LEGE nr. 119 din 8 aprilie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 aprilie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 30 ianuarie 2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, cu următoarea modificare:- Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Persoanele cu afecţiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate în ţara, pot fi trimise la tratament în străinătate."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 8 aprilie 2003.Nr. 119.--------------