HOTĂRÂRE nr. 501 din 24 aprilie 2003privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 9 mai 2003



    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 60 miliarde lei pentru executarea de lucrări la Muzeul Naţional de Arta Contemporana al României.  +  Articolul 2Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimenteaza bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003 din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, la capitolul "Autorităţi publice", titlul "Cheltuieli de capital".  +  Articolul 3Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul de stat şi în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003, inclusiv în fişele obiectivelor de investiţii, anexe la bugetul Secretariatului General al Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 24 aprilie 2003.Nr. 501.------------