HOTĂRÂRE nr. 10 din 19 mai 2003privind completarea art. 56 alin. (2) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 22 mai 2003    Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 56 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările ulterioare, se completează cu un nou punct, pct. XV, cu următorul cuprins:"XV. Comisia pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi"Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUBucureşti, 19 mai 2003.Nr. 10.─────────────