ORDIN nr. 322 din 6 mai 2003pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animala
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 26 mai 2003    În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 152.680 din 4 aprilie 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animala, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, institutele centrale de profil şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alta dispoziţie contrară.  +  Articolul 5Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 6 mai 2003.Nr. 322.  +  AnexăNORMA 06/05/2003