HOTĂRÎRE Nr. 80 din 4 martie 1994privind contractarea unor credite în valută pentru realizarea Sistemului naţional informatic de evidenta a populaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 18 martie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă contractarea unor credite externe în limita plafonului de 31 milioane U.S. $ în scopul asigurării resurselor financiare necesare finalizarii Sistemului naţional informatic de evidenta a populaţiei, al cărui titular este Ministerul de Interne. Contractarea şi derularea creditelor externe se fac de către Banca Română de Comerţ Exterior - S.A. pentru Ministerul de Interne, cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 2Ministerul de Interne rambursează în lei, Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A., ratele scadente, dobinzile, spezele, comisioanele şi alte obligaţii aferente creditelor externe prevăzute la art. 1, din fondurile prevăzute anual, cu aceasta destinaţie, în bugetul Ministerului de Interne.  +  Articolul 3Ministerul de Interne asigură realizarea Sistemului naţional informatic de evidenta a populaţiei, iar împreună cu Ministerul Finanţelor va urmări derularea creditelor contractate, precum şi modul de folosire, informind periodic Guvernul cu privire la aceste probleme. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------------Ministru de interne,George Ioan DanescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu-------------------------