LEGE Nr. 84 din 18 octombrie 1994pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 298 din 21 octombrie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993.  +  Articolul 2În temeiul art. 6 pct. 1 din convenţie se desemnează Comitetul Roman pentru Adoptii ca autoritate centrala însărcinată sa aducă la îndeplinire obligaţiile impuse prin convenţie. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANUCONVENTIE 29/05/1993