ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 8 mai 2003pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 20 mai 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul 2 al articolului 37 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul conţinut:"Modul de angajare, durata contractului, drepturile şi îndatoririle militarilor angajaţi pe bază de contract sunt reglementate prin ordine ale ministrului apărării naţionale, ministrului de interne, directorului Serviciului Roman de Informaţii şi directorului Serviciului de Protecţie şi Paza."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------p. Ministrul apărării naţionale,Gheorghe Matache,secretar de statDirectorul Serviciului Roman de Informaţii,Alexandru-Radu TimofteDirectorul Serviciului de Protecţie şi Paza,Gabriel NaghiBucureşti, 8 mai 2003.Nr. 32.--------------