LEGE Nr. 90 din 26 octombrie 1994pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 305 din 28 octombrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Articolul 18 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, modificat şi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 23 iulie 1993, se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 18. - Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege se vor depune la comisiile : centrala, judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, până la 31 decembrie 1995."  +  Articolul 2Comisiile înfiinţate potrivit prevederilor art. 8 din Decretul-lege nr. 118/1990 îşi vor relua activitatea la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 3Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 23 iulie 1993, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN------------------------