REGULAMENT din 21 noiembrie 1997privind stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997     +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanţa a construcţiilor, în scopul aplicării diferenţiate a sistemului calităţii, conform legii.  +  Articolul 2Construcţiile reprezintă lucrările concepute şi executate pentru îndeplinirea unor funcţii economico-sociale sau ecologice. Ele sunt caracterizate, de regula, în raport cu necesitatea de adaptare la condiţiile locale de teren şi de mediu, cu durata mare de utilizare, cu volumul important de muncă şi de materiale inglobate.  +  Articolul 3Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcţiilor noi sau existente.  +  Articolul 4Construcţiile se încadrează, după importanţa lor, în următoarele categorii: a) de importanţa globală, denumite categorii de importanţa, care privesc întreaga construcţie, sub toate aspectele; b) de importanţa specifice, denumite clase de importanţa, care privesc întreaga construcţie sau părţi ale acesteia, sub anumite aspecte.  +  Capitolul 2 Categorii de importanţa  +  Articolul 5Categoriile de importanţa a construcţiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerinţelor, precum şi pentru delimitarea obligaţiilor care revin persoanelor juridice şi fizice implicate, în condiţiile legii, ţinând seama de următoarele aspecte: a) implicarea vitala a construcţiilor în societate şi în natura - gradul de risc sub aspectul siguranţei şi al sănătăţii; b) implicarea funcţională a construcţiilor în domeniul socioeconomic, în mediul construit şi în natura - destinaţia, modul de utilizare etc.; c) caracteristici proprii construcţiilor - complexitatea şi considerentele economice.  +  Articolul 6Categoriile de importanţa care se stabilesc pentru construcţii sunt:- construcţii de importanţa excepţionala (A);- construcţii de importanţa deosebită (B);- construcţii de importanţa normală (C);- construcţii de importanţa redusă (D).  +  Articolul 7Categoria de importanţa se stabileşte de către proiectant, la cererea investitorului, în cazul construcţiilor noi, sau a proprietarului, în cazul construcţiilor existente, atunci când este necesar, pentru lucrări de investiţii sau în alte cazuri.Pentru fiecare construcţie se stabileşte o singura categorie de importanţa şi aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcţia: autorizaţia de construire, proiectul de execuţie, cartea tehnica a construcţiei, documentele de asigurare.Clase de importanţa  +  Articolul 8Clasele de importanţa se stabilesc prin reglementări tehnice şi au la baza criterii specifice.  +  Articolul 9Clasele de importanţa se corelează cu categoriile de importanţa de către proiectant, la construcţiile noi şi/sau de către expertul tehnic atestat, la construcţiile existente, în scopul stabilirii condiţiilor de aplicare a componentelor sistemului calităţii.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 10Categoria şi clasa de importanţa stabilite pentru o construcţie nu se vor modifica decât la schimbarea destinaţiei sau în alte condiţii care impun aceasta, prin documentaţii motivate.  +  Articolul 11Investitorii sau proprietarii pot sa prevadă prin clauze contractuale cu proiectantii cerinţe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanţa a construcţiei.--------