ORDIN nr. 190 din 28 martie 2003privind aprobarea Metodologiei pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 22 mai 2003    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru certificarea şi emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joaca, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 28 martie 2003.Nr. 190.  +  AnexăMETODOLOGIE 28/03/2003