ORDIN nr. 327 din 8 aprilie 2003privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 12 aprilie 2003    Vazand Nota nr. DB/2.014 din 27 februarie 2003 a domnului consilier personal al ministrului sănătăţii şi familiei pe probleme de asistenţa medicală şi Referatul de aprobare nr. DB/2.014 din 1 aprilie 2003 al Direcţiei generale asistenţa medicală şi programe, prin care se propune ca serviciile de transport nemedicalizat să fie externalizate din cadrul activităţii serviciilor de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Începând cu data prezentului ordin serviciile de transport nemedicalizat (fără personal medicosanitar), efectuate până în prezent de serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti, se externalizeaza. (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) vor putea fi efectuate de furnizorii de servicii medicale prespitalicesti care au în obiectul de activitate transportul nemedicalizat (care nu necesita personal medico-sanitar) al pacientilor.  +  Articolul 2Până la data de 31 decembrie 2003 serviciile de transport nemedicalizat vor fi efectuate atât de serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti, cat şi de furnizorii de servicii medicale prespitalicesti care au în obiectul de activitate transportul nemedicalizat.  +  Articolul 3Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 8 aprilie 2003.Nr. 327.----------