HOTĂRÂRE nr. 510 din 24 aprilie 2003privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subventiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2003 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 9 mai 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 8 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Subvenţia de la bugetul de stat prevăzută la art. 7 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cumpărarea de locuinţe în anul 2003, se acordă în cuantum de 30% din valoarea locuinţei, calculată la valoarea finala, categoriilor de persoane prevăzute la alin. 1 din acelaşi articol, care au un venit mediu net lunar pe membru de familie de până la 3.700.000 lei.  +  Articolul 2Pentru categoriile de persoane cu venituri medii nete lunare pe membru de familie mai mari de 3.700.000 lei cuantumul subventiei de la bugetul de stat prevăzute la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează: a) 20% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 3.700.001 lei şi 4.200.000 lei; b) 10% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 4.200.001 lei şi 4.500.000 lei; c) 5% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 4.500.001 lei şi 5.000.000 lei.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 24 aprilie 2003.Nr. 510.-----------