ORDIN nr. 106 din 20 februarie 2003pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 13-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnica a ascensoarelor cu schip"
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 16 aprilie 2003    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnica PT R 13-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnica a ascensoarelor cu schip", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 20 februarie 2003.Nr. 106.  +  AnexăMINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELORINSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT - ISCIR- REGLEMENTARE TEHNICA NAŢIONALA -PRESCRIPTII 20/02/2003