LEGE nr. 151 din 14 aprilie 2003privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 131/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 19 aprilie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 131 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului pune în aplicare strategia Guvernului privind întregul proces de privatizare pentru societăţile comerciale din portofoliul propriu, implementeaza şi monitorizează strategiile sectoriale de dezvoltare şi restructurare pentru aceste societăţi comerciale, precum şi pentru cele privatizate şi urmăreşte eficienta economică a acestora."2. La articolul unic punctul 2, litera e^1) a alineatului (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"e^1) punerea în aplicare, urmărirea şi monitorizarea realizării strategiilor sectoriale de dezvoltare şi restructurare a societăţilor comerciale din portofoliul propriu şi a celor privatizate."3. La articolul unic punctul 3, articolul 2^1 va avea următorul cuprins:"Art. 2^1. - Obligaţiile specifice ale societăţilor comerciale din portofoliul propriu, care au fost privatizate, privind furnizarea de informaţii în vederea asigurării monitorizarii vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCUBucureşti, 14 aprilie 2003.Nr. 151.---------------