LEGE Nr. 93 din 10 noiembrie 1994pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 314 din 11 noiembrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice, adoptată în temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 16 august 1994, cu modificarea articolului 16 alineatul (4), care va avea următorul cuprins: "(4) Persoanele definite la art. 4 au obligaţia de a păstra timp de 15 ani documentele privind importurile şi exporturile de produse strategice efectuate." Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRA------------------------