ORDIN nr. 108 din 20 februarie 2003pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R7-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane - telecabine"
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 18 aprilie 2003    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnica PT R7-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane - telecabine", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 20 februarie 2003.Nr. 108.  +  AnexăMINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELORINSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE Sl INSTALAŢIILOR DE RIDICAT - ISCIR- REGLEMENTARE TEHNICA NAŢIONALA -PRESCRIPTII 20/02/2003