ORDIN nr. 522 din 16 aprilie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 13 mai 2003    În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Conducătorii entitatilor publice vor dispune măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile normelor metodologice prevăzute la art. 1, în cel mult 90 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Normele metodologice vor fi cuprinse în pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 123/2001.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 16 aprilie 2003.Nr. 522.  +  AnexăNORMA 16/04/2003