LEGE nr. 165 din 22 aprilie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetateniei române nr. 21/1991
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 7 mai 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 160 din 20 noiembrie 2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetateniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 25 noiembrie 2002, cu următoarea modificare:- Articolul unic va avea următorul cuprins:"Articol unic. - Aplicarea prevederilor art. 10 alin. 2 şi ale art. 36 alin. 2 din Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 68/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 18 iunie 2002 şi aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 542/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, se suspenda pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru o noua reglementare a procedurilor privind redobandirea cetateniei române."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 22 aprilie 2003.Nr. 165.-------