LEGE nr. 188 din 9 mai 2003privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin. (6) şi (7) ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 15 mai 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 130 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea alin. (6) şi (7) ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂpentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice"2. Articolul unic va avea următorul cuprins:"Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Normativele de cheltuieli privesc: aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene; acţiunile de protocol; dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, precum şi costurile pentru convorbiri telefonice."2. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii pot stabili normative proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, cu aprobarea ordonatorului principal de credite."3. Alineatele (6) şi (7) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"(6) Instituţiile publice, cu excepţia Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României, Serviciului de Informaţii Externe, Ministerului Afacerilor Externe - pentru activitatea de exterior, Ministerului de Interne - pentru activităţi operative, a Serviciului Roman de Informaţii, a Serviciului de Protecţie şi Paza şi a Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei, vor achizitiona autoturisme numai din producţia interna. (7) Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul Roman de Informaţii, Direcţia Generală de Informaţii a Armatei şi Ministerul de Interne, pentru activităţi operative, pot achizitiona autoturisme de producţie străină până la cel mult 35% din necesarul prevăzut în tabelele de inzestrare cu mijloace auto a acestor instituţii."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Cheltuielile anuale pentru convorbiri telefonice se reduc cu 10% pentru toate autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, comparativ cu media anuală a acestor cheltuieli efectiv realizate în anul 2001. Cheltuielile privind convorbirile telefonice vor putea fi majorate în raport cu evoluţia indicelui inflaţiei. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) şi (4), Ministerului Afacerilor Externe şi misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Administraţiei Publice, Agenţiei Naţionale de Presa lt; lt;ROMPRES gt; gt;, Centrului Naţional pentru Programul de Formare Profesională lt; lt;Leonardo da Vinci gt; gt; şi Agenţiei Naţionale lt; lt;Socrates gt; gt;.  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 17 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 9 mai 2003.Nr. 188.-------------