HOTĂRÂRE nr. 484 din 18 aprilie 2003pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 12 mai 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 766/2001 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 22 august 2001, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul tineretului şi sportului,Georgiu GingarasMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 aprilie 2003.Nr. 484.  +  AnexăNORMA 18/04/2003