreaza, în categoria M sau N în conformitate cu condiţiile precizate în anexa 1, secţiunea C, pct. 3.1.1.4. automobil utilitar (autoutilitara) - automobil comercial destinat, prin construcţie, transportului de mărfuri într-o structura deschisă sau închisa;1.1.4.1. autocamion (autoutilitara camion) - automobil utilitar destinat, prin construcţie şi echipare, transportului de mărfuri pe o platforma, cu sau fără obloane, care poate fi acoperită cu prelata;1.1.4.2. autofurgon (autoutilitara furgon) - automobil utilitar destinat, prin construcţie şi echipare, transportului de mărfuri într-o structura închisa;1.1.4.3. automobil cu caroserie demontabila (amovibila) - automobil prevăzut, prin construcţie, cu posibilitatea montarii a diferite tipuri de caroserii pe acelaşi sasiu echipat;1.1.5. autovehicul special (autospeciala) un autovehicul din categoria M sau N, utilizat pentru transportul de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineste o funcţie specifica ce necesita adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale. Include şi autovehiculele destinate efectuării de servicii şi/sau lucrări:1.1.5.1. autorulota - vezi anexa 1, secţiunea A pct. 6.11.1.5.2. autovehicul blindat: - vezi în anexa 1, secţiunea A pct. 6.21.1.5.3. ambulanta: - vezi în anexa 1, secţiunea A pct. 6.31.1.5.4. autovehicul funerar: - vezi anexa 1, secţiunea A pct. 6.41.1.5.5. automacara mobila - vezi anexa 1, secţiunea A pct. 6.61.1.5.6. alte autovehicule speciale - vezi anexa 1 secţiunea A pct. 6.7.1.1.5.7. autobuzele, altele decât cele utilizate pentru transportul de pasageri, sunt autovehicule speciale.1.1.6. automobil cu utilizare multipla - vezi anexa 1, secţiunea C, pct. 1 dacă se încadreaza în categoria N(1) şi respecta cerinţele tehnice impuse acestei categorii.1.1.7. autotractor - autovehicul de tracţiune, destinat exclusiv sau în special tractării de remorci;1.1.7.1. autoremorcher - autotractor destinat, în principal, tractării remorcilor grele cu protap articulat sau unor vehicule tractate grele, putând fi prevăzut cu o platforma pentru lestare;1.1.7.2. autotractor cu sa - autotractor destinat numai tractării semiremorcilor şi prevăzut cu un dispozitiv de cuplare de tip sa, care preia o parte importanta din masa acestora, precum şi forţele de tractare;1.2. motociclu - autovehicul, în general cu doua roţi amplasate într-un plan longitudinal vertical, cu suporti sau platforma pentru sprijinirea picioarelor; poate avea şi ataş sau doua roţi spate laterale simetrice. În cazuri speciale, poate avea şi patru roţi. El poate tracta o remorca.1.2.1. moped (ciclomotor) - vezi anexa 1a, pct. 11.2.2. motocicleta - vezi anexa 1a, pct. 11.2.3. mototriciclu - vezi anexa 1a, pct. 11.2.4. cvadriciclu uşor - vezi anexa 1a, pct. 11.2.5. cvadriciclu - vezi anexa 1a, pct. 11.3. tractor - autovehicul de tracţiune destinat, prin construcţie şi echipare, tractării, împingerii şi/sau acţionarii diverselor vehicule sau utilaje agricole, industriale etc;1.3.1. tractor agricol sau forestier pe roţi - tractor destinat efectuării unor lucrări în agricultura şi silvicultura prin tractarea, purtarea si, după caz, actionarea unor remorci sau utilaje speciale din aceste domenii, fiind, în general, tractor lent, cu o viteza cuprinsă între 6 şi 40 km/h. El poate fi amenajat pentru a transporta o încarcatura sau un însotitor;1.3.2. tractor monoax sau motocultor - tractor fără mecanism de direcţie, a cărui viteza maxima, prin construcţie, nu depăşeşte 25 km/h; el poate fi susţinut şi condus de un conducător pedestru sau poate fi dotat cu un carucior ori o remorca prevăzută cu scaun pentru conducător, fără însa a se depăşi o masa totală maximă autorizată de 2,5 tone, inclusiv masa motocultorului;1.4. masina autopropulsata pentru lucrări - utilaj autopropulsat destinat, prin construcţie şi echipare, efectuării unor lucrări sau servicii, care circula pe drum numai pentru a se deplasa între locul de garare şi locul unde executa lucrările, având o viteza care nu depăşeşte 30 km/h. Masina autopropulsata pentru lucrări realizată pe sasiu auto, care păstrează caracteristicile de performanta ale autovehiculului de baza din care deriva, este asimilată cu automobilul special (autospeciala). Exemple de maşini autopropulsate pentru lucrări, în sensul prezentelor reglementări, sunt cuprinse în anexa nr. 13;1.5. autovehicul atipic - autovehicul care, prin construcţie şi echipare, nu se încadreaza în nici una dintre categoriile de mai sus;2. masina pentru lucrări - utilaj fără mijloace proprii de propulsie, purtat sau remorcat de un tractor cu o viteza ce nu depăşeşte 30 km/h, destinat, prin construcţie şi echipare, efectuării unor lucrări sau servicii. Masina pentru lucrări realizată pe sasiu de vehicul, care păstrează caracteristicile de performanta ale vehiculului de baza din care deriva, este asimilată cu vehiculul special;3. remorca (vehicul tractat) - vehicul fără motor, destinat, prin construcţie, sa fie tractat de autovehicule. Din punct de vedere al construcţiei, ea poate fi:- remorca cu protap articulat - vehicul tractat cu cel puţin doua axe, la care cel puţin o axa este directoare, iar timoneria direcţiei este comandată prin protap care este articulat la sasiul remorcii, permitând deplasarea dispozitivului de cuplare în plan vertical fără sa preia sarcini verticale; remorcile având mecanism de direcţie cu axa rotitoare (bracabila) pot fi tractate de autovehicule utilitare, autoremorchere sau tractoare, iar cele dotate cu axa fixa şi roţi bracabile, numai de tractoare agricole sau forestiere prevăzute cu dispozitiv de cuplare de tip furca-bolt;- remorca cu protap rigid - vehicul tractat cu o axa sau cu un grup de axe apropiate, la care protapul este fixat rigid de sasiu, în prelungirea acestuia, putând prelua atât sarcini orizontale (de tractare), cât şi sarcini verticale. Remorca poate fi tractata de autoturisme, autoutilitare, autobuze şi tractoare agricole sau forestiere, dacă acestea sunt dotate cu dispozitive de cuplare care pot prelua sarcini verticale.- remorca cu axa(e) centrala(e) - remorca cu protap rigid, la care axa sau grupa de axe este amplasata imediat în spatele centrului de greutate al vehiculului considerat ca uniform încarcat; protapul nu trebuie sa transmită pe dispozitivul de cuplare o sarcina statica verticala mai mica de 10% din masa maximă a remorcii sau de 1000 kg (se retine cea mai mica dintre acestea); pentru remorcile tractate de autoturisme se aplica prevederile Directivei 92/21/CEE privind sarcina minima pe punctul de cuplare (cap. IV pct. 3.6).3.1. remorca utilitara - vehicul tractat, destinat transportului de marfa, fără amenajări speciale;3.1.1. remorca utilitara camion - remorca destinată, prin construcţie şi echipare, transportului de bunuri pe o platforma cu sau fără obloane, care poate fi acoperită cu prelata;3.1.2. remorca utilitara furgon - remorca destinată, prin construcţie şi echipare, transportului de bunuri într-o structura închisa;3.2. remorca specială - o remorca din categoria O, utilizata pentru transportul de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineste o funcţie specifica ce necesita adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale. Include şi remorcile destinate efectuării de servicii şi/sau lucrări:3.2.1. rulota - vezi anexa 1, secţiunea A pct. 6.5.3.3. remorca lenta - vehicul tractat care, prin construcţie, inclusiv construcţia dispozitivului de cuplare, poate fi tractat numai de tractoare agricole sau forestiere, cu o viteza maximă care nu depăşeşte 30 km/h. Din aceasta categorie fac parte remorci agricole, forestiere, destinate construcţiilor, pavilioane apicole etc.;3.4. remorca de persoane - remorca lenta pentru transportul de persoane în agricultura sau activităţi extractive (poate avea şi amenajări pentru cazare ori pentru efectuarea unor lucrări) sau pentru transportul turistilor în zone de agrement, care poate fi tractata numai de autovehicule având o viteza maxima, prin construcţie, ce nu depăşeşte 30 km/h;3.5. remorca atipică - remorca ce, prin construcţie şi echipare, nu se încadreaza în nici una dintre categoriile de mai sus;4. semiremorca - remorca prevăzută, în locul axei directoare, cu un sistem de articulaţie cu pivot care se cupleaza cu saua autotractorului; axa sau grupa de axe este situata în spatele centrului de greutate al vehiculului considerat uniform încarcat, astfel încât o parte semnificativă a masei sale totale maxime autorizate este suportată de saua autotractorului;4.1. semiremorca utilitara - vehicul tractat destinat transportului de marfa, fără amenajări speciale;4.1.1. semiremorca utilitara camion - semiremorca destinată, prin construcţie şi echipare, transportului de bunuri pe o platforma cu sau fără obloane, care poate fi acoperită cu prelata;4.1.2. semiremorca utilitara furgon - semiremorca destinată, prin construcţie şi echipare, transportului de bunuri într-o structura închisa;4.2. semiremorca specială - o semiremorca din categoria O, utilizata pentru transportul de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineste o funcţie specifica ce necesita adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale. Include şi semiremorcile destinate efectuării de servicii şi/sau lucrări.4.3. semiremorca atipică - remorca ce, prin construcţie şi echipare, nu se încadreaza în nici una dintre categoriile de mai sus;5. bicicleta - vehicul cu doua roţi, propulsat exclusiv prin energia musculara, de regula prin intermediul pedalelor;6. vehicule cu tracţiune animala7. vehicule trase sau împinse cu mâna;8. ansamblu de vehicule - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor şi unul sau doua vehicule tractate.8.1. tren rutier - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor şi o remorca.8.2. vehicul articulat - ansamblu format dintr-un autotractor şi o semiremorca.9. Clasificarea vehiculelor rutiere pe categorii de omologare, în vederea verificării încadrarii acestora în prevederile tehnice ale prezentelor reglementări este indicată în anexele nr. 1 şi nr. 1a.  +  Capitolul 4 Condiţii tehnice privind construcţia şi echiparea vehiculelor rutiere şi combinaţiilor acestora1. Condiţii generale privind construcţia şi echiparea vehiculelor rutiere1.1. Vehiculele rutiere trebuie construite şi echipate astfel încât, la o exploatare normală, sa nu stânjeneasca, sa nu aducă nimănui daune şi sa nu pună în pericol circulaţia celorlalţi participanţi la traficul rutier.1.2. Construcţia vehiculelor rutiere trebuie sa permită o protecţie cât mai eficienta a drumurilor publice. Masele maxime autorizate pe axe/grup de axe şi masele totale maxime autorizate, care se iau în considerare la omologarea vehiculelor rutiere în vederea înmatricularii pentru circulaţia pe drumurile publice din România sunt cele indicate în legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor.1.3. Toate componentele şi sistemele care pot afecta siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţia mediului şi pentru care exista riscul de uzura rapida sau avariere în cursul exploararii trebuie construite astfel încât sa poată fi uşor verificate şi înlocuite. După caz, ele trebuie sa fie omologate separat conform cerinţelor din prezentele reglementări1.4. Construcţia şi echiparea vehiculelor trebuie sa asigure un grad cât mai înalt de securitate pasiva, astfel încât ocupantii sa fie protejati împotriva accidentelor şi urmărilor acestora.1.5. Materialele folosite în interiorul vehiculului trebuie sa fie greu inflamabile. Pentru autobuzele din categoria M(3) viteza verticala de combustie nu trebuie sa depăşească 100 mm/min corespunzător prevederilor Directivei 95/28/CE. Pentru celelalte vehicule, cu excepţia autoturismelor pentru care nu exista nici o directiva, viteza de combustie nu trebuie fie mai mare de 250 mm/min, masurata conform prevederilor anexei nr. 4 la Rezoluţia de ansamblu RE3 ECE - UN. Fac excepţie materialele folosite la covoare pentru acoperirea podelei şi îmbracamintea scaunelor, cu condiţia ca materialul în cauza sa fie mai mic de 300 cmp ca suprafaţa şi de 100 cmc ca volum; de asemenea, orice alta garnitura, la care materialul în cauza nu depăşeşte marimile de mai sus pentru o suprafaţa totală de 625 cmp.1.6. Viteza maxima, prin construcţie, a autovehiculelor rutiere, înscrisa în Cartea de identitate a vehiculului, este cea indicată de constructor (dacă exista în documente). Ea se măsoară, cu excepţia autoturismelor, pe o pista de încercare uscata, aderenta şi orizontala (panta sub 1%), în absenta vântului, în ambele sensuri de mişcare ori conform condiţiilor din Regulamentul nr. 68 ECE - UN. Pentru vehicule cu 2-3 roţi se măsoară conform Directivei 95/1/CEE, iar pentru tractoare agricole sau forestiere, conform Directivei 74/152/CEE, ultima modificare prin Directiva 98/89/CE. Ea se rotunjeste la numere întregi, iar pentru autovehiculele prevăzute cu limitator de viteza maxima, conform Directivei 92/24/CEE sau Regulamentului nr. 89 ECE - UN, seria 00 de amendamente, addenda 1, se va indica viteza maximă care nu poate fi depăşită constructiv, datorită limitatorului.Remorcile autovehiculelor trebuie construite şi echipate astfel încât sa poată circula în deplina siguranţa cu o viteza maximă de cel puţin 100 km/h sau, dacă sunt construite pentru viteze mai mici, acest lucru trebuie sa fie inscripţionat pe ele.1.7. Puterea motorului, înscrisa în Cartea de identitate a vehiculului, este cea declarata de constructor. Pentru autovehiculele din categoriile M şi N puterea neta a motorului se determina conform prevederilor Regulamentului nr. 85 ECE - UN sau Directivei 80/1269/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/99/CE, iar pentru vehiculele cu 2-3 roţi puterea şi cuplul maxim se determina conform prevederilor Directivei 95/1/CEE.1.8. Cilindreea motorului autovehiculelor, înscrisa în Cartea de identitate a vehiculului, este cilindreea declarata de constructor, rotunjita la numere întregi.1.9. La verificarea prin încercari, în vederea omologării/certificării individuale pentru circulaţia pe drumurile publice din România, a greutatilor, dimensiunilor, vitezelor şi a altor valori nominale declarate de constructor se vor aplica toleranţele indicate de constructor sau, în lipsa acestora, cele înscrise în anexa nr. 3. Pentru masa se ia în considerare o toleranta de 5% pentru vehiculele din categoriile M(1), N(1), O(1), O(2) şi M(2) <= 3,5 t şi 3% pentru vehiculele mai grele.1.10. Reducerea, la cererea fabricantului sau utilizatorului, a masei maxime admisibile de înmatriculare la vehiculele pentru transport de marfa (detararea) se poate admite în următoarele situaţii:- dacă masa maximă a vehiculului şi/sau masele maxime pe axe depăşesc limitele prevăzute în legislaţia în vigoare în domeniu, iar prin detarare vehiculul se poate încadra în aceste limite;- dacă exista o varianta din tipul respectiv de vehicul omologată pentru masele reduse prin detarare;- dacă detararea nu depăşeşte 15% din masa totală maximă autorizată.În alte cazuri, la cererea solicitantului, însotita de fundamentarea tehnica legată de tipul mărfii transportate şi de indicarea eventualelor măsuri constructive adoptate, detararea se poate face numai prin derogare aprobată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Dacă este necesar, vehiculul va fi supus unor noi încercari cu masele rezultate după detarare.Nu se admite detararea vehiculelor sau combinaţiilor de vehicule dacă masa maximă scade sub 3,5 t.1.11. Autovehiculele omologate individual pentru circulaţia pe drumurile publice, la care postul de conducere al autovehiculului este amplasat în partea dreapta în raport cu planul longitudinal median al acestuia, trebuie echipate cu faruri care emit un fascicul luminos asimetric, orientat spre partea dreapta a drumului, precum şi cu sistem de oglinzi (gen periscop) pentru asigurarea vizibilitatii pe partea stânga. Numai pentru autovehicule înmatriculate temporar se admite şi obturarea parţială a suprafeţei din stânga a dispersorului farului.1.12. La omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice din România a vehiculelor rutiere, pentru care firma constructoare sau reprezentantul sau autorizat prezintă certificate de omologare internaţionala, conform prevederilor directivelor UE sau regulamentelor ECE - UN echivalente, şi/sau certificate de omologare conform directivelor cadru ale Comunităţii Europene:- 70/156/CEE pentru autovehicule şi remorcile acestora (ultima modificare prin directiva 2001/116/CE);- 74/150/CEE pentru tractoare agricole şi forestiere (ultima modificare prin directiva 2001/3/CE);- 92/61/CEE pentru vehicule cu doua sau trei roţi (ultima modificare prin directiva 2000/7/CE), iar de la data de 9 noiembrie 2003 directiva 2002/24/CE care anulează directiva 92/61/CE.Aceste certificate se iau în considerare fără a se mai repeta încercarile respective. Reprezentantul legal acreditat de către firma constructoare sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa prezinte, la cererea Registrului Auto Român, datele şi documentaţia completa definită de procedurile în vigoare, necesare pentru certificarea corespondentei tipului de vehicul prezentat cu tipul omologat, precum şi pentru verificarea şi certificarea conformităţii vehiculului prezentat, cu tipul omologat descris în certificatele respective. Se vor efectua încercarile necesare pentru domeniile reglementate pentru care nu exista certificatele necesare, pentru cazul când se constata neconformităţi cu specificaţia tipului omologat precum şi pentru verificarea încadrarii vehiculului prezentat în prevederile specifice cuprinse în prezentele reglementări.1.13. La omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice din România pentru autoturismele omologate ca tip conform Directivei 70/156/CEE, după data de 1 ianuarie 1998, şi vehiculele cu 2 - 3 roţi omologate conform Directivei 92/61/CE, după data de 18 iunie 1999, şi pentru care constructorul sau reprezentantul autorizat al acestuia prezintă Certificatul de omologare de tip CE nu se vor mai efectua alte încercari sau verificări. Se vor prezenta Certificatul de omologare de tip UE al vehiculului, la nivelul prevăzut în prezentele reglementări, precum şi în anexa III la Directiva 70/156/CEE (pentru autoturisme) sau în anexa II la Directiva 92/61/CE (pentru vehicule cu 2 - 3 roţi), care conţin datele tehnice necesare efectuării procedurii administrative de admitere în circulaţie pe drumurile publice din România, precum şi un model de vehicul conform omologării.Începând cu 9 noiembrie 2003 la omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice din România a vehiculelor cu 2 sau 3 roţi, este necesară şi suficienta numai conformitatea cu prevederile directivei cadru 2002/24/CE, urmând a se prezenta Certificatul de omologare UE a vehiculului, conform Directivei cadru, cu anexa II la directiva, precum şi un model de vehicul conform omologării. La cererea fabricantului aceasta cerinţa se poate aplica de la 9 mai 2003. Omologarile pentru aceste vehicule acordate înainte de 9 noiembrie 2003 ramân valabile. De asemenea pot fi acordate în continuare extensii la omologarile acordate înainte de 9 noiembrie 2003 conform dispoziţiilor directivei în baza căreia a fost iniţial acordată omologarea.1.14. Vehiculele prezentate la omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice trebuie dotate cu echipamentele opţionale care sunt cuprinse în specificaţia de omologare şi care se omologheaza separat de vehicul, conform prevederilor pct. 18.1.2. Dimensiuni de gabarit2.1. Lăţimea generală maximă a vehiculelor, inclusiv încarcatura, este de 2,55 m. Vehiculele cu temperatura controlată, cu pereţi grosi de 45 mm (inclusiv izolatia) pot avea lăţimea maximă de cel mult 2,60 m. Valorile includ şi toleranta pozitiva la măsurare.2.2. Lăţimea maxima, inclusiv încarcatura, a următoarelor categorii de vehicule nu trebuie sa depăşească:- 1,00 m pentru remorcile motocicletelor;- 1,80 m pentru motociclete cu ataş şi remorcile motocultoarelor;- 2,00 m pentru mototricicluri;- 2,55 m pentru remorcile automobilelor;- 3,00 m pentru utilaje agricole autopropulsate, purtate sau tractate, precum şi pentru maşinile pentru întretinerea drumurilor, cu agregate de lucru integrate.2.3. Nu se considera depăşire a latimii maxime autorizate proeminentele anvelopelor în apropierea contactului lor cu solul şi a valvelor, ale dispozitivelor antiderapante care se monteaza pe roţi, ale oglinzilor exterioare rabatabile, ale lampilor laterale de gabarit, de direcţie şi de contur, ale sigiliilor vamale aplicate pentru încarcatura, inclusiv ale dispozitivelor de fixare şi de protecţie ale acestora, ale aparatorilor de noroi elastice, precum şi grosimea profilelor ornamentale din cauciuc şi mase plastice.2.4. Motocicletele solo şi mopedele nu trebuie sa aibă părţi componente care sa depăşească lăţimea ghidonului, cu excepţia carenajelor de protecţie şi a oglinzilor retrovizoare.2.5. Înaltimea maximă a vehiculelor, inclusiv deflectorul (dacă acesta exista) şi încarcatura, nu trebuie sa depăşească 4,00 m; la troleibuze verificarea se face cu troleele introduse în dispozitivul de blocare al acestora.2.6. Lungimea maximă a autovehiculelor sau a remorcilor, inclusiv încarcatura, nu trebuie sa depăşească 12,00 m.2.7. Distanta maximă dintre axa pivotului seii semiremorcii şi punctul cel mai îndepartat din spate al semiremorcii nu trebuie sa depăşească 12,00 m, iar consola faţă a semiremorcii trebuie sa se încadreze în cercul cu raza de 2,04 m, cu centrul pe axa pivotului seii.2.8. Lungimea maximă a combinaţiilor de vehicule nu trebuie sa depăşească:- 16,50 m pentru autovehicule cu semiremorca (cu sa), inclusiv încarcatura;- 18,75 m pentru autotrenuri rutiere (cu remorca), inclusiv încarcatura;- 18,00 m pentru autobuze şi troleibuze articulate.2.9. Distanta maxima, masurata între peretele faţă al platformei de încarcare din spatele cabinei conducătorului şi punctul cel mai îndepartat din spate al remorcii la combinatiile de vehicule, din care se scade distanta dintre planul transversal cel mai îndepartat din spate al autotractorului şi peretele faţă al remorcii, nu trebuie sa depăşească 15,65 m.2.10. Distanta maxima, masurata între peretele faţă al platformei de încarcare din spatele cabinei conducătorului şi punctul cel mai îndepartat din spate al remorcii la combinatiile de vehicule, nu trebuie sa depăşească 16,40 m.2.11. Lungimea maxima, inclusiv încarcatura, nu trebuie sa depăşească 2,50 m pentru remorcile motocicletelor, cu condiţia sa nu depăşească lungimea motocicletei la care se cupleaza şi 12,00 m pentru remorcile de automobile2.12. Dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor cu 2-3 roţi nu trebuie sa depăşească:- 4,00 m lungimea;- 2,00 m lăţimea (cu excepţia mopedelor, a căror laţime nu trebuie sa depăşească 1,00 m);- 2,50 m înaltimea.2.13. Măsurarea dimensiunilor se face conform indicaţiilor tehnice cuprinse în directivele UE sau în standardele ISO.2.14. La omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor din categoria M(1) se vor respecta condiţiile tehnice privind dimensiunile şi metodele de măsurare cuprinse în Directiva 92/21/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/48/CE, la celelalte automobile se vor aplica prevederile Directivei 97/27/CE, iar la tractoare condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, iar la autovehiculele cu 2-3 roţi, condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 93/93/CEE.3. Mase3.1. Pentru circulaţia pe drumurile publice din România, masele maxime autorizate pe axele simpla, dubla şi tripla ale vehiculelor sunt cele precizate prin legislaţia în vigoare.3.2. Pentru circulaţia pe drumurile publice din România, masa totală maximă autorizată pentru vehicule şi combinatiile de vehicule este cea precizată prin legislaţia în vigoare.3.3. Masa autorizată pe axa sau axele motoare ale unui vehicul sau ale unei combinaţii de vehicule nu trebuie sa fie mai mica de 25% din masa totală maximă autorizată a vehiculului sau combinatiei de vehicule. Masa autorizată pe axa directoare a autovehiculelor trebuie sa fie minimum:- 20% din masa autovehiculului, pentru autotractoare şi autobuze articulate, la gol şi încarcat, iar pentru autobuze urbane la gol;- 25% din masa autovehiculului, pentru autobuze interurbane şi autocare de turism, la gol şi încarcat, iar pentru autobuze urbane, încarcate la masa maximă tehnic admisibilă;- 30% din masa autovehiculelor din categoria M(1), când axa spate este încarcata la masa maximă tehnic admisibilă;- 20% din masa autovehiculelor din categoria N, când axa spate este încarcata la masa maximă tehnic admisibilă.La determinarea acestor mase se vor respecta condiţiile tehnice şi valorile indicate în Directiva 92/21/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/48/CEE, şi în Directiva 97/27/CEE.3.4. La tractoarele agricole şi forestiere nu trebuie depăşite următoarele mase autorizate:- 14 tone, masa totală maxima;- 10 tone, masa maximă pe axa;La determinarea acestor mase se va lua în considerare şi sarcina verticala transmisă de utilajele purtate sau semipurtate.Masa pe axa faţă nu trebuie sa fie mai mica de 20% din masa proprie a tractorului.3.5. Masa remorcabila maximă tehnic admisibilă a unui autovehicul autorizat de constructor sa tracteze o remorca, fie ca este sau nu autotractor, nu trebuie sa depăşească cea mai mica dintre următoarele valori:- masa remorcabila tehnic admisibilă declarata de constructor;- pentru autovehiculele destinate tractării de remorci fără frâna de serviciu: 50% din masa proprie a autovehiculului, cu condiţia ca masa maximă tehnic admisibilă a acestor remorci sa nu fie mai mare de 750 kg;- pentru autovehiculele având masa maximă tehnic admisibilă mai mica de 3,5 t (inclusiv din categoria M(1) şi destinate sa tracteze remorci echipate cu frâna de serviciu: masa maximă tehnic admisibilă a autovehiculului (pentru autovehicule de teren multiplicata cu coeficientul 1,5), cu condiţia ca masa maximă tehnic admisibilă a remorcii sa nu fie mai mare de 3500 kg;- pentru autovehicule având masa maximă tehnic admisibilă mai mare de 3,5 t, destinate sa tracteze remorci echipate cu sistem de frânare de serviciu comandat prin inertie: masa maximă tehnic admisibilă a remorcii este de 3500 kg;- pentru autovehicule având masa maximă tehnic admisibilă mai mare de 3,5 t, destinate sa tracteze remorci echipate cu sistem de frânare de serviciu continuu (conform definiţiei din Directiva 71/320/CEE): masa maximă tehnic admisibilă a autovehiculului, multiplicata cu 1,5;- pentru autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3) masa maximă tehnic admisibilă a unei remorci pentru bagaje nu poate depăşi 3500 kg.Autovehiculele din categoriile M şi N, care tractează remorca şi care sunt încarcate la masa maximă tehnic admisibilă a combinatiei de vehicule, trebuie sa poată porni de 5 ori pe o rampa având înclinatie de cel puţin 12%.3.6. Sarcina de sprijin pe dispozitivul de remorcare pentru autovehicule se stabileşte de constructorul autovehiculului, dar ea nu trebuie sa fie mai mica:- de 4% din masa maximă tehnic admisibilă a remorcii, dar nu mai puţin de 25 kg pentru autovehiculele din categoria M(1) (cea mai mica dintre cele doua valori);- de 4% din masa maximă tehnic admisibilă a autovehiculului, dar nu mai puţin de 25 kg pentru autovehiculele din categoriile M(2), M(3) şi N, altele decât autotractoare sau autoremorchere, care pot tracta o remorca cu axa centrala având masa maximă de 3500 kg (cea mai mica dintre cele doua valori) la care se adauga masa dispozitivului de remorcare;- de 10% din masa maximă tehnic admisibilă a remorcii pe care autovehiculul o poate tracta sau 1000 kg pentru autovehiculele din categoria N, altele decât autotractoare sau autoremorchere, care pot tracta o remorca cu axa centrala având masa maximă de peste 3500 kg (cea mai mica dintre cele doua valori) la care se adauga masa dispozitivului de remorcare.3.7. Masa remorcabila tehnic admisibilă pentru tractoarele agricole sau forestiere nu trebuie sa depăşească:- masa remorcabila tehnic admisibilă indicată de constructor;- masa maximă tehnic admisibilă a tractorului, fără a depăşi 1500 kg la tractarea remorcilor fără frâne;- masa maximă tehnic admisibilă a tractorului multiplicata cu 3, fără a depăşi 6000 kg la tractarea remorcilor cu frâna cu comanda prin inertie.3.8. Sarcina de sprijin pe dispozitivul de remorcare al tractorului agricol sau forestier se stabileşte de către constructor, fără a depăşi însa 3000 kg, conform Directivei 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, precum şi Directivei 76/432/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE.3.9. Masa maximă tehnic admisibilă a remorcii motocicletei nu trebuie sa depăşească 50% din masa maximă tehnic admisibilă a motocicletei.3.10. Masa maximă tehnic admisibilă pentru autovehiculele cu doua, trei sau patru roţi este indicată în Directiva 93/93/CEE.3.11. Măsurarea maselor se face în conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene, ale regulamentelor ECE - UN echivalente, valabile la omologarea sistemului, componentelor sau entităţilor tehnice independente la care se referă acestea.3.12. La omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor din categoria M(1) se vor respecta condiţiile tehnice referitoare la masa vehiculelor la repartiţia acesteia pe axe şi masele remorcabile cuprinse în Directiva 92/21/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/48/CE, la celelalte categorii de autovehicule şi remorci în Directiva 97/27/CE, pentru tractoare agricole şi forestiere, condiţiile tehnice şi prevederile cuprinse în Directiva 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, iar pentru vehicule cu 2 - 3 roţi prevederile Directivei 93/93/CEE.4. Frânarea4.1. Sistemul de frânare al autovehiculelor, inclusiv al celor aflate în exploatare, trebuie sa permită moderarea progresiva a vitezei până la oprire şi menţinerea acestora în stare oprită, sa aibă o acţiune sigura, prompta şi eficienta.4.2. Orice autovehicul trebuie dotat cu cel puţin doua sisteme de frânare independente, dintre care unul poate fi declarat de securitate, sau cu doua dispozitive de acţionare independente, fiecare dintre acestea putând sa acţioneze atunci când celălalt s-a defectat. Cele doua echipamente pot utiliza aceleaşi suprafeţe de frânare şi (parţial sau total) aceleaşi dispozitive de transmitere a comenzii, cu condiţia ca, în cazul defectării unuia dintre acestea, sa se asigure frânarea pe cel puţin doua dintre roţi, care nu sunt situate pe aceeaşi parte. O parte a suprafeţelor active de frânare trebuie sa acţioneze direct asupra roţilor sau sa fie legate de acestea printr-un sistem mecanic nedecuplabil. Frânele trebuie sa poată fi uşor reglate şi/sau sa aibă un sistem automat de compensare a uzurii.4.3. Autovehiculele având o viteza maxima, prin construcţie, mai mare de 25 km/h, cu excepţia tractoarelor agricole sau forestiere, trebuie dotate cu echipamente de frânare care sa asigure următoarele funcţiuni:- frânarea de serviciu, care sa permită reducerea progresiva a vitezei şi oprirea automobilului si, după caz, a combinatiei de vehicule; echipamentul pentru frânarea de serviciu trebuie sa aibă doua circuite independente, fiecare circuit actionând cel puţin doua roţi amplasate pe părţi diferite;- frânarea de securitate, care sa permită reducerea progresiva a vitezei şi oprirea automobilului si, după caz, a combinatiei de vehicule, în cazul defectării echipamentului pentru frânarea de serviciu;- frânarea de staţionare, care sa permită menţinerea în stare oprită a automobilului încarcat la masa maximă tehnic admisibilă, inclusiv la o înclinatie a drumului de cel puţin 18% sau 12% când automobilul tractează o remorca încarcata, la masa maximă tehnic admisibilă în autotren, chiar şi în absenta conducătorului; dispozitivul de frânare de staţionare trebuie sa ramâna în poziţia de frânare prin intermediul unui sistem de acţionare mecanică şi care sa nu se poată debloca accidental.4.4. Echipamentul pentru frânarea de serviciu a autovehiculelor (cu excepţia motocicletelor) trebuie sa poată realiza la omologarea/certificarea individuală, pentru autovehiculele având o viteza maxima, prin construcţie, care depăşeşte 25 km/h, o deceleratie medie de cel puţin 5,0 m/s², iar pentru cele la care viteza nu depăşeşte 25 km/h - de 3,5 m/s².4.5. La automobilele acţionate cu energie electrica înmagazinata (baterii de acumulatori), unul dintre cele doua echipamente pentru frânarea de serviciu poate fi cu rezistenta electrica sau cu scurtcircuitare, iar echipamentul pentru frânarea mecanică de staţionare trebuie sa realizeze aceleaşi performanţe ca şi la automobilele propulsate de motoare cu combustie interna.4.6. Remorcile şi semiremorcile cu doua sau mai multe axe trebuie dotate cu echipament de frânare de serviciu, care acţionează pe toate roţile (cu excepţia remorcilor cu doua axe distantate între ele cu mai puţin de un metru) şi permite moderarea progresiva a vitezei şi oprirea combinatiei de vehicule din cabina conducătorului (concomitent cu frânarea vehiculului tractor sau automat); la omologarea/certificarea individuală frâna trebuie sa asigure o deceleratie medie de cel puţin 5 m/s², la semiremorci 4,5 m/s², iar la cele care sunt inscripţionate pentru o viteza maximă sub 25 km/h de 3,5 m/s²; frâna trebuie sa fie uşor reglabila şi/sau sa fie prevăzută cu dispozitive de compensare automată a uzurii.Frâna de staţionare trebuie sa asigure, prin mijloace exclusiv mecanice, staţionarea vehiculului, în stare încarcata, pe o panta de cel puţin 18%, chiar şi atunci când acesta este decuplat de autovehiculul tractor; actionarea ei se poate face şi de pe remorca, după oprirea autotrenului.4.7. Echipamentul de frânare nu este obligatoriu la remorcile cu masa maximă tehnic admisibilă mai mica de 750 kg, respectiv 1.500 kg la remorcile lente, şi care nu depăşeşte, pentru vehiculele din categoria M(1), jumătate din masa proprie a autovehiculului tractor, respectiv masa tractorului în cazul remorcilor lente.4.8. Remorcile având o masa maximă tehnic admisibilă de cel mult 3,5 t şi frâne pe toate roţile, destinate autovehiculelor din categoriile M şi N pot fi dotate cu echipament de frânare comandat de forta de inertie prin simpla apropiere de autovehiculul tractor.Remorcile pentru tractoarele agricole şi forestiere pot fi dotate cu frâne cu comanda prin inertie după cum urmează:- remorcile având o masa maximă tehnic admisibilă de cel mult 6,0 t, dacă frânarea se realizează numai pe doua roţi;- remorcile având o masa maximă tehnic admisibilă de cel mult 8,0 t, dacă frânarea se realizează pe toate roţile şi sunt inscripţionate pentru o viteza maximă de 25 km/h.La semiremorcile cu sa nu este admisă frânarea comandată de forta de inertie.4.9. Mototriciclul trebuie prevăzut, pe lânga echipamentele prevăzute la pct. 4.3, şi cu frâna de staţionare.4.10. Combinatiile de vehicule trebuie sa îndeplineasca prevederile privind frânarea din RE3 ECE - UN precum şi următoarele condiţii:- echipamentele de frânare ale vehiculelor componente trebuie sa fie compatibile între ele;- pentru remorcile echipate cu sistem pneumatic de frânare, cu excepţia remorcilor lente, legătura cu autovehiculul tractor trebuie sa se realizeze prin doua conducte (conducta de alimentare şi conducta de comanda prin creşterea presiunii, care poate fi dublată sau înlocuita de o linie de comanda electrica) asigurându-se umplerea rezervoarelor remorcii inclusiv în timpul acţionarii frânei de serviciu a remorcii, care trebuie sa fie comandată de către sistemul de frânare al autovehiculului tractor.- repartiţia şi sincronizarea forţelor de frânare între autovehiculul tractor şi remorca trebuie sa asigure o frânare fără derapaje şi stabilitate pe direcţia de deplasare (cu respectarea curbelor de aderenta prevăzute de reglementări);- echipamentul de frânare trebuie sa asigure oprirea automată a remorcii în caz de rupere, în timpul mersului, a dispozitivului de cuplare, precum şi păstrarea capacităţii de frânare a autovehiculului tractor; aceasta dispoziţie nu se aplica remorcilor a căror masa maximă tehnic admisibilă nu depăşeşte 1,5 tone, cu condiţia ca ele sa fie prevăzute cu o legătura suplimentară (lant, cablu etc.);- combinatiile de vehicule din care fac parte remorci cu sau fără frâna trebuie sa asigure staţionarea pe o rampa de 12%.4.11. Căderea unei părţi a unui sistem de transmisie hidraulica a frânei automobilului trebuie sa fie semnalata de un avertizor optic de culoare roşie.4.12. În cazul apariţiei unor neetanseitati în circuitul fluidului de lucru, frânele pneumatice sau hidraulice ale automobilelor trebuie sa acţioneze cel puţin pe doua roţi, care nu sunt amplasate pe aceeaşi parte.4.13. Autovehiculele şi remorcile trebuie prevăzute cu cale de blocare a roţilor, amplasate într-un loc pe vehicul, uşor accesibil, după cum urmează: a) o cala de blocare pentru:- autovehicule cu o masa maximă tehnic admisibilă de peste 3,5 t;- remorci cu doua axe, cu excepţia semiremorcilor cu sa, cu masa maximă tehnic admisibilă de peste 0,75 t. b) doua cale de blocare pentru:- vehicule cu trei sau mai multe axe;- semiremorci cu sa;- remorci cu axa simpla sau dubla având distanta dintre axe de cel mult 1,00 m şi o masa maximă tehnic admisibilă de peste 0,75 t;- remorcile cu doua axe cu masa maximă tehnic admisibilă de peste 7,5 tone.4.14. Tractoarele agricole sau forestiere, precum şi maşinile autopropulsate pentru lucrări trebuie sa fie prevăzute cu echipamente pentru frânarea de serviciu şi frânarea de staţionare, care sa permită moderarea vitezei, oprirea şi menţinerea în stare oprită a vehiculului. Eficienta frânarii trebuie sa corespundă condiţiilor tehnice din Directiva 76/432/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE. Frânarea de staţionare trebuie sa asigure menţinerea tractorului pe o panta de 18%, iar în cazul combinatiei dintre un tractor şi o remorca ce nu depăşeşte masa tractorului, dar nu mai mare de 3,0 tone, pe o panta de 12%.4.15. Motocultoarele sau maşinile pentru lucrări cu o axa trebuie sa fie echipate cel puţin cu echipament pentru frânarea de serviciu, care sa asigure frânarea unei roţi chiar şi în cazul ruperii unei piese din sistemul de frânare, reducerea vitezei şi menţinerea în stare de staţionare. La motocultoarele având o masa totală maximă admisibilă de cel mult 250 kg, susţinute şi conduse de conducător pedestru, frâna nu este obligatorie, iar dacă ele sunt combinate cu remorca, cu comanda de pe scaunul conducătorului, aceasta trebuie sa aibă frâna. Remorcile pentru motocultoare trebuie echipate cu frâna.4.16. Sistemul de frânare al tuturor autovehiculelor prevăzute cu un acumulator de energie (de exemplu aer comprimat) trebuie prevăzut cu un avertizor optic sau acustic care sa semnaleze conducătorului scăderea presiunii energiei acumulate sub un nivel care sa asigure cel puţin frânarea cu eficacitatea frânei de securitate la a cincea acţionare completa consecutivă a comenzii frânei de serviciu.4.17. Tractoarele agricole şi forestiere cu o masa maximă tehnic admisibilă care nu depăşeşte 4,0 tone, maşinile autopropulsate pentru lucrări şi remorcile speciale pentru diferite utilizări, care nu necesita decât deplasări ocazionale, sunt exceptate de la condiţiile tehnice privind frânarea, dacă viteza lor maximă nu depăşeşte 8 km/h şi sunt echipate cu o frâna uşor accesibila în timpul mersului şi blocabila; maşinile agricole şi forestiere care nu sunt prevăzute cu suspensie, a căror masa proprie nu depăşeşte masa proprie a tractorului şi nici 3,0 t, nu trebuie sa aibă frâna proprie.4.18. La omologarea de tip pentru circulaţie şi prima înmatriculare a vehiculelor noi, cu excepţia vehiculelor lente, componenta şi eficienta sistemului de frânare al vehiculelor, distribuţia forţelor de frânare pe axe, timpul de reactie al frânelor şi încercarea frânelor la rece şi la cald trebuie sa corespundă prevederilor Directivei 71/320/CEE, ultima modificare 98/12/CE (autovehicule şi remorci) sau Regulamentului nr. 13 ECE - UN, seria 09 de amendamente echivalent.4.19. În vederea primei înmatriculari în România, autovehiculele din categoriile M(2), M(3), N(2), N(3) şi remorcile din categoriile O(3) şi O(4) trebuie sa fie prevăzute cu sisteme de frânare antiblocare (ABS). Excepţie fac vehiculele comunale, autobuzele şi minibuzele urbane şi maşinile pentru lucrări, precum şi toate vehiculele lente. La cererea fabricantului se pot aplica, în locul prevederilor Regulamentului nr. 13 ECE - UN, prevederile Regulamentului nr. 13 H ECE - UN (armonizat cu norme care se aplica şi în alte tari decât cele europene)4.20. La omologarea de tip pentru circulaţie a tractoarelor agricole şi forestiere se vor aplica condiţiile tehnice din Directiva 76/432/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE.4.21. La omologarea de tip pentru circulaţie a vehiculelor cu 2-3 roţi se aplica condiţiile tehnice din Directiva 93/14/CEE sau din Regulamentul nr. 78 ECE - UN, seria de amendamente 02.4.22. La certificarea individuală în vederea primei înmatriculari a vehiculelor importate, care au mai fost deja înmatriculate şi utilizate în alte tari, în România este obligatorie realizarea eficacitatii frânarii de cel puţin 90% din cea prevăzută pentru vehiculele noi la pct. 4.19 - 4.21.5. Iluminarea şi semnalizarea luminoasa5.1. Autovehiculele şi remorcile acestora trebuie dotate numai cu echipamentele de iluminat şi semnalizare luminoasa si, după caz, cu dispozitivele de reglare prevăzute în Directiva 76/756/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/28/CE sau în Regulamentul nr. 48 ECE - UN, seria de amendamente 02, în Directiva 78/933/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/56/CE sau în Regulamentul nr. 86 ECE - UN pentru tractoare, respectiv în Directiva 93/92/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/73/CE, sau în Regulamentul nr. 53 ECE - UN, seria de amendamente 01 pentru vehiculele cu 2-3 roţi, având mărcile de omologare prevăzute de directivele şi regulamentele indicate în anexa nr. 2, specifice fiecărui tip de far, lampa sau element reflectorizant.Echipamentele trebuie amplasate şi reglate astfel încât sa nu deranjeze pe ceilalţi participanţi la trafic, sa fie vizibile sub unghiurile prescrise şi sa nu se influenteze reciproc, chiar dacă sunt încorporate în aceeaşi carcasa.5.2. Echipamentele perechi trebuie amplasate la aceeaşi înaltime deasupra caii de rulare şi simetric faţă de axa longitudinala a vehiculului (cu excepţia vehiculelor asimetrice), sa aibă aceeaşi culoare, caracteristici calorimetrice şi fotometrice si, cu excepţia indicatoarelor de direcţie, sa se aprinda concomitent.5.3. Farurile şi lampile din faţă trebuie sa se aprinda numai concomitent cu lampile din spate, cu excepţia lampilor de parcare şi a farurilor de lucru la tractoare, autospeciale şi utilaje pentru lucrări.5.4. Automobilele şi tractoarele trebuie sa fie echipate în faţă cu:- doua sau patru faruri cu lumina de drum alba, care sa asigure vizibilitatea necesară pe o lungime mare către înainte (la tractoare lente, facultativ);- doua faruri cu lumina de întâlnire alba (tractoarele lente, echipate pentru montarea frontala a uneltelor, pot fi echipate cu patru faruri);- doua lampi de poziţie (la tractoare lente pot fi şi patru) cu lumina alba;- doua lampi de gabarit, cu lumina alba, care sa indice gabaritul în laţime şi în înaltime, pentru autovehiculele cu laţime mai mare de 2,10 m;- doua lampi indicatoare de direcţie, cu lumina galben-auto intermitenta, care semnalizează intenţia conducătorului de a schimba direcţia de mers;- doua lampi indicatoare de direcţie pe părţile laterale ale vehiculelor.5.5. Automobilele şi tractoarele mai pot fi echipate în fata, facultativ, cu:- doua faruri de ceata, cu lumina alba sau galben-selectiv, care sa amelioreze vizibilitatea către înainte, în condiţii de ceata;- doua faruri pentru circulaţie de zi, cu lumina alba, care pot fi combinate sau reciproc încorporate cu farurile cu lumina de drum şi de întâlnire, omologate şi marcate conform Regulamentului nr. 87 ECE - UN;- doi catadioptri netriunghiulari de culoare alba;- doua lampi de gabarit de culoare alba, pentru autovehiculele având laţime de 1,80 - 2,10 m.5.6. Toate tipurile de faruri trebuie sa fie prevăzute cu dispozitive pentru reglajul de orientare, iar farurile cu lumina de întâlnire, atunci când este cazul, şi cu dispozitiv de reglare pe verticala, în funcţie de încarcarea autovehiculului.5.7. Automobilele şi tractoarele trebuie sa fie echipate în spate cu:- doua lampi de poziţie cu lumina roşie, care sa indice prezenta şi lăţimea autovehiculului văzut din spate;- unul sau doua faruri de mers înapoi (pentru tractoare lente, optional), cu lumina alba, care sa lumineze drumul şi sa-i avertizeze pe ceilalţi participanţi la trafic asupra intenţiei de deplasare către înapoi şi care pot fi combinate cu semnalul intermitent al lanternelor de direcţie şi/sau cu un semnal sonor intermitent;- doua lampi de frânare (stop), cu lumina roşie S(1) (cu un nivel de intensitate) sau S(2) (cu doua niveluri de intensitate, de zi şi de noapte), care sa-i avertizeze pe ceilalţi participanţi la trafic, aflaţi în spatele autovehiculului, ca s-a dat comanda de frânare. Vehiculele din categoria M(1) trebuie echipate şi cu a treia lampa stop, S(3), amplasata în interiorul sau în exteriorul caroseriei (la omologarea individuală lampa S(3) este opţională);- una sau doua lampi de ceata, cu lumina roşie (la tractoare lente, facultativ), pentru semnalizarea prezentei autovehiculului pentru vehiculele care vin din spate;- una sau mai multe lampi, cu lumina alba, care sa asigure iluminarea necesară placii cu numărul de înmatriculare;- doua lampi de gabarit, cu lumina roşie, pentru autovehicule cu lăţimea de peste 2,10 m, care sa indice gabaritul autovehiculului în laţime si, dacă este posibil, şi în înaltime. Pentru autovehiculele având lăţimea de 1,80 - 2,10 m lampile de gabarit sunt facultative;- doua lampi indicatoare de direcţie, cu lumina galben-auto intermitenta, ce pot fi combinate şi cu lampile laterale, care semnalizează intenţia conducătorului de a schimba direcţia de mers;- doi sau, în cazuri justificate, patru catadioptri netriunghiulari de culoare roşie.5.8. Automobilele şi tractoarele mai trebuie dotate cu:- avertizor de avarie, care realizează funcţionarea simultană a lampilor de direcţie pentru a semnaliza pericolul pe care îl reprezintă autovehiculul în pana;- lampi de contur şi catadioptri pe părţile laterale, de culoare galbena pentru vehiculele a căror lungime depăşeşte 6 m.5.9. Automobilele mai pot fi dotate, facultativ, cu câte doua lampi de parcare (staţionare), faţă şi spate, cu lumina alba pentru faţă şi roşie pentru spate, sau cu câte o lampa laterala, reciproc încorporate cu lampile indicatoare de direcţie, numai pentru automobile având lungimea de maximum 6,0 m şi lăţimea de maximum 2,0 m;La autobuze se admite montarea de către constructor la partea din spate, în plus faţă de elementele de semnalizare luminoasa existente, a doua lampi de semnalizare a direcţiei, cu lumina galben auto şi a doua lampi de frânare (stop), cu lumina roşie, simetrice.5.10. Remorcile automobilelor şi tractoarelor trebuie dotate în faţă cu:- doua lampi de poziţie, cu lumina alba, montate la o înaltime care nu depăşeşte 1,50 m (sau 2,10 m, dacă forma caroseriei nu permite acest lucru), obligatorii pentru remorcile cu o laţime de peste 1,60 m şi facultative pentru remorcile mai înguste;- doua lampi de gabarit, cu lumina alba, pentru remorcile cu o laţime mai mare de 2,10 m; acestea sunt valabile pentru vehiculele a căror laţime este între 1,8-2 m;- doi catadioptri netriunghiulari de culoare alba.5.11. Remorcile automobilelor şi tractoarelor trebuie dotate în spate cu:- doua lampi de poziţie cu lumina roşie;- facultativ, unul sau doua faruri de mers înapoi, cu lumina alba, care pot fi combinate sau înlocuite cu un semnal intermitent al lampilor de direcţie sau sonor (la autotrenuri, semnalul sonor poate fi emis de pe autovehiculul tractor);- doua lampi de frânare (stop) cu lumina roşie, S(1) sau S(2);- una sau doua lampi de ceata, cu lumina roşie.- una sau mai multe lampi cu lumina alba, pentru placa de înmatriculare;- doua lampi de gabarit, cu lumina roşie, pentru remorci cu lăţimea mai mare de 2,10 m, care sunt însa facultative pentru remorcile având lăţimea cuprinsă între 1,80 - 2,10 m;- doua lampi indicatoare de direcţie, cu lumina galben-auto intermitenta, care semnalizează intenţia conducătorului de a schimba direcţia de mers;- doi catadioptri triunghiulari de culoare roşie.5.12. Remorcile trebuie dotate cu catadioptri laterali de culoare galben-auto, numărul acestora depinzând de lungimea vehiculului.5.13. Motocultoarele având viteza maxima, prin construcţie, mai mare de 15 km/h, care lucrează cuplate cu un carucior sau cu o remorca cu scaun pentru conducător, trebuie echipate în faţă cu doua faruri cu lumina de întâlnire şi cu doua lampi indicatoare de direcţie (se admite montarea acestora şi pe remorca).5.14. Remorcile motocultoarelor trebuie sa fie dotate în faţă cu doi catadioptri netriunghiulari de culoare alba, iar în spate cu doi catadioptri triunghiulari de culoare roşie, precum şi cu doua lampi indicatoare de direcţie cu lumina galben-auto şi doua lampi de poziţie cu lumina roşie.5.15. Tractoarele şi maşinile pentru lucrări pot fi dotate cu proiectoare de lucru sau dispozitive speciale cu lumina de avertizare conform prevederilor Regulamentului nr. 65 ECE - UN.5.16. Motocicletele trebuie dotate numai cu echipamentele de iluminat şi semnalizare prevăzute şi amplasate conform Directivei 93/92/CEE sau Regulamentului nr. 53 ECE - UN, având mărcile de omologare prevăzute de regulamentele şi directivele indicate în anexa nr. 2, specifice fiecărui tip de far, lampa sau element reflectorizant.5.17. Motocicletele trebuie dotate:- în fata, cu unul sau doua faruri cu lumina de drum alba sau galben-selectiv, cu unul sau doua faruri cu lumina de întâlnire alba sau galben-selectiv, cu una sau doua lampi de poziţie cu lumina alba;- în spate, cu o lampa de poziţie cu lumina roşie, una sau doua lampi de frânare (stop) cu lumina roşie, lampa cu lumina alba pentru iluminarea placii cu numărul de înmatriculare, un catadioptru de culoare roşie, iar lateral, cu doua lampi indicatoare de direcţie de culoare galben-auto.5.18. Motocicletele mai pot fi echipate, facultativ, în faţă cu faruri de ceata cu lumina alba sau galben-selectiv, în spate cu lampi de ceata cu lumina roşie, cu avertizor de avarie, care realizează funcţionarea simultană a lampilor indicatoare de direcţie, şi lateral, cu unul sau doi catadioptri netriunghiulari de culoare galben-auto.5.19. Ataşul motocicletei trebuie dotat în faţă cu o lampa de gabarit cu lumina alba sau galben-selectiv, amplasata pe exteriorul atasului, şi un catadioptru netriunghiular de culoare alba, iar în spate, cu o lampa de poziţie cu lumina roşie, o lampa de frânare (stop) cu lumina roşie, un catadioptru netriunghiular de culoare roşie şi o lampa indicatoare de direcţie cu lumina galben-auto.5.20. Remorca motocicletei trebuie dotată în faţă cu doi catadioptri netriunghiulari de culoare alba, iar în spate cu aceleaşi elemente de iluminat şi semnalizare luminoasa ca şi motocicletele, precum şi cu un catadioptru triunghiular de culoare roşie.5.21. Mopedele trebuie sa fie dotate numai cu echipamentele de iluminat şi semnalizare luminoasa prevăzute şi amplasate în conformitate cu Directiva 93/92/CEE sau cu Regulamentul nr. 74 ECE - UN, având mărcile de omologare prevăzute de regulamentele şi directivele indicate în anexa nr. 2, specifice fiecărui far, lampa sau element reflectorizant.5.22. Mopedele trebuie sa fie dotate în faţă cu un far cu lumina de întâlnire alba şi cu un catadioptru netriunghiular de culoare alba; în spate trebuie dotate cu o lampa de poziţie cu lumina roşie şi un catadioptru netriunghiular de culoare roşie, precum şi cu unul sau doi catadioptri laterali de culoare galben-auto şi cu catadioptri de pedale (pentru mopedele prevăzute cu pedale).5.23. Mopedele mai pot fi echipate cu un far cu lumina de drum de culoare alba, de tip corespunzător vitezei maxime, prin construcţie, o lampa de poziţie cu lumina alba, lampi indicatoare de direcţie de culoare galben-auto (doua înainte şi doua înapoi), o lampa de frânare, precum şi cu lampi cu lumina alba pentru iluminarea placii cu numărul de înmatriculare, dacă înmatricularea este obligatorie.5.24. Maşinile autopropulsate pentru lucrări trebuie dotate în faţă cu doua faruri cu lumina de întâlnire de culoare alba, cu doua lampi de poziţie cu lumina alba, iar în spate cu doua lampi de poziţie cu lumina roşie, doi catadioptri netriunghiulari de culoare roşie, precum şi doua lampi de frânare de culoare roşie, dacă viteza lor maxima, prin construcţie, depăşeşte 30 km/h.5.25. Maşinile autopropulsate pentru lucrări mai trebuie dotate cu lampi indicatoare de direcţie cu lumina galben-auto şi avertizor de avarie care acţionează asupra lampilor de direcţie; maşinile a căror laţime depăşeşte 2,10 m trebuie dotate suplimentar cu lampi de gabarit cu lumina de culoare alba în faţă şi roşie în spate, iar maşinile a căror lungime depăşeşte 6,0 m şi cu catadioptri laterali netriunghiulari de culoare galben-auto.5.26. Maşinile autopropulsate pentru lucrări, care circula pe drumurile publice sau îsi desfăşoară activitatea pe partea carosabilă a drumului fără ca circulaţia sa fie întrerupta, trebuie echipate cu lampi speciale de avertizare cu lumina galben - auto, giratoare sau fulger.5.27. Maşinile tractate pentru lucrări, precum şi cele purtate de tractoarele agricole sau forestiere, care depăşesc lăţimea de gabarit a tractorului, trebuie dotate în faţă cu doi catadioptri netriunghiulari de culoare alba, iar în spate cu aceleaşi echipamente de iluminare şi semnalizare cu care sunt dotate maşinile autopropulsate pentru lucrări, dacă masina obtureaza echipamentele de iluminat şi semnalizare ale tractorului, cu excepţia catadioptrilor, care trebuie sa fie triunghiulari. Pe părţile laterale se amplasează catadioptri netriunghiulari de culoare galbena, dacă lungimea masinii depăşeşte 6,0 m.5.28. Maşinile autopropulsate pentru lucrări şi maşinile tractate pot fi echipate cu unul sau mai multe suporturi demontabile pe care se monteaza, atunci când circula pe drumurile publice, setul de lampi de iluminare şi semnalizare şi catadioptri.5.29. Automobilele poliţiei, jandarmeriei şi cele destinate controlului circulaţiei din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, inscripţionate ca atare, pot fi echipate cu dispozitive speciale de prioritate cu lumina albastra, giratoare sau fulger; de asemenea, mai pot fi echipate în faţă cu doua faruri de prioritate cu lumina albastra sau roşie, având funcţionare intermitenta. Automobilele neinscriptionate ale poliţiei pot fi echipate cu dispozitive speciale de prioritate cu prindere magnetica, având lumina albastra, giratoare sau fulger.5.30. Motocicletele poliţiei şi cele care însotesc coloanele oficiale pot fi echipate în faţă cu doua faruri de prioritate cu lumina albastra intermitenta; de asemenea, mai pot fi echipate cu dispozitive speciale de prioritate cu lumina albastra, giratoare sau fulger.5.31. Automobilele prevăzute la pct. 5.29 pot fi echipate cu avertizor luminos de prioritate care realizează funcţionarea intermitenta a farurilor cu lumina de drum.5.32. Automobilele salvării şi pompierilor, precum şi unele autovehicule specializate autorizate, inscripţionate ca atare, pot fi echipate cu dispozitive speciale de prioritate, cu lumina albastra, respectiv roşie, giratoare sau fulger.5.33. Dispozitivele speciale de avertizare, giratoare sau fulger, trebuie sa respecte condiţiile tehnice cuprinse în Regulamentul nr. 65 ECE - UN.5.34. Autovehiculele cu lăţimea mai mare de 2,6 m, automobilele care transporta încarcaturi agabaritice şi/sau cu depăşirea greutatilor autorizate ori cele care însotesc asemenea automobile, cele care transporta încarcaturi periculoase, altele decât cele indicate în ADR, cele destinate tractării vehiculelor rămase în pana, autovehiculele speciale care îsi desfăşoară activitatea pe partea carosabilă a drumurilor, precum şi autovehiculele speciale sau specializate, destinate transportului de materiale lungi sau care sunt dotate cu echipamente care depăşesc gabaritul vehiculului, vor fi echipate cu dispozitive speciale de avertizare, cu lumina galben-auto, giratoare sau fulger, montate pe un element fix şi vizibile din faţă şi din spate.5.35. Vehiculele lungi şi grele trebuie echipate în spate cu plăci de identificare dreptunghiulare, care sa le facă mai uşor de recunoscut atât ziua, cât şi noaptea.Plăcile sunt compuse, pentru autovehicule, din elemente reflectorizante de culoare galbena şi fluorescente de culoare roşie, înclinate şi descendente către exteriorul vehiculului, iar pentru remorci şi semiremorci, dintr-un fond galben reflectorizant şi o bordura roşie fluorescenta, şi trebuie sa fie omologate conform Regulamentului nr. 70 ECE - UN. Amplasarea plăcilor de identificare trebuie sa corespundă prevederilor anexei nr. 8.5.36. Tractoarele, maşinile autopropulsate pentru lucrări şi combinatiile formate din tractor şi una sau doua remorci lente ori maşinile pentru lucrări, inclusiv agricole, tractate sau purtate, trebuie echipate în partea din spate cu una sau doua plăci triunghiulare de identificare, având fondul roşu fluorescent şi o margine roşie reflectorizanta, omologate conform Regulamentului nr. 69 ECE - UN. Amplasarea acestor plăci trebuie sa respecte cotele indicate în anexa nr. 8.5.37. Vehiculele a căror laţime maximă depăşeşte 2750 mm trebuie marcate pe suprafeţele anterioare şi posterioare, cât mai aproape de contururile exterioare laterale, cu plăci de avertizare cu dungi alternante reflectorizante roşii şi albe, late de 100 mm, înclinate la 45° şi descendente către exteriorul vehiculului. Plăcile pot fi dreptunghiulare cu lăţimea de 282 mm şi înaltimea de 564 mm sau patrate cu latura de 423 mm.5.38. Se recomanda ca vehiculele, cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 t, precum şi celelalte vehicule care nu sunt prevăzute cu plăci de identificare conform Regulamentelor nr. 69 sau 70 ECE - UN şi circula pe drumurile publice, sa fie echipate cu folii reflectorizante şi fluorescente montate pe capetele barelor de protecţie spate sau în apropierea acestora. Foliile reflectorizante vor avea dimensiunile 400 x 50 mm, cu dungi reflectorizante alternante alb - roşu, înclinate şi descendente spre exteriorul vehiculului, cu dimensiunile 40 x 60 mm, şi calităţi fotometrice similare condiţiilor tehnice cuprinse în Regulamentul nr. 70 ECE - UN.5.39. Pentru mai buna recunoaştere a conturului vehiculelor lungi şi grele se recomanda ca ele sa fie prevăzute cu marcaje reflectorizante omologate conform Regulamentului nr. 104 ECE - UN. Începând cu data de 1 ianuarie 2003 aceste marcaje reflectorizante sunt obligatorii pentru vehiculele certificate ADR.5.40. Modul de amplasare a echipamentelor de iluminare şi semnalizare luminoasa, calităţile lor fotometrice, conectarea şi semnalizarea la bord a funcţionarii lor, precum şi alte cerinţe privind funcţionarea acestora trebuie sa respecte condiţiile tehnice cuprinse în directivele sau în regulamentele ECE - UN sau în directivele indicate în anexa nr. 2. Echiparea vehiculelor rutiere cu alte dispozitive de iluminare şi semnalizare luminoasa decât cele prevăzute în prezentele reglementări, neomologate sau care nu respecta cerinţele tehnice prevăzute în directivele UE şi regulamentele ECE - UN echivalente, cuprinse în anexa nr. 2, este interzisă. Se interzice, de asemenea, modificarea conectarii electrice cu scopul de a schimba destinaţia de folosire a elementului de iluminare sau semnalizare luminoasa omologat.5.41. De la aceste prevederi pot fi exceptate vehiculele importate individual, dacă, prin construcţie, pentru tipul respectiv nu exista varianta cu faruri sau lampi care sa corespundă normelor europene, cu condiţia ca echipamentele respective de iluminat şi semnalizare sa îndeplineasca funcţii similare cu cele europene.6. Semnalizarea sonora6.1. Autovehiculele, inclusiv tractoarele şi maşinile autopropulsate pentru lucrări, precum şi autovehiculele cu 2 - 3 roţi, cu excepţia motocultoarelor, a maşinilor monoax autopropulsate pentru lucrări, cu conducător pedestru, trebuie dotate cu cel puţin un avertizor sonor care sa emita un ton sau un acord armonic cu intensitate suficient de mare, continuu şi uniform, conform Directivei 70/388/CEE, ultima modificare prin Directiva 87/354/CEE, sau Regulamentului nr. 28 ECE - UN, în funcţie de tipul autovehiculului; în cazul în care pe autovehicul sunt montate doua avertizoare sonore, pe principii diferite funcţional, acestea nu trebuie sa poată fi acţionate simultan.6.2. Avertizorul sonor al tractoarelor agricole şi forestiere trebuie sa corespundă condiţiilor tehnice cuprinse în Directiva 74/151/CEE, anexa V.6.3. Avertizorul sonor al autovehiculelor cu 2 - 3 roţi trebuie sa corespundă condiţiilor tehnice cuprinse în Directiva 93/30/CEE.6.4. Bicicletele cu motor uşoare şi alte vehicule similare pot fi echipate cu o sonerie cu un singur ton.6.5. Autovehiculele poliţiei, ale pompierilor, cele ale Ministerului Apărării Naţionale, destinate controlului circulaţiei, şi cele ale jandarmeriei, destinate interventiilor, inscripţionate ca atare, precum şi automobilele salvării şi autospecializatele autorizate pot fi echipate cu unul sau mai multe avertizoare sonore, cu doua sau mai multe tonuri alternante.6.6. Echiparea autovehiculelor cu alte avertizoare sonore decât cele prescrise mai sus este interzisă.7. Direcţia, suspensia şi comportarea vehiculelor şi combinaţiilor de vehicule în curbe7.1. Echipamentul de direcţie trebuie sa permită o conducere uşoară şi sigura a vehiculului, atât în linie dreapta, cât şi în viraj, în toate condiţiile de exploatare normală, până la viteza sa maximă prin construcţie sau, pentru remorci, până la viteza maximă autorizată tehnic de constructor.7.2. Echipamentul de direcţie al autovehiculelor trebuie sa fie robust, pentru a putea rezista eforturilor rezultate dintr-o exploatare normală a vehiculului sau a combinatiei de vehicule; el nu trebuie sa prezinte jocuri pronunţate şi trebuie sa fie astfel acordat cu suspensia, încât aceasta sa nu producă oscilatii ale roţilor directoare, iar la automobile, motociclete şi mopede sa asigure deplasarea în linie dreapta şi revenirea roţilor spre poziţia neutra, dacă intervenţia conducătorului a încetat.7.3. Unghiul maxim de bracare al roţilor trebuie sa fie limitat de limitatoarele de cursa astfel încât sa nu fie posibil contactul părţilor în mişcare ale sistemului de direcţie cu alte părţi ale vehiculului.7.4. Vehiculele, cu excepţia semiremorcilor, nu pot fi prevăzute cu roţi directoare spate dacă nu sunt echipate şi cu roţi directoare fata.7.5. Orice defectiune a transmisiei direcţiei, care nu este de natura exclusiv mecanică, trebuie sa fie semnalata conducătorului; în cazul autovehiculelor o asemenea semnalare o reprezintă creşterea efortului la comanda direcţiei datorită unei defecţiuni.7.6. Remorcile trebuie sa ruleze fără pendulari sau vibratii anormale ale echipamentului de direcţie, atunci când autovehiculul tractor merge în linie dreapta. Este interzisă echiparea cu mecanism de direcţie de tip auto (cu fuzete şi leviere de direcţie) a remorcilor, altele decât cele lente.7.7. Manevrabilitatea oricărui autovehicul sau combinaţiilor de vehicule trebuie sa respecte prevederile tehnice precizate în Directiva 97/27/CEE. Autovehiculele şi semiremorcile trebuie construite astfel încât, la parcurgerea completa, în ambele sensuri, a unei traiectorii circulare complete de 360°, în interiorul unei suprafeţe definite prin doua cercuri concentrice, cel exterior cu raza de 12,5 m şi cel interior cu raza de 5,3 m, nici unul dintre punctele extreme ale vehiculului, cu excepţia elementelor proeminente indicate la pct. 2.4.2 (care defineşte lăţimea unui vehicul) din Directiva 97/27/CEE, sa nu depăşească aceste cercuri. Pentru autovehiculele şi semiremorcile echipate cu axe rabatabile aceasta cerinţa este valabilă şi în cazul axei ridicate.Verificarea respectării acestor cerinţe se face conform prevederilor şi schitelor A, B şi C de la pct. 7.6.1.1 - 7.7 din directiva susmenţionata. (schiţele sunt redate în anexa nr. 10).7.8. În timpul virajelor şi al depăşirilor laterale bruşte automobilele şi combinatiile de vehicule trebuie sa păstreze o ţinuta de drum normală, care sa excludă derapajele periculoase sau desprinderea roţilor de la sol.7.9. Autoturismele şi celelalte autovehicule similare, cu excepţia celor având cabina avansată, M(1) şi N(1), trebuie construite, îndeosebi în ceea ce priveşte dispozitivul de comanda al direcţiei, astfel încât la omologarea de tip şi prima înmatriculare a vehiculelor noi sa se respecte prevederile tehnice ale ale Directivei 74/297/CEE, ultima modificare prin Directiva 91/662/CEE sau ale Regulamentului nr. 12 ECE - UN, seria de amendamente 03, în ceea ce priveşte protecţia conducătorului faţă de dispozitivul de direcţie în caz de coliziune. La cererea constructorului, încercarea se poate face şi pentru alte tipuri de autovehicule având o masa totală maximă autorizată sub 3,5 tone.7.10. La omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice, pentru echipamentul de direcţie al autovehiculelor şi remorcilor acestora se aplica condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 70/311/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/7/CE, sau în Regulamentul nr. 79 ECE - UN, seria de amendamente 01, iar pentru cel al tractoarelor, condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 75/321/CEE, ultima modificare prin Directiva 98/39/CE.7.11. Condiţiile privind echivalenta dintre anumite suspensii nepneumatice şi suspensiile pneumatice pentru axa sau axele motoare ale vehiculelor sunt prezentate în anexa nr. 15.8. Motorul şi protecţia mediului8.1. Autovehiculele trebuie echipate cu motoare a căror putere neta sa asigure calităţi dinamice corespunzătoare destinaţiei lor şi fluenta circulaţiei, inclusiv pe drumuri cu rampe mari din reţeaua rutieră. Puterea specifica a motorului, determinata conform prevederilor tehnice ale Directivei 80/1269/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/99/CE, sau ale Regulamentului nr. 85 ECE - UN, nu trebuie sa fie mai mica de 5 kW pentru fiecare tona a masei totale tehnic admisibile pentru combinatiile de vehicule, conform prevederilor Directivei 97/27/CE.Aceasta putere specifica minima nu este obligatorie pentru autovehiculele a căror viteza maxima, prin construcţie, nu depăşeşte 30 km/h.8.2. Autovehiculele construite din componente detaşate şi la care, în locul motorului prevăzut de constructor, s-au montat motoare destinate altor tipuri şi/sau categorii de autovehicule, trebuie sa aibă calităţi dinamice care sa nu afecteze negativ fluenta circulaţiei şi sa nu depăşească nivelul de poluare chimica şi sonora al vehiculului de baza.8.3. Motorul autovehiculului, cu excepţia minitractoarelor cu puteri până la 15 CP şi a motocultoarelor, trebuie sa poată fi pornit de la postul de comanda şi pe timp rece (la temperaturi de cel puţin - 10°C), iar autovehiculul trebuie sa poată pleca din loc şi sa-si continue mersul pe o rampa de cel puţin 15%, pe drum uscat şi cu aderenta suficient de mare.8.4. Autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie sau cu aprindere prin comprimare, cu cel puţin patru roţi, din categoriile M(1) şi N(1) şi cu o viteza maxima, prin construcţie, de cel puţin 50 km/h, trebuie construite şi echipate astfel încât:8.4.1. Emisiile poluante, atât pentru omologarea de tip, cât şi pentru prima înmatriculare, trebuie sa respecte prevederile Directivei 70/220/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/102/CE şi sa nu depăşească limitele indicate în tabelul 1 din anexa I, treapta A («EURO 3»). Îndeplinirea acestor condiţii poate fi demonstrata şi prin aplicarea prevederilor corespunzătoare din Regulamentul ECE - UN nr. 83/05 echivalent.La autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie M(1) cu masa maximă mai mare de 2500 kg, M(1) cu mai mult de şase locuri în afară locului conducătorului, precum şi N(1) II, III, condiţiile tehnice pentru încercarea de tip VI conform Directivei 2001/100/CE se aplica începând cu 1 ianuarie 2005 la omologarea de tip şi 1 ianuarie 2006 pentru prima înmatriculare.8.4.1.1. Existenta sistemelor OBD conform prevederilor Directivei 70/220/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/102/CE, este obligatorie pentru autovehiculele cu motoare cu aprindere prin scânteie M(1) şi N(1), atât la omologarea de tip cât şi la prima înmatriculare.8.4.1.2. Existenta sistemelor OBD conform prevederilor Directivei 70/220/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/102/CE, este obligatorie pentru autovehiculele cu motoare cu aprindere prin comprimare după cum urmează:- M(1) (cu excepţia M(1) cu masa maximă mai mare de 2500 kg sau cu mai mult de şase locuri în afară locului conducătorului) de la 1 ianuarie 2005 la omologarea de tip şi 1 ianuarie 2006 la prima înmatriculare- M(1) cu masa maximă mai mare de 2500 kg sau cu mai mult de şase locuri în afară locului conducătorului precum şi N(1) de la 1 ianuarie 2006 la omologarea de tip şi 1 ianuarie 2007 la prima înmatriculare.8.4.1.3. Existenta sistemelor OBD conform prevederilor Directivei 70/220/CEE, ultima modificare prin Directiva 2001/1/CE, este obligatorie pentru autovehiculele cu motoare cu aprindere prin scânteie şi care funcţionează cu GPL sau GN de la 1 ianuarie 2006 la omologarea de tip şi 1 ianuarie 2007 la prima înmatriculare.8.4.2. Începând cu data de 1 ianuarie 2007 emisiile poluante, pentru omologarea de tip, trebuie sa respecte prevederile Directivei 70/220/CEE, ultima modificare prin Directiva 2001/100/CE şi sa nu depăşească limitele indicate în tabelul 1 din anexa I, treapta B («EURO 4»). Îndeplinirea acestor condiţii poate fi demonstrata şi prin aplicarea prevederilor corespunzătoare din Regulamentul ECE - UN nr. 83/05 echivalent.8.4.3. Pentru omologarea/certificarea individuală în vederea primei înmatriculari în România a autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare, valorile emisiilor poluante provenite din gazele lor de evacuare nu trebuie sa depăşească limitele indicate în Directiva 70/220/CEE, ultima modificare prin Directiva 98/69/CE, tabelul 1 din anexa I, treapta A («EURO 3»), sau cele echivalente din Regulamentul nr. 83/05 ECE - UN.8.4.4. In condiţiile indicate în Directiva 70/220/CEE pentru autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare se admite şi aplicarea prevederilor, indicate în Directiva 88/77/CEE (cu adaptarile de rigoare).8.5. Autovehiculele pentru transport de persoane şi de marfa, cu o masa totală maximă autorizată de peste 3,5 t şi o viteza maxima, prin construcţie, de cel puţin 50 km/h, echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, trebuie construite şi echipate astfel încât:8.5.1. Emisiile poluante, particulele poluante din gazele de evacuare precum şi opacitatea acestora, atât pentru omologarea de tip cât şi pentru prima înmatriculare trebuie sa respecte prevederile Directivei 88/77/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/96/CE, şi sa nu depăşească limitele indicate în tabelele din anexa I, treapta A («EURO 3»). Îndeplinirea acestor condiţii poate fi demonstrata şi prin aplicarea prevederilor corespunzătoare din Regulamentul nr. 49/03 ECE - UN, echivalent.Începând cu 1 octombrie 2005, pentru omologarea de tip şi 1 octombrie 2006 pentru prima înmatriculare trebuie respectate prevederile Directivei 2001/27/CE de modificare a Directivei 88/77/CEE.8.5.1.1. Sistemele OBD sau OBM, conform prevederilor Directivei 1999/96/CE de modificare a Directivei 88/77/CEE devin obligatorii începând cu 1 ianuarie 2007, pentru omologarea de tip.8.5.2. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru omologarea de tip, emisiile poluante, particulele poluante din gazele de evacuare, precum şi opacitatea acestora trebuie sa respecte prevederile Directivei 88/77/CEE, ultima modificare prin Directiva 2001/27/CE şi sa nu depăşească limitele indicate la treapta B(1) a tabelelor din anexa I la aceasta directiva («EURO 4»). Îndeplinirea acestor condiţii poate fi demonstrata şi prin aplicarea prevederilor corespunzătoare din Regulamentul nr. 49/03 ECE - UN, echivalent.8.5.3. La omologarea/certificarea individuală în vederea primei înmatriculari în România, valorile emisiilor poluante, particulelor poluante din gazele de evacuare, precum şi opacitatea acestora nu trebuie sa depăşească limitele prevăzute în Directiva 88/77/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/96/CE, tabelul 1 din anexa I, ciclurile ESC şi ELR, treapta A («EURO 3») sau cele echivalente din Regulamentul nr. 49/03 ECE - UN;8.5.4. In condiţiile indicate în Directiva 88/77/CEE pentru autovehiculele din categoria N(2) sau M(2), echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie, se admite şi aplicarea prevederilor reglementărilor indicate în Directiva 70/220/CEE (cu adaptarile de rigoare).8.6. Tractoarele agricole şi forestiere trebuie construite şi echipate astfel încât emisiile poluante provenite din gazele de evacuare sa corespundă prevederilor tehnice ale Directivei 77/537/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE.Începând cu data de 1 octombrie 2004, pentru omologarea de tip motoarele tractoarelor agricole şi forestiere trebuie sa îndeplineasca condiţiile tehnice ale Directivei 2000/25/CE sau ale Regulamentului ECE - UN nr. 96.În cazul maşinilor autopropulsate pentru lucrări, pentru emisiile poluante ale motoarelor cu care sunt echipate, se aplica condiţiile tehnice din Directiva 97/68/CE ultima modificare prin Directiva 2001/63/CE.8.7. Autovehiculele cu 2 - 3 roţi trebuie construite şi echipate astfel încât emisiile poluante provenite din gazele lor de evacuare sa corespundă prevederilor tehnice ale Directivei 97/24/CE, capitolul 5.8.8. Autovehiculele având cel puţin patru roţi trebuie construite şi echipate astfel încât sa nu emita zgomot exterior care depăşeşte, în funcţie de categoria autovehiculului, limitele cuprinse în Directiva 70/157/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/101/CE, sau în Regulamentul nr. 51 ECE - UN, seria 02 de amendamente. Valoarea zgomotului exterior, masurata în staţionare conform directivei sau regulamentului precizate mai sus, nu este limitată, însa ea trebuie înscrisa în certificatele de omologare, pentru a putea fi utilizata ca baza de referinţa la eventuale verificări ale nivelului de zgomot al autovehiculelor aflate în exploatare.8.9. Tractoarele nu trebuie sa producă zgomot exterior care sa depăşească limitele prevăzute în Directiva 74/151/CEE, anexa V, ultima modificare prin Directiva 98/38/CE, iar zgomotul la nivelul urechii tractoristului, la tractoarele cu cabina, nu trebuie sa depăşească limitele prevăzute în Directiva 77/311/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE.8.10. Autovehiculele cu 2 -3 roţi nu trebuie sa emita zgomote cu un nivel sonor superior celui cuprins în prevederile tehnice ale Directivei 97/24/CE, cap. 9.8.11. Dispozitivul de evacuare a gazelor trebuie sa asigure silentiozitatea şi sa fie etanş, iar funcţia lui de amortizor de zgomot sa nu poată fi eliminata de conducător în timpul mersului; extremitatea lui nu trebuie sa depăşească cu peste 10 cm conturul exterior al automobilului şi nu trebuie orientata spre dreapta. În cazul orientarii în jos unghiul format de acesta cu planul orizontal nu trebuie sa depăşească 45° spre înapoi. Muchiile extremitatii dispozitivului de evacuare a gazelor nu trebuie sa aibă raze mai mici de 2,5 mm dacă acesta depăşeşte cu mai mult de 10 mm suprafaţa exterioară a vehiculului; la autovehiculele pentru transport de persoane extremitatea tevii de evacuare trebuie sa depăşească partea inferioară a caroseriei. La tractoare şi maşini pentru lucrări se admite amplasarea dispozitivului de evacuare a gazelor pe dreapta, în cazul în care constructiv nu este posibil pe stânga. Pozitionarea acestuia trebuie sa corespundă Directivei 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE.8.12. Autovehiculul care, la data omologării lui în România, corespunde din punct de vedere al emisiilor poluante unei trepte de poluare (precizate prin directivele Uniunii Europene), superioară treptei de poluare stabilite prin prezentele reglementări, va fi atestat la cerere, de către Registrul Auto Român ca autovehicul cu nivel redus de poluare şi va beneficia de facilităţile prevăzute prin lege. Atestarea, în baza omologării de tip, ca autovehicul cu nivel redus de poluare este acceptată numai până la momentul impunerii prin legislaţia naţionala, pentru omologarea individuală, a unei noi trepte, superioare, de poluare.8.13. Autovehiculul care, la data omologării lui în România, corespunde din punct de vedere al nivelului de poluare sonora unei trepte de poluare sonora (precizate prin directivele Uniunii Europene) superioară treptei de poluare sonora stabilite prin prezentele reglementări, va fi atestat, la cerere, de către Registrul Auto Român ca autovehicul cu nivel redus de poluare sonora şi va beneficia de facilităţile prevăzute prin lege. Atestarea, în baza omologării de tip, ca autovehicul cu nivel redus de poluare sonora este acceptată numai până la momentul impunerii prin legislaţia naţionala a unei noi trepte, superioare, de poluare sonora.8.14. Autovehiculele utilizate în transportul internaţional de mărfuri, care respecta prevederile CEMT privind emisiile poluante chimice şi sonore şi prevederile privind siguranţa rutieră cerute pentru "autovehiculele verzi" sau "autovehiculele mai verzi şi sigure", vor fi atestate de Registrul Auto Român ca atare şi vor beneficia de toate facilităţile prevăzute de reglementările în vigoare în acest domeniu.9. Caroseria9.1. Suprafaţa exterioară a automobilelor şi remorcilor nu trebuie sa prezinte proeminente care, prin forma, dimensiunile şi duritatea lor, ar crea pericol de accidentare şi ar agrava consecinţele unui eventual impact cu alte vehicule şi cu participanţi la trafic.9.2. Autoturismele şi celelalte autovehicule din categoria M(1) nu trebuie sa prezinte pe suprafaţa exterioară părţi ascuţite sau taioase ori părţi orientate spre exterior, care ar putea agata pietoni, motociclisti sau ciclisti; extremitatile proeminente exterioare trebuie sa fie rotunjite.9.3. Portbagajele, portschiurile, panourile publicitare sau de itinerar trebuie sa fie solid fixate pe vehicul şi nu trebuie sa prezinte muchii ascuţite cu o raza sub 2,5 mm.9.4. Mânerele, balamalele şi butoanele de acţionare ale uşilor, portbagajelor şi trapelor, orificiile şi capacele rezervoarelor nu trebuie sa iasa în afară cu mai mult de 40 mm pentru mânerele uşilor şi portbagajelor sau cu mai mult de 30 mm pentru celelalte elemente.9.5. Extremitatile barelor de protecţie, dacă acestea exista, trebuie sa fie rotunjite9.6. La omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice din România trebuie respectate condiţiile privind proeminentele exterioare ale autovehiculelor din categoria M(1), atât la omologarea de tip, cât şi la cea individuală, inclusiv echipamentele şi dotările aplicate ulterior pe exteriorul acestora de către utilizator (protecţii pentru faruri, bare de protecţie în caz de rasturnare, dispozitive pentru tractarea remorcilor, viziere pentru parbriz, deflectoare de aer, antena radio etc.) conform Directivei 74/483/CEE, ultima modificare prin Directiva 87/354/CEE, sau Regulamentului nr. 26 ECE - UN, seria de amendamente 02.9.7. Proeminentele exterioare ale cabinelor autovehiculelor utilitare trebuie sa corespundă, în mod similar, prevederilor Directivei 92/114/CEE sau Regulamentului nr. 61 ECE - UN.9.8. Elementele mobile ale automobilelor şi remorcilor, precum şi ale cabinei automobilelor (uşile, capotele, obloanele) trebuie sa fie uşor de manevrat, iar balamalele sau culisele trebuie prevăzute cu zavoare sigure şi rezistente, care sa preia jocurile, sa nu producă zgomot în exploatare.Pentru omologarea de tip a vehiculelor trebuie respectate condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 70/387/CEE ultima modificare prin Directiva 98/90/CE sau în Regulamentul nr. 11/02 ECE - UN.Începând cu 1 ianuarie 2004 la omologarea de tip a vehiculelor în ceea ce priveşte uşile trebuie respectate condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 70/387/CEE, ultima modificare prin Directiva 2001/31/CE.9.9. Uşile vehiculelor trebuie sa se menţină închise în timpul mersului şi sa nu se poată deschide necomandat, cu ajutorul unor dispozitive de zavorâre în doua trepte (cu excepţia uşilor autobuzelor). Asemenea dispozitive trebuie utilizate şi la capotele care se deschid din fata. Mânerele din interior ale uşilor autovehiculelor, atunci când axa de pivotare este orizontala, trebuie sa acţioneze pentru deschidere tragând în sus.9.10. Uşile laterale trebuie astfel concepute şi montate încât sa nu existe pericolul deschiderii lor accidentale în timpul mersului, datorită rezistentei aerului sau vibratiilor.9.11. Toate vehiculele trebuie astfel construite şi echipate încât sa ofere la partea din spate, pe toată lăţimea, o protecţie antiîmpanare eficienta pentru alte vehicule de mici dimensiuni. Aceasta condiţie se considera îndeplinita, dacă sunt respectate cel puţin cerinţele dimensionale conţinute în Directiva 70/221/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/8/CEE sau în Regulamentul nr. 58 ECE - UN, seria de amendamente 01.9.12. Automobilele şi remorcile acestora din categoriile N(1), N(3) şi O(3), O(4) trebuie sa fie echipate pe părţile laterale cu dispozitive de protecţie antiîmpanare construite şi montate conform prevederilor tehnice ale Directivei 89/297/CEE sau ale Regulamentului nr. 73 ECE - UN, care împiedica căderea sub roţi a ciclistilor sau pietonilor; excepţie fac automobilele şi remorcile la care montarea dispozitivelor, inclusiv în varianta rabatabila, nu este posibila din punct de vedere constructiv sau este incompatibilă cu destinaţia vehiculului.Începând cu data de 1 ianuarie 2005 este obligatorie echiparea autovehiculelor din categoriile N(2) şi N(3) cu dispozitive de protecţie antiîmpanare în partea din fata, omologate în conformitate cu prevederile Directivei 2000/40/CE sau ale Regulamentului nr. 93 ECE - UN.9.13. Structura de rezistenta a caroseriilor trebuie concepută şi realizată astfel încât sa asigure o protecţie cât mai eficienta pentru ocupantii automobilului, la eventuale coliziuni, conform prevederilor Directivei 74/297/CEE, ultima modificare prin Directiva 91/662/CEE, sau ale Regulamentului nr. 12/03 ECE - UN [pentru categoriile M(1) şi N(1)]. Pentru autoturismele din categoria M(1) se vor aplica prevederile Directivei 96/79/CE privind coliziunea frontala ultima modificare prin directiva 1999/98/CE şi ale Directivei 96/27/CE privind coliziunea laterala, începând cu data de 1 ianuarie 2006 pentru omologarea de tip şi 1 ianuarie 2007 pentru prima înmatriculare. Pentru autoutilitarele uşoare din categoria N(1) se vor aplica prevederile Directivei 96/27/CE privind coliziunea laterala începând cu data de 1 ianuarie 2006 pentru omologarea de tip şi cu data de 1 ianuarie 2007 pentru prima înmatriculare.Până la aplicarea cerinţelor tehnice ale Directivei 96/79/CE şi ale Directivei 96/27/CE, pentru autoturismele sau autoutilitarele uşoare precizate anterior, care nu au fost omologate conform acestor directive, se recomanda respectarea condiţiilor tehnice ale Regulamentului nr. 32 ECE - UN şi ale Regulamentului nr. 33 ECE - UN.9.14. Structura autobuzelor trebuie sa corespundă condiţiilor tehnice din Regulamentul nr. 66/00 ECE - UN. Începând cu 13 februarie 2004 la omologarea de tip şi cu 13 februarie 2005 la prima înmatriculare trebuie respectate condiţiile tehnice din Directiva 2001/85/CE.Începând cu 13 februarie 2004 la omologarea de tip a caroseriilor care se produc ca entităţi tehnice separate şi de la 13 februarie 2005 la introducerea pe piaţa a acestora trebuie respectate condiţiile tehnice din Directiva 2001/85/CE.9.15. Cabina autovehiculelor destinate transportului de mărfuri trebuie sa corespundă cerinţelor testului de rezistenta a acoperişului (încercarea B) din Regulamentul nr. 29 ECE - UN, seria 01 de amendamente, sau sa fie omologată conform acestui Regulament. Cabinele basculabile trebuie sa corespundă prescripţiilor RE3 ECE - UN.9.16. La montarea suprastructurilor şi a platformelor de încarcare pe şasiuri echipate trebuie sa se aibă în vedere respectarea prescripţiilor constructorului privind limitele de carosare şi repartizarea sarcinii pe axe, precum şi condiţiile tehnice prevăzute în anexa nr. 11.9.17. Modificarea vehiculelor rutiere, care conduce la încadrarea lor în alta categorie, se poate face numai în următoarele condiţii:- sa existe avizul constructorului vehiculului de baza sau pe baza documentaţiei acestuia;- modificarea sa se efectueze în ateliere specializate, autorizate de autoritatea competenta;- vehiculul modificat sa fie omologat conform cerinţelor prezentelor reglementări.Se interzice transformarea autoturismelor în trei volume (berlina) în autospeciale (autolaborator, ambulante etc.). La celelalte autoturisme se accepta modificarea cu diminuarea numărului de locuri.9.18. Tractoarele trebuie prevăzute cu dispozitive de protecţie a tractoristului în caz de rasturnare, după cum urmează:- pentru tractorul cu ecartament normal (T1), cabina de rezistenta sau cadru de rezistenta, conform prevederilor tehnice ale Directivei 77/536/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/55/CE şi prevederilor Directivei 79/622/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/40/CE;- pentru tractorul cu ecartament îngust, dispozitive de protecţie şi antirostogolire montate în faţă scaunului, conform prevederilor tehnice ale Directivei 87/402/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/22/CE, sau dispozitive antirostogolire, montate în spatele scaunului, conform prevederilor tehnice ale Directivei 86/298/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/19/CE.9.19. Suprafaţa exterioară a vehiculelor cu 2 - 3 roţi, inclusiv carenajul acestora, nu trebuie sa aibă proeminente, muchii sau vârfuri ascuţite, care prin forma, dimensiunile şi duritatea lor pot prezenta pericol de accidentare pentru ceilalţi participanţi la trafic, îndeosebi pentru pietoni, conform prevederilor prevederilor Directivei 97/24/CE, cap. 3.9.20. Autovehiculele cu 2 - 3 roţi trebuie prevăzute cu picior articulat care sa le menţină într-o poziţie cât mai apropiată de verticala în timpul staţionării lor, în conformitate cu prevederile tehnice ale Directivei 93/31/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/72/CE.9.21. Autovehiculele cu 2 - 3 roţi trebuie prevăzute cu o sa pentru conducător şi eventual o alta sa pentru însotitor; ataşul trebuie amenajat pentru o singura persoana. Pentru însotitor trebuie prevăzută o centura de reţinere ori unul sau doua suporturi de sustinere, conform prevederilor tehnice ale Directivei 93/32/CEE, modificată prin Directiva 1999/24/CE. Mototriciclurile pot fi echipate cu scaune pentru conducător şi însotitori.9.22. Remorcile monoax sau cu axa centrala (simpla sau dubla) care, la o încarcare uniforma, exercita o sarcina de sprijin pe autovehiculul tractor mai mare de 50 kg şi au o masa totală tehnic admisibilă de peste 500 kg, trebuie prevăzute cu picior de sprijin, fix sau rabatabil, reglabil pe înaltime sau cu picior telescopic, care sa permită manevrarea lor de o singura persoana.9.23. Autotrenurile pentru transportul materialelor lungi trebuie construite astfel încât aceste materiale sa fie fixate şi asigurate pe caprele de sprijin ale autovehiculului tractor şi remorcii, la curbe sa existe posibilitatea deplasării longitudinale a materialelor transportate, iar legătura dintre autovehiculul tractor şi remorca sa asigure gradele de libertate necesare la deplasarea în curbe sau pe pante ori rampe de cel puţin 20%, dar nu mai puţin decât permit legăturile mecanice dintre vehicule.10. Postul de conducere10.1. Postul de conducere al autovehiculelor şi spaţiul de comanda trebuie astfel amenajate şi echipate încât munca conducătorului sa fie pe cât posibil usurata, obosirea prematura evitata, greşelile de conducere sa fie pe cât posibil eliminate, iar în caz de accident, conducătorul sa fie protejat împotriva ranirii sau altor urmări care îi pot afecta sănătatea.10.2. Lăţimea spaţiului de comanda, la nivelul coatelor conducătorului la autovehicule, cu excepţia celor din categoriile M(1) şi N(1), trebuie sa fie de cel puţin 700 mm, mâinile conducătorului trebuie sa aibă spaţiul liber necesar acţionarii comenzilor, iar distanta dintre marginea volanului şi peretele lateral al autovehiculului sa fie de 100 mm (50 mm pentru tractoare şi maşini autopropulsate pentru lucrări în conformitate cu ISO 4252-92).10.3. În sensul respectării cerinţelor de la pct. 10.1 se recomanda ca scaunul conducătorului autovehiculelor sa fie reglabil în direcţie longitudinala, iar la autovehiculele din categoriile M(3), N(2) (peste 7,5 t) şi N(3) scaunul sa fie reglabil şi pe înăltime. De asemenea se recomanda ca spatarul scaunului sa fie reglabil în raport cu perna pentru sezut. Distanta minima dintre punctul H al scaunului conducătorului şi plafon trebuie sa fie de 850 mm (la tractoare 900 mm). Pentru tractoare agricole şi forestiere se recomanda ca dimensiunile postului de conducere sa fie conform SR-ISO 4253-97.10.4. Dispozitivele de comanda ale autovehiculelor trebuie construite, amplasate şi simbolizate astfel încât sa poată fi utilizate fără un efort deosebit din partea conducătorului şi fără ca acesta sa fie nevoit sa-si schimbe poziţia normală a corpului, de o maniera periculoasa pentru siguranţa circulaţiei şi fără a putea fi confundate, chiar şi în condiţii de întuneric. Forta maximă pe pedala de ambreiaj nu trebuie sa depăşească 30 daN (45 daN la maşini pentru lucrări), iar pe pedala de frâna 40 daN la autovehiculele din categoria M(1) şi 70 daN la cele din categoriile M(2), M(3) şi N, pentru realizarea eficacitatii prevăzute în reglementări.La identificarea comenzilor manuale, indicatorilor şi martorilor la autovehicule se vor respecta prescripţiile tehnice ale Directivei 78/316/CEE, ultima modificare prin Directiva 94/53/CEE.La tractoare amplasarea şi simbolizarea comenzilor trebuie sa corespundă Directivei 86/415/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CEE.La vehiculele cu 2 - 3 roţi simbolizarea dispozitivelor de comanda, control şi a martorilor trebuie sa corespundă Directivei 93/29/CE, ultima modificare prin Directiva 2000/74/CE.10.5. La omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice, precum şi la prima înmatriculare în România a autovehiculelor noi se vor respecta prevederile tehnice ale Directivei 78/316/CEE, ultima modificare prin Directiva 94/53/CEE, pentru simbolizarea dispozitivelor de comanda (directiva se aplica la toate categoriile de autovehicule).10.6. La omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice precum şi la prima înmatriculare în România a tractoarelor noi se vor respecta prevederile tehnice ale următoarelor reglementări europene:- Directiva 78/764/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/57/CE, privind scaunul tractoristului;- Directiva 80/720/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE, privind spaţiul de lucru şi accesul la postul de conducere;- Directiva 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, anexa nr. II.10.7. La omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor cu 2 - 3 roţi, precum şi la prima lor înmatriculare se vor lua în considerare prevederile tehnice ale Regulamentului nr. 60 ECE - UN şi ale Directivei 93/29/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/74/CE, privind comenzile, martorii şi simbolizarea acestora.10.8. Dispozitivele de comanda ale postului de conducere pentru persoane cu mobilitate limitată pot fi adaptate infirmităţii conducătorului, cu condiţia ca adaptarea sa nu contravina reglementărilor referitoare la amenajarea interioară.11. Vizibilitatea conducătorului auto11.1. Autovehiculele cu caroserie închisă sau cu cabina trebuie sa permită conducătorului, în orice condiţii meteorologice de exploatare, o vizibilitate (factor de transmitere normală a luminii) suficienta în fata, lateral şi în spate.11.2. Geamurile exterioare ale autovehiculelor şi remorcilor trebuie sa fie confecţionate din sticla de securitate sau din alte materiale cu proprietăţi echivalente, astfel încât, în caz de spargere a lor, pericolul de ranire a ocupantilor cu cioburi sa fie cât mai redus.11.3. Parbrizul nu trebuie sa diminueze şi nici sa deformeze imaginea văzută prin el, sa conserve o transparenta de cel puţin 75% în câmpul de vizibilitate al conducătorului, chiar şi în cazul geamurilor colorate sau după o exploatare îndelungată, iar în cazul spargerii, sa permită totuşi o vizibilitate suficienta pentru conducerea în condiţii de securitate a autovehiculului.Geamurile laterale fata, precum şi luneta, dacă vehiculul respectiv nu are oglinda exterioară, trebuie sa asigure o transparenta de cel puţin 70%.11.4. Pe suprafaţa parbrizului sau în dreptul acestuia nu trebuie amplasate folii autocolante, etichete sau alte obiecte care ar diminua zona principala de vizibilitate a conducătorului.11.5. În vederea omologării, geamurile de securitate ale vehiculelor şi materialele din care sunt confecţionate trebuie sa corespundă condiţiilor tehnice cuprinse în Directiva 92/22/CEE sau în Regulamentul nr. 43/00 ECE - UN.Începând cu 1 ianuarie 2004 la omologarea de tip a vehiculelor în ceea ce priveşte geamurile de securitate trebuie respectate condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 92/22/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/92/CE sau în Regulamentul nr. 43/00 ECE - UN.Începând cu 1 ianuarie 2004 se admite introducerea pe piaţa a geamurilor de securitate ale vehiculelor numai dacă acestea respecta condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 92/22/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/92/CE sau în Regulamentul nr. 43/00 ECE - UN.Prin excepţie de la prevederile alineatului anterior se accepta omologarea şi introducerea pe piaţa a geamurilor de securitate ale vehiculelor care corespund condiţiilor tehnice cuprinse în Directiva 92/22/CEE dacă:- sunt destinate vehiculelor în circulaţie şi- satisfac condiţiile tehnice aplicabile în momentul primei înmatriculari a vehiculului.În vederea omologării, geamurile de securitate ale tractoarelor trebuie sa corespundă condiţiilor tehnice cuprinse în Directiva 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, iar pentru motociclurile şi motocvadriciclurile prevăzute cu caroserie, ale Directivei 99/22/CE, ultima modificare prin Directiva 2001/92, sau, pentru cele cu viteza maximă de cel mult 45 km/h, ale Directivei 89/173/CEE, anexa III - A.11.6. Geamurile de securitate ale autovehiculelor din categoriile M şi N trebuie sa fie confecţionate din sticla de securitate, după cum urmează:- parbrizul se confectioneaza din sticla stratificata obişnuită, sticla stratificata tratata în prealabil (cel puţin una dintre foi sa fi fost securizata), sticla - material plastic;- geamurile laterale pot fi confecţionate atât din sticla stratificata, cât şi din sticla pretensionata.Geamurile trebuie sa fie marcate conform prevederilor reglementărilor menţionate la pct. 11.5.11.7. Câmpul de vizibilitate spre înainte al conducătorului la autoturisme şi alte autovehicule din categoria M(1) trebuie sa corespundă prevederilor Directivei 77/649/CEE, ultima modificare prin Directiva 90/630/CEE, iar vizibilitatea înapoi, prevederilor Directivei 71/127/CEE, ultima modificare prin Directiva 88/321/CEE; pentru tractoare câmpul de vizibilitate trebuie sa corespundă prevederilor tehnice ale Directivei 74/347/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE, sau ale Regulamentului nr. 71 ECE - UN.11.8. Pentru celelalte autovehicule de transport de călători şi mărfuri obturarea câmpului de vizibilitate al conducătorului cu stâlpi ai cabinei sau alte elemente nu trebuie sa depăşească limitele indicate, conform semicercului de vizibilitate spre înainte prezentat în anexa nr. 4.11.9. Pentru asigurarea unei bune vizibilitati înainte automobilele şi celelalte autovehicule cu parbriz trebuie dotate cu:- dispozitiv de ştergere a parbrizului, care sa realizeze îndepărtarea de pe o suprafaţa suficient de mare a depunerilor care pot reduce vizibilitatea conducătorului, inclusiv spre oglinzile retrovizoare vizibile prin parbriz;- instalatie de spalare a parbrizului, care sa realizeze udarea cel puţin a suprafeţei pe care acţionează stergatorul de parbriz.11.10. Dispozitivele de ştergere şi spalare a parbrizului trebuie sa corespundă pentru autovehiculele din categoria M(1) condiţiilor tehnice prevăzute în Directiva 78/318/CEE, ultima modificare prin Directiva 94/68/CE;Instalatia de dezaburire şi dejivrare a parbrizului autovehiculelor din categoria M(1) şi a altor geamuri trebuie sa împiedice obturarea vizibilitatii conducătorului spre înainte şi prin oglinzile retrovizoare, conform condiţiilor tehnice din Directiva 78/317/CEE;Autovehiculele cu caroserie închisă sau cu cabina trebuie sa fie dotate cu aparatoare de soare (parasolare) care sa protejeze cât mai mult posibil vederea conducătorului.11.11. Pentru asigurarea bunei vizibilitati spre înapoi şi lateral autovehiculele trebuie dotate cu oglinzi retrovizoare care sa permită conducătorului observarea cu uşurinţa, fără a-si modifica poziţia normală a corpului în timpul conducerii, a circulaţiei înapoi şi lateral, inclusiv atunci când tractează remorci sau semiremorci, după cum urmează:- oglinda retrovizoare amplasata pe partea laterala stânga;- oglinda interioară, cu excepţia maşinilor autopropulsate pentru lucrări, precum şi a altor autovehicule care nu permit vizibilitatea spre înapoi prin peretele spate;- oglinda retrovizoare amplasata pe partea dreapta, care este obligatorie la autovehiculele care nu sunt prevăzute cu oglinda interioară sau nu au asigurata vizibilitatea prin aceasta oglinda;- aceasta oglinda este obligatorie şi la autovehiculele pentru transport de călători şi marfa cu o masa totală maximă autorizată de peste 3,5 t, la tractoarele dotate cu cabina, la motociclete cu viteza maxima, prin construcţie, de peste 80 km/h;- autovehiculele pentru transport de marfa din categoriile N(2) ≥ 7,5 t şi N(3) trebuie dotate cu oglinda de parcare (clasa V), precum şi cu oglinda cu unghi mare de vizibilitate (clasa IV), conform Directivei 71/127/CEE ultima modificare prin Directiva 88/321/CEE, sau Regulamentului nr. 46 ECE-UN, seria 01 de amendamente. Aceste doua clase de oglinzi pot fi montate şi pe autovehicule din categoriile N(2) < 7,5 t şi M(2), M(3).11.12. La omologarea de tip a autovehiculelor rutiere numărul oglinzilor retrovizoare, montajul acestora şi vizibilitatea pe care trebuie sa o asigure trebuie sa corespundă prevederilor tehnice ale Directivei 71/127/CEE, ultima modificare prin Directiva 88/321/CEE, sau ale Regulamentului nr. 46 ECE-UN, seria de amendamente 01, iar pentru tractoarele agricole şi forestiere, ale Directivei 74/346/CEE, ultima modificare prin Directiva 98/40/CE.12. Amenajarea interioară12.1. Amenajarea interioară a autovehiculelor rutiere trebuie sa asigure protecţia ocupantilor în caz de impact sau rasturnare, etansarea şi izolarea interiorului destinat ocupantilor impotriva patrunderii apei, prafului şi gazelor, precum şi protecţia impotriva vibratiilor şi zgomotelor produse de grupul motopropulsor, conform prevederilor pct. 8.8 - 8.10.12.2. Materialele utilizate pentru amenajări interioare trebuie sa fie greu inflamabile conform prevederilor pct. 1.5. La măsurarea vitezei de ardere, pentru vehiculele prevăzute la pct. 1.5 se aplica metodologia ISO 3795:1989.12.3. Interiorul autovehiculelor destinate transportului de persoane şi al remorcilor care sunt autorizate pentru asemenea transporturi trebuie amenajat astfel încât sa nu conţină muchii ori vârfuri ascuţite sau proeminente care, prin forma şi duritatea lor, ar putea provoca leziuni ocupantilor în timpul exploatării normale a vehiculului şi sa limiteze posibilitatea ranirii acestora în cazul franarii bruşte, impactului sau rasturnarii vehiculului. Aceste dispoziţii se aplica şi la componentele montate ulterior de către utilizator.12.4. La amenajarea interioară a autoturismelor se vor respecta prevederile tehnice cuprinse în Regulamentul nr. 21 ECE-UN, seria de amendamente 01, sau în Directiva 74/60/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/4/CEE.12.5. Pentru autovehiculele din categoriile M(1) şi N(1) se recomanda dotarea cu manere de sustinere la viraj, montate pe caroserie, pentru pasagerii locurilor laterale.12.6. Spaţiul destinat conducătorului şi insotitorilor, în cazul autovehiculelor destinate transportului de bunuri, precum şi compartimentul special amenajat pentru transport de persoane în autovehiculele destinate transportului mixt, de persoane şi mărfuri, trebuie separate şi protejate cu un perete despartitor, suficient de rezistent impotriva deplasării accidentale a bunurilor transportate, în caz de frânare brusca sau accident. Peretele despartitor trebuie sa corespundă cerinţelor indicate în anexa nr. 12.12.7. Fereastra din spate a cabinelor sau a peretelui despartitor trebuie prevăzută cu o grila suficient de rezistenta pentru a împiedica spargerea geamului prin deplasarea mărfurilor, în caz de frânare brusca sau accident.12.8. Scaunele autovehiculelor trebuie sa fie rezistente şi solid ancorate, conform reglementărilor în vigoare pentru tipul respectiv de autovehicul.12.9. Pentru autovehiculele din categoriile M şi N rezistenta scaunelor şi ancorajelor acestora, a rezematoarelor de cap, precum şi a altor elemente legate de scaune trebuie sa corespundă condiţiilor tehnice cuprinse în Directiva 74/408/CEE, ultima modificare prin Directiva 96/37/CE, sau în Regulamentul nr. 17/06 ECE-UN, sau pentru autovehiculele din categoriile M(2) şi M(3), Regulamentului nr. 80/01 ECE-UN. Scaunele din faţă pentru autovehiculele din categoriile M(1), M(2) 3,5 t şi N(1) pot fi echipate cu rezematoare de cap care se pot omologa separat, conform Directivei 78/932/CEE, ultima modificare prin Directiva 87/354/CEE sau Regulamentului 25/04 ECE-UN.12.10. Scaunul tractoristului trebuie sa corespundă prevederilor tehnice ale Directivei 78/764/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/57/CE, iar scaunul insotitorului trebuie sa corespundă prevederilor Directivei 76/763/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/86/CE.12.11. Autoturismele noi care sunt prezentate la omologarea individuală pentru circulaţie trebuie dotate cu centuri de siguranţa cu retractor şi trei puncte de ancorare pentru toate locurile cu excepţia locului din mijloc spate şi a locurilor îndreptate spre înapoi care trebuie echipate cu centuri de siguranţa cu doua puncte de ancorare. Pentru autoturismele utilizate este obligatorie cel puţin echiparea cu centuri de siguranţa pentru locurile faţă sau la nivelul cerinţelor respectate la omologarea acestora.12.12. Pentru omologarea de tip şi prima înmatriculare a autovehiculelor, precum şi pentru autovehiculele cărora li s-a schimbat categoria de folosinţa prin trecerea în categoria M, trebuie respectate următoarele condiţii tehnice referitoare la centurile de siguranţa:- autoturismele şi celelalte autovehicule din categoria M(1) vor fi dotate, pentru locurile îndreptate spre înainte, cu centuri de siguranţa cu trei puncte de ancorare şi retractor sau cu dispozitive având o eficienta comparabila, pentru locurile din faţă şi locurile laterale din spate şi centuri cu cel puţin doua puncte de ancorare cu sau fără retractor, pentru locurile din mijloc, iar pentru locurile îndreptate spre înapoi cu centuri cu doua puncte de ancorare cu sau fără retractor, conform prevederilor Directivei 76/115/CEE, modificată prin Directiva 96/38/CE, sau ale Regulamentului nr. 14/05. Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru omologarea de tip, şi 1 ianuarie 2007, pentru prima înmatriculare şi locul din mijloc spate va fi prevăzut cu centura de siguranţa cu trei puncte de ancorare, conform directivei 2000/3/CE;- autovehiculele din categoria M(2) ≤ 3,5 tone trebuie sa fie echipate cu centuri de siguranţa cu trei puncte de ancorare şi retractor pentru toate locurile îndreptate spre înainte şi cu doua puncte de ancorare, cu retractor, pentru locurile îndreptate spre înapoi;- autovehiculele din categoriile M(2) ≥ 3,5 tone şi M(3), cu excepţia celor din clasa I sau A, vor fi dotate, pentru locurile îndreptate spre înainte, cu centuri de siguranţa cu trei puncte de ancorare şi retractor şi cu doua puncte de ancorare şi retractor, pentru locurile îndreptate spre înapoi. Pentru aceste vehicule este admis montajul centurii de siguranţa cu doua puncte de ancorare şi retractor dacă în faţa scaunului vizat exista un alt scaun sau părţi ale vehiculului care satisfac cerinţele impuse în directiva 96/37/CE sau în Regulamentul nr. 80/01 ECE-UN, ori nici o parte a vehiculului situata între doua planuri longitudinale verticale distantate la 400 mm, nu este situata la mai puţin de 840 mm de punctul H al scaunului considerat;- autovehiculele din categoria N(1) vor fi echipate cu centuri de siguranţa cu trei puncte de ancorare şi retractor pentru locurile laterale din fata. Locul central din faţă trebuie echipat cu centura de siguranţa cu trei puncte de ancorare sau cu doua puncte de ancorare, dacă parbrizul nu se găseşte în zona de referinţa definită în anexa II a Directivei 74/60/CEE sau în anexa I a Regulamentului nr. 21/01 ECE-UN. Locurile din spate îndreptate spre faţă trebuie echipate cu centuri de siguranţa cu doua puncte de ancorare dacă locurile în cauza sunt în mod particular expuse, conform definiţiei "locului aşezat, în particular expus" precizată în Directiva 2000/3/CE sau Regulamentul nr. 16/04 ECE-UN. Pentru locurile îndreptate spre înapoi nu este obligatorie montarea centurilor de siguranţa;- autovehiculele din categoria N(2) şi N(3) vor fi echipate pentru locurile laterale din fata, cu centuri de siguranţa cu trei puncte de ancorare şi retractor sau cu doua puncte de ancorare, dacă parbrizul nu se găseşte în zona de referinţa definită în anexa II a Directivei 74/60/CEE sau în anexa I a Regulamentului nr. 21/01 ECE-UN. Locurile centrale şi cele din spate îndreptate spre faţă trebuie echipate cel puţin cu centuri de siguranţa cu doua puncte de ancorare dacă locurile în cauza sunt în mod particular expuse, conform definiţiei "locului aşezat, în particular expus" precizată în Directiva 2000/3/CE sau Regulamentul nr. 16/04 ECE-UN. Pentru locurile îndreptate spre înapoi nu este obligatorie montarea centurilor de siguranţa;- mototriciclurile şi motocvadriciclurile prevăzute cu caroserie vor fi echipate cu centuri de siguranţa cu trei puncte de ancorare pentru toate locurile laterale şi cu cel puţin doua puncte de ancorare pentru celelalte locuri, inclusiv pentru locul central din fata, dacă exista şi dacă parbrizul se găseşte în afară zonei de referinţa a locului considerat. Pentru mototriciclurile şi motocvadriciclurile uşoare având masa proprie de cel mult 250 kg, aceasta cerinţa nu este obligatorie;- amplasarea punctelor de ancorare a centurilor trebuie sa respecte condiţiile tehnice precizate în Directiva 76/115/CEE, modificată prin Directiva 96/38/CE sau ale Regulamentului nr. 14/05 ECE-UN, pentru vehiculele din categoriile M şi N şi cele precizate în Directiva 97/24/CE, capitolul 11, pentru vehiculele cu 2 sau 3 roţi prevăzute cu caroserie;- echiparea obligatorie cu centuri de siguranţa, cerinţele legate de amplasarea în vehicul, precum şi omologarea şi marcarea centurilor de siguranţa pentru toate autovehiculele din categoriile M şi N trebuie sa corespundă prevederilor Directivei 77/541/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/3/CE (cu excepţia cerinţelor referitoare la locul din mijloc spate al autovehiculelor din categoria M(1) pentru care se aplica termenele precizate la prima liniuta a prezentului paragraf), sau ale Regulamentului nr. 16/04 ECE-UN. Cerinţele privind omologarea şi marcarea centurilor de siguranţa folosite la vehiculele cu 2 sau 3 roţi prevăzute cu caroserie sunt aceleaşi ca pentru vehiculele din categoriile M şi N.12.13. La autovehiculele cu scaune amplasate transversal faţă de direcţia lor de mers (cu excepţia autobuzelor urbane) este obligatorie fie montarea de centuri de siguranţa cu doua puncte de ancorare, fie montarea de cotiere la fiecare doua locuri.12.14. Punctele de ancorare pentru dispozitivele de reţinere pentru copii, precum şi dispozitivele de reţinere pentru copii, care se pot monta pe scaunul din spate sau pe scaunul din faţă (insotitor), trebuie sa respecte prevederile Regulamentului nr. 44 ECE-UN, seria de amendamente 03.12.15. Autoturismele vor fi echipate obligatoriu cu perne gonflabile (airbag), dacă autovehiculul a fost omologat cu aceste perne.12.16. Autovehiculele din categoriile M şi N trebuie dotate cu instalatie de încălzire şi ventilare a spaţiului destinat conducătorului şi pasagerilor. Autovehiculele din categoria M(1) şi instalaţiile de încălzire ale acestora trebuie sa corespundă condiţiilor tehnice cuprinse în Directiva 78/548/CEE. Începând cu 1 ianuarie 2006 la omologarea de tip autovehiculele din categoriile M, N şi O precum şi instalaţiile de încălzire ale acestora trebuie sa corespundă condiţiilor tehnice cuprinse în Directiva 2001/56/CE. Începând cu 1 ianuarie 2007 la prima înmatriculare a autovehiculelor din categoriile M, N şi O precum şi la introducerea pe piaţa a instalaţiilor de încălzire ale acestora trebuie respectate condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 2001/56/CE.Pentru tractoare agricole şi forestiere se recomanda aplicarea prevederilor ISO 6097-83.12.17. Se interzice folosirea directa a conductei de evacuare a gazelor pentru încălzirea spaţiului destinat conducătorului sau pasagerilor.12.18. Se interzice transportul de persoane în vehicule destinate transportului de bunuri, fără amenajări speciale, precum şi transportul de persoane şi mărfuri în acelaşi compartiment al vehiculului.13. Rotile şi echiparea cu roţi a vehiculelor13.1. Rotile vehiculelor trebuie echipate cu anvelope care sa corespundă condiţiilor de exploatare, îndeosebi în ceea ce priveşte construcţia lor şi viteza de rulare. Anvelopele destinate maşinilor pentru lucrări care circula cu viteze reduse trebuie inscripţionate în mod corespunzător.13.2. Rotile autovehiculelor şi remorcilor acestora trebuie echipate cu pneuri ale căror capacitate de încărcare, dimensiuni, construcţie şi viteza maximă sunt indicate de constructorul acestora şi corespund performantelor de încărcare şi viteza ale vehiculelor respective.13.3. Pentru autovehiculele din categoriile M şi N pneurile trebuie sa fie prevăzute cu un profil al benzii de rulare corespunzător condiţiilor de exploatare, care trebuie sa cuprindă toată lăţimea şi întreaga circumferinta a benzii de rulare.13.4. La omologarea de tip a vehiculelor în ceea ce priveşte anvelopele şi montarea lor precum şi la omologarea anvelopelor trebuie sa fie respectate condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 92/23/CEE sau, în funcţie de categoria vehiculului, cuprinse în Regulamentul nr. 30/02 ECE-UN sau în Regulamentul nr. 54/00 ECE-UN.Începând cu 1 ianuarie 2005 la omologarea anvelopelor trebuie respectate condiţiile tehnice din Directiva 92/23/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/43/CE.Începând cu 1 ianuarie 2006 la omologarea de tip a vehiculelor în ceea ce priveşte anvelopele şi montarea lor trebuie respectate condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 92/23/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/43/CE.Începând cu 1 ianuarie 2007 la prima înmatriculare vehiculele trebuie sa respecte condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 92/23/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/43/CE.Începând cu 1 octombrie 2009 se admite introducerea pe piaţa a anvelopelor care fac obiectul Directivei 92/23/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/43/CE numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 92/23/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/43/CE. Fac excepţie anvelopele din clasele C1d şi C1e în cazul cărora aceasta cerinţa se aplica de la 1 octombrie 2010 şi respectiv 1 octombrie 2011.Pentru vehiculele agricole sau remorcile acestora se aplica prevederile Regulamentului nr. 106/00 ECE-UN, iar pentru autovehicule cu doua sau trei roţi, ale Directivei 97/24/CE sau ale Regulamentului nr. 75/00 ECE-UN.Anvelopele trebuie sa fie marcate conform prevederilor reglementărilor menţionate la acest paragraf.13.5. La omologarea individuală a vehiculelor, precum şi la certificarea vehiculelor utilizate importate, acestea trebuie sa fie echipate, pe aceeaşi axa, numai cu acelaşi tip de pneuri, radiale ori diagonale, cu aceeaşi dimensiune şi cu acelaşi model al profilului benzii de rulare.13.6. Pneurile utilizate de vehicule având o viteza maxima, prin construcţie, de peste 40 km/h, trebuie inscripţionate de fabricanti cu marca comercială sau de fabricaţie, dimensiunile, varianta constructivă, capacitatea de încărcare, categoria de viteza şi data fabricării sau, eventual, a resaparii, conform regulamentelor nr. 108 şi nr. 109 ECE-UN.Pe vehicul, pentru fiecare axa, trebuie afişată în mod vizibil (pe o eticheta sau prin inscriptionare pe caroserie) presiunea de lucru indicată de constructorul vehiculului, pentru sarcina pe axa tehnic admisibilă precum si, optional, pentru sarcini parţiale şi/sau anumite viteze.13.7. Pneurile care echipeaza vehicule prezentate la omologarea individuală pentru circulaţie trebuie sa fie în buna stare de folosire, fără deteriorări, tăieturi sau rupturi şi umflate la presiunea de lucru indicată de constructor; dimensiunile anvelopelor trebuie corelate cu dimensiunile jantelor şi ale camerelor de aer, conform standardelor indicate de constructor.Profilul principal, reprezentând nervuri late şi care cuprinde circa trei pătrimi din lăţimea benzii de rulare, pe toată circumferinta, trebuie sa aibă striuri (canale) cu o adâncime de cel puţin 1,6 mm, conform Directivei 89/459/CEE. Pentru mopede şi motociclete uşoare se admite o adâncime de cel puţin 1 mm, iar pentru tractoare şi maşini pentru lucrări, 2 mm, dacă dimensiunea pneului nu depăşeşte 20 de toli sau 4 mm, dacă aceasta depăşeşte 20 de toli.13.8. Pentru vehiculele a căror viteza maximă nu depăşeşte 25 km/h (pentru cele fără suspensie elastica, 16 km/h) se admite utilizarea anvelopelor din cauciuc plin, care însă trebuie prevăzute, pe ambele părţi ale benzii de rulare, cu nervuri late de minimum 10 mm, indicând limita de uzura a anvelopei. Sarcina statica maximă pe pata de contact nu trebuie sa depăşească 0,8 N/mmp (aceasta condiţie nu se pune la electrocare cu axe echipate cu suspensie elastica şi o viteza maximă care nu depăşeşte 20 km/h).13.9. La maşinile pentru lucrări având o masa totală maximă autorizată care nu depăşeşte 4,0 t, precum şi la alte vehicule şi remorci similare se admite folosirea roţilor cu bandaj metalic, cu condiţia ca sarcina statica pe drum sa nu depăşească 125 daN/cmp.13.10. Echiparea roţilor autovehiculelor cu pneuri de iarna prevăzute cu stifturi este interzisă.13.11. Automobilele, motocicletele, precum şi remorcile acestora, având o viteza maxima, prin construcţie, de peste 25 km/h, trebuie construite şi/sau echipate, în dreptul roţilor, cu elemente de protecţie impotriva improscarii cu apa, noroi, zăpada, pietre etc. Acestea pot fi aripi, elemente de caroserie, aparatoare de noroi sau sorturi. Condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească elementele de acoperire, la omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice, trebuie sa corespundă, pentru autovehiculele din categoria M(1), prevederilor tehnice ale Directivei 78/549/CEE, ultima modificare 94/78/CE, iar pentru vehiculele din categoriile N(2), având masa totală maximă autorizată peste 7,5 t, N(3), O(3) şi O(4), trebuie sa corespundă prevederilor Directivei 91/226/CEE.Pentru vehiculele din categoriile M(2), M(3), N(1), N(2) < 7,5 tone, O(1) şi O(2) elementele de protecţie trebuie sa acopere anvelopa pe toată lăţimea ei, sa fie amplasate cat mai aproape posibil, din punct de vedere constructiv şi funcţional, de axa, iar în ceea ce priveşte axa spate, atunci când vehiculul este gol sa acopere cat mai mult posibil din unghiul de degajare al vehiculului dacă caroseria nu îndeplineşte aceste condiţii.13.12. Rotile de schimb montate pe exteriorul vehiculelor trebuie prevăzute cu suporturi suficient de robuste pentru a le retine în orice condiţii de exploatare şi asigurate contra desfacerii accidentale, cu ajutorul a doua dispozitive independente.13.13. Se admite dotarea cu roţi de schimb de utilizare temporară a autoturismelor şi a altor autovehicule din categoria M(1), cu condiţia ca acestea sa fie omologate conform prevederilor tehnice ale Directivei 92/23/CEE sau ale Regulamentului nr. 64 ECE-UN.14. Tractarea remorcilor şi compatibilitatea autotractor-remorca14.1. Automobilele pot tracta o singura remorca, iar tractoarele agricole sau forestiere pot tracta şi doua remorci lente, cu condiţia ca autotrenul sa nu depăşească lungimea totală prevăzută la pct. 2.8 şi sa nu depăşească sarcina maximă remorcabila prevăzută pentru tractor şi pentru dispozitivul de remorcare. Autovehiculele cu semiremorca cu sa nu trebuie sa tracteze şi o remorca, iar autobuzele pot tracta numai o remorca de bagaje.14.2. Dispozitivele de cuplare ale vehiculelor trebuie sa fie omologate şi construite astfel încât sa fie suficient de robuste şi fiabile, uşor manevrabile, oferind gradul de securitate la nivelul tehnicii actuale, inclusiv pentru cuplajele automate. La autovehiculele care tractează remorci furca de cuplare trebuie sa asigure garda la sol necesară, iar ochetul de cuplare al remorcii trebuie sa fie reglabil pe înălţime în limitele necesare.14.3. Dispozitivele de cuplare trebuie sa realizeze gradele de libertate necesare între autovehiculul tractor şi remorca, pentru orice condiţii de exploatare, fără jocuri excesive, iar în cazul cuplajelor cu sfera, sa asigure compensarea uzurii componentelor. Cuplajele cu sfera sunt admise numai pentru o masa totală a remorcii mai mica de 3500 kg.14.4. In cazul autovehiculelor din categoria M(1) care pot tracta o remorca constructorul trebuie sa precizeze în instrucţiunile de exploatare restricţiile de viteza (100 km/h) pentru cazul în care sarcina maximă admisă pe sau axele spate este depăşită în limitele indicate în Directiva 92/21/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/48/CE, anexa II, precum şi orice alta condiţie de exploatare. Atunci când constructorul echipeaza autovehiculul cu dispozitiv de cuplare sau în cazul în care autovehiculul este echipat ulterior cu un asemenea dispozitiv, trebuie sa se indice pe dispozitiv sau pe vehicul, în apropierea acestuia, cel puţin sarcina verticala admisibilă pe dispozitivul de remorcare, care nu o poate depăşi pe cea indicată de constructor.14.5. Construcţia, rezistenta şi gradul de securitate al dispozitivelor de cuplare, montajul pe vehicul şi accesibilitatea pentru actionarea în siguranţa a cuplajelor autovehiculelor şi remorcilor sau semiremorcilor acestora, precum şi marcajul acestor dispozitive trebuie sa corespundă cu prevederile tehnice ale Directivei 94/20/CEE sau ale Regulamentului nr. 55 ECE-UN (aceasta include şi cuplajele cu sfera pentru vehiculele din categoriile M(1) şi M(2) cu o masa mai mica de 3500 kg şi categoria N(1), inclusiv remorcile cu o masa mai mica de 3500 kg) pentru tractoare agricole şi forestiere, ale Directivei 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE (sau alte standarde internaţionale din acest domeniu), iar pentru dispozitivele de atelare ale vehiculelor cu 2-3 roţi, ale Directivei 97/24/CE, cap. 10. Interschimbabilitatea dintre autotractorul cu sa şi semiremorca trebuie sa corespundă cerinţelor tehnice prevăzute în ISO 1726.14.6. Remorcile, cu excepţia semiremorcilor, care nu sunt dotate cu echipament de frânare automată, prevăzut la pct. 4.13, trebuie prevăzute cu un dispozitiv secundar de legătura (lant, cablu etc.) care, în caz de rupere a dispozitivului de cuplare, sa poată împiedica protapul sa atinga solul şi sa asigure o anumită direcţie reziduala remorcii; acest dispozitiv nu este necesar în cazul cuplajului cu bolt sferic cu dubla sau tripla asigurare.14.7. Pentru omologarea lor elementele dispozitivelor de cuplare pentru caravane sau remorci uşoare trebuie sa corespundă prevederilor SR ISO 10091, ISO 8704-91, ISO 7641/1-83 şi ISO 1103-92, pentru autovehicule cu sa, prevederilor SR ISO 337, SR ISO 4086 sau altor standarde internaţionale din acest domeniu.Legăturile electrice dintre vehiculul tractor şi remorca, pentru instalatia de iluminare şi semnalizare luminoasa şi pentru transmiterea semnalelor şi comenzilor la sistemul de frânare al remorcii, precum şi montarea dispozitivelor de cuplare electrica pe vehicule trebuie sa corespundă prevederilor SR ISO 7638 sau altor standarde din acest domeniu. Legăturile pentru franarea pneumatica între vehiculul tractor şi remorca trebuie sa corespundă prevederilor ISO 1728.14.8. Elementele de legătura dintre tractor şi maşinile agricole trebuie sa corespundă SR ISO 6489/1-95 sau altor standarde din acest domeniu.14.9. Autovehiculele trebuie prevăzute în partea din faţă (iar cele din categoria M(1) şi în partea din spate) cu dispozitive de tractare. Condiţiile tehnice impuse acestor dispozitive trebuie sa corespundă prevederilor Directivei 77/389/CEE, ultima modificare prin Directiva 96/64/CE, iar tractoarele agricole sau forestiere, în partea din fata, cu dispozitiv de tractare conform prevederilor Directivei 79/533/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE.15. Elemente de identificare a vehiculelor şi amplasarea plăcilor de înmatriculare15.1. Pe autovehicule şi remorcile acestora trebuie amplasata pe o parte a vehiculului care în mod normal nu necesita sa fie înlocuită în cursul folosirii vehiculului, într-un loc vizibil şi uşor accesibil, placuta fabricantului, care trebuie sa conţină, în ordine, cel puţin următoarele date, uşor de citit şi greu de sters:- firma producătoare (denumirea ei sau marca comercială);- numărul omologării de tip (pentru vehiculele produse în România numărul omologării naţionale; după integrarea în UE se va trece numărul de omologare UE sau numărul omologării acordat în ţara în care s-a acordat omologarea);- numărul de identificare VIN conform SR ISO 4100, SR ISO 4030, SR ISO 3779 şi SR ISO 3780;- masa maximă tehnic admisibilă a vehiculului;- masa maximă tehnic admisibilă în autotren, dacă autovehiculul este autorizat sa tracteze remorca; la autoturisme se recomanda indicarea sarcinii totale maxime remorcabile autorizată pentru o remorca fără frână;- masele maxime tehnic admisibile pe fiecare axa (indicate în ordine, din faţă spre spate);- masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare la semiremorci.Dacă masele maxime tehnic admisibile sunt mai mari decât masele autorizate în România pentru vehiculele care se omologheaza în vederea înmatriculării, atunci aceste date pot fi indicate pe doua coloane: în coloana din stânga masele maxime autorizate, iar în coloana din dreapta masele maxime tehnic admise.Dedesubt sau lateral faţă de inscripţiile prescrise, dar în afară dreptunghiului clar specificat în care se afla aceste date, constructorul poate introduce şi alte date suplimentare.În perioada 2002 - 2005 se va trece la introducerea treptata a placutei fabricantului conform Directivei 76/114/CEE, ultima modificare prin Directiva 78/507/CEE (autovehicule şi remorci), până atunci urmând a fi utilizate în continuare actualele plăcute ale fabricantului.15.2. Pe vehiculele cu 2 - 3 roţi trebuie amplasata, pe o parte a vehiculului care în mod normal nu necesita sa fie înlocuită în cursul folosirii vehiculului, într-un loc vizibil şi uşor accesibil, placuta fabricantului, care trebuie sa conţină, în ordine, cel puţin următoarele date, uşor de citit şi greu de sters:- firma producătoare (denumirea ei sau marca comercială);- numărul omologării de tip (pentru vehiculele produse în România numărul omologării naţionale; după integrarea în UE se va trece numărul de omologare UE sau numărul omologării acordat în ţara în care s-a acordat omologarea);- numărul de identificare VIN conform SR ISO 4030 1996- nivelul sonor în staţionare: ....... dB(A) la turatia ........Dedesubt sau lateral faţă de inscripţiile prescrise, dar în afară dreptunghiului clar specificat în care se afla aceste date, constructorul poate introduce şi alte date suplimentare.În perioada 2002 - 2005 se va trece la introducerea treptata a placutei de mai sus, conform Directivei 93/34/CEE (vehicule cu 2-3 roţi), până atunci urmând sa fie utilizate în continuare actualele plăcute ale fabricantului.15.3. Pe fiecare tractor agricol sau forestier trebuie amplasata, pe o parte a tractorului care în mod normal nu necesita a fi înlocuită în cursul folosirii acestuia, într-un loc vizibil şi uşor accesibil, placuta fabricantului, care trebuie sa conţină, în ordine, cel puţin următoarele date, uşor de citit şi greu de sters:- firma producătoare (denumirea ei sau marca comercială);- tipul tractorului (dacă este cazul şi modelul);- numărul omologării de tip (pentru vehiculele produse în România numărul omologării naţionale; după integrarea în UE se va trece numărul de omologare UE sau numărul omologării acordat în ţara în care s-a acordat omologarea);- numărul de identificare al tractorului;- valorile extreme ale masei maxime pentru tractor, ţinându-se seama de pneurile autorizate pentru folosire;- valorile extreme ale masei maxime tehnic admisibile pentru fiecare dintre axele tractorului, în funcţie de pneurile utilizate (datele se înscriu din faţă spre spate);- masa remorcabila tehnic admisibilă (masa remorcabila nefranata, masa remorcabila cu frana independenta, masa remorcabila franata prin inertie, masa remorcabila cu frânare hidraulica sau pneumatica).Dedesubt sau lateral faţă de inscripţiile prescrise, dar în afară dreptunghiului clar specificat în care se afla aceste date, constructorul poate introduce şi alte date suplimentare.În perioada 2002 - 2005 se va trece la introducerea treptata a placutei de mai sus, conform Directivei 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CEE, până atunci urmând sa fie utilizate în continuare actualele plăcute ale fabricantului.15.4. Pe sasiu sau, după caz, pe un element fix al caroseriei ori cadrului, într-un loc accesibil al vehiculului, trebuie imprimat prin poansonare sau presare numărul de identificare (VIN), uşor de citit şi greu de sters. La vehiculele cu 2 - 3 roţi numărul de identificare se aplica pe partea dreapta a vehiculului, iar la tractoarele agricole sau forestiere pe partea dreapta faţă a tractorului. Se vor respecta prevederile aceloraşi directive indicate mai sus.15.5. In cazul carosarii de şasiuri echipate, pentru elementele de identificare se stabilesc următoarele:- dacă producătorul şasiului echipat a poansonat codul VIN pe sasiu şi a amplasat şi placuta fabricantului, acestea se păstrează de către carosierul produsului final, care va amplasa pe caroserie şi o placuta cu datele de identificare ale acesteia; dacă prin carosare s-au modificat date privind greutăţile şi sarcinile, placuta carosierului va cuprinde şi noile date şi va fi amplasata în acelaşi loc cu placuta fabricantului şasiului;- dacă producătorul şasiului echipat a poansonat codul VIN pe sasiu, dar nu a amplasat şi placuta fabricantului, codul VIN se preia pe placuta fabricantului produsului final (carosierului);- dacă producătorul şasiului nu a poansonat codul VIN, acesta se acorda de către fabricantul produsului final (carosierul), se poansoneaza pe sasiu şi se menţionează pe placuta fabricantului.15.6. La autovehicule şi tractoare, trebuie amenajate în faţă şi în spate, iar la motociclete, mopede, precum şi la remorci sau semiremorci, numai în spate, locuri speciale pentru montarea plăcilor cu numerele de înmatriculare, cu următoarele dimensiuni:- pentru autovehicule şi remorci placa pe un rând având dimensiunile 520 mm x 120 mm sau placa pe doua rânduri având dimensiunile 340 mm x 240 mm;- la tractoare locul pentru montarea plăcilor cu numerele de înmatriculare trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: lungime 255 mm sau 520 mm, iar laţime 165 mm sau 120 mm;- pentru mopede şi cvadricicluri uşoare dimensiunile 100 mm x 175 mm sau 145 mm x 125 mm;- pentru motociclete, mototricicluri cu puterea mai mica de 15 kW şi alte cvadricicluri decât cele uşoare dimensiunile 280 mm x 210 mm;- pentru mototricicluri cu o putere mai mare de 15 kW dimensiunile 520 mm x 120 mm sau 340 mm x 240 mm.Marginea inferioară a placii de înmatriculare la automobile nu trebuie sa fie mai aproape de 300 mm faţă de sol, fără a afecta garda la sol a vehiculului; marginea superioară a placii nu trebuie sa fie mai sus de 1200 mm de la sol; plăcile cu numere de înmatriculare trebuie sa fie vizibile de la o distanta convenabila, cel puţin sub un unghi de 300, din ambele părţi.15.7. Plăcile de înmatriculare trebuie sa fie amplasate:- la autovehicule şi remorci, conform prevederilor Directivei 70/222/CEE;- la tractoarele agricole sau forestiere, conform prevederilor Directivei 74/151/CEE, ultima modificare prin Directiva 98/38/CE;- la vehicule cu 2-3 roţi, conform prevederilor Directivei 93/94/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/26/CE.16. Cerinţe suplimentare privind vehiculele pentru transportul în comun şi public de persoane16.1. Prin automobile destinate transportului public de persoane se înţelege autobuzele, urbane sau interurbane, minibuzele (microbuzele), troleibuzele, taximetrele şi autoturismele de închiriat, care asigura transportul urban sau interurban al publicului călător.Automobilele destinate transportului în comun cuprind, pe lângă automobilele pentru transportul public, şi alte automobile care asigura transportul în comun, ca de exemplu, transportul personalului agenţilor economici sau instituţiilor cărora aparţin aceste automobile.16.2. Autoturismele utilizate pentru transport în regim de taxi trebuie sa îndeplinească cerinţele precizate prin legislaţia în vigoare.16.3. Autobuzele urbane, interurbane şi autocarele de turism trebuie construite şi echipate astfel încât la omologarea de tip sa corespundă prevederilor tehnice cuprinse în Regulamentul nr. 36 ECE-UN, seria de amendamente 03, precum şi celorlalte prevederi privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului cuprinse în prezentele reglementări.La omologarea/certificarea individuală a autobuzelor, inclusiv pentru autobuze produse artizanal, se vor verifica numai prevederile care afectează direct siguranţa activa şi pasiva, precum şi pe cele privind amenajările interioare.Autobuzele interurbane şi autocarele de turism, dacă nu sunt prevăzute în mod expres cu scaune pentru persoane cu handicap, nu trebuie sa îndeplinească cerinţele din Regulamentul nr. 36 ECE-UN, specifice pentru transportul persoanelor cu handicap.Începând cu 13 februarie 2004 la omologarea de tip şi cu 13 februarie 2005 la prima înmatriculare a autobuzelor trebuie respectate condiţiile tehnice din Directiva 2001/85/CE.Începând cu 13 februarie 2004 la omologarea de tip a caroseriilor de autobuze care se produc ca entităţi tehnice separate şi de la 13 februarie 2005 la introducerea pe piaţa a acestora trebuie respectate condiţiile tehnice din Directiva 2001/85/CE.16.4. Minibuzele (microbuzele) trebuie construite şi echipate astfel încât sa corespundă prevederilor tehnice cuprinse în Regulamentul nr. 52 ECE-UN, seria de amendamente 01, precum şi celorlalte prevederi privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului cuprinse în prezentele reglementări.La omologarea/certificarea individuală a minibuzelor, inclusiv pentru minibuze produse artizanal, se vor verifica numai prevederile care afectează direct siguranţa activa şi pasiva, precum şi pe cele privind amenajările interioare.Minibuzele care nu sunt destinate traficului urban, dacă nu sunt prevăzute în mod expres cu scaune pentru persoane cu handicap, nu trebuie sa îndeplinească cerinţele cuprinse în Regulamentul nr. 52 ECE-UN specifice pentru transportul persoanelor cu handicap.Începând cu 13 februarie 2004 la omologarea de tip şi cu 13 februarie 2005 la prima înmatriculare a microbuzelor trebuie respectate condiţiile tehnice din Directiva 2001/85/CE.Începând cu 13 februarie 2004 la omologarea de tip a caroseriilor de microbuze care se produc ca entităţi tehnice separate şi de la 13 februarie 2005 la introducerea pe piaţa a acestora trebuie respectate condiţiile tehnice din Directiva 2001/85/CE.16.5. Scaunele autobuzelor şi minibuzelor trebuie construite şi ancorate astfel încât sa reziste la toate solicitarile din exploatare, inclusiv în caz de accident, şi sa fie verificate conform prevederilor tehnice ale Regulamentului nr. 80 ECE-UN.16.6. Autobuzele şi minibuzele trebuie prevăzute cu o placuta sau eticheta, vizibila din interior, amplasata în partea dreapta a peretelui fata, în care se indica:- numărul maxim de călători pe scaune;- numărul total maxim de călători (pentru cele urbane şi interurbane).Numărul de călători înscris pe placuta sau eticheta trebuie stabilit astfel încât sa se asigure respectarea masei totale maxime autorizate şi a sarcinilor maxime autorizate pe axele autovehiculului. Este interzis transportul unui număr mai mare de călători decât cel inscripţionat.16.7. Autobuzele şi minibuzele trebuie construite astfel încât sa fie imposibila, în condiţii de exploatare normală, depăşirea masei maxime tehnic admisibile şi a maselor maxim admisibile pe axe datorită masei călătorilor şi bagajelor acestora; acest lucru trebuie asigurat prin amenajări adecvate, care sa conducă la limitarea spaţiului rezervat pasagerilor în picioare, a spaţiului în portbagaje etc.16.8. Autobuzele şi minibuzele urbane, destinate transportului public de persoane, care sunt prevăzute cu usi cu comanda de la distanta, trebuie echipate cu dispozitive care sa împiedice pornirea de pe loc a vehiculului cu uşile deschise (la minibuze se accepta şi o alarma). Spaţiul dintre canturile uşilor duble, elasticitatea şi dimensiunile garniturilor de etansare dintre usi trebuie astfel stabilite încât sa nu permită accidentarea pasagerilor la manevrarea uşilor. In acest scop uşile cu comanda de la distanta trebuie prevăzute cu echipament care sa asigure redeschiderea acestora atunci când între ele a fost prins un corp cu grosime mai mare de 80 mm.Aceste vehicule trebuie dotate cu dispozitive speciale - tip ciocan - destinate spargerii elementelor vitrate în caz de pericol, amplasate şi marcate corespunzător, sau cu alte sisteme de siguranţa prevăzute în Regulamentul nr. 36 ECE-UN şi în Regulamentul nr. 52 ECE-UN.16.9. Autobuzele şi minibuzele destinate transportului public de persoane vor fi prevăzute cu ideogramele şi simbolurile de inscriptionare impuse prin Regulamentul nr. 36 ECE-UN, seria 03 de amendamente, sau prin Regulamentul nr. 52 ECE-UN, seria 01 de amendamente. Autobuzele şi minibuzele urbane trebuie prevăzute în plus cu: a) la exterior:- sigla sau denumirea agentului economic;- plăci de traseu iluminate, amplasate în partea din fata, spate şi laterala dreapta, pe care se înscriu: numărul liniei şi ruta (pentru placa frontala) şi cel puţin numai numărul liniei pentru celelalte plăci;- marcarea accesului la usi (urcare, coborâre); b) la interior:- marcarea accesului la usi (urcare, coborâre);- etichete pentru scaunele rezervate anumitor categorii de persoane (invalizi, persoane în vârsta, persoane cu copii în brate);- alte simboluri şi inscripţii, cum sunt: interdicţia de a fuma sau de a sta de vorba cu conducătorul, indicarea dispozitivelor de deschidere a uşilor în caz de necesitate etc.Toate inscriptionarile trebuie sa fie clare, univoce, uşor lizibile şi greu de sters, amplasate în locuri vizibile, cu conţinut, dimensiuni şi condiţii de calitate adecvate, iar etichetele trebuie sa fie certificate/omologate de Registrul Auto Român.16.10. Autobuzele şi minibuzele care transporta copii vor fi inscripţionate pe partea laterala dreapta şi pe spate cu cuvintele "TRANSPORT COPII" şi/sau cu un simbol caracteristic, indicat cu titlu de exemplu în anexa nr. 6 în care chenarul şi desenul vor fi de culoare albastra pe fond alb.16.11. Autobuzele şi minibuzele care transporta copii vor fi construite astfel încât conducătorul sa poată supraveghea în mod permanent urcarea şi coborârea acestora, precum şi comportarea lor în salon, prin:- construcţia şi amplasarea usii faţă astfel încât conducătorul sa poată observa direct urcarea copiilor;- instalarea de oglinzi retrovizoare care sa asigure observarea coborarii pe usa din spate (inclusiv a scarilor acesteia) şi observarea salonului.16.12. Autovehiculele speciale care transporta mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul, trebuie sa fie echipate cu instalatie de iluminat interior, ventilaţie, încălzire şi sa asigure comunicarea dintre pasageri şi conducător.16.13. La autocamioanele care transporta ocazional persoane, precum şi la remorcile agricole care transporta persoane se vor lua următoarele măsuri:- platforma va fi prevăzută cu bănci sau scaune bine fixate, situate sub nivelul obloanelor cu cel puţin 150 mm;- părţile laterale ale platformei vor fi fixate cu sigurante, pentru a nu permite deschiderea accidentală a obloanelor.Pentru remorcile agricole care transporta persoane este necesar sa existe posibilitatea acţionarii franei de staţionare a remorcii din interiorul acesteia, care sa asigure franarea remorcii în caz de urgenta, precum şi un sistem optic sau acustic de avertizare a conducătorului.17. Condiţii tehnice suplimentare pentru vehiculele care transporta mărfuri periculoase sau perisabile17.1. Vehiculele destinate transportului de mărfuri periculoase trebuie sa respecte de asemenea prevederile legislaţiei specifice în vigoare.17.2. Vehiculele destinate transportului de mărfuri perisabile trebuie sa respecte de asemenea prevederile legislaţiei specifice în vigoare.18. Sistemele, componentele şi entităţile tehnice independente care concura la siguranţa activa şi pasiva a vehiculelor rutiere şi protecţia mediului, care trebuie sa fie omologate separat de vehicul şi care pot fi comercializate separat18.1. Sistemele, componentele şi entităţile tehnice independente care concura la siguranţa activa şi pasiva a vehiculelor şi la protecţia mediului înconjurător, care trebuie sa fie omologate separat de vehicul conform reglementărilor existente şi precizate în anexa nr. 2, sunt precizate în continuare (ele trebuie sa fie marcate corespunzător dacă acest lucru este reglementat):- garnituri de frana de înlocuire;- geamuri de securitate;- dispozitive mecanice de legătura dintre autovehiculul tractor şi remorca sau semiremorca;- dispozitive antiimpanare, cabine de protecţie, cadre de rezistenta şi bare de protecţie la rasturnare pentru tractoare agricole şi forestiere;- rezervor de carburant;- elemente ale instalaţiei electrice de iluminare şi semnalizare;- triunghiuri reflectorizante de presemnalizare;- vitezografe, tahografe;- limitatoare de viteza;- centuri de siguranţa;- dispozitive de reţinere pentru copii;- jante şi anvelope;- anvelope resapate;- dispozitive de protecţie impotriva folosirii neautorizate;- oglinzi retrovizoare;- dispozitive de semnalizare sonora;- rezematori pentru cap, separate de scaun;- rezervoare de gaz sub presiune, gaz lichefiat sau de carburant;- amortizoare de zgomot de înlocuire pentru instalatia de evacuare;- roţi de rezerva cu utilizare temporară;- plăci de identificare pentru vehicule lungi şi grele;- plăci de identificare pentru vehicule lente;- marcaje reflectorizante pentru conturul vehiculelor lungi şi grele;- recipiente de presiune simple;- casti de protecţie pentru motociclete şi mopede;- echipamente pentru automobile alimentate cu GPL sau GNC;- dispozitive de protecţie impotriva improscarii cu apa sau noroi;- catalizatoare de înlocuire;- dispozitive speciale de avertizare optica;- dispozitive electrice de legătura dintre vehiculul tractor şi remorca sau semiremorca;- balamale şi încuietori pentru usi;- dispozitive de remorcare.18.2. Piesele de schimb pentru vehicule rutiere şi materialele de exploatare care pot afecta siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţia mediului înconjurător, cu excepţia celor fabricate de furnizorii pentru prima echipare a vehiculelor, trebuie sa fie omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare; după caz, pentru piese de schimb şi materiale de exploatare specifice unui anumit tip de vehicul producătorii acestora trebuie sa ceara în prealabil avizul producătorului vehiculului.19. Alte condiţii19.1. La omologarea de tip a autovehiculelor instalatia de aprindere a autovehiculelor echipate cu motor cu aprindere prin scanteie şi a autovehiculelor echipate cu motor electric de acţionare nu trebuie sa producă perturbatii radioelectrice. In acest scop dispozitivele antiparazitare şi măsurarea parazitilor radioelectrici trebuie sa satisfacă condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 72/245/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/54/CE, sau în Regulamentul nr. 10 ECE-UN, seria de amendamente 02.19.2. La omologarea de tip a tractoarelor agricole şi forestiere în ceea ce priveşte eliminarea interferentelor radioelectrice trebuie respectate condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 75/322/CEE, ultima modificare prin Directiva 2001/3/CE.19.3. Autovehiculele a căror viteza maxima, prin construcţie, depăşeşte 30 km/h, trebuie dotate cu un aparat care indica viteza de deplasare în km/h (vitezometru), care trebuie amplasat în câmpul direct de vizibilitate al conducătorului; vitezometrul poate fi echipat şi cu un aparat care indica spaţiul parcurs, în kilometri şi trebuie sa corespundă condiţiilor tehnice cuprinse în Directiva 75/443/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/39/CE, sau în Regulamentul nr. 39 ECE-UN.De la prevederile de mai sus sunt exceptate autovehiculele echipate cu aparat de control (tahograf) conform pct. 19.4, în cazul în care viteza de deplasare este afişată direct în câmpul de vizibilitate al conducătorului.19.4. Aparatele de control (tahografe) montate pe autovehiculele prezentate la omologare şi pentru care este obligatorie echiparea cu aparate de control conform legislaţiei în vigoare trebuie sa fie omologate conform Regulamentului CEE 3821/85 ultima modificare prin Regulamentul CE 2135/98 sau AETR echivalent. Aparatele de control introduse pe piaţa ca şi componenta separată trebuie de asemenea sa respecte condiţiile tehnice din reglementările precizate mai sus.19.5. Limitatoarele de viteza montate pe autovehiculele prezentate la omologare şi pentru care este obligatorie echiparea cu aceste dispozitive conform legislaţiei în vigoare, precum şi sistemele integrate de limitare a vitezei ale acestor autovehicule trebuie sa fie omologate conform prevederilor Directivei 92/24/CEE sau Regulamentului nr. 89 ECE-UN. Limitatoarele de viteza introduse pe piaţa ca şi componenta separată trebuie de asemenea sa respecte condiţiile tehnice din reglementările precizate mai sus.Pentru autovehiculele care aparţin categoriei M(2) sau categoriei M(3), limitatorul de viteza trebuie reglat astfel încât viteza lor sa nu depăşească 100 km/h. Pana la 1 ianuarie 2005 autovehiculele care aparţin categoriei M(3) având masa maximă mai mare de 10 t pot sa fie echipate cu limitator de viteza la care viteza maximă este reglata la 100 km/h.Pentru autovehiculele care aparţin categoriei N(2) sau categoriei N(3), limitatorul de viteza trebuie reglat astfel încât viteza lor sa nu depăşească 90 km/h.19.6. Autoturismele şi motocicletele trebuie dotate cu un dispozitiv care nu permite utilizarea lor fără acceptul deţinătorului (antifurt), suficient de sigur şi care sa nu pericliteze siguranţa circulaţiei atunci când este decuplat în timpul mersului. Dispozitivul trebuie sa corespundă prevederilor tehnice cuprinse în Directiva 74/61/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/56/CE, sau în Regulamentul nr. 18 ECE-UN, seria de amendamente 01, iar pentru autovehiculele cu ghidon, în Directiva 93/33/CEE sau în Regulamentul nr. 62 ECE-UN.19.7. Automobilele pot fi prevăzute cu sisteme de alarma cu condiţia ca acestea sa fie omologate şi montate pe vehicul conform prescripţiilor tehnice ale Directivei 74/61/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/56/CE, sau ale Regulamentului nr. 97 ECE-UN şi sa nu perturbe liniştea publica prin declanşare atunci când nu este cazul.19.8. La automobile trebuie sa fie posibila montarea de lanturi antiderapante, cel puţin pe roţile unei axe motoare.19.9. Automobilele trebuie sa fie dotate şi sa aibă în permanenta la bord următoarele:- triunghi de presemnalizare, omologat conform prevederilor tehnice ale Regulamentului nr. 27 ECE UN, seria de amendamente 03;- trusa medicală auto de prim ajutor, omologată/certificată de autoritatea competenta; trusele medicale fabricate sau importate în România vor fi autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi certificate de Registrul Auto Român;- cel puţin o roata de rezerva (cu excepţia tractoarelor agricole sau forestiere);- câte o siguranţa fuzibila din fiecare tip folosit la autovehicul;- câte un bec electric din fiecare tip folosit la autovehicul.Ele trebuie, de asemenea, sa fie echipate cu cric pentru ridicarea vehiculului, cheie pentru piulitele roţilor şi manivela de pornire (dacă este cazul).19.10. Remorcile, cu excepţia remorcilor din categoriile O(1), O(2) şi a celor lente cu axa centrala, care sunt echipate cu alt tip de pneuri decât autovehiculul tractor, trebuie prevăzute cel puţin cu o roata de rezerva.19.11. Construcţia şi echiparea vehiculelor rutiere trebuie sa respecte prevederile legale privind protecţia contra incendiilor. Subansamblurile, piesele şi substanţele inflamabile trebuie protejate faţă de sistemul de evacuare a gazelor arse.Autoturismele trebuie sa satisfacă prevederile tehnice privind prevenirea riscurilor de incendiu. De asemenea, se recomanda sa fie dotate cu un stingator de incendiu adecvat, cu o capacitate suficienta pentru stingerea unui incendiu amplasat la indemana conducătorului, care trebuie verificat periodic.Autovehiculele pentru transportul de persoane din categoriile M(2) şi M(3) trebuie sa respecte prevederile referitoare la prevenirea riscurilor de incendiu precizate în Regulamentul nr. 36 ECE-UN, seria 03 de amendamente, şi în Regulamentul nr. 52 ECE-UN, seria 01 de amendamente. Materialele folosite la autobuzele interurbane şi turistice din categoria M2 trebuie sa respecte prevederile Directivei 95/28/CEE.19.12. Autovehiculele cu o masa totală maximă autorizată de peste 3,5 t, precum şi microbuzele, trebuie echipate cu cel puţin un stingator de incendiu cu o capacitate suficienta pentru stingerea unui incendiu, amplasat la indemana conducătorului, care trebuie verificat periodic, conform reglementărilor în vigoare.19.13. Nu se admite prezenta azbestului în compoziţia garniturilor de frana şi de ambreiaj, precum şi în elementele de protecţie termica ale sistemului de evacuare a gazelor; de asemenea conform convenţiilor internaţionale la care România este Parte este interzisă utilizarea freonului pe baza de CFC din instalaţiile de climatizare şi refrigerare ale autovehiculelor.19.14. Omologarea autovehiculelor echipate cu instalatie de alimentare cu GPL sau GNC se face cu respectarea condiţiilor tehnice din regulamentele ECE-UN nr. 67 respectiv nr. 110 şi a prevederilor specifice din directivele privitoare la emisiile poluante.Modificarea instalaţiei de alimentare a motorului autovehiculului pentru funcţionarea şi cu alt carburant decât cel prevăzut de constructor (si cu care a fost omologat vehiculul în ansamblu), inclusiv cu gaze de petrol lichefiate (GPL) sau GNC, se admite numai cu respectarea condiţiilor din reglementarea naţionala privind modificarea instalaţiilor de alimentare ale motoarelor pentru funcţionarea alternativa şi cu GPL.19.15. Autoturismele destinate învăţării conducerii auto trebuie echipate cu o caseta de culoare portocalie, fixată transversal pe acoperiş, iluminata din interior de un bec cu putere maximă de 30 W, având inscripţia "ŞCOALA" pe peretele din faţă şi din spate al casetei, conform anexei nr. 7, precum şi cu dispozitiv cu dubla comanda pentru ambreiaj şi frana de serviciu, doua oglinzi retrovizoare interioare, doua oglinzi retrovizoare exterioare şi centuri de siguranţa. Celelalte autovehicule trebuie echipate cu o caseta de culoare portocalie, fixată transversal pe acoperiş, iluminata din interior de un bec cu putere maximă de 30 W, având inscripţia "ŞCOALA" pe peretele din faţă şi din spate al casetei, conform anexei nr. 7 (cu dimensiuni duble: L x l x h = 840 x 200 x 240), precum şi cu dispozitiv cu dubla comanda pentru ambreiaj şi frana de serviciu, doua oglinzi retrovizoare exterioare şi centuri de siguranţa şi cu o placa cu inscripţia "ŞCOALA", cu aceleaşi dimensiuni ca ale casetei, aplicată pe partea din spate (în cazul autobuzelor şi troleibuzelor).19.16. Rezervorul de carburant trebuie sa fie protejat impotriva coroziunii. El trebuie sa fie încercat la dublul presiunii prevăzute de constructor, dar cel puţin 1,3 bar. Suprapresiunea trebuie sa fie eliminata automat prin dispozitive adecvate (orificii, ventile de siguranţa etc.). In cazul rasturnarii complete a autovehiculului, carburantul nu trebuie sa se scurgă prin orificii sau dispozitivul de aerisire; se admite totuşi o scurgere neinsemnata, prin picurare. Debitul de scurgere nu trebuie sa depăşească 30 g/min în decurs de 15 minute, rezervorul fiind rostogolit la 90° şi 180°.19.17. Rezervorul trebuie sa fie astfel montat încât, la coliziuneşi spate sa fie protejat; în apropierea rezervorului nu trebuie sa existe părţi proeminente, muchii ascuţite etc. Rezervoarele pentru combustibil lichid amplasate pe vehicule trebuie sa respecte, ca entităţi separate, condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 70/221/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/8/CE. Pentru motocicluri trebuie respectate condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 97/24/CE, capitolul 6, iar pentru tractoare agricole şi forestiere cele din Directiva 74/151/CEE, ultima modificare prin Directiva 98/38/CE.Rezervoarele pentru combustibil gazos şi componentele din instalaţiile de alimentare a motoarelor trebuie sa corespundă condiţiilor tehnice cuprinse în Regulamentul nr. 67 ECE-UN, seria de amendamente 01 (pentru GPL) sau Regulamentul nr. 110 ECE-UN (pentru GNC).19.18. Se interzice montarea de rezervoare de combustibil pe remorci sau semiremorci, cu excepţia cazurilor în care acestea servesc la alimentarea unor echipamente tehnologice, montate pe remorca.19.19. Conductele de carburant trebuie montate astfel încât rezistenta lor sa nu fie influenţata de deplasările relative ale părţilor componente ale caroseriei sau ale motorului care se produc în timpul exploatării. Se pot folosi furtunuri elastice metalice sau din alte materiale rezistente la ardere, protejate impotriva loviturilor. Ele trebuie protejate şi impotriva caldurii care se produce la funcţionarea autovehiculelor şi nu trebuie sa permită acumularea carburantului sau picurarea acestuia pe părţi fierbinţi sau pe aparate electrice care pot produce incendii.19.20. Maşinile pentru lucrări, supuse procedurilor de omologare sau certificare, trebuie sa corespundă prevederilor tehnice referitoare la siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului, după cum urmează:- maşinile pentru lucrări tractate sau purtate, care nu sunt exceptate de la procedura de omologare conform cap. VI pct. 1, se omologheaza pentru circulaţia pe drumurile publice conform reglementărilor şi standardelor în vigoare, asimilandu-se cu vehicule având construcţie asemănătoare, luându-se în considerare, după caz, excepţiile prevăzute la cap. VI pct. 2;- pentru evitarea pericolului pentru siguranţa circulaţiei datorat unor particularităţi constructive ale maşinilor pentru lucrări (elemente mobile, agabaritice, muchii sau vârfuri ascuţite etc.), se vor consemna, într-o fişa tehnica, măsurile de siguranţa ce trebuie aplicate pe timpul deplasării acestor maşini pe drumurile publice, cum sunt: fixarea - asigurarea sau demontarea ori rabaterea-plierea elementelor respective.  +  Capitolul 5 1. Biciclete1.1. DimensiuniBicicletele pot avea lăţimea de cel mult 1,0 m, iar triciclele şi cvadriciclele de cel mult 2,0 m; remorcile bicicletelor pot avea lăţimea de cel mult 0,75 m, iar remorcile triciclelor şi cvadriciclelor nu pot depăşi lăţimea vehiculului trăgător.1.2. Franele bicicletelor trebuie sa aibă o eficienta suficient de mare şi sa fie uşor manevrabile. In acest scop bicicletele trebuie dotate cu doua mecanisme de frânare, unul amplasat pe roata din faţă, iar celălalt pe roata din spate.Franele triciclelor şi cvadriciclelor trebuie sa acţioneze simultan şi cu aceeaşi intensitate pe roţile aceleiaşi axe. Una dintre frâne trebuie sa poată fi blocata, pentru a se asigura vehiculului frana de staţionare.1.3. Instalatia de iluminat şi semnalizare trebuie sa cuprindă următoarele elemente:1.3.1. Bicicletele trebuie dotate în faţă cu o lampa cu lumina alba sau galbena, iar în spate cu o lampa cu lumina roşie, amplasata la o distanta de cel puţin 0,25 m de la sol.Pentru alimentarea acestor lampi se recomanda dotarea cu un generator electric cu o putere de cel puţin 3 W şi o tensiune nominală de 6 V; suplimentar se poate utiliza şi o baterie electrica de 6 V;1.3.2. Bicicletele trebuie dotate în faţă cu un catadioptru de culoare alba, în spate cu unul sau doi catadioptri de culoare roşie, amplasati la o distanta de maximum 0,6 m de la sol, iar pe spitele roţilor, cu unul sau doi catadioptri de culoare portocalie (cei doi catadioptri trebuie dispusi la 180° unul faţă de celălalt), vizibili din ambele părţi laterale.Triciclurile şi cvadriciclurile trebuie dotate cu doi catadioptri de culoare alba, vizibili din fata, şi doi catadioptri de culoare roşie, vizibili din spate, iar pe spitele roţilor cu catadioptri de culoare portocalie.Pedalele bicicletelor trebuie dotate cu catadioptri de culoare portocalie, vizibili din faţă şi din spate, care nu sunt obligatorii la bicicletele de curse.1.3.3. Remorcile bicicletelor trebuie dotate în faţă cu doi catadioptri de culoare alba, iar în spate cu doi catadioptri de culoare roşie.1.3.4. Toţi catadioptri montati pe biciclete trebuie sa fie netriunghiulari şi omologati şi marcati conform Directivei 76/757/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/29/CE, sau Regulamentului nr. 3 ECE-UN, seria de amendamente 02.1.4. Alte condiţii1.4.1. Rotile bicicletelor trebuie echipate cu pneuri şi prevăzute cu apărători, care nu sunt obligatorii pentru bicicletele de curse; se recomanda echiparea bicicletelor cu pneuri cu elemente reflectorizante albe, omologate şi marcate conform Regulamentului nr. 88 ECE-UN.1.4.2. Numărul de sei al bicicletelor trebuie sa fie egal cu numărul perechilor de pedale, iar pe cadru, în faţa şeii conducătorului, poate fi amenajat un loc pentru un copil mai mic de şapte ani.1.4.3. Bicicletele trebuie dotate cu un avertizor sonor (clopotel).1.4.4. Bicicletele trebuie sa poarte o eticheta a constructorului, amplasata pe cadru, pe care sa fie înscrise, cu litere uşor de citit şi greu de sters, numele sau marca fabricantului, tipul vehiculului, precum şi numărul de fabricaţie.2. Vehicule cu tracţiune animala şi vehicule trase sau împinse cu mana2.1. Dimensiuni, roţi, amenajare2.1.1. Vehiculele cu tracţiune animala şi vehiculele trase sau împinse cu mana nu trebuie sa aibă o laţime mai mare de 2,55 m.2.1.2. Vehiculele care circula chiar şi ocazional pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu pneuri cu o uzura rezonabila, fără deteriorări, tăieturi sau rupturi, sau cu anvelope din cauciuc masiv. In cazul echipării cu roţi cu cercuri metalice, lăţimea acestora trebuie sa fie de cel puţin 70 mm; cercurile nu trebuie sa aibă părţi proeminente sau muchii ascuţite care ar putea deteriora drumul.2.1.3. Vehiculele cu tracţiune animala, echipate cu anvelope, precum şi vehiculele trase sau împinse cu mana având o masa totală maximă autorizată mai mare de 400 kg, trebuie echipate cel puţin cu un dispozitiv de frânare care sa poată fi comandat de la locul conducătorului; dacă vehiculul nu are amenajat un asemenea loc, atunci dispozitivul de comanda al franei trebuie amplasat în partea dreapta a acestuia şi astfel construit încât sa poată fi acţionat de către o persoana care merge pe jos pe lângă vehicul.2.2. Dispozitive de iluminare2.2.1. Vehiculele cu tracţiune animala, precum şi vehiculele trase sau împinse cu mana, având o laţime mai mare de 1,0 m, trebuie dotate în faţa cu doi catadioptri de culoare alba, iar în spate, cu doi catadioptri de culoare roşie, amplasati cat mai aproape de peretele lateral, dar nu mai departe de 0,4 m de acesta; pe părţile laterale pot fi montati catadioptri de culoare portocalie. Catadioptrii trebuie sa fie netriunghiulari şi astfel amplasati încât vederea lor sa nu poată fi obturata de părţi ale vehiculului sau încărcăturii; punctul cel mai de jos al suprafeţei reflectorizante a catadioptrilor nu trebuie sa fie mai aproape de 0,3 m de la sol, iar punctul cel mai de sus la mai mult de 1,2 m de la sol.2.2.2. Vehiculele cu tracţiune animala, precum şi vehiculele trase sau împinse cu mana pot fi echipate la partea din spate, în locul catadioptrilor, cu o placa triunghiulara de identificare, compusă din elemente reflectorizante şi fluorescente de culoare roşie, sau cu doua benzi reflectorizante autocolante cu dungi alternante roşii şi albe, descendente spre exterior, având dimensiunea de cel puţin 100 x 50 mm, amplasate pe peretele spate al vehiculului, cat mai spre exteriorul acestuia, pentru a face vehiculul mai vizibil, inclusiv atunci când acesta staţionează noaptea pe drumul public.2.2.3. Cărucioarele pentru copii, bolnavi sau infirmi, precum şi orice alte vehicule împinse cu mana sau cu tracţiune animala, având o laţime maximă de 1,0 m, pot sa nu fie prevăzute cu dispozitive de iluminare.  +  Capitolul 6 Vehicule exceptate de la procedura de certificare şi omologare pentru circulaţie pe drumurile publice sau de la prevederile prezentelor reglementări1. Se exceptează de la procedura pentru certificarea şi omologarea pentru circulaţie, următoarele tipuri de vehicule:- bicicletele la care efortul de pedalare este asistat, echipate cu un motor auxiliar electric având o putere nominală continua maximă de 0,25 kW a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă când vehiculul atinge viteza de 25 km/h, sau mai puţin, dacă biciclistul se opreşte din pedalare;- remorcile tractate de biciclete cu motor - mopede, dacă vehiculul care le tractează are o viteza maxima, prin construcţie, ce nu depăşeşte 25 km/h;- maşinile monoax pentru lucrări (motocultoare, motocositoare şi altele similare), care sunt conduse de conducător pedestru;- utilajele şi maşinile pentru lucrări agricole sau forestiere, tractate sau purtate pe tractor (pluguri, grape, maşini de semanat şi recoltat, batoze, echipamente de stropit şi altele similare), precum şi alte maşini şi agregate pentru lucrări în diferite domenii (construcţii, industrie), cu condiţia ca masa lor maximă autorizată sa nu depăşească 3,0 tone, iar viteza lor maxima, prin construcţie, sa nu depăşească 30 km/h;- scaunele rulante pentru persoane cu handicap locomotor.Pentru aceste vehicule sau agregate, la omologarea funcţională efectuată prin grija constructorului, se vor prevedea şi măsurile constructive necesare pentru cazul în care ele vor circula sau vor fi transportate la şi de la locul de exploatare, pe drumuri publice, iar responsabilitatea pentru păstrarea acestor calităţi revine deţinătorului.2. Automobilele de epoca, reprezintă autovehicule în cazul cărora perioada trecută de la oprirea definitiva a fabricaţiei tipului respectiv este de cel puţin 30 de ani. Pentru acestea Registrul Auto Român poate elibera o Carte de Identitate a Vehiculului în condiţiile în care motorizarea acestora şi principalele elemente constructive au rămas cele prevăzute de constructor.3. Autovehiculele destinate competiţiilor sportive se omologheaza de către Registrul Auto Român în baza Fisei de omologare emise de Federaţia Internaţionale a Automobilului (FIA), în conformitate cu Anexa J a Codului Sportiv Internaţional.4. Pot fi exceptate de la unele prevederi ale prezentelor reglementări (dimensiuni, sarcini pe axe şi greutăţi maxime autorizate, echipamente de frânare, înscrierea în curbe, vizibilitatea conducătorului sau amplasarea unor echipamente de iluminat şi semnalizare), prin derogare, vehicule lente, utilaje sau maşini pentru lucrări, a căror construcţie nu permite, din motive functionale, respectarea acestor condiţii. Asemenea vehicule pot fi:- macarale turn rotative montate pe semiremorci sau remorci;- macarale autopropulsate (automacarale şi macarale mobile);- excavatoare (cu excepţia incarcatoarelor frontale);- maşini de nivelat (gredere);- incarcatoare cu cupa;- autoincarcatoare (dumpere);- alte vehicule sau utilaje pentru lucrări publice;- orice alte maşini pentru lucrări, menţionate în anexa nr. 13, sau similare acestora.5. Pot fi exceptate de la prevederile privind emisiile poluante autovehiculele specializate sau utilajele specializate care efectuează lucrări în afară centrelor populate, cum sunt cele utilizate în industria petrolului, care se deplasează pe drumurile publice numai la şi de la locul de munca, motoarele acestora trebuind sa respecte normele de mediu care se aplica la tractoare agricole.6. Pot fi exceptate, de asemenea, de la unele prevederi ale prezentelor condiţii tehnice, inclusiv cele referitoare la transportul de persoane, autovehiculele specializate, în cazul în care destinaţia acestor autovehicule nu permite respectarea prevederilor respective, cum sunt cele destinate forţelor armate, protecţiei civile, pompierilor, forţelor responsabile pentru menţinerea ordinii publice.7. Excepţiile de la anumite prevederi pentru anumite categorii de vehicule se acorda numai după ce au fost epuizate toate posibilităţile de încadrare în reglementări, pe baza unor expertize efectuate de Registrul Auto Român, cu consultarea institutelor de specialitate în domeniul respectiv. In anumite cazuri aprobarea va fi condiţionată de respectarea altor condiţii tehnice sau restricţii care pot compensa, parţial sau total, abaterea care urmează sa fie acceptată.8. La cererea producătorilor sau reprezentanţilor lor legali autorizaţi se pot acorda excepţii cu caracter temporar sau limitat la un anumit număr de vehicule în cazul în care omologarea de tip si-a pierdut valabilitatea pentru vehiculele care fac parte dintr-o familie de vehicule produse în serie mica, conform definiţiei, precum şi pentru vehiculele care fac parte din lotul de încheiere a seriei de fabricaţie, ţinându-se seama de prevederile prezentelor reglementări, la propunerea Registrului Auto Român şi cu aprobarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.9. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei poate acorda şi alte excepţii individuale de la anumite prevederi ale prezentelor reglementări, în cazul în care acestea nu vor afecta în mod semnificativ siguranţa rutieră şi protecţia mediului.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale1. Articolele din prevederile prezentelor reglementări vor putea fi detaliate şi precizate, atunci când este necesar, în scopul aplicării lor pentru diferite tipuri de vehicule, prin instrucţiuni şi dispoziţii ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; completările constituie parte integrantă a prevederilor privind admiterea în circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor rutiere.2. Lista echipamentelor şi componentelor care se omologheaza separat de vehicul, prevăzută la cap. IV pct. 18, va putea fi revizuită şi completată de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.3. Pentru autovehiculele fabricate în România, prevederile pct. 8.4.1 primul alineat şi pct. 8.4.1.1 din cap. IV se aplica începând cu 1 ianuarie 2004 pentru omologarea de tip şi 1 ianuarie 2005 pentru prima înmatriculare, iar prevederile pct. 8.5.1 primul alineat din cap. IV se aplica începând cu 1 octombrie 2004 pentru omolgarea de tip şi 1 octombrie 2005 pentru prima înmatriculare.Până la datele precizate mai sus autovehiculele fabricate în România trebuie sa satisfacă prevederile directivei 70/220/CEE ultima modificare prin directiva 96/69/CE («EURO 2»), respectiv directivei 88/77/CEE ultima modificare prin directiva 91/542/CEE treapta B («EURO 2»).4. Verificarea cerinţelor precizate la pct. 8.4.3 şi respectiv pct. 8.5.3 din cap. IV se realizează pe baza de documente sau prin efectuarea incercarii de tip I a directivei 70/220/CEE ultima modificare prin directiva 98/69/CE treapta A, respectiv a ciclurilor ESC şi ELR din directiva 88/77/CEE ultima modificare prin directiva 1999/96/CE treapta A.5. Pana la data de 1 ianuarie 2005 se pot utiliza şi dispozitive de cuplare cu bolt de 40 mm, conform ISO 8755-1986 şi SR ISO 8718, pe lângă cele prevăzute la cap. IV pct. 14.5.6. La construcţia vehiculelor rutiere trebuie respectata legislaţia în vigoare cu privire la reciclarea vehiculelor rutiere şi a componentelor acestora.7. Textul oficial în limba romana al regulamentelor ECE-UN şi al directivelor Uniunii Europene care se aplica la omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, este cel editat de către Registrul Auto Român.8. Prezentele reglementări vor fi revizuite şi completate periodic, pe măsura introducerii unor noi reglementări pe plan european în domeniul omologării vehiculelor rutiere, la care România este Parte sau la care va adera în viitor.9. Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele reglementări.  +  Anexa 1la reglementăriDEFINIREA CATEGORIILOR SI TIPURILOR DE VEHICULEA. DEFINIREA CATEGORIILOR DE VEHICULECategoriile de vehicule rutiere sunt definite după cum urmează:1. Categoria - AUTOVEHICULE CU DOUA SAU TREI ROTI1.1. Categoria L1e - Mopede, respectiv vehicule cu doua roţi a căror viteza maximă prin construcţie nu depăşeşte 45 km/h şi care sunt echipate cu un motor cu ardere interna cu cilindreea de cel mult 50 cmc, sau cu un motor electric a cărui putere nominală continua este de cel mult 4 kW.1.2. Categoria L2e - Mopede respectiv vehicule cu trei roţi a căror viteza maximă prin construcţie nu depăşeşte 45 km/h şi care sunt echipate cu un motor cu aprindere prin scanteie a cărui cilindree este de cel mult 50 cmc, sau cu un alt motor cu ardere interna a cărui putere maximă neta este de cel mult 4 kW, sau cu un motor electric a cărui putere nominală continua este de cel mult 4 kW.1.3. Categoria L3e - Motociclete, respectiv vehicule cu doua roţi fără ataş, echipate cu un motor cu ardere interna cu cilindreea mai mare de 50 cmc şi/sau a căror viteza maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h.1.4. Categoria L4e - Motociclete, respectiv vehicule cu doua roţi cu ataş, echipate cu un motor cu ardere interna cu cilindreea mai mare de 50 cmc şi/sau a căror viteza maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h.1.5. Categoria L5e - Mototricicluri, respectiv vehicule prevăzute cu trei roţi simetrice şi echipate cu un motor cu ardere interna cu cilindreea mai mare de 50 cmc şi/sau a căror viteza maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h.1.6. Categoria L6e - Cvadricicluri uşoare, respectiv autovehicule cu patru roţi a căror masa proprie este de cel mult 350 kg, exclusiv masa acumulatorilor în cazul vehiculelor cu tracţiune electrica, având viteza maximă constructivă de cel mult 45 km/h. Ele sunt echipate cu un motor cu aprindere prin scanteie cu cilindreea de cel mult 50 cmc, sau cu un alt motor cu ardere interna cu o putere maximă neta de cel mult 4 kW, sau cu un motor electric cu o putere nominală continua de cel mult 4 kW. Aceste vehicule trebuie sa corespundă condiţiilor tehnice aplicabile mopedelor cu trei roţi din categoria L2e, cu excepţia cazurilor când prin condiţiile tehnice existente se prevede altfel.1.7. Categoria L7e - Cvadricicluri, respectiv autovehicule cu patru roţi, altele decât cvadriciclurile uşoare, având masa proprie de cel mult 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), exclusiv masa acumulatorilor în cazul vehiculelor cu tracţiune electrica, şi echipate cu un motor a cărui putere maximă neta este de cel mult 15 kW. Aceste vehicule trebuie sa corespundă condiţiilor tehnice aplicabile mototriciclurilor din categoria L5e, cu excepţia cazurilor când prin condiţiile tehnice existente se prevede altfel.1.8. Definirea categoriilor de la pct. 1.1 - 1.7 (în conformitate cu Directiva 2002/24/CE) este valabilă de la data 9 noiembrie 2003. Pana la aceasta data se aplica definiţiile categoriilor din anexa 1a la reglementări (în conformitate cu Directiva 92/61/CEE ultima modificare prin Directiva 2000/7/CE).2. Categoria M - AUTOVEHICULE AVÂND CEL PUŢIN PATRU ROŢI, CONCEPUTE ŞI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE PASAGERIPrin masa maximă se înţelege masa maximă tehnic admisibilă.Pentru categoriile M(2) şi M(3) prin pasager se înţelege orice persoana cu excepţia conducătorului sau a unui membru al echipajului.2.1. Categoria M(1) - Vehicule concepute şi construite pentru transportul de pasageri, care au, în afară scaunului conducătorului, cel mult opt locuri pe scaune2.2. Categoria M(2) - Vehicule concepute şi construite pentru transportul de pasageri, care au, în afară scaunului conducătorului, mai mult de opt locuri pe scaune şi o masa maximă ce nu depăşeşte 5 tone.2.3. Categoria M(3) - Vehicule concepute şi construite pentru transportul de pasageri, care au, în afară scaunului conducătorului, mai mult de opt locuri pe scaune şi o masa maximă ce depăşeşte 5 tone.2.4. Tipurile de caroserie şi codificările care privesc vehiculele din categoria M sunt definite în secţiunea C a prezentei anexe, punctul 1 (vehicule din categoria M(1)) şi punctul 2 (vehicule din categoriile M(2) şi M(3)).2.5. Pentru vehiculele din categoriile M(2) şi M(3) care au o capacitate de transport mai mare de 22 de pasageri, exclusiv conducătorul, se definesc următoarele trei clase:Clasa I: vehicule prevăzute cu suprafeţe destinate pasagerilor în picioare şi permitand deplasări frecvente ale pasagerilor.Clasa II: vehiculele destinate în principal transportului de pasageri aşezaţi şi concepute pentru a permite transportul de pasageri în picioare pe culoar şi/sau într-un spaţiu care nu este mai mare decât cel prevăzut pentru doua scaune duble;Clasa III: vehiculele destinate exclusiv pentru transportul pasagerilor aşezaţi.Un vehicul poate aparţine mai multor clase, caz în care poate fi omologat pentru fiecare dintre acestea.2.6. Pentru vehiculele din categoriile M(2) şi M(3) care au o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri, exclusiv conducătorul, se definesc următoarele doua clase:Clasa A: vehicule concepute pentru transportul pasagerilor în picioare; vehiculele din aceasta clasa sunt echipate cu scaune şi au spaţii pentru pasageri în picioare.Clasa B: vehicule care nu sunt concepute pentru a transporta pasageri în picioare; vehiculele din aceasta clasa nu au spaţii pentru a transporta pasageri în picioare.3. Categoria N - AUTOVEHICULE AVÂND CEL PUŢIN PATRU ROŢI, CONCEPUTE ŞI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MĂRFURIPrin masa maximă se înţelege masa maximă tehnic admisibilă.3.1. Categoria N(1) - vehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri cu o masa maximă care nu depăşeşte 3,5 t.3.2. Categoria N(2) - vehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri având o masa maximă care depăşeşte 3,5 t, dar nu depăşeşte 12 t.3.3. Categoria N(3) - vehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri având o masa maximă ce depăşeşte 12 t.3.4. In cazul unui vehicul tractor destinat sa tracteze o semiremorca sau o remorca cu axa centrala, masa care se ia în considerare la clasificarea vehiculului este masa proprie a vehiculului tractor, la care se adauga masa corespunzătoare sarcinii statice verticale maxime cu care semiremorca sau remorca cu axa centrala incarca vehiculul tractor si, eventual, masa maximă a încărcăturii proprii a vehiculului tractor.3.5. Tipurile de caroserii şi codificările privind vehiculele din categoria N sunt definite în secţiunea C pct. 3.4. CATEGORIA O - REMORCI (INCLUSIV SEMIREMORCI)Prin masa maximă se înţelege masa maximă tehnic admisibilă.4.1. Categoria O(1) - remorci având o masa maximă ce nu depăşeşte 0,75 tone.4.2. Categoria O(2) - remorci având o masa maximă care depăşeşte 0,75 tone, dar nu depăşeşte 3,5 t.4.3. Categoria O(3) - remorci având o masa maximă care depăşeşte 3,5 tone, dar nu depăşeşte 10 t.4.4. Categoria O(4) - remorci având o masa maximă care depăşeşte 10 t.4.5. In cazul unei semiremorci, sau al unei remorci cu axa centrala, masa maximă care se ia în considerare pentru clasificarea remorcii corespunde sarcinii statice verticale transmise la sol prin axa/axe de la semiremorca sau de la remorca cu axa centrala, cuplata la autotractor şi încărcată cu sarcina maxima.4.6. Tipurile de caroserii şi codificările privind vehiculele din categoria O sunt definite în secţiunea C pct. 4.5. VEHICULE DE TEREN (simbol G)Prin masa maximă se înţelege masa maximă tehnic admisibilă.5.1. Vehiculele din categoria N(1), având o masa maximă ce nu depăşeşte 2 tone, precum şi vehiculele din categoria M(1) sunt considerate vehicule de teren dacă:- au cel puţin o axa faţa şi cel puţin o axa spate, concepute pentru a fi motoare simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei axe poate fi decuplata,- au cel puţin un dispozitiv de blocare a diferentialului sau un mecanism care asigura un efect similar şi dacă pot urca o rampa de 30%, calculată numai pentru vehiculul separat.În plus ele trebuie sa satisfacă cel puţin cinci din următoarele şase condiţii:- sa aibă un unghi de atac de cel puţin 25°;- sa aibă un unghi de degajare de cel puţin 20°;- sa aibă un unghi de rampa de cel puţin 20°;- sa aibă o garda la sol de cel puţin 180 mm sub axa faţă;- sa aibă o garda la sol de cel puţin 180 mm sub axa spate;- sa aibă între axe o garda la sol de cel puţin 200 mm.5.2. Vehiculele din categoria N(1), având o masa maximă ce depăşeşte 2 t, sau din categoriile N(2), M(2) sau M(3), având o masa maximă care nu depăşeşte 12 t, sunt considerate vehicule de teren dacă toate roţile lor sunt concepute pentru a fi simultan motoare, inclusiv dacă una dintre axe este decuplabila, sau în cazul în care satisfac cerinţele următoare:- sa aibă cel puţin o axa faţa şi cel puţin o axa spate concepute pentru a fi simultan axe motoare, inclusiv dacă una dintre axe este decuplabila;- sa fie echipate cel puţin cu un dispozitiv de blocaj al diferentialului sau cu un mecanism care asigura un efect similar;- sa poată urca o rampa de 25%, calculată numai pentru vehiculul fără remorca.5.3. Vehiculele din categoria M(3) având o masa maximă care depăşeşte 12 t şi din categoria N(3) sunt considerate vehicule de teren în cazul în care sunt echipate cu roţi concepute pentru a fi simultan motoare, inclusiv dacă una dintre axe poate fi decuplata, sau în cazul în care satisfac următoarele condiţii:- cel puţin jumătate din roţi sa fie motoare;- sa fie echipate cel puţin cu un dispozitiv de blocare a diferentialului sau cu un mecanism care asigura un efect similar;- sa poată urca o rampa de 25%, calculată numai pentru vehiculul fără remorca;Ele trebuie sa îndeplinească cel puţin patru din următoarele şase condiţii:- sa aibă un unghi de atac de cel puţin 25°;- sa aibă un unghi de degajare de cel puţin 25°;- sa aibă un unghi de rampa de cel puţin 25°;- sa aibă sub axa faţă, o gardă la sol de cel puţin 250 mm;- sa aibă între axe, o gardă la sol de cel puţin 300 mm;- sa aibă sub axa spate, o garda la sol de cel puţin 250 mm.5.4. Condiţii de încărcare şi de verificare5.4.1. Vehiculele din categoria N(1), având o masa maximă care nu depăşeşte 2 t, şi cele din categoria M(1) trebuie sa fie în stare de exploatare, adică sa aibă lichid de răcire, lubrifianţi, carburant, scule, roata de rezerva şi un conducător.*) Notă

  ──────────

  *) Masa conducătorului este evaluată la 75 kg (repartizata astfel: 68 kg pentru masa ocupantului şi 7 kg pentru masa bagajelor, conform normei ISO 2416:1992). Rezervorul este umplut la 90% iar alte componente care conţin lichide (cu excepţia celor destinate apelor uzate) la 100% din capacitatea declarata de către constructor.

  ──────────
  5.4.2. Autovehiculele, altele decât cele menţionate la pct. 5.4.1, trebuie sa fie încărcate la masa maximă tehnic admisibilă, declarata de constructor.5.4.3. Verificarea urcarii rampelor cerute (25% şi 30%) se efectuează prin calcule simple. In mod excepţional serviciul tehnic poate solicita ca un vehicul de tipul respectiv sa i se pună la dispoziţie pentru o încercare practica.5.4.4. La măsurarea unghiurilor de atac, de degajare şi de rampa, dispozitivele de protecţie antiimpanare nu sunt luate în considerare.5.5. Definiţii şi schite pentru garda la sol.5.5.1. Prin garda la sol între axe se înţelege cea mai mica distanta între planul de sprijin şi punctul fix cel mai coborât al vehiculului. Axele multiple se considera ca fiind cu o singura axa.5.5.2. Prin garda la sol sub o axa se înţelege distanta determinata de arcul de cerc care trece prin mijlocul suprafeţei portante a roţilor unei axe (a roţilor interioare în cazul pneurilor jumelate) şi care atinge punctul fix cel mai coborât al vehiculului între roţi.Nici o parte rigida a vehiculului nu trebuie sa pătrundă în segmentul hasurat al graficului. Dacă este cazul se va indica garda la sol a mai multor axe, în ordinea amplasării acestora, de exemplu 280/250/250.5.6. Simbolizarea combinatăSimbolurile G se combina cu simbolurile M şi N. Astfel, un vehicul din categoria N(1), adaptat ca vehicul de teren va fi simbolizat N(1) G.6. Se înţelege prin vehicul special un vehicul din categoria M, N sau O, utilizat pentru transportul de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifica ce necesita adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale. Include şi autovehiculele destinate efectuării de servicii şi/sau lucrări.6.1. Se înţelege prin autorulota un vehicul special din categoria M(1) construit pentru a servi drept locuinţa şi al cărui compartiment locuibil conţine cel puţin următoarele echipamente:- scaune şi o masa;- paturi obţinute eventual prin rabaterea scaunelor;- spaţiu pentru bucătărie;- facilităţi pentru depozitare.Aceste echipamente trebuie bine fixate; totuşi masa poate fi concepută pentru a fi uşor pliata.6.2. Se înţelege prin autovehicul blindat un autovehicul din categoria M conceput pentru protecţia pasagerilor şi/sau a mărfurilor pe care le transporta şi care satisface exigenţele aplicabile blindajelor antiglont.6.3. Se înţelege prin ambulanta un autovehicul din categoria M care serveşte transportului de bolnavi sau de răniţi şi echipat special în acest scop.6.4. Se înţelege prin autovehicul funerar un autovehicul destinat transportului de persoane decedate şi echipat special în acest scop.6.5. Se înţelege prin rulota o remorca care poate servi drept locuinţa.6.6. Se înţelege prin automacara mobila un autovehicul special din categoria N(3) care nu este echipat pentru transportul de mărfuri şi care este dotat cu o macara al carei moment de ridicare este mai mare sau egal cu 400 kNm.6.7. Se înţelege prin alt vehicul special vehiculul definit la pct. 6, cu excepţia celor menţionate la pct. 6.1 - 6.6.6.8. Codurile de utilizat pentru vehiculele speciale sunt definite în secţiunea C pct. 5, în sensul specificat în secţiunea respectiva.7. Categoria T - TRACTOARE AGRICOLE ŞI FORESTIERETractor agricol şi forestier - orice vehicul cu motor, cu roţi sau senile, având cel puţin doua axe, a cărui funcţionare este în mod esenţial legată de forta sa de tracţiune şi care este destinat, prin construcţie, pentru tractarea, impingerea, purtarea sau actionarea anumitor utilaje, maşini ori remorci destinate sa fie folosite în agricultura sau în economia forestieră. Poate fi amenajat şi pentru transportul unei sarcini şi al unor insotitori. Directivele UE sau regulamentele ECE-UN se aplica numai la tractoarele definite mai sus, montate pe roţi, având doua axe şi o viteza maxima, prin construcţie, cuprinsă între 6 şi 40 km/h.7.1. Categoria T1: - tractoare pe roţi, a căror viteză maximă, prin construcţie, nu depăşeşte 40 km/h, al căror ecartament minim pentru cel puţin o axa este egal sau mai mare de 1150 mm, masa proprie este mai mare de 600 kg şi garda la sol este mai mică sau egală cu 1000 mm.7.2. Categoria T2: - tractoare pe roţi, a căror viteză maximă, prin construcţie, nu depăşeşte 40 km/h, al căror ecartament minim este mai mic de 1150 mm, masa proprie este mai mare de 600 kg şi garda la sol este mai mică sau egală cu 600 mm; totuşi, dacă înălţimea centrului de greutate al tractorului (masurata în raport cu solul), raportată la media ecartamentelor minime ale fiecărei axe, este mai mare de 0,90, viteza maximă constructivă este limitată la 30 km/h.7.3. Categoria T3: - tractoare pe roţi, a căror viteza maxima, prin construcţie, nu depăşeşte 40 km/h, iar masa proprie este mai mică de 600 kg.7.4. Categoria T4: alte tractoare pe roţi, a căror viteza maximă constructivă nu depăşeşte 40 km/h:7.4.1. Categoria T4.1: - tractoare suprainaltate, concepute pentru a lucra în culturi înalte, dispuse linear, cum sunt culturile viticole. Ele sunt caracterizate prin sasiu sau o parte a şasiului suprainaltata, astfel încât sa poată circula paralel cu liniile de cultura, cu roţile din dreapta şi din stânga de o parte şi de alta a uneia sau mai multor linii de cultura. Ele sunt concepute pentru a purta sau pentru a acţiona utilaje care pot fi fixate în faţă, între punti, în spate sau pe o platforma. Atunci când tractorul este în poziţie de lucru, garda la sol, masurata în planul vertical al liniilor de cultura, este mai mare de 1000 mm. Dacă înălţimea centrului de greutate al tractorului (masurata în raport cu solul), raportată la media ecartamentelor minime ale fiecărei axe, este mai mare de 0,90, viteza maximă constructivă este limitată la 30 km/h;7.4.2. Categoria T4.2: - tractoare de gabarit mare, care se caracterizează prin dimensiuni mari, destinate îndeosebi lucrărilor pe suprafeţe agricole de dimensiuni mari.B. DEFINIREA TIPURILOR DE VEHICULE1. În ceea ce priveşte categoria M(1), se înţelege prin:tip: vehicule care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- constructorul;- desemnarea tipului de către constructor;- caracteristicile esenţiale privitoare la construcţie şi concepţie:● sasiul/podeaua (diferenţe evidente şi fundamentale);● motorul (cu ardere interna/electric/hibrid).varianta: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- tipul de caroserie (de exemplu berlina, berlina cu hayon spate, cupeu, etc.);- motorul:● principiul de funcţionare (pct. 3.2.1.1 din anexa III la Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/116/CE);● numărul şi dispunerea cilindrilor;● pentru o aceeaşi varianta diferenţele de putere nu pot fi mai mari de 30% (cea mai ridicată putere este de cel mult 1,3 ori mai mare decât cea mai scăzută putere);● pentru o aceeaşi varianta diferenţele de cilindree nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,2 ori mai mare decât cea mai mica cilindree);- axe motoare (număr, amplasare, interconectare);- axe directoare (număr şi amplasare);versiune a unei variante: vehicule care aparţin aceleiaşi variante şi care sunt constituite dintr-o combinaţie de elemente (caracteristici) care figurează în dosarul de omologare de tip şi care trebuie sa corespundă cerinţelor anexei VIII la Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/116/CE.Nu se admit combinaţii de valori diferite pentru următorii parametri în cadrul unei anumite versiuni:- masa maximă tehnic admisibilă;- cilindreea;- puterea nominală;- tipul de cutie de viteze şi numărul de trepte;- numărul de locuri aşezat conform definiţiei din prezenta anexa, secţiunea C.2. În ceea ce priveşte categoriile M(2) şi M(3), se înţelege prin:tip: vehicule care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- constructorul;- desemnarea tipului de către constructor;- categoria vehiculului;- caracteristicile esenţiale privitoare la construcţie şi concepţie:● sasiu/caroserie cu structura autoportanta, cu/fără etaj, articulat/nearticulat (diferenţe evidente şi fundamentale);● numărul de axe.● motorul (cu ardere interna/electric/hibrid)varianta: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- clasa definită la secţiunea A pct. 2.5 şi 2.6 (numai pentru vehiculele complete),- stadiul fabricaţiei (complet/incomplet),- motorul:● principiul de funcţionare (punctul 3.2.1.1 din anexa III din Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/116/CE),● numărul şi dispunerea cilindrilor,● pentru o aceeaşi varianta diferenţele de putere nu pot fi mai mari de 50% (cea mai ridicată putere este de cel mult 1,5 ori mai mare decât cea mai scăzută putere);● pentru o aceeaşi varianta diferenţele de cilindree nu pot fi mai mari de 50% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,5 ori mai mare decât cea mai mica cilindree).● amplasare (faţă, centru, spate).- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de masa maximă tehnic admisibilă nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de cel mult 1,2 ori mai mare decât cea mai mica masa)- axe motoare (număr, amplasare, interconectare),- axe directoare (număr şi amplasare),versiunea unei variante: vehicule care aparţin aceleiaşi variante şi care sunt constituite dintr-o combinaţie de elemente (caracteristici) care figurează în dosarul de omologare de tip, cu respectarea cerinţelor anexei VIII din Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/116/CE.3. În ceea ce priveşte categoria N(1), N(2) şi N(3) se înţelege prin:tip: vehicule care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- constructorul;- desemnarea tipului de către constructor;- categoria vehiculului;- caracteristicile esenţiale privitoare la construcţie şi concepţie:● sasiu/podea (diferenţe evidente şi fundamentale);● numărul de axe;● motorul (cu ardere interna/electric/hibrid)varianta: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- structura caroseriei (de exemplu cu platforma/bena basculanta/cisterna/vehicul tractor) (numai pentru vehiculele complete),- stadiul fabricaţiei (complet/incomplet),- motorul:● principiul de funcţionare (punctul 3.2.1.1 din anexa III din Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/116/CE),● numărul şi dispunerea cilindrilor,● pentru o aceeaşi varianta diferenţele de putere nu pot fi mai mari de 50% (cea mai ridicată putere este de cel mult 1,5 ori mai mare decât cea mai scăzută putere);● pentru o aceeaşi varianta diferenţele de cilindree nu pot fi mai mari de 50% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,5 ori mai mare decât cea mai mica cilindree.- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de masa maximă tehnic admisibilă nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de cel mult 1,2 ori mai mare decât cea mai mica masa)- axe motoare (număr, amplasare, interconectare),- axe directoare (număr şi amplasare),versiunea unei variante: vehicule care aparţin aceleiaşi variante şi care sunt constituite dintr-o combinaţie de elemente (caracteristici) care figurează în dosarul de omologare de tip, cu respectarea cerinţelor anexei VIII din Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva 2001/116/CE.4. În ceea ce priveşte categoria O(1), O(2), O(3), O(4) se înţelege prin:tip: vehicule care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- constructorul;- desemnarea tipului de către constructor,- categoria vehiculului;- caracteristicile esenţiale privitoare la construcţie şi concepţie:● sasiu/structura autoportanta (diferenţe evidente şi fundamentale),● număr de axe,● remorca cu protap/semiremorca/remorca cu axa centrala,● tipul sistemului de frânare: (fără frâne/frânare prin inertie/frânare comandată);varianta: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- stadiul fabricaţiei (complet/incomplet),- tipul de caroserie (rulota/platforma/cisterna) (numai pentru vehicule complete/completate).- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de masa maximă tehnic admisibilă nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de cel mult 1,2 ori mai mare decât cea mai mica masa),- axe directoare (număr şi amplasare),versiunea unei variante: vehicule care aparţin aceleiaşi variante şi care sunt constituite dintr-o combinaţie de elemente (caracteristici) care figurează în dosarul de omologare de tip.5. Pentru toate categoriile M, N şi O:Identificarea completa a vehiculului pornind numai de la desemnarea tipului, a variantei şi a versiunii trebuie sa corespundă unei definiri precise şi unice a tuturor caracteristicilor cerute pentru introducerea în exploatare a vehiculului.6. În ceea ce priveşte vehiculele cu doua sau trei roţi, se înţelege prin:tip: vehicule care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- constructorul;- desemnarea tipului de către constructor;- categoria vehiculului (moped categoria L1e, moped categoria L2e, etc.);- sasiul, cadrul, podeaua sau structura pe care sunt fixate principalele componente;- motorul (cu ardere interna/electric/hibrid, etc.)varianta: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care sunt identice între ele cel puţin în ceea ce priveşte următoarele caracteristici esenţiale:- forma caroseriei (caracteristicile de baza);- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de masa proprie nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de maximum 1,2 ori mai mare decât cea mai mica masa);- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de masa maximă tehnic admisibilă nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de maximum 1,2 ori mai mare decât cea mai mica masa);- modul de funcţionare a motorului (2 sau 4 timpi, aprindere prin scanteie sau prin comprimare pentru motoarele cu ardere interna);- număr şi dispunere cilindri;- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de cilindree nu pot fi mai mari de 30% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,3 ori mai mare decât cea mai mica cilindree);- pentru o aceeaşi varianta diferenţele de putere nu pot fi mai mari de 30% (cea mai mare putere este de cel mult 1,3 ori mai mare decât cea mai mica putere);- mod de funcţionare (pentru motoare electrice)- tipul cutiei de viteze (manuală, automată, etc.).versiune: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi varianta, dar care pot avea unul sau mai multe din echipamentele, componentele sau sistemele enumerate în fişa de informaţii din anexa II a Directivei 2002/24/CE, cu condiţia ca sa nu existe decât: a) o singura valoare declarata pentru:- masa proprie;- masa maximă tehnic admisibilă;- puterea motorului;- cilindreea motorului; b) un singur ansamblu de rezultate ale încercărilor înregistrate conform anexei VII a Directivei 2002/24/CE.Definirea tipurilor, variantelor şi versiunilor (în conformitate cu Directiva 2002/24/CE) este valabilă de la data de 9 noiembrie 2003. Pana la aceasta data se aplica definiţiile tipurilor, variantelor şi versiunilor din Anexa 1a la prezentele reglementări (în conformitate cu Directiva 92/61/CEE ultima modificare prin Directiva 2000/7/CE).7. În ceea ce priveşte tractoarele agricole sau forestiere, se înţelege prin:tip - tractoare dintr-o categorie identică cel puţin cu privire la următoarele aspecte esenţiale:- constructor;- desemnarea tipului de către constructor;- caracteristici esenţiale de concepţie şi construcţie:● sasiu grinda/sasiu cu lonjeroane/sasiu articulat (diferenţe evidente şi fundamentale);● motor (cu ardere interna/electric/hibrid);● axe (număr).varianta - tractoare de un tip identic cel puţin cu privire la următoarele aspecte esenţiale:- motor:● principiu de funcţionare;● numărul şi dispunerea cilindrilor;● diferenţa de putere care nu depăşeşte 30% (puterea cea mai ridicată fiind de 1,3 ori mai mare decât puterea cea mai scăzută);● diferenţa de cilindree care nu depăşeşte 20% (cilindreea cea mai ridicată fiind de 1,2 ori mai mare decât cilindreea cea mai scăzută);- axe motoare (număr, amplasare, interconectare);- axe directoare (număr, amplasare);- masa maximă sa nu difere cu mai mult de 10%;- transmisie (tip);- dispozitiv de protecţie impotriva rasturnarii;- axe franate (număr).versiune a unei variante: tractoare realizate din combinaţii de elemente care figurează în dosarul de omologare conform anexei nr. 1 la Directiva 74/150/CEE ultima modificare prin Directiva 2000/25/CE.C. DEFINIREA TIPURILOR DE CAROSERII (numai pentru vehicule complete/completate)Tipul de caroserie este indicat prin codificarea de mai jos:1. Autoturisme (M(1)):AA berlina: Norma ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.1, inclusiv vehiculele care au mai mult de patru ferestre laterale;AB autoturism dotat cu usa spate rabatabila (hayon): Berlina (AA) echipata cu un hayon în spatele vehiculului;AC break: Norma ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.4;AD cupeu: Norma ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.5;AE cabriolet: Norma ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.6;AF vehicule cu utilizare multipla: autovehicule, altele decât cele menţionate la AA - AC, care sunt utilizate pentru transportul de pasageri şi al bagajelor acestora sau de mărfuri, în acelaşi compartiment. Totuşi, dacă acest vehicul îndeplineşte cele doua condiţii de mai jos, el nu este considerat vehicul din categoria M(1): a) numărul de locuri aşezat, cu excepţia locului conducătorului, nu depăşeşte şase;se considera ca exista un loc aşezat dacă vehiculul este prevăzut cu ancoraje accesibilesunt considerate ca ancoraje accesibile, ancorajele care pot fi utilizate. Pentru ca un ancoraj sa nu fie accesibil, constructorul trebuie sa împiedice în mod fizic utilizarea lor, de exemplu, prin sudarea de plăci peste ancoraje sau prin instalarea de elemente similare permanente care nu pot fi demontate cu sculele disponibile în mod curentşi b) P - (M + N x 68) > N x 68P = masa maximă tehnic admisibilă (în kg)M = masa proprie (în kg)N = numărul de locuri aşezat, fără cel al conducătorului.2. Autovehicule din categoria M(2) şi M(3)Vehicule din clasa I (vezi secţiunea A, pct. 2.5)CA fără etajCB cu etajCC articulate fără etajCD articulate cu etajCE cu podea coborâtă fără etajCF cu podea coborâtă cu etajCG articulat cu podea coborâtă fără etajCH articulat cu podea coborâtă cu etajVehicule din clasa II (vezi secţiunea A, pct. 2.5)CI fără etajCJ cu etajCK articulate fără etajCL articulate cu etajCM cu podea coborâtă fără etajCN cu podea coborâtă cu etajCO articulat cu podea coborâtă fără etajCP articulat cu podea coborâtă cu etajVehicule din clasa III (vezi secţiunea A, pct. 2.5)CQ fără etajCR cu etajCS articulate fără etajCT articulate cu etajVehicule din clasa A (vezi secţiunea A, pct. 2.6)CU fără etajCV cu podea coborâtă fără etajVehicule din clasa B (vezi secţiunea A, pct. 2.6)CW fără etaj3. Autovehicule din categoria NBA Camion: Autovehicul care prin concepţie şi construcţie este destinat exclusiv sau în principal transportului de mărfuri. Acesta poate tracta şi o remorca.BB Van: Camion la care cabina este integrata în caroserieBC Vehicul tractor pentru semiremorca (autotractor): autovehicul care prin concepţie şi construcţie este destinat exclusiv sau în principal tractării de semiremorciBD Vehicul tractor pentru remorca (autoremorcher): autovehicul care prin concepţie şi construcţie este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci altele decât semiremorcile. Acesta poate avea o platforma de încărcare.- Totuşi, dacă un vehicul definit ca BB, a cărui masa maximă tehnic admisibilă nu depăşeşte 3500 kg:● are mai mult de 6 locuri aşezat, cu excepţia locului conducătorului, sau● îndeplineşte condiţiile următoare: i) numărul de locuri aşezat, cu excepţia locului conducătorului, nu depăşeşte 6, şi ii) P - (M + N x 68) ≤ N x 68acest vehicul nu este considerat ca aparţinând categoriei N.- Totuşi, dacă un vehicul definit ca BA, BB a cărui masa maximă tehnic admisibilă depăşeşte 3500 kg, BC sau BD îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile următoare: i) numărul de locuri aşezat, cu excepţia locului conducătorului depăşeşte 8, sau ii) P - (M + N x 68) ≤ N x 68acest vehicul nu este considerat ca aparţinând categoriei N.Pentru definirea unui loc aşezat precum şi a termenilor P, M şi N se va lua în considerare secţiunea C, punctul 1 din prezenta anexa.4. Vehicule din categoria ODA Semiremorca: vehicul tractat conceput pentru a fi tractat de un vehicul tractor pentru semiremorca sau de o axa de tractare şi care transmite o sarcina statica verticala importanta vehiculului tractor sau axei de tractareDB Remorca cu protap articulat: vehicul tractat cu cel puţin doua axe dintre care cel puţin una este axa directoare şi care:- este echipat cu un dispozitive de cuplare care are o mobilitate verticala (în raport cu remorca);- nu transmite o sarcina importanta vehiculului tractor (mai puţin de 100 daN)O semiremorca cuplata la o axa de tractare este considerată remorca cu protap articulat.DC Remorca cu axa centrala: remorca cu protap rigid a carei axa (axe) este (sunt) situata(e) în apropierea centrului de greutate al vehiculului (atunci când sarcina este uniform repartizata) astfel încât se transmite vehicului tractor o sarcina statica verticala de cel mult 10% din sarcina corespunzătoare masei maxime a remorcii, sau o sarcina de cel mult 1000 daN (se va lua în considerare valoarea cea mai mica).5. Vehicule speciale:SA Autorulote (vezi secţiunea A pct. 6.1)SB Autovehicule blindate (vezi secţiunea A pct. 6.2)SC Ambulante (vezi secţiunea A pct. 6.3)SD Autovehicule funerare (vezi secţiunea A pct. 6.4)SE Rulote(vezi secţiunea A pct. 6.5)SF Automacarale mobile (vezi secţiunea A pct. 6.6)SG Alte vehicule speciale (vezi secţiunea A pct. 6.7)
   +  Anexa 1ala reglementăriClasificarea şi definirea categoriilor şi tipurilorde vehicule cu două sau trei roţi conformDirectivei 92/61/CE ultima modificare prinDirectiva 2000/7/CE1. Categoria - AUTOVEHICULE CU DOUĂ SAU TREI ROŢI1.1. Categoria mopede, respectiv vehicule cu două sau trei roţi al căror motor, dacă este un motor termic, are o cilindree care nu depăşeşte 50 cmc şi care au o viteză maximă, prin construcţie, care nu depăşeşte 45 km/h.1.2. Categoria motociclete, respectiv vehicule cu doua roţi, cu sau fără ataş, al căror motor, dacă este un motor termic, are o cilindree mai mare de 50 cmc şi/sau care au o viteza maxima, prin construcţie, care depăşeşte 45 km/h.1.3. Categoria mototricicluri, respectiv vehicule cu trei roţi simetrice al căror motor, dacă este un motor termic, are o cilindree care depăşeşte 50 cmc, şi/sau care au o viteza maxima, prin construcţie, care depăşeşte 45 km/h.1.4. Categoria cvadricicluri uşoare, a căror masa proprie, cu excepţia masei bateriilor la vehiculele electrice, nu depăşeşte 350 kg şi care au o viteza maxima, prin construcţie, care nu depăşeşte 45 km/h, al căror motor, dacă este un motor cu aprindere prin scanteie are o cilindree care nu depăşeşte 50 cmc (pentru alte tipuri de motoare o putere nominală egala sau mai mica de 4 kW), vehicule considerate ca mopede.1.5. Categoria cvadricicluri care nu sunt vizate la pct. 1.4, a căror masa proprie, cu excepţia masei bateriilor la vehiculele electrice, nu depasesete 400 kg, (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri) şi al căror motor are o putere nominală egală sau mai mică de 15 kW, vehicule considerate ca tricicluri.2. În ceea ce priveşte vehiculele cu doua sau trei roţi, se înţelege prin:tip: vehicule care aparţin aceleiaşi categorii (mopede cu doua roţi, mopede cu trei roţi, motociclete, motociclete cu ataş, mototricicluri şi cvadricicluri) şi fabricate de acelaşi constructor, având acelaşi sasiu şi aceeaşi desemnare de tip de către constructor.varianta: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi care prezintă diferenţe în ceea ce priveşte:- forma caroseriei;- masa proprie şi masa totală tehnic admisibilă (diferenţe mai mari de 20%);- principiul de funcţionare a motorului (cu aprindere prin scanteie, cu aprindere prin comprimare, electric, hibrid etc);- ciclul de funcţionare a motorului (2 timpi, 4 timpi);- cilindreea motorului (diferenţa mai mare de 30%);- numărul şi dispunerea cilindrilor;- puterea motorului (diferenţa mai mare de 30%);- mod de funcţionare (în cazul motoarelor electrice);- numărul şi capacitatea bateriilor de propulsare;versiune: vehicule care aparţin aceluiaşi tip şi, după caz aceleiaşi variante care prezintă diferenţe în ceea ce priveşte:- transmisia puterii (cutie de viteze automată sau neautomată, rapoarte de transmitere, mod de comanda a schimbării vitezelor);- cilindreea motorului (diferenţa mai mica sau egala cu 30%);- puterea motorului (diferenţa mai mica sau egala cu 30%);- masa proprie şi masa totală tehnic admisibilă (diferenţa mai mica sau egala cu 20%);- alte modificări minore aduse de către constructor şi care se referă la caracteristicile esenţiale precizate în anexa II a Directivei 92/61/CEE ultima modificare prin Directiva 2000/7/CE.3. Prevederile prezentei anexe se aplica până la data de 9 noiembrie 2003, când intra în vigoare definiţiile precizate pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roţi din anexa nr. 1 la reglementări.  +  Anexa 2la reglementăriLISTA REGLEMENTĂRILORcare se aplica la omologarea vehiculelorrutiere, sistemelor, componentelorşi entităţilor tehniceA. Autovehicule şi remorcile acestora1. Reglementări care se bazează pe prevederile directivelor CE sau regulamentelor ECE - UN echivalente*Font 7*┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┐│ │ Directive ale Uniunii Europene │Regula-│ ││ ├─────────┬────────┬───────────────────────────────────────┤ mente │Termen de ││ Obiectul omologării │Directiva│ Ultima │ Categoriile de vehicule la │ECE-UN │ aplicare ││ │ de baza │modific.│ care se aplica │ nr./ │ ││ │CEE (CE) │care se ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ seria │ ││ │ │ aplica │ M │ M │ M │ N │ N │ N │ O │ O │ O │ O │amend. │ ││ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│1. Nivel zgomot │ 70/157 │1999/101│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 51/02 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│1. Amortizoare zgomot de înlocuire │ 70/157 │1999/101│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 59/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│2. Emisii poluante │ 70/220 │1999/102│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 83/05 │ Cap. IV ││ │ │ 2001/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ pct. 8.4 ││ │ │2001/100│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│2. Catalizatori de înlocuire │ 70/220 │1999/102│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │103/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│3. Dispozitive protecţie spate │ 70/221 │ 2000/8 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 58/01 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│3. Rezervoare carburant │ 70/221 │ 2000/8 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 34/01 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│3. Rezervoare carburant (GPL) │ 70/221 │ 2000/8 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│ │ │ │ │ 67/01 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│3. Rezervoare carburant (GNC) │ 70/221 │ 2000/8 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│ │ │ │ │110/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│4. Plăci de înmatriculare spate │ 70/222 │ - │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ - │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│5. Echipamente de direcţie │ 70/311 │ 1999/7 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 79/01 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│6. Balamale şi încuietori pentru usi│ 70/387 │ 98/90 │ X │ │ │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 11/02 │ Cap. IV ││ │ │2001/31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ pct. 9.8 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│7. Avertizoare acustice │ 70/388 │ 87/354 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 28/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│8. Vizibilitatea înapoi │ 71/127 │ 88/321 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 46/01 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│9. Franarea │ 71/320 │ 98/12 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 13/09 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│9. Franarea │ 71/320 │ 98/12 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 13 │în vigoare││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ H/00 │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│9. Garnituri de frâne de înlocuire │ 71/320 │ 98/12 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 90/01 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│10. Suprimarea parazitilor radio- │ 72/245 │ 95/54 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 10/02 │în vigoare││ electrici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│11. Emisii de fum la motoarele │ 72/306 │ 97/20 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 24/03 │în vigoare││ diesel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│12. Amenajarea interioară a │ 74/60 │ 2000/4 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 21/01 │în vigoare││ vehiculelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│13. Dispozitive antifurt │ 74/61 │ 95/56 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 18/02 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│13. Dispozitiv de imobilizare │ 74/61 │ 95/56 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 97/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│13. Sisteme de alarma │ 74/61 │ 95/56 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 97/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│14. Comportarea dispozitivului de │ 74/297 │ 91/662 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12/03 │în vigoare││ direcţie în caz de impact │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│15. Rezistenta scaunelor │ 74/408 │ 96/37 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 17/06 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│15. Rezistenta scaunelor │ 74/408 │ 96/37 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 80/01 │în vigoare││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (M(2),│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ M(3) │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│16. Proeminente exterioare │ 74/483 │ 87/354 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 26/02 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│17. Vitezometru şi mersul înapoi │ 75/443 │ 97/39 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 39/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│18. Plăci de identificare │ 76/114 │ 87/354 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ - │ Cap IV ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pct. 15.1 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│19. Ancorajele centurilor de │ 76/115 │ 96/38 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 14/04 │în vigoare││ siguranţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│20. Instalarea echipamentelor de │ 76/756 │ 97/28 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 48/02 │în vigoare││ iluminare şi semnalizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ luminoasa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│21. Catadioptri │ 76/757 │ 97/29 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 3/02 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│22. Lampi de gabarit, lampi de │ 76/758 │ 97/30 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 7/02 │în vigoare││ poziţie laterale, faţa şi spate,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ lampi de frânare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│22. Lampi pentru circulaţie diurna │ 76/758 │ 97/30 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 87/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│22. Lampi de contur │ 76/758 │ 97/30 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 91/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│23. Lampi indicatoare de direcţie │ 76/759 │1999/15 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 6/01 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│24. Dispozitive de iluminare a │ 76/760 │ 97/31 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 4/00 │în vigoare││ placii de înmatriculare spate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│25. Faruri echipate cu becuri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1/01 │ ││ incandescenta R(2) şi HS(1) │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │112/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│25. Faruri capsulate (sealed beam) │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 5/02 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│25. Faruri echipate cu becuri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││incandescenta cu halogen (H(1), H(2)│ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 8/04 │în vigoare││H(3), HB(3), HB(4), H(7) şi/sau H(8)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │112/00 │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│25. Faruri echipate cu becuri cu │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 20/02 │în vigoare││ incandescenta cu halogen [H(4)] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │112/00 │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│25. Faruri capsulate cu halogen │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 31/02 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│25. Becuri cu incandescenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││destinate utilizării la echipamente │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 37/03 │în vigoare││de iluminat omologate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│25. Faruri echipate cu surse de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ lumina cu descărcare în gaz │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 98/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│25. Surse luminoase cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ descărcare în gaz folosite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ farurile autovehiculelor │ 76/761 │1999/17 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 99/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│26. Faruri de ceaţă (faţă) │ 76/762 │1999/18 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 19/02 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│27. Dispozitive de remorcare │ 77/389 │ 96/64 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ - │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│28. Lampi de ceata spate │ 77/538 │1999/14 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 38/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│29. Lampi de mers înapoi │ 77/539 │ 97/32 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 23/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│30. Lampi de staţionare │ 77/540 │1999/16 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 77/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│31. Centuri de siguranţa │ 77/541 │ 2000/3 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 16/04 │ Cap. IV ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pct. 12.12│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│31. Dispozitive de reţinere pentru │ 77/541 │ 2000/3 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 44/03 │în vigoare││ copii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│32. Câmpul de vizibilitate înainte │ 77/649 │ 90/630 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│33. Identificarea comenzilor │ 78/316 │ 94/53 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ - │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│34. Dejivrarea şi dezaburirea │ 78/317 │ - │ X │(1)│(1)│(1)│(1)│(1)│ │ │ │ │ - │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│35. Stergatoare şi spalatoare de │ 78/318 │ 94/68 │ X │(2)│(2)│(2)│(2)│(2)│ │ │ │ │ - │în vigoare││ parbriz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│36. Încălzirea habitaclului │ 78/548 │ - │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ - │ Cap. IV ││ │ 2001/56 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pct. 12.16│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│37. Acoperirea roţilor │ 78/549 │ 94/78 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│38. Rezematori de cap integrate │ 74/408 │ 96/37 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17/06 │în vigoare││ în scaun │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│38. Rezematori de cap │ 78/932 │ 87/354 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 25/04 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│39. Emisiile de CO(2)/consum de │ 80/1268 │1999/100│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │101/00 │în vigoare││ combustibil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│40. Puterea motorului │ 80/1269 │1999/99 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 85/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│41. Emisiile motoarelor diesel │ 88/77 │1999/96 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 49/03 │ Cap IV ││ │ │2001/27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ pct. 8.5 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│42. Dispozitive de protecţie │ 89/297 │ - │ │ │ │ │ X │ X │ │ │ X │ X │ 73/00 │în vigoare││ laterala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│43. Dispozitive de protecţie la │ 91/226 │ - │ │ │ │ │ X │ X │ │ │ X │ X │ - │în vigoare││ improscare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│44. Mase şi dimensiuni │ 92/21 │ 95/48 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│45. Geamuri de securitate │ 92/22 │2001/92 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 43/00 │ Cap. IV ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pct. 11.5 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│46. Pneuri, autovehicule şi │ 92/23 │2001/43 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 30/02 │ Cap IV ││ remorci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pct. 13.4 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│46. Pneuri, autovehicule │ 92/23 │2001/43 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 54/00 │ Cap IV ││ comerciale şi remorci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pct. 13.4 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│46. Roti de rezerva de uz │ 92/23 │ - │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 64/00 │în vigoare││ temporar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│47. Limitatoare de viteza │ 92/24 │ - │ │ │ X │ │ X │ X │ │ │ │ │ 89/00 │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│48. Mase şi dimensiuni altele │ 97/27 │ - │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ - │în vigoare││ decât la autoturisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│49. Proeminente exterioare ale │ 92/114 │ - │ │ │ │ X │ X │ X │ │ │ │ │ 61/00 │în vigoare││ cabinei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│50. Elemente mecanice de │ 94/20 │ - │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ 55/01 │în vigoare││ cuplare │ │ │(3)│(3)│(3)│(3)│(3)│(3)│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│51. Comportarea la foc │ 95/28 │ - │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ │ - │în vigoare│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│52 Autobuze (mai mult de 22 │ 2001/85 │ - │ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ 36/03 │ Cap. IV ││ pasageri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pct. 16.4 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│52 Autobuze (cel mult 22 de │ 2001/85 │ - │ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ 52/01 │ Cap. IV ││ pasageri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pct. 16.5 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│52 Autobuze cu etaj │ 2001/85 │ - │ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │107/00 │ Cap. IV ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pct. 16.4 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│52. Rezistenta suprastructurii │ 2001/85 │ - │ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ 66/1 │ Cap. IV ││ autobuzelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pct. 9.14 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│53. Coliziune frontala │ 96/79 │1999/98 │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 94/01 │ Cap. IV ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pct. 9.13 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│54. Coliziune laterala │ 96/27 │ - │ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ 95/01 │ Cap. IV ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pct. 9.13 │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│55. Vehicule ADR │ 98/91 │ - │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │105/02 │în vigoare││ │ │ │ │ │ │(4)│(4)│(4)│(4)│(4)│(4)│(4)│ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───────┼──────────┤│56. Dispozitive antiimpanare faţă │ 2000/40 │ - │ │ │ │ │ X │ X │ │ │ │ │ 93/00 │ Cap. IV ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pct. 9.12 │└────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  X Directiva aplicabilă (1) Vehiculele din aceasta categorie trebuie sa fie echipate cu un dispozitiv adecvat de dejivrare şi dezaburire a parbrizului (2) Vehiculele din aceasta categorie trebuie sa fie echipate cu un dispozitiv adecvat de spalare şi ştergere a parbrizului (3) Cerinţele directivei 94/20/CE se aplica numai vehiculelor echipate cu dispozitive de cuplare (4) Cerinţele directivei 98/91/CE se aplica numai atunci când constructorul solicita omologarea unui vehicul destinat exclusiv transportului de mărfuri periculoase (5) În cazul vehiculelor alimentate cu GPL şi GNC, în asteptarea modificărilor pertinente ale directivei 70/221/CEE, pentru a include rezervoarele GPL şi GNC, se accepta omologarea conform regulamentelor ECE - UN 67/01 sau 110.

  ──────────
  2. Reglementări care se bazează numai pe prevederile regulamentelor ECE - UN┌──────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬──────────────────┐│ │Regulamente│ Directive UE │ ││ │ ECE - UN │ │ ││ Obiectul omologării ├────┬──────┼─────────┬──────────┤Termen de aplicare││ │nr. │Seria │Directiva│ Ultima │ ││ │ │amend.│ de baza │modificare│ ││ │ │ │CEE (CE) │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤│Autovehicule alimentate │ 67 │ 01 │ - │ - │ în vigoare ││cu GPL │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤│Determinarea vitezei │ 68 │ 00 │ - │ - │ în vigoare ││maxime │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤│Plăci de identificare │ 69 │ 01 │ - │ - │ în vigoare ││spate pentru vehicule │ │ │ │ │ ││lente │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤│Plăci de identificare │ 70 │ 01 │ - │ - │ în vigoare ││spate pentru vehicule │ │ │ │ │ ││lungi şi grele │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤│Dispozitive scurte de │102 │ 00 │ - │ - │ în vigoare ││atelare vehicule utilitare│ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤│Marcaje reflectorizante │104 │ 00 │ - │ - │Cap. IV pct. 5.39 ││vehicule lungi şi grele │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤│Pneuri resapate pentru │108 │ 00 │ - │ - │ în vigoare ││autovehicule şi remorci │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤│Pneuri resapate pentru │109 │ 00 │ - │ - │ în vigoare ││autovehicule comerciale │ │ │ │ │ ││si remorci │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤│Autovehicule alimentate │110 │ 00 │ - │ - │ în vigoare ││cu GNC │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤│Vehicule-cisterna │111 │ 00 │ - │ - │ în vigoare ││stabilitate la rasturnare │ │ │ │ │ │└──────────────────────────┴────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────────────┘B. Tractoare agricole şi forestiere*Font 7*┌────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────┬───────────────────────────┐│ │ Directive UE │Regulamente│ ││ │ │ ECE - UN │ ││ Obiectul omologării ├──────────┬──────────┼────┬──────┤ Categorii de vehicule la ││ │Directiva │ Ultima │Nr. │Seria │ care se aplica ││ │ de baza │modificare│ │amend.│ ││ │ CEE (CE) │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Caracteristici, precum şi │ 74/151 │ 98/38 │ - │ - │ ││componente utilizate la │ │ │ │ │ ││tractoare cu roţi │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│- masa maximă încărcat │ 74/151 I │ 98/38 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│- placa de înmatriculare │74/151 II │ 98/38 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│- rezervorul de │74/151 IIIa 98/38 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││carburant │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│- mase - balast │74/151 IV │ 98/38 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│- avertizor acustic │ 74/151 V │ 98/38 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││ │ │ │ │ │Este aplicabilă ca ││ │ │ │ │ │alternativa directiva ││ │ │ │ │ │70/388/CE (autovehicule şi ││ │ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│- nivel sonor (exterior) │74/151 VI │ 98/38 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││ │ │ │ │ │Este aplicabilă ca ││ │ │ │ │ │alternativa Directiva ││ │ │ │ │ │70/157/CE (autovehicule şi ││ │ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Viteza maximă prin │ 74/152 │ 98/89 │ - │ - │ ││construcţie şi platforma │ │ │ │ │ ││de încărcare a │ │ │ │ │ ││tractoarelor │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Viteza maximă │ 74/152 │ 98/89 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││ │ par. 1 │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Platforma de încărcare │ 74/152 │ 98/89 │ - │ - │T1, T2, T3, (T4.1), T4.2 ││ │ par. 2 │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Oglinzi retrovizoare │ 74/346 │ 98/40 │ - │ - │T1, T2, T3, (T4.1), T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Câmpul de vizibilitate al │ 74/347 │ 97/54 │ 71 │ 00 │T1, T2, T3, (T4.1), (T4.2) ││tractoristului şi stergator │ │ │ │ │Este aplicabilă ca ││de parbriz │ │ │ │ │alternativa Directiva ││ │ │ │ │ │77/649/CE (autovehicule şi ││ │ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Sistemul de direcţie al │ 75/321 │ 98/39 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││tractoarelor cu roţi │ │ │ │ │Este aplicabilă ca ││ │ │ │ │ │alternativa Directiva ││ │ │ │ │ │70/311/CE (autovehicule şi ││ │ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Deparazitarea radioelectrica│ 75/322 │ 2001/3 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││a tractoarelor │ │ │ │ │Este aplicabilă ca ││cu roţi │ │ │ │ │alternativa şi Directiva ││ │ │ │ │ │72/245/CE (autovehicule şi ││ │ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Franarea tractoarelor cu │ 76/432 │ 97/54 │ - │ - │T1, T2, T3, (T4.1), T4.2 ││roţi │ │ │ │ │Este aplicabilă ca ││ │ │ │ │ │alternativa Directiva ││ │ │ │ │ │71/320/CE (autovehicule şi ││ │ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Scaunul insotitorului la │ 76/763 │ 1999/86 │ │ - │T1, T3, T4.1, T4.2, T4.1, ││tractoarele cu roţi │ │ │ │ │T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Nivelul sonor la urechile │ 77/311 │ 97/54 │ │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││tractoristului │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Dispozitiv de protecţie │ 77/536 │ 1999/55 │ - │ - │T1, T4.1, T4.2 ││în caz de rasturnare │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Măsuri contra emisiilor │ 77/537 │ 97/54 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 Este││de fum ale motoarelor │ │ │ │ │aplicabilă ca alternativa ││diesel │ │ │ │ │Directiva 72/306/CE ││ │ │ │ │ │(autovehicule şi remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Scaunul tractoristului │ 78/764 │ 1999/57 │ - │ - │T1, T2, T3, (T4.1), T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Instalatia de iluminare şi │ 78/933 │ 1999/56 │ 86 │ 00 │T1, T2, T3, (T4.1), (T4.2) ││semnalizare luminoasa │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Elemente de iluminare │ 79/532 │ 97/54 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 Sunt││şi semnalizare │ │ │ │ │aplicabile ca alternativa ││luminoasă │ │ │ │ │directivele 76/757/CE, ││ │ │ │ │ │76/758/CE, 76/759/CE, ││ │ │ │ │ │76/760/CE, 76/761/CE, ││ │ │ │ │ │76/762/CE, 77/538/CE, ││ │ │ │ │ │77/539/CE (autovehicule şi ││ │ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Dispozitiv de remorcare, │ 79/533 │ 1999/58 │ - │ - │T1, T2, T3, (T4.1), T4.2 ││mersul înapoi │ │ │ │ │Fără bara de remorcare │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Dispozitive de protecţie │ 79/622 │ 1999/40 │ - │ - │T1, T4.1, T4.2 ││la rasturnare ale │ │ │ │ │ ││tractoarelor (încercări │ │ │ │ │ ││statice) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Spaţiul de conducere şi │ 80/720 │ 97/54 │ - │ - │T1, T3, T4.1, T4.2 ││accesul la postul de │ │ │ │ │ ││conducere │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Priza de putere şi │ 86/297 │ 97/54 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││aparatoarele acesteia │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Dispozitive de protecţie │ 86/298 │ 2000/19 │ - │ - │T2 ││în cazul rasturnarii │ │ │ │ │ ││tractoarelor cu ecartament │ │ │ │ │ ││îngust, montate în spate │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Amplasarea şi identif. │ 86/415 │ 97/54 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││Comenzilor │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Dispozitive de protecţie │ 87/402 │ 2000/22 │ - │ - │T2 ││la rasturnare pentru │ │ │ │ │ ││tractoare cu ecartament │ │ │ │ │ ││ingust, montate în faţă │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Caracteristici constructive │ 89/173 │ 2000/1 │ - │ - │ ││si diverse componente ale │ │ │ │ │ ││tractoarelor │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│- dimensiuni şi mase │ 89/173 I │ 2000/1 │ - │ - │T1, T2, T3, (T4.1), (T4.2) ││remorcabile │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│- geamuri de securitate │89/173 III│ 2000/1 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││ │ │ │ │ │Este aplicabilă ca ││ │ │ │ │ │alternativa Directiva ││ │ │ │ │ │92/22/CE (autovehicule şi ││ │ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│- regulator de viteze │ 89/173 │ 2000/1 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││ │ II, 1 │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│- protecţia elementelor │ 89/173 │ 2000/1 │ - │ - │T1, T2, T3, (T4.1), T4.2 ││motorului │ II, 2 │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│- legături mecanice │89/173 IV │ 2000/1 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, (T4.2) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│- plăcuţa fabricantului │ 89/173 V │ 2000/1 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│- legături de frânare cu │89/173 VI │ 2000/1 │ - │ - │T1, T2, T3, T4.1, (T4.2) ││remorca │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Emisii poluante │ 2000/25 │ - │ 96 │ 01 │T1, T2, T3, T4.1, T4.2 ││gazoase şi particule la │ │ │ │ │Este aplicabilă ca ││motoare │ │ │ │ │alternativa şi Directiva ││ │ │ │ │ │88/77/CE (autovehicule şi ││ │ │ │ │ │remorci) │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────────────────┤│Pneuri pentru vehiculele │ - │ - │106 │ 00 │ ││agricole şi remorcile lor │ │ │ │ │ │└────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────┴──────┴───────────────────────────┘Toate cerinţele sunt în vigoare cu excepţia celor referitoare la emisii poluante gazoase şi particule la motoare care se aplica conform prevederilor de la cap. IV pct. 8.6C. Autovehicule cu doua sau trei roţi┌────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────┬───────────────┐│ │ Directive UE │Regulamente│ ││ │ │ ECE - UN │ ││ Obiectul omologării ├──────────┬──────────┼────┬──────┤ Termen de ││ │Directiva │ Ultima │Nr. │Seria │ aplicare ││ │ de baza │modificare│ │amend.│ ││ │ CEE (CE) │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│Instalaţia de frânare │ 93/14 │ - │ 78 │ 02 │ în vigoare │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│Simbolizarea dispozitivul │ 93/29 │ 2000/74 │ 60 │ 00 │ în vigoare ││de comanda, control şi │ │ │ │ │ ││indicatoare │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│Avertizorul sonor │ 93/30 │ - │ 28 │ 00 │ în vigoare │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│Picior articulat de sprijin │ 93/31 │ 2000/72 │ - │ - │ în vigoare │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│Dispozitiv de reţinere │ 93/32 │ 1999/24 │ - │ - │ în vigoare ││pentru insotitor la │ │ │ │ │ ││vehicule cu 2 roţi │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│Dispozitive impotriva │ 93/33 │ 1999/23 │ 62 │ 00 │ în vigoare ││utilizării ne autorizate │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│Inscripţii de identificare │ 93/34 │ 1999/25 │ - │ - │ în vigoare │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│Instalatia de iluminare şi │ 93/92 │ 2000/73 │ 53 │ 01 │ în vigoare ││semnalizare luminoasa │ │ │ 74 │ 01 │ ││la vehicule cu 2-3 roţi │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│Mase şi dimensiuni la │ 93/93 │ - │ - │ - │ în vigoare ││motociclete │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│Montarea plăcilor de │ 93/94 │ 1999/26 │ - │ - │ în vigoare ││înmatriculare la │ │ │ │ │ ││motociclete │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│Viteza maximă prin │ 95/1 │ - │ - │ - │ în vigoare ││construcţie, momentul şi │ │ │ │ │ ││puterea maximă utila │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│Caracteristici principale │ 97/24 │ - │ - │ - │ în vigoare ││si componente ale │ │ │ │ │ ││vehiculelor cu 2-3 roţi │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│- pneuri şi montarea lor │ 97/24 │ - │ 75 │ 00 │ în vigoare ││ │capitol 1 │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│- echipamente de │ 97/24 │ 97/24 │ 1 │ 02 │ în vigoare ││iluminare şi semnalizare │capitol 2 │ - │ 3 │ 02 │ ││luminoasa inclusiv │ │ │ 4 │ 00 │ ││becuri │ │ │ 6 │ 01 │ ││ │ │ │ 7 │ 02 │ ││ │ │ │ 8 │ 05 │ ││ │ │ │ 19 │ 02 │ ││ │ │ │ 20 │ 03 │ ││ │ │ │ 23 │ 00 │ ││ │ │ │ 37 │ 03 │ ││ │ │ │ 38 │ 00 │ ││ │ │ │ 50 │ 00 │ ││ │ │ │ 56 │ 01 │ ││ │ │ │ 57 │ 02 │ ││ │ │ │ 72 │ 01 │ ││ │ │ │ 82 │ 01 │ ││ │ │ │112 │ 00 │ ││ │ │ │113 │ 00 │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│- proeminente │ 97/24 │ - │ - │ - │ în vigoare ││exterioare │capitol 3 │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│- oglinzi retrovizoare │ 97/24 │ - │ 81 │ 00 │ în vigoare ││ │capitol 4 │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│- emisii poluante │ 97/24 │ - │ - │ - │ în vigoare ││ │capitol 5 │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│- rezervor de carburant │ 97/24 │ - │ - │ - │ în vigoare ││ │capitol 6 │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│- protecţie impotriva │ 97/24 │ - │ - │ - │ în vigoare ││modificării neautorizate │Capitol 7 │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│- compatibilitate │ 97/24 │ - │ - │ - │ în vigoare ││electromagnetica │capitol 8 │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│- zgomot │ 97/24 │ - │ - │ - │ în vigoare ││ │capitol 9 │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│- dispozitive de cuplare │ 97/24 │ - │ - │ - │ în vigoare ││ │capitol 10│ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│- centurile de siguranţa │ 97/24 │ - │ - │ - │ în vigoare ││pentru vehicule carosate │capitol 11│ │ │ │ ││si ancorarea lor │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│- geamuri, instalaţii de │ 97/24 │ - │ - │ - │ în vigoare ││ştergere, spalare, │capitol 12│ │ │ │ ││uscare şi dejivrare a │ │ │ │ │ ││parbrizului │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────┼──────┼───────────────┤│Vitezometrul │ 2000/7 │ - │ 39 │ 00 │ în vigoare │└────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────┴──────┴───────────────┘Nota:Vehiculele cu propulsie electrica nu sunt supuse condiţiilor tehnice referitoare la emisii poluante, nivel sonor şi dispozitiv de evacuare. Aceste condiţii tehnice nu se aplica nici vehiculelor cu propulsie bimodala în cazul în care unul dintre cele doua moduri de propulsie este electric iar celălalt termic.D. Reglementări suplimentare care se aplica la omologarea unor sisteme, componente şi entităţi tehnice separate şi care nu sunt incluse în reglementările precizate la punctele A, B, C┌──────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬──────────┐│ │Regulamente│ Directive UE │ ││ │ ECE - UN │ │ ││ Obiectul omologării ├────┬──────┼─────────┬──────────┤Observaţii││ │nr. │Seria │Directiva│ Ultima │ ││ │ │amend.│ de baza │modificare│ ││ │ │ │CEE (CE) │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Căşti de protecţie │ 22 │ 05 │ - │ - │ ││motociclete - mopede │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Triunghiuri de presemnalizare │ 27 │ 03 │ - │ - │ │├──────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Stergatoare pentru faruri │ 45 │ 01 │ - │ - │ │├──────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Lampi speciale de │ 65 │ 00 │ - │ - │ ││avertisment pentru │ │ │ │ │ ││automobile │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Echipamente speciale pentru │ 67 │ 01 │ - │ - │ ││automobile alimentate cu │ │ │ │ │ ││GPL │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Plăci de identificare pentru │ 69 │ 01 │ - │ - │ ││vehicule lente │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Plăci de identificare pentru │ 70 │ 01 │ - │ - │ ││vehicule lungi şi grele │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Marcaje retroreflectorizante │104 │ 00 │ - │ - │ ││pentru vehicule lungi şi grele │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Echipamente speciale pentru │110 │ 00 │ - │ - │ ││automobile alimentate cu GN │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Motoare cu ardere interna │ - │ - │ 97/68 │ 2001/63 │ ││pentru maşini mobile │ │ │ │ │ ││nerutiere │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Recipienţi simpli de presiune │ - │ - │ 87/404 │ 93/68 │ │├──────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Limitator de viteza maximă │ - │ - │ 92/24 │ - │ │├──────────────────────────────────┼────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│Aparat de control (tahograf) │ - │ - │3821/85 │ 2135/98 │ │└──────────────────────────────────┴────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┘
   +  Anexa 3la reglementăriTOLERANTEPentru omologari individuale sau de serie micăTabelul 1Abateri admisibile pentru determinarea prin încercări a dimensiunilorliniare (diametre, lungimi, lăţimi, înălţimi, grosimi - valori în mm)┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Domeniul nominal al dimensiunilor ││gradul de precizie ├────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬───────────┤│ │0,5 - 3 │ 3 - 6 │6 - 30 │30 - 120│120 - 315 │ 315-1000 ││ │ incl. │ incl. │incl. │ incl. │ incl. │ incl. │├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┤│ fin │+/- 0,05│+/- 0,05│+/- 0,1│+/- 0,15│ +/- 0,2 │ +/- 0,3 │├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┤│ mediu │+/- 0,1 │+/- 0,1 │+/- 0,2│+/- 0,3 │ +/- 0,5 │ +/- 0,8 │├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┤│ grosier │+/- 0,15│+/- 0,2 │+/- 0,5│+/- 0,8 │ +/- 1,2 │ +/- 2 │├───────────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┤│ foarte grosier │ -- │+/- 0,5 │+/- 1 │+/- 1,5 │ +/- 2 │ +/- 3 │└───────────────────┴────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴───────────┘Tabelul 2Abateri admisibile pentru determinarea prinîncercări a dimensiunilor unghiulare┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Domeniul unghiular │├─────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────┤│ 0 - 10 grade C incl.│ 10 grade C - 100 grade C incl.│peste 100 grade C incl.│├─────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────┤│ +/- 30 grade C │ +/- 5% │ +/- (3% + 2 grade C) │└─────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────┘Tabelul 3Catalog de tolerante cuprinzând abateri admisibile ladeterminarea valorilor indicate de constructor*Font 8*┌──────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Abateri admisibile ││ Nr. │ ├───────────────────────┬─────────────────────────┤│ crt. │ Denumire │ motociclete, │ maşini autopropulsate ││ │ │ autoturisme, vehicule │pentru lucrări, vehicule ││ │ │ utilitare curente şi │ agricole sau forestiere ││ │ │ remorcile acestora │ şi remorcile acestora │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1 │Sasiul şi caroseria │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.1 │Dimensiuni principale │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.1.1 │Lungime L (mm)*1) │+/- (0,005 L + 30 mm) │+/- (0,005 L + 60 mm) │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.1.2 │Laţime B (mm)*1) │+/- (0,005 B + 20 mm) │+/- (0,005 B + 40 mm) │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.1.3 │Înălţime*1) │+/- 50 mm │+/- 80 mm │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.2 │Ampatamentul respectiv distanta de │+/- 30 mm │+/- 30 mm ││ │sprijin la semiremorcile cu sa │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.3 │Distanta de sprijin la remorcile cu o │+/- 30 mm │+/- 40 mm ││ │axa │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.4 │Lungimea protapului │+/- 30 mm │+/- 30 mm │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.5 │Distanta între axa gaurii şi │+/- 20 mm │+/- 20 mm ││ │extremitatea degajării furcii de │ │ ││ │tracţiune la remorcile cu mai multe axe │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.6 │Înălţimea de cuplare, inclusiv la │+/- 50 mm │+/- 80 mm ││ │cuplajul cu sa │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.7 │Raza maximă a seii spre tractor │+/- 20 mm │+/- 20 mm │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.8 │Lungimea consolei, faţă şi spate │+/- 20 mm │+/- 30 mm │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.9 │Distanţele dintre centrul de greutate si│+/- 30 mm │+/- 30 mm ││ │axa faţă sau axa spate*2) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.10 │Ecartamentul │+/- 20 mm │+/- 20 mm*3) │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.11 │Adancimile de ambutisare a roţilor │+/- 4 mm │+/- 5 mm │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.12 │Spaţiul de încărcare (inclusiv │ │ ││ │dimensiunile pentru calculul │ │ ││ │suprafeţei de încărcare) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.12.1│Lungimea │+/- 30 mm │+/- 30 mm*4) │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.12.2│Lăţimea │+/- 30 mm │+/- 30 mm*4) │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.12.3│Înălţimea │+/- 20 mm │+/- 20 mm*4) │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.12.4│Volumul (la autocisterne) │+/- 3% │+/- 3% │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.13 │Dimensiunile placii de înmatriculare*5) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.13.1│Înălţimea │tab. 1, foarte grosier │tab. 1, foarte grosier │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.13.2│Lăţimea │tab. 1, foarte grosier │tab. 1, foarte grosier │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.13.3│Înălţimea marginii inferioare resp. │+/- 50 mm │+/- 60 mm ││ │superioare a placii de înmatriculare │ │ ││ │deasupra carosabilului (vehiculul gol) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.14 │Amplasarea dispozitivelor de │ │ ││ │iluminare │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.14.1│Distanţele între dispozitivele de │+/- 50 mm │+/- 100 mm ││ │iluminare-semnalizare pe direcţia │ │ ││ │lungimii vehiculului │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.14.2│Distanţele între dispozitivele de │+/- 30 mm │+/- 40 mm ││ │iluminar-semnalizare pe direcţia │ │ ││ │latimii vehiculului │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.14.3│Înălţimea punctului inferior respectiv │+/- 50 mm │+/- 60 mm ││ │superior al suprafeţei iluminante │ │ ││ │deasupra carosabilului (vehiculul │ │ ││ │neincarcat) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.14.4│Distanta punctelor exterioare ale │+/- 30 mm │+/- 60 mm ││ │suprafeţelor iluminante faţă de │ │ ││ │lăţimea de gabarit a vehiculului │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.14.5│Amplasarea lampilor de iluminare a │+/- 2 mm, respectiv în │+/- 2 mm, respectiv în ││ │placii de înmatriculare faţă de │cadrul câmpului placii │cadrul câmpului placii ││ │marginea sau centrul sau de │de înmatriculare │de înmatriculare ││ │suprafaţa de aşezare a numărului de │ │ ││ │înmatriculare │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.14.6│Unghiul relativ între lumina numărului │+/- 2°, respectiv în │+/- 2°, respectiv în ││ │de înmatriculare şi suprafaţa de │cadrul câmpului placii │cadrul câmpului placii de││ │aşezare │de înmatriculare │înmatriculare │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.15 │Dimensiunile pentru reglarea │ │ ││ │scaunului conducătorului │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.15.1│Deplasarea longitudinala │+/- 10 mm │+/- 10 mm │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.15.2│Deplasarea pe înălţime │+/- 10 mm │+/- 10 mm │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.15.3│Inclinarea spatarului │+/- 3° │+/- 3° │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.16 │Dimensiunile spaţiului destinat │+/- 20 mm │+/- 20 mm ││ │scaunelor la postul de conducere │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.17 │Dimensiunile scaunelor (inclusiv │+/- 20 mm │+/- 20 mm ││ │motociclete), scaunul neincarcat │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.18 │Amplasarea elementelor de comanda │+/- 10 mm │+/- 10 mm ││ │(acţionare) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.19 │Dimensiunile golurilor pentru usi │+/- 10 mm │nu este cazul ││ │(inclusiv ieşirile de siguranţa) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.20 │Înălţimea treptei de urcare deasupra │+/- 50 mm │+/- 80 mm ││ │carosabilului*6) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.21 │Amplasarea punctelor de ancorare a │+/- 10 mm │+/- 10 mm ││ │centurilor (fixe faţă de vehicul)*7) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.22 │Dimensiunile elementelor câmpului │ │ ││ │de vizibilitate │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.22.1│Lăţimea şi distanta elementelor de │+/- 100 mm │+/- 100 mm ││ │obturare din semicercul de │ │ ││ │vizibilitate*8) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.22.2│Raza, coarda cercului de vizibilitate │+/- 50 mm │+/- 50 mm ││ │9,5 m*8) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│1.23 │Distanta de la centrul volanului până │+/- 30 mm │+/- 100 mm ││ │la muchia bordului vehiculului │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│2 │Mase │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│2.1 │Masele proprii (inclusiv sarcinile pe │+/- 5% │+/- 5% ││ │axe ale vehiculului neincarcat şi masa │ │ ││ │componentelor indicate la expertiza │ │ ││ │de tip) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│2.2 │Greutăţile (masele) la încercări*9) │+/- 3% │+/- 3% │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3 │Motorul cu consumatorii auxiliari şi │ │ ││ │transmisia │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.1 │Cursa │Tab. 1, mediu │tab. 1, mediu │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.2 │Alezajul │Tab. 1, mediu │tab. 1, mediu │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.3 │Puterea maximă │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.3.1 │a motoarelor Diesel şi Otto la │+/- 2% │+/- 2% ││ │încercarea iniţială │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.3.2 │la încercări ulterioare │+/- 5% │+/- 5% │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.4 │Momentul maxim │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.4.1 │la încercarea iniţială │+/- 2% │+/- 2% │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.4.2 │la încercări ulterioare │+/- 5% │+/- 5% │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.5 │Turatiile la pct. 3.3 şi 3.4 │+/- 1,5% │+/- 1,5% │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.6 │Conţinutul rezervorului de carburant │+/- 10% │+/- 10% ││ │(la alimentare în poziţia de montaj pe │ │ ││ │carosabil orizontal) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.7 │Sistemul de evacuare a gazelor arse │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.7.1 │Lungimile conductelor*10) │+/- 20 mm │+/- 20 mm │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.7.2 │Cotele principale ale amortizorului de │Tab. 1, foarte grosier │tab. 1, foarte grosier ││ │zgomot, mărimea gaurilor etc. │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│3.8 │Diametrul la transmisiile prin frictiune│Tab. 1, foarte grosier │tab. 1, foarte grosier │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│4 │Zgomote*11) │+ 2 dB (A) │+ 2 dB (A) │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│4.1 │Zgomotul în staţionare │+ 2 dB (A) │+ 2 dB (A) │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│4.2 │Zgomotul în mers │+ 2 dB (A) │+ 2 dB (A) │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│4.3 │Zgomotul la frânare cu frana de motor │+ 2 dB (A) │+ 2 dB (A) │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│4.4 │Zgomotul în apropierea orificiului de │+ 5 dB (A) │+ 5 dB (A) ││ │evacuare │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│4.5 │Zgomotul de fond │+ 2 dB (A) │+ 2 dB (A) │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│5 │Viteze*12) │ │ ││ │V (km/h) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│5.1 │Viteza maximă *13) │ │ ││ │Pana la 50 km/h │+/- 10% │+/- 10% ││ │între 51 şi 150 km/h │+/- (0,03 V + 3,5) km/h│+/- (0,03 V + 3,5) km/h ││ │peste 150 km/h │+/- (0,01 V + 6,5) km/h│+/- (0,01 V + 6,5) km/h │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│5.2 │Vitezele de încercare*14)*15) │ │ ││ │Pana la 50 km/h │+/- (0,01 V + 2) km/h │+/- (0,01 V + 2) km/h ││ │Peste 50 km/h │+/- (0,01 V + 2) km/h │+/- (0,01 V + 2) km/h │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6 │Sistemul de direcţie │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.1 │Diametrul volanului (exterior) │+/- 5 mm │+/- 5 mm │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.2 │Lăţimea ghidonului │+/- 10 mm │+/- 10 mm │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.3 │Parametri unghiulari │Tab. 2 │tab. 2 │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.4 │Forta de acţionare │+/- 10%, dar nu mai │+/- 10%, dar nu mai mult ││ │ │mult de +/- 30 N │de +/- 30 N │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.5 │Diametrul minim de gabarit la viraj │+/- 500 mm │+/- 500 mm*16) │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.6 │Bracajul maxim al roţilor de direcţie in│Tab. 2 │tab. 2 ││ │grade │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.7 │Abaterea de la raza exterioară │+/- 75 mm │+/- 75 mm*18) ││ │(12.000 mm) de viraj*17) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.8 │Lăţimea suprafeţei inelare acoperite │+/- 150 mm │+/- 150 mm ││ │la viraj │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.9 │Depăşirea cercului exterior de viraj de │+/- 50 mm │+/- 50 mm*19) ││ │către elemente ale caroseriei │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.10 │Lungimile efective ale levierului de │Tab. 1, grosier │tab. 1, grosier ││ │direcţie │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.11 │Diametrul cilindrului servodirectiei │Tab. 1, mediu │tab. 1, mediu │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.12 │Diametrul arborelui de direcţie │Tab. 1, mediu │tab. 1, mediu │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.13 │Cursa în cilindrul servodirectiei │+/- 3% │+/- 3% │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.14 │Debitul de ulei la ieşirea din pompa │+/- 15% │+/- 15% ││ │servodirectiei │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.15 │Presiunea maximă de lucru la regimul │+/- 5% │+/- 5% ││ │nominal │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.16 │Timpul pentru bracaj maxim (măsurat │+/- 10% │+/- 10% ││ │conform reglementărilor pentru │ │ ││ │sisteme de direcţie) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.17 │Unghiul de fuga (numai pentru │+/- 10 mm │nu este cazul ││ │motociclete) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│6.18 │Unghiul de direcţie (numai pentru │+/- 3 grade C │nu este cazul ││ │motociclete) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7 │Sistemul de frânare*20) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.1 │Diametrul tamburului de frana al roţii │Tab. 1, mediu │tab. 1, mediu │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.2 │Diametrul discului de frana al roţii │Tab. 1, grosier │tab. 1, grosier │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.3 │Lăţimea garniturii de frana │Tab. 1, foarte grosier │tab. 1, foarte grosier │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.4 │Suprafaţa efectivă a garniturii de │+/- 5% │+/- 5% ││ │frana │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.5 │Deceleratia respectiv factorul de │+/- 10% din valoarea │+/- 10% din valoarea ││ │frânare realizate (nu este valabil │masurata, dar nu mai │masurata, dar nu mai ││ │pentru valorile de calcul indicate de │mare de +/- 0,3 m/s^2, │mare de +/- 0,3 m/s^2, ││ │constructor şi pentru verificarea │respectiv +/- 3% factor│respectiv +/- 3% factor ││ │ulterioara) │de frânare │de frânare │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.6 │Forta de acţionare utilizata (nu este │+/- 5%, dar nu mai mare│+/- 5%, dar nu mai mare ││ │valabil pentru verificarea ulterioara) │de 30 N │de 30 N │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.7 │Forţele suplimentare, forţele în │+/- 15% │+/- 15% ││ │perioada de reactie a franei │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.8 │Forţele arcurilor (de ex. Arcurile de │+/- 10% │+/- 10% ││ │reglaj, arcul cilindrului acumulator) │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.9 │Presiunile hidraulice (supra- │+/- 5%, dar nu mai mare│+/- 5%, dar nu mai mare ││ │presiune)*21) │de +/- 2 bar │de +/- 2 bar │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.10 │Presiunile pneumatice │+/- 5%, dar nu mai mare│+/- 5%, dar nu mai mare ││ │(suprapresiune), nu este valabil │de +/- 0,2 bar │de +/- 0,2 bar ││ │pentru presiunea în rezervor la │ │ ││ │sistemele fără regulator de presiune │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.11 │Depresiuni │+/- 0,1 bar │+/- 0,1 bar │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.12 │Timpul de reactie şi de expansiune a │Nu este cazul │nu este cazul ││ │forţelor de frânare │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.13 │Lungimile efective ale levierelor de │Tab. 1, grosier │tab. 1, grosier ││ │frânare │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.14 │Diametrul cilindrului principal al │Tab. 1, fin │tab. 1, fin ││ │sistemului de frânare în cazul franarii │ │ ││ │hidraulice │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.15 │Diametrul cilindrului din roata la │Tab. 1, fin │tab. 1, fin ││ │sistemul de frânare hidraulic │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.16 │Diametrul cilindrului de acţionare a │+/- 3% │+/- 3% ││ │roţii la sistemul de frânare pneumatic │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.17 │Cursele maxim posibile în cilindrii de │+/- 3%, dar nu mai mari│+/- 3%, dar nu mai mari ││ │frana │de +/- 1 mm │de +/- 1 mm │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.18 │Volumul cilindrului acumulator de │+/- 5% │+/- 5% ││ │energie, raportat la valorile nominale │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.19 │Diametrul conductei la sistemele de │Tab. 1, grosier │tab. 1, grosier ││ │frânare hidraulic şi pneumatic │ │ │├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤│7.20 │Diametrul cablului şi timoneriei la │Tab. 1, foarte grosier,│tab. 1, foarte grosier, ││ │sistemul de frânare mecanic │dar nu sub 3 mm │dar nu sub 3 mm │└──────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Aceste abateri sunt valorile mari în cazul în care nu exista alte prevederi mai restrictive impuse de constructor sau prin reglementările care se aplica prin prezentele reglementări.

  Note la tabel:

  *1) Dimensiunile măsurate nu pot depăşi dimensiunile maxime indicate la cap. "dimensiuni şi mase".

  *2) Prin aceasta se înţelege, de exemplu, distanta centrului de greutate total faţă de axele sau de amplasarea centrelor de greutate separate, din care se calculează centrul de greutate total (de exemplu amplasarea scaunelor în autobuze).

  *3) În cazul vehiculelor cu ecartament reglabil:

  *4) În cazul vehiculelor cu platforma de încărcare:    - pentru consola spate +/- 70 mm;    - pentru lungimea spaţiului de încărcare +/- 80 mm;    - pentru lăţimea spaţiului de încărcare +/- 50 mm:    - pentru înălţimea spaţiului de încărcare +/- 50 mm.

  *5) În acest caz sunt indicate numai toleranţele cu privire la pct. 1.14.5.

  *6) Înălţimea treptei de urcare nu se trece în mod obişnuit în documente pentru vehiculele agricole sau forestiere şi pentru maşinile pentru lucrări.

  *7) Nu este valabil pentru punctele efective de ancorare, ca de exemplu, pentru bucla scaunului.

  *8) Nu este valabil pentru părţile flexibile şi/sau mobile demontabile situate în interiorul vehiculului sau pe acesta.

  *9) Masa existenta la începutul anumitor încercări (de exemplu încercarea la frânare sau la zgomot), care se poate modifica numai în domeniul indicat în timpul incercarii (de exemplu, prin consumul de carburant).

  *10) Prin aceasta nu se înţelege lungimea totală a sistemului de evacuare a gazelor arse, ci numai anumite lungimi speciale de ţevi (de exemplu, ţevile de evacuare a gazelor arse de la motociclete, care au o influenta asupra puterii motorului).

  *11) Pentru măsurarea zgomotului se iau în considerare prevederile reglementărilor în vigoare.

  *12) Numai pentru motoarele rodate.

  *13) Constructorii de vehicule pot solicita abateri mai mici ale valorilor măsurate, dacă pot dovedi o imprastiere mai mica a dimensiunilor în fabricaţie. Vitezele maxime admisibile ale pneurilor se vor lua în considerare.

  *14) De exemplu, pentru masurarile la frânare şi la zgomot, dacă nu exista alte constatări.

  *15) Pentru controlul aparatelor de măsurare a vitezei conform reglementărilor europene se poate prescrie +/- 1%.

  *16) Nu este valabil pentru vehicule cu un diametru de viraj mai mic de 6.000 mm.

  *17) În acest caz se înţelege abaterea admisibilă de la raza exterioară a cercului.

  *18) Pentru vehiculele cu roţile spate directoare +/- 150 mm.

  *19) Pentru vehiculele cu roţile spate directoare +/- 100 mm.

  *20) Toleranţele indicate aici sunt valabile numai pentru încercarea agregatelor separat.

  *21) Cu referire la starea nominală de exploatare conform datelor constructorului.
  ──────────
   +  Anexa 4la reglementăriVIZIBILITATEA SPRE ÎNAINTEa conducătorilor de autovehicule, altele decât M(1)Fig. 1 Obturarea vederii pe semicercul de vizibilitate (ochii conducătorului se considera concentraţi într-un singur punct)┌───────────────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────┐│ Lăţimea │ Distanţa │ Acoperire │ Observaţii │├───────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤│ - - - - 100 │ 1,000 │ 1,2 │ Vizibilitate acceptabilă │├───────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤│ -.-.-.- 240 │ 1,600 │ 1,8 │Vizibilitate inacceptabila │├───────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤│ ........ 160 │ 1,200 │ 1,6 │ Vizibilitate inadmisibila ││ │ │ │ în interiorul zonei de ││ │ │ │ vizibilitate, dar ││ │ │ │admisibilă în exteriorul ei│└───────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────┘Figura 2OBSERVAŢII:1. Câmpul de vizibilitate înainte se considera suficient dacă limita de vizibilitate - deci limita suprafeţei de drum care, datorită construcţiei autovehiculului, nu mai este vizibila conducătorului - este situata în interiorul unui semicerc cu raza de 12 m (desen 1).2. Pentru determinarea limitei vizibilitatii ochii conducătorului se considera concentraţi într-un punct (punctul ochilor). Acest punct este situat la o înălţime de 700 mm pe verticala care trece prin scaunul conducătorului, în poziţia de mijloc, neincarcat. Verticala se afla la o distanta de 130 mm faţă de muchia din faţă de spatarul scaunului, pe linia mediana a scaunului. Limita de vizibilitate asupra drumului se stabileşte pornind de la acest punct, pentru vehiculul neincarcat. Scaunele a căror înălţime este reglabila în funcţie de încărcarea lor, de exemplu scaunele oscilante, trebuie fixate la determinarea punctului ochilor la o înălţime care corespunde unei poziţii normale de conducere, stabilită de constructor; aceasta procedura nu se aplica pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări şi tractoarele agricole şi forestiere. La determinarea câmpului de vizibilitate nu se utilizează dispozitivele auxiliare care se afla pe vehicul şi servesc la îmbunătăţirea vizibilitatii (de exemplu: sistemul de oglinzi). Proiectia punctului ochilor pe drum este originea sistemului de coordonate în care se înscrie limita de vizibilitate.3. Vizibilitatea libera înainte trebuie sa fie asigurata pornindu-se de la linia de baza a unei pene corespunzătoare unei coarde de pe cercul de vizibilitate care trebuie sa fie de cel puţin 9,5 m (desen. 1). Obstacolele constituite de oglinzile reglementare nu trebuie în general sa fie luate în considerare.4. Obstacolele constituite de elemente constructive (de exemplu stâlpii pentru usi, elementele de sprijin pentru acoperiş, alte elemente constructive etc.) pot fi admise numai dacă obturarile pe care le provoacă pe cercul de vizibilitate îndeplinesc următoarele condiţii: a) obturarile nu trebuie sa depăşească valorile indicate prin limitele inferioare pe desenul 2. Distanta dintre elementele obturatoare de pe vehicul şi ochii conducătorului trebuie masurata pe raza de lumina care duce la semicercul de vizibilitate, lăţimea în punctul de intersecţie a razei de lumina cu piesa respectiva; b) în cazul elementelor obturatoare mai late de 80 mm trebuie sa existe între liniile mediane a doua elemente alăturate o distanta de cel puţin 2,5 m, masurata pe coarda semicercului de vizibilitate; c) în domeniul penei de vizibilitate indicate la pct. 3 trebuie sa existe cel mult doua elemente obturatoare; d) în toată zona semicercului de vizibilitate nu trebuie sa existe mai mult de 6 elemente obturatoare; e) obstacolele pentru care rezulta valori care se situează între curbele limita inferioare sau superioare (desen 2) pot fi acceptate numai în cazul în care sunt provocate de elemente constructive care nu pot fi inlaturate din motive de rezistenta. Asemenea obstacole pot fi situate numai în afară penei de vizibilitate şi sunt limitate la un obstacol pe fiecare parte.5. Posibilitatea acceptării obstacolelor pentru fiecare dintre elementele obturatoare poate fi, de asemenea, determinata după cum urmează: a) un obstacol conform pct. 4 a) poate fi acceptat numai dacă a/(b - 65) ≥ 22,4; b) un obstacol conform pct. 4 a) poate fi acceptat numai dacă a/(b - 65) ≥ 10,6,în care:a = distanta de la elementul obturator până la punctul ochilor în mm;b = lăţimea elementului obturator în mm.Nota: Ca baza este adoptată o obturare admisibilă de 600 mm (respectiv 1.200 mm) pe semicercul de vizibilitate la vizibilitate cu ambii ochi (distanta între ochi 65 mm).6. Componentele agatate sau părţile de caroserie ale vehiculului pot sa ajungă din partea de sus numai până la înălţimea de intrare în câmpul de vizibilitate.7. La vehiculele cu parbriz trebuie avute în vedere următoarele: a) parbrizele plane trebuie sa fie montate cu o inclinare de cel puţin 5 grade cu planul vertical, pentru excluderea imaginilor oglindite; b) pentru conducător trebuie sa existe un parasolar suficient de mare şi bine fixat, reglabil; c) parbrizele trebuie sa fie accesibile în vederea curăţării în siguranţa, fără elemente ajutătoare din exterior; d) domeniul de acţiune al stergatoarelor de parbriz trebuie astfel stabilit încât şi în caz de ploaie, zăpada sau murdarire sa fie asigurata o vizibilitate libera înainte sub un unghi de cel puţin 35 de grade în interiorul penei de vizibilitate; e) acoperirea şi îngheţarea parbrizelor în timpul mersului trebuie sa poată fi împiedicată cel puţin în domeniul de acţiune al stergatoarelor, cu ferestrele închise.  +  Anexa 5la reglementăriTABEL SINTETICal prevederilor privind echiparea obligatoriecu centuri de siguranţa pentru diferite tipuri devehicule şi marcajul centurilor, conformDirectivei 77/541/CEE, modificată prinDirectiva 2000/3/CE*Font 8*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Tabel de prescripţii minime aplicabile centurilor de siguranţă şi retractorilor │├───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│ │ Scaune îndreptate spre înainte │ Scaune ││ Categoria ├─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ îndreptate ││Vehiculului│ Scaune laterale │ Scaune centrale │spre înapoi ││ ├──────────────────┬──────────────────┼──────────────────┬──────────────────┤ ││ │ Faţă │ Altele │ Faţă │ Altele │ │├───────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤│ M(1) │ Ar4m │ Ar4m, │ Ar4m │ Ar4m │B, Br3, Br4m│├───────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤│M(2)≤3.5 t │ Ar4m, Ar4Nm │ Ar4m, Ar4Nm │ Ar4m, Ar4Nm │ Ar4m, Ar4Nm │ Br3, Br4m ││ │ │ │ │ │ Br4Nm │├───────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤│ │ Br3, Br4m, │ Br3, Br4m, │ Br3, Br4m, │ Br3, Br4m, │ Br3, Br4m, ││M(2)>3.5 t │ Br4Nm sau │ Br4Nm sau │ Br4Nm sau │ Br4Nm sau Ar4m, │ Br4Nm ││ │ Ar4m, Ar4Nm │ Ar4m, Ar4Nm │ Ar4m, Ar4Nm │ Ar4Nm │ ││ │ │ │ │ │ ││ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤│ M(3) │Vezi punctul │Vezi punctul │Vezi punctul │Vezi punctul │ ││ │3.1.10 pentru │3.1.10 pentru │3.1.10 pentru │3.1.10 pentru │ ││ │condiţiile în care│condiţiile în care│condiţiile în care│condiţiile în care│ ││ │este autorizată │este autorizată │este autorizată │este autorizată │ ││ │centura în doua │centura în doua │centura în doua │centura în doua │ ││ │puncte │puncte │puncte │puncte │ │├───────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤│ │ │ B, Br3, Br4m, │ B, Br3, Br4m, │ B, Br3, Br4m, │ Nici una ││ N(1) │ Ar4m, Ar4Nm │ Br4Nm sau nici │ Br4Nm sau A, │ Br4Nm sau nici │ ││ │ │ una $ │ Ar4m, Ar4Nm*) │ una $ │ ││ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤│ │ │Punctele 3.1.8 │3.1.7 Centura │Punctele 3.1.8 şi │ ││ │ │si 3.1.9. Centura │în doua puncte │3.1.9. Centura în │ ││ │ │în doua puncte │autorizată dacă │doua puncte │ ││ │ │cerută pentru │parbrizul nu │cerută pentru │ ││ │ │scaunele │intra în zona de │scaunele expuse │ ││ │ │expuse │referinţa │ │ │├───────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤│ N(2) │ B, Br3, Br4m, │ B, Br3, Br4m, │ B, Br3, Br4m, │ B, Br3, Br4m, │ Nici una ││ │ Br4Nm sau A, │ Br4Nm sau nici │ Br4Nm sau A, │ Br4Nm sau nici │ ││ │ Ar4m, Ar4Nm*) │ una $ │ Ar4m, Ar4Nm*) │ una $ │ ││ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤│ N(3) │3.1.7 Centura în │Punctele 3.1.8 │3.1.7 Centura │Punctele 3.1.8 şi │ ││ │doua puncte │si 3.1.9 Centura │în doua puncte │3.1.9 Centura în │ ││ │autorizată dacă │în doua puncte │dacă parbrizul │doua puncte │ ││ │parbrizul este în │cerută la │nu e în zona de │cerută la │ ││ │afară zonei de │scaunele │referinţa │scaunele expuse │ ││ │referinţa şi │expuse │ │ │ ││ │pentru scaunul │ │ │ │ ││ │conducătorului │ │ │ │ │└───────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┘ Notă

  ──────────

  A - centura 3 puncte (abdominal şi diagonala)

  B - centura 2 puncte (abdominală)

  r - retractor

  m - retractor cu blocare de urgenta (sensibilitate multipla)

  3 - retractor cu blocare automată

  4 - retractor cu blocare de urgenta

  N - prag superior de reactie (vezi anexa I la directiva 77/541/CEE, pct. 1.8.3 - 1.8.5)

  *) Centurile abdominale indicate în tabel pot fi folosite, în anumite condiţii, în funcţie de poziţia parbrizului.

  $ - Centurile abdominale prescrise se referă la locurile care nu sunt protejate în faţă cu panouri sau cu spatarul altor scaune;

  - Orice loc aşezat, marcat cu acest simbol, menţionat în anexa XV, este prevăzut cu centuri în trei puncte dintr-un tip specificat în anexa XV, cu excepţia cazului în care este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  - dacă exista nemijlocit în faţa scaunului respectiv un alt scaun sau alte părţi ale vehiculului, conform pct. 3.5 din apendicele 1 la anexa III la Directiva 74/408/CEE;

  - nici o parte a vehiculului nu este în zona de referinţa sau, atunci când vehiculul este în mişcare, nu este posibil sa se afle în aceasta zona;

  - părţile vehiculului situate în zona de referinţa îndeplinesc cerinţele de absorbţie a energiei cuprinse în apendicele la anexa III la Directiva 74/408/CEE.

  În acest caz pot fi montate centuri cu doua puncte din tipurile prevăzute în anexa XV.

  ──────────
  Nota: In toate cazurile de tip S pot fi instalate în locul unei centuri A sau B cu condiţia utilizării punctelor de ancorare conform Directivei 76/115/CEE.
   +  Anexa 6la reglementăriEXEMPLU DE INSCRIPŢIONARE PENTRUAUTOVEHICULE TRANSPORT COPII  +  Anexa 7la reglemetariEXEMPLU DE INSCRIPŢIONARE PENTRU AUTOVEHICULE ŞCOALĂ  +  Anexa 8la reglementăriAMPLASAREA PLĂCILOR DE IDENTIFICAREDreptunghiulare sau triunghiulareA. REMORCI ŞI SEMIREMORCICondiţii de montaj:1. Lungimea şi lăţimea plăcilor de identificare sunt prevăzute în Regulamentul nr. 70 ECE - UN.2. Plăcile se vor monta pe o suprafaţa perpendiculara pe axa longitudinala a vehiculului (inclinarea unghiulara maximă nu va depăşi 50 pentru nici o parte a placii) şi simetric faţă de aceasta; linia marginilor inferioare va fi paralela cu solul.3. Lungimea totală a unei serii formate din 1, 2 sau 4 plăci reflectorizante şi fluorescente este de minimum 1.130 mm şi maximum 2.300 mm.B. AUTOVEHICULECondiţii de montaj:1. Lungimea şi lăţimea plăcilor de identificare sunt prevăzută în Regulamentul nr. 70 ECE - UN.2. Plăcile se vor monta pe o suprafaţa perpendiculara pe axa longitudinala a vehiculului (inclinarea unghiulara maximă nu va depăşi 50 pentru nici o parte a placii) şi simetric faţă de aceasta; linia marginilor inferioare va fi paralela cu solul.3. Lungimea totală a unei serii formate din 1, 2 sau 4 plăci reflectorizante şi fluorescente este de minimum 1.130 mm şi maximum 2.300 mmC. TRACTOARE, REMORCI LENTE SI REMORCI AGRICOLECondiţii de montaj:1. Lungimea şi lăţimea plăcilor de identificare sunt prevăzute în Regulamentul nr. 69 ECE - UN.2. Placa se va monta pe o suprafaţa perpendiculara pe axa longitudinala a vehiculului (inclinarea unghiulara maximă nu va depăşi 5 grade C pentru nici o parte a placii), iar marginea sa inferioară va fi paralela cu solul.  +  Anexa 9la reglementăriEXEMPLEde marcaj reflectorizant pentru vehicule lungişi grele conform regulamentului nr. 104 ECE - UN  +  Anexa 10la reglementăriÎNSCRIEREA ÎN CURBEa autovehiculelor şi a combinaţiilor de vehicule  +  Anexa 11la reglementăriPREVEDERIprivind montarea de către carosieri individualia suprastructurii şi a platformei pentru încărcarela vehiculele utilitare1. Limitele de sarcina pe axe nu trebuie sa fie depăşite atunci când vehiculul este încărcat la masa sa maximă admisă, sarcina utila fiind repartizata uniform în spaţiul care ii este rezervat.2. Suprastructura sau platforma de încărcare trebuie sa fie realizată şi montata ţinându-se seama de specificarile constructorului şasiului, dacă ele exista.3. Dimensiunile şi amplasarea gaurilor şi/sau ale punctelor de sudura trebuie sa fie astfel încât ele sa nu afecteze în mod defavorabil rezistenta şasiului. Fără autorizarea specială a constructorului, este interzisă gaurirea şi executarea de suduri pe aripile şi extremitatile adiacente partii centrale ale lonjeroanelor şasiului. In plus nu este admisă nici o sudura dacă constructorul şasiului interzice acest mod de asamblare.4. Cu ocazia montarii suprastructurii sau a platformei de încărcare trebuie luate toate măsurile normale în vederea menţinerii centrului de greutate al vehiculului cat mai jos posibil. In plus montarea nu trebuie sa afecteze în mod defavorabil stabilitatea vehiculului.5. Suprastructura, inclusiv piesele intermediare necesare, trebuie sa fie fixate direct pe sasiul vehiculului. Gaurile de fixare şi elementele de fixare (suruburi, buloane etc.) trebuie sa aibă un minimum de joc, cel puţin în punctele de fixare extreme faţă şi spate.6. Dacă sunt folosite bride pentru fixarea suprastructurii sau a platformei de încărcare pe sasiu, trebuie sa fie prevăzute cu distantieri între laturile lonjeronului, pentru a se evita aplatizarea acestuia. Montarea suprastructurii sau a platformei de încărcare trebuie sa se realizeze astfel încât sa nu fie compromisa integritatea cablajelor şi a circuitelor de frânare.7. Atunci când cabina şi caroseria formează un tot, trebuie sa se ţină seama de gradul de flexibilitate al fixării cabinei. Cu ocazia montarii caroseriilor rigide (cum ar fi cisternele) trebuie sa se ţină seama de eventuala flexibilitate a şasiului.8. In cazul vehiculelor cisterna, dacă sunt folosite pentru fixarea cisternei pe sasiu suporturi orientate spre exterior, partea verticala a acestor suporturi nu trebuie sa aibă lungimea mai mica decât înălţimea şasiului de care sunt legate.9. In cazul vehiculelor cu suprastructura basculanta, în absenta unei suprainaltari a cadrului şasiului (sasiu fals), destinat repartizării eforturilor, axele de pivotare ale suprastructurii basculante spre spate trebuie sa fie situate cat mai aproape cu putinţa de punctele din spate de fixare ale arcurilor, pentru a micşora eforturile suplimentare de flexiune exercitate pe sasiu în timpul bascularii.10. In cazul suprastructurilor care basculeaza doar spre spate, acestea trebuie prevăzute cu plăci de ghidaj, care sa dirijeze lateral suprastructura atunci când coboară pe sasiu. Suprastructura vehiculului nu trebuie sa fie excesiv de zgomotoasa atunci când vehiculul nu este încărcat.  +  Anexa 12la reglementăriPROTECŢIAocupantilor autovehiculelor contra deplasăriimărfurilor (încărcăturii)1. Amenajarea autovehiculelor trebuie sa reducă riscurile la care se expun conducătorul auto şi ceilalţi ocupanti ai autovehiculului, în cazul unei deplasări a încărcăturii spre înainte, în cazul unei franari bruşte.2. Pe aceste autovehicule ocupantii trebuie sa fie protejati de o structura de protecţie sau de un perete capabil sa reziste fără sa se rupa la o forta statica uniform repartizata, de 800 daN pe tona de încărcătura utila autorizată, orientata orizontal şi paralel cu planul longitudinal median al autovehiculului. Acest element de protecţie poate fi amovibil.3. Lăţimea elementului de protecţie (masurata perpendicular pe axa longitudinala mediana a autovehiculului) trebuie sa fie cel puţin egala cu lăţimea spaţiului prevăzut pentru ocupanti; în cazul unei cabine independente lăţimea sa trebuie sa fie cel p utin egala cu lăţimea acestei cabine.4. Înălţimea elementului de protecţie trebuie sa fie de cel puţin 800 mm deasupra platformei pentru încărcătura în cazul unei cabine independente sau egala cu înălţimea totală a compartimentului pentru încărcătura dacă nu exista cabina independenta.5. Elementul de protecţie trebuie sa fie fixat direct pe sasiu, pe platforma pentru încărcătura sau, eventual, pe structura. Ancorarea acestei platforme pe sasiu trebuie sa fie în măsura sa reziste socului transmis. Atunci când cabina este integrata caroseriei, elementul de protecţie poate fi fixat la caroserie sau sa facă parte integrantă din aceasta. In cazul unui autotractor cu sa nu este necesar un element de protecţie pe acesta, dar un asemenea element trebuie montat în mod obligatoriu în faţa platformei pentru încărcătura a semiremorcii.6. În afară de acesta, atunci când autovehiculul sau semiremorca este încărcată cu stâlpi, tuburi, grinzi, foi de tabla sau încărcături similare care pot, în cazul slabirii ancorajului, sa pătrundă în mod periculos în cabina autovehiculului sub efectul unei franari bruşte, elementul de protecţie trebuie sa aibă o rezistenta cel puţin egala cu cea a unei table de oţel de o grosime minima de 3 mm.7. Atunci când un autovehicul este echipat cu o rama sau o traversa aşezata în spatele cabinei pentru a suporta sarcini lungi, precum grinzi, stâlpi, aceasta trebuie sa fie în măsura sa reziste efectului combinat a doua forte, fiecare de 580 daN pe tona de sarcina utila autorizată, exercitată spre înainte şi în jos pe marginea ramei.8. Aceste prescripţii nu sunt obligatorii pentru autoturisme, chiar atunci când ele transporta mărfuri, şi nici pentru autovehiculele cisterna specializate şi vehiculele speciale destinate transportului de containere sau pentru vehiculele speciale destinate transportului de obiecte indivizibile, dacă aceste vehicule şi circulaţia lor fac obiectul unei reglementări speciale.9. La autovehiculele din categoria N(1) geamul cabinei poate fi protejat cu o plasa metalică.  +  Anexa 13la reglementăriCATALOGcu exemple de maşini autopropulsate pentru lucrări1. Autoscreper2. Autocositoare3. Autovehicul pentru marcarea drumurilor4. Buldozer pe pneuri sau senile5. Combina agricolă pentru recoltat cereale sau furaje6. Cilindru compresor pentru drumuri7. Concasor de piatra autopropulsat8. Electrocar cu diverse agregate (sudura, grup electrogen, pompa)9. Excavator10. Locomobila11. Macara-turn autopropulsata12. Macara - graifar13. Maşina cu rotor de săpat santuri14. Maşina autopropulsata multifunctiuonala pentru lucrări terasiere15. Maşina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintii asfaltice de pe drumuri16. Maşina autopropulsata pentru turnat asfalt17. Maşina autopropulsata de forat18. Maşina autopropulsata pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor19. Maşina autopropulsata pentru finisarea drumurilor20. Autostivuitor21. Plug de zăpada autopropulsat22. Freza autopropulsata pentru canale23. Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru tăiat lemne24. Troliu autopropulsat25. Utilaj multifunctional pentru întreţinerea drumurilor26. Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa27. Vehicul pentru macinat şi compactat deşeuri28. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri de tabla.  +  Anexa 14la reglementări*Font 8*                                    VALORILE                 emisiilor poluante limita admise la omologarea                      autovehiculelor conform directivelor                                Uniunii Europene  Directiva 70/220/CE, modificată prin Directiva 96/69/CE (EURO 2) - încercare de tip I┌───────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valori limită ││ │ Masa de ├──────────────┬─────────────────┬───────────┤│Categoria autovehiculului │ referinţă │ CO │ HC+NO(x) │ Particule ││ │ MR (kg) │ L(1)(g/km) │ L(2)(g/km) │ L(3)(g/km)││ │ ├───────┬──────┼───────┬─────────┼───────────┤│ │ │benzină│Diesel│benzină│Diesel*3)│ Diesel*3) │├───────────────────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┤│ M*1) │ toate │ 2,2 │ 1,0 │ 0,5 │0.7 (0,9)│0,08 (0,10)│├───────┬───────────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┤│ │ Categoria I │ MR≤1250 │ 2,2 │ 1,0 │ 0,5 │0,7 (0,9)│0,08 (0,10)││ ├───────────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┤│N(1)*2)│ Categoria II │1250│ ├───────────────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┼───────────┤│ │ Categoria III │ 1700└───────┴───────────────────┴─────────────┴───────┴──────┴───────┴─────────┴───────────┘──────────    *1) Cu excepţia:    - autovehiculelor cu mai mult de 6 locuri, inclusiv al conducătorului;    - autovehiculelor a căror masa maximă tehnic admisibilă depăşeşte 2.500 kg.    *2) Şi autovehiculele M precizate la nota *1).    *3) Valorile din paranteza pentru motoare Diesel cu injecţie directa până la 30 septembrie 1999.──────────    Directiva 70/220/CEE, modificată prin Directiva 98/69/CE - treapta A (EURO 3) - încercare de tip I┌───────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valori limita ││ │ Masa de ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┤│ │ referinţă │ CO │ HC │ NO(x) │ HC + NO(x) │Particule*1││ │ MR (kg) ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │L(1) (g/km) │ L(2) (g/km) │L(3) (g/km) │L(2) + L(3) │ L(4)(g/km)││ │ │ │ │ │ (g/km) │ │├─────────┬─────┼──────────────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────────┤│Categoria│Grupa│ │Benzină│Diesel│Benzină│Diesel│Benzină│Diesel│Benzină│Diesel│ Diesel │├─────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ M*2) │ - │ Toate │ 2,3 │ 0,64 │ 0,20 │ - │ 0,15 │ 0,50 │ - │ 0,56 │ 0,05 │├─────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│N(1)*3) │ I │ MR ≤ 1305 │ 2,3 │ 0,64 │ 0,20 │ - │ 0,15 │ 0,50 │ - │ 0,56 │ 0,05 │├─────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ │ II │ 1305≤MR≤1760 │ 4,17 │ 0,80 │ 0,25 │ - │ 0,18 │ 0,65 │ - │ 0,72 │ 0,07 ││ ├─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ │ III │ 1760 < MR │ 5,22 │ 0,95 │ 0,29 │ - │ 0,21 │ 0,78 │ - │ 0,86 │ 0,10 │└─────────┴─────┴──────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────────┘──────────    *1) Pentru motoarele Diesel.    *2) Cu excepţia autovehiculelor cu masa totală tehnic admisibilă mai mare de 2.500 kg.    *3) Şi vehiculele M precizate la nota *2)──────────   Directiva 70/220/CEE, modificată prin Directiva 98/69/CE - treapta B (EURO 4) - încercare de tip I┌───────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valori limită ││ │ Masa de ├──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┤│ │ referinţă │ CO │ HC │ NO(x) │ HC + NO(x) │Particule*1││ │ MR (kg) ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ L(1)(g/km) │ L(2)(g/km) │ L(3)(g/km) │L(2)+L(3)(g/km) L(4)(g/km)│├─────────┬─────┼──────────────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┼───────────┤│Categoria│Grupa│ │Benzină│Diesel│Benzină│Diesel│Benzină│Diesel│Benzină│Diesel│ Diesel │├─────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ M*2) │ - │ Toate │ 1,0 │ 0,50 │ 0,10 │ - │ 0,08 │ 0,25 │ - │ 0,30 │ 0,025 │├─────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ N(1)*3) │ I │ MR≤1305 │ 1,0 │ 0,50 │ 0,10 │ - │ 0,08 │ 0,25 │ - │ 0,30 │ 0,025 │├─────────┼─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ │ II │ 1305≤MR≤1760 │ 1,81 │ 0,63 │ 0,13 │ - │ 0,10 │ 0,33 │ - │ 0,39 │ 0,04 ││ ├─────┼──────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────────┤│ │ III │ 1760 < MR │ 2,27 │ 0,74 │ 0,16 │ - │ 0,11 │ 0,39 │ - │ 0,46 │ 0,06 │└─────────┴─────┴──────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────────┘──────────    *1) Pentru motoarele Diesel    *2) Cu excepţia autovehiculelor cu masa totală tehnic admisibilă mai mare de 2.500 kg    *3) Şi vehiculele M precizate la nota *2).──────────   Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 91/542/CEE - treapta B (EURO 2)┌────────────────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────────────┐│ CO (g/kWh) │ HC (g/kWh) │ NO(x) (g/kWh) │ Particule (g/kWh) │├────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤│ 4,0 │ 1,1 │ 7,0 │ 0,15*1) │└────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────────────┘──────────    *1) Pana la 30 septembrie 1997 valoarea emisiilor de particule ale motoarelor a căror cilindree unitară este mai mica de 0,7 dmc şi turatia nominală mai mare de 3.000 rot/min este fixată la 0,25 g/kWh.──────────   Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE - treapta A (EURO 3)┌──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────────┐│ ciclul │CO (g/kWh)│HC (g/kWh)│ NO(x) │ Particule │Opacitatea(m^-1)││ │ │ │ (g/kWh) │ (g/kWh) │ │├──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┬──────┼────────────────┤│ESC şi ELR│ 2,1 │ 0,66 │ 5,0 │0,10│0,13*1) 0,8 │└──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────┴──────┴────────────────┘──────────    *1) Pentru motoare cu cilindree unitară mai mică de 0,7 dmc şi turaţia nominală mai mare de 3.000 rot/min──────────┌────────┬────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────┐│ ciclul │ CO (g/kWh) │ NMHC (g/kWh) │CH(4)*2)(g/kWh)│NO(x) (g/kWh)│Particule*3)││ │ │ │ │ │ (g/kWh) │├────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼────┬───────┤│ ETC*1) │ 5,45 │ 0,78 │ 1,6 │ 5,0 │0,16│0,21*4)│└────────┴────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┴────┴───────┘──────────    *1) Condiţiile care permit verificarea dacă încercările ETC sunt acceptabile (conform anexei III, apendicele 2, pct. 3.9 din directiva), atunci când este vorba de măsurarea emisiilor motoarelor alimentate cu gaz (LPG sau GNC) şi de a le compara cu valorile limita aplicabile fixate vor fi reexaminate si, dacă este nevoie, modificate prin procedura prevăzută la art. 13 din Directiva 70/156/CE.    *2) Pentru motoare alimentate cu gaz (LPG sau GNC).    *3) Nu este aplicabilă pentru motoarele alimentate cu gaz (LPG sau GNC).    *4) Pentru motoare a căror cilindree unitară este mai mica de 0,75 dmc şi turatia nominală mai mare de 3.000 rot/min.──────────   Directiva 88/77/CEE, modificată prin Directiva 1999/96/CE - treapta B(1) (EURO 4)┌────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────┐│ ciclul │ CO (g/kWh) │ HC (g/kWh) │ NO(x) (g/kWh)│ Particule │Opacitatea (m^-1)││ │ │ │ │ (g/kWh) │ │├────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────┤│ ESC şi ELR │ 1,5 │ 0,46 │ 3,5 │ 0,02 │ 0,5 │├────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────────┤├────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────┤│ ciclul │ CO (g/kWh) │NMHC (g/kWh)│CH(4)*1(g/kWh)│ NO(x) │ Particule*2) ││ │ │ │ │ (g/kWh) │ (g/kWh) │├────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────────┤│ ETC │ 4,0 │ 0,55 │ 1,1 │ 3,5 │ 0,03 │└────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Pentru motoare alimentate cu gaz (LPG sau GNC).

  *2) Nu este aplicabilă pentru motoarele alimentate cu gaz (LPG sau GNC).

  ──────────
  Pentru omologarea treapta A măsurarea se efectuează conform ciclurilor ESC şi ELR pentru motoarele Diesel tradiţionale, inclusiv pentru cele echipate cu sisteme de injecţie electronica, dispozitive de reciclare a gazelor evacuate (EGR) şi/sau catalizatori de oxidare, iar conform ciclului ETC pentru motoarele diesel echipate cu sisteme avansate de post tratare a gazelor evacuate, inclusiv catalizatori de NOx şi/sau filtre de particule.Pentru omologarea treapta B1 măsurarea se efectuează conform ciclurilor ESC, ELR şi ETC.Pentru motoarele Diesel alimentate cu gaz (LPG sau GNC) măsurarea se efectuează conform ciclului ETC.
   +  Anexa 15la reglementăriCONDIŢII PRIVIND ECHIVALENŢA DINTRE ANUMITESUSPENSII NEPNEUMATICE ŞI SUSPENSIILE PNEUMATICEPENTRU AXA SAU AXELE MOTOARE ALE VEHICULELOR1. DEFINIŢIA NOŢIUNII DE SUSPENSIE PNEUMATICĂUn sistem de suspensie se numeşte pneumatic atunci când efectul de arc este asigurat în proporţie de cel puţin 75% de un dispozitiv pneumatic.2. ECHIVALENŢAPentru a fi recunoscută echivalenţa cu o suspensie pneumatică, suspensia trebuie să corespundă următoarelor criterii:2.1. atunci când masa suspendată pe o axa motoare sau o axa cuplata este supusă temporar unei oscilatii verticale libere de joasa frecventa, frecventa şi amortizarea, măsurate atunci când dispozitivul de suspensie suporta sarcina maxima, trebuie sa se situeze în limitele definite la punctele 2.2 la 2.5;2.2. fiecare axa trebuie sa fie echipata cu amortizoare hidraulice. Pe axele tandem, amortizoarele hidraulice trebuie astfel pozitionate încât sa reducă la minimum oscilatiile axelor cuplate;2.3. coeficientul mediu de amortizare D trebuie sa fie mai mare de 20% din amortizarea critica pentru o suspensie echipata cu amortizoare hidraulice, în stare normală de funcţionare;2.4. nivelul maxim de amortizare al suspensiei, după eliminarea sau neutralizarea tuturor amortizoarelor hidraulice, nu trebuie sa depăşească 50% din coeficientul mediu de amortizare D;2.5. frecventa maximă a masei suspendate pe axa motoare sau axa cuplata, în timpul unei oscilatii verticale libere şi temporare, nu trebuie sa depăşească 2 Hz;2.6. frecventa şi amortizarea suspensiei sunt definite la punctul 3. Procedurile de încercare pentru măsurarea frecvenţei şi amortizării sunt descrise la punctul 4.3. DEFINIREA FRECVENŢEI ŞI AMORTIZĂRIIÎn aceasta definiţie se considera o masa suspendată M (kg) pe o axa motoare sau cuplata. Axa are, între suprafaţa drumului şi masa suspendată, o rigiditate verticala totală de K newtoni/metru (N/m) şi un coeficient de amortizare total de C newtoni/metru pe secunda (Ns/m), Z fiind deplasarea verticala a masei suspendate. Ecuaţia mişcării de oscilatie liberă a masei suspendate este:  (d^2)Z dZM ────── + C ─── + kZ = 0   dt^2 dtFrecvenţa oscilaţiei masei suspendate F (rad/s) este:           ┌ ┐           │ K C^2 │F = radical│ ── - ─── │           │ M 4M^2│           └ ┘Amortizarea este critica atunci când: C = C(0),unde:C(0) = 2 radical KMFactorul de amortizare, ca fractie a amortizării critice este C/C(0).În timpul oscilatiei libere şi temporare a masei suspendate, mişcarea verticala a masei va urma o curba sinusoidala amortizată (figura 2). Frecventa se poate evalua masurand timpul, atâta vreme cat ciclurile oscilatiei sunt observabile. Amortizarea se poate evalua masurand înălţimea vârfurilor oscilatiilor succesive care se produc în aceeaşi direcţie. Presupunand ca amplitudinile vârfurilor primului şi celui de al doilea ciclu de oscilatii sunt A(1) şi A(2), coeficientul de amortizare D este:     C 1 A(1)D = ─── = ───── ln ────    C(0) 2pi A(2)ln fiind logaritmul natural al coeficientului de amplitudine.4. PROCEDURA DE ÎNCERCAREPentru a determina experimental coeficientul de amortizare D, factorul de amortizare după eliminarea amortizoarelor hidraulice şi frecventa F a suspensiei, vehiculul încărcat trebuie: a) sa coboare cu viteza redusă (5 km/h + 1 km/h) o treapta de 80 mm având profilul indicat în figura 1. Oscilatiile temporare de analizat în ceea ce priveşte frecventa şi amortizarea se produc după ce roţile axei motoare au depăşit treaptasau b) sa fie apasata de sasiu astfel încât sarcina pe axa motoare sa fie de 1,5 ori faţă de valoarea sa statica maxima. Imediat după eliberarea vehiculului se analizează oscilatia rezultantasau c) sa fie ridicată de sasiu astfel încât masa suspendată sa fie ridicată cu 80 mm în raport cu axa motoare. Imediat după eliberarea vehiculului se analizează oscilatia rezultantasau d) sa fie supus altor proceduri, în măsura în care echivalenta acestora a fost demonstrata de către constructor şi acceptată de serviciul tehnic.Vehiculul trebuie echipat cu un traductor de deplasare verticala, montat între axa motoare şi sasiu, chiar deasupra axei motoare. Citirea traseului permite, pe de o parte, măsurarea timpului scurs între vârfurile primei şi celei de a doua comprimari, pentru a se obţine frecventa F si, pe de alta parte, măsurarea coeficientului de amplitudine pentru obţinerea amortizării. Pentru axele motoare duble, se monteaza traductoare între fiecare axa şi sasiu chiar deasupra axelor.Figura 1 - Treapta pentru testarea suspensieiFigura 2 - Răspunsul amortizării tranzitorii------