NORMA SANITARĂ VETERINARA din 3 februarie 2003privind stabilirea listei produselor pe bază de lapte în temeiul căreia România este autorizata sa acorde derogări individuale sau generale în aplicarea art. 8 alin. (2) din Norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte, precum şi natura derogarilor aplicabile fabricării unor astfel de produse*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 bis din 12 martie 2003    ------- Notă *) Aprobată prin Ordinul nr. 73 din 3 februarie 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003.  +  Articolul 1Pentru aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) al "Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte" precum şi ale prezentei norme sanitare veterinare, produsele pe bază de lapte cu caracteristici traditionale înseamnă produsele pe bază de lapte care sunt: a) recunoscute istoric sau b) fabricate conform cerinţelor tehnice sau metodelor de producţie codificate sau înregistrate în România, în care aceste produse sunt fabricate în mod tradiţional, sau c) protejate prin legislaţia naţionala, regionala sau locală din România în care acestea sunt fabricate în mod tradiţional.  +  Articolul 2Autoritatea veterinara centrala a României este autorizata sa acorde întreprinderilor care fabrica anumite produse pe bază de lapte cu caracteristici traditionale, conform prevederilor art. 1, derogări individuale sau generale de la cerinţele stabilite: a) la anexa nr. 2, cap. I, pct. 6 şi anexa nr. 3, cap. III, pct. 2 din norma sanitară veterinara privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte, cu privire la natura materialelor din care sunt confectionate instrumentele şi echipamentul specific pentru producerea, impachetarea şi ambalarea produselor pe bază de lapte cu caracteristici traditionale. Aceste instrumente şi echipamente trebuie să fie curatate şi dezinfectate periodic şi menţinute permanent într-o stare corespunzătoare de igiena. b) la anexa nr. 2, cap. I, pct. 2 lit. a), b), c) şi d) a Normei sanitare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte, cu referire la spaţiile de maturare şi camerele destinate acestor produse cu caracteristici traditionale. Aceste spaţii de maturare şi camere pot avea pereţi geologici naturali şi pereţi, pardoseli, tavane şi uşi care nu sunt netede, impermeabile, durabile, acoperite cu vopsea deschisă la culoare sau cu material necoroziv. Natura şi frecventa aplicării măsurilor de igienizare şi dezinfecţie în aceste spaţii va fi corelata tipului de activitate pentru a se tine cont de flora ambientala specifică a acestora.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea veterinara centrala a României prin Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va lua măsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (2) Autoritatea veterinara centrala a României prin Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate modifica, completa sau abroga total sau parţial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.----