ORDIN nr. 148 din 14 martie 2003pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R4-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnica a nacelelor şi platformelor autoridicatoare"
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 mai 2003    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnica PT R4-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnica a nacelelor şi platformelor autoridicatoare", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 14 martie 2003.Nr. 148.  +  AnexăPRESCRIPTII 14/03/2003