PROTOCOL nr. 39 din 5 decembrie 2002privind schimbul de concesii la produsele agricole între Republica Cehă şi Republica Slovacă, pe de o parte, şi Republica Croaţia, pe de altă parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 bis din 31 ianuarie 2003  PROTOCOLUL 39(la care se referă paragraful 1 al art. 12)1. Taxele vamale de import aplicabile în Republica Croaţia la produsele originare din Republica Ceha şi Republica Slovaca şi taxele vamale de import aplicabile în Republica Ceha şi Republica Slovaca la produsele originare din Republica Croaţia, cuprinse în anexa A la acest protocol, vor fi eliminate la data aplicării acestui acord.2. Taxele vamale de import aplicabile în Republica Croaţia la produsele originare din Republica Ceha şi Republica Slovaca, cuprinse în anexa B la acest protocol vor fi egale cu cele stabilite în aceasta anexa, de la data aplicării acestui acord, cu excepţia poziţiilor marcate cu asterix.În cazul poziţiilor marcate cu asterix taxele vamale vor fi reduse progresiv până la nivelul stabilit în anexa B în concordanta cu calendarul specificat în anexa B1.3. Taxele vamale de import aplicabile în Republica Ceha şi Republica Slovaca la produsele originare din Republica Croaţia, cuprinse în anexa B la acest protocol vor fi egale cu cele stabilite în aceasta anexa, de la data aplicării acestui acord.4. Taxele vamale de import aplicabile în Republica Ceha şi Republica Slovaca la produsele originare din Republica Croaţia, cuprinse în anexa C la acest protocol vor fi egale cu cele stabilite în aceasta anexa de la data aplicării acestui acord, în cadrul contingentelor specificate în aceasta anexa.5. Taxele vamale de import aplicabile în Republica Croaţia la produsele originare din Republica Ceha şi Republica Slovaca, cuprinse în anexa D la acest protocol vor fi egale cu cele stabilite în aceasta anexa, de la data aplicării acestui acord, în cadrul contingentelor specificate în aceasta anexa.6. Părţile au convenit aplicarea taxelor vamale MFN pentru poziţiile incluse în anexele B, C şi D în cazul în care acestea sunt mai mici decât taxele vamale specificate în respectivele anexe.7. Taxele vamale convenite în baza acestui protocol includ taxele ad-valorem.  +  Anexa A -------LA PROTOCOLUL 39----------------- (Cod NC)0101 0712 90 30 ex 1205 90 00 16050102 10 0712 90 50 1206 00 10 1702 200103 10 0712 90 90 1207 10 18010104 0713 1207 20 18020106 0714 1207 30 18030204 0801 1207 40 18040205 0802 1207 50 18050206 0803 1207 60 1902 400208 0804 1207 99 19030301 10 0805 1208 1905 310301 91 0806 20 1209 1905 320301 92 0807 20 1211 1905 400301 99 0808 20 1212 10 1905 900302 0810 40 1212 20 2003 200303 0810 50 1212 30 2005 700304 0810 60 1212 99 2008 110305 0810 90 1213 2008 190306 0812 1214 2008 200307 0813 1301 2008 300501 0814 1302 2009 110502 0901 1401 2009 120503 0902 1402 2009 190504 0903 1403 2009 210505 0904 1404 2009 290506 0905 1501 2009 310507 0906 1502 2009 390508 0907 1503 2009 410509 0908 1504 2009 490510 0909 10 1505 2101 110511 0909 20 1506 2101 120601 0909 50 1507 2101 200602 0910 1508 2103 100604 1001 10 1509 22010701 10 1005 10 1510 23010709 10 1006 1511 23020709 30 1007 1512 21 23030709 40 1008 1512 29 23040709 52 1102 30 1513 23050711 1103 19 50 1515 23060712 31 1106 1518 23070712 32 1201 1520 23080712 33 1202 1521 23090712 39 1203 15220712 90 11 1204 16030712 90 19 1205 10 10 1604  +  Anexa B -------LA PROTOCOLUL 39-----------------┌─────────────┬───────────────────────┐ ┌─────────────┬───────────────────────┐│ Cod NC │ Taxe vamale maxim │ │ Cod NC │ Taxe vamale maxim ││ │ aplicabile (%) │ │ │ aplicabile (%) │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0102 90 │ 15 │ │1103 19 40 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0103 91 │ 10 │ │1103 19 90 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0103 92 │ 15 │ │1103 20 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0105 11 │ 9 │ │1104 12 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0105 12 │ 9 │ │1103 19 10 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0105 19 │ 9 │ │1103 19 30 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0105 92 │ 10 │ │1103 19 40 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0105 93 │ 10 │ │1103 19 90 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0105 99 │ 10 │ │1103 20 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0201*) │ 25 │ │1104 12 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0202 │ 25 │ │1104 19 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0203 │ 25 │ │1602 20 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 12 │ 28 │ │1602 31 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 14 10 │ 28 │ │1602 32 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 14 20 │ 28 │ │1602 39 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 14 30 │ 28 │ │1602 42 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 14 40 │ 28 │ │1602 49 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 14 50 │ 28 │ │1602 50 │ 18 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 14 60 │ 28 │ │1702 11 │ 20 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 14 70 │ 28 │ │1702 19 │ 20 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 14 91 │ 10 │ │1702 60 │ 30 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 14 99 │ 28 │ │1703 │ 14 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 27 91 │ 10 │ │1704 │ 12 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 36 81 │ 10 │ │1806 10 │ 12 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 36 85 │ 10 │ │1806 20 │ 10 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0207 36 89 │ 10 │ │1902 11 │ 20 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0209 │ 20 │ │1902 19 │ 20 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0210 11 │ 20 │ │1904 20 10 │ 6 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0210 12 │ 20 │ │1904 30 │ 7 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0210 19 │ 20 │ │1904 90 │ 7 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0210 20 │ 20 │ │1905 10 │ 7 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0210 91 │ 20 │ │1905 20 │ 7 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0210 92 │ 20 │ │2001 10 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0210 93 │ 20 │ │2001 90 93 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0210 99 │ 20 │ │2002 10 │ 11 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0301 93 │ 5 │ │2002 90 │ 11 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0402 10 │ 37 │ │2005 10 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0402 21 │ 37 │ │1104 22 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0402 91 │ 37 │ │1104 23 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0402 99 │ 37 │ │1104 29 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0404 10 │ 14 │ │1104 30 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0404 90 │ 14 │ │1105 10 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0704 20 │ 10 │ │1108 14 │ 14 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0704 90 │ 10 │ │1108 19 │ 14 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0705 19 │ 10 │ │1108 20 │ 14 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0705 21 │ 10 │ │1109 │ 14 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0705 29 │ 10 │ │1210 │ 5 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0706 10 │ 10 │ │1517 10 │ 20 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0708 20 │ 10 │ │1517 90 │ 20 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0708 90 │ 10 │ │1602 10 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0709 20 │ 5 │ │2005 20 │ 20 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0709 70 │ 10 │ │2005 40 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0710 22 │ 7 │ │2005 51 │ 7 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0710 29 │ 7 │ │2005 59 │ 7 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0710 30 │ 7 │ │2005 60 │ 5 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0710 40 │ 7 │ │2005 80 │ 15 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0710 90 │ 7 │ │2005 90 75 │ 17 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0807 11 │ 9 │ │2008 40 │ 4 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0807 19 │ 9 │ │2008 50 │ 6 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0809 10 │ 8 │ │2008 60 │ 6 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0809 30 │ 9 │ │2008 70 │ 6 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0810 30 │ 9 │ │2008 80 │ 6 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0811 10 │ 9 │ │2008 91 │ 7 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0909 30 │ 4 │ │2008 92 │ 6 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│0909 40 │ 4 │ │2008 99 │ 4 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│1001 90 │ 15 │ │2009 61 │ 4 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│1002 │ 15 │ │2009 69 │ 4 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│1003 │ 18 │ │2009 71 │ 12 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│1004 │ 15 │ │2009 79 │ 12 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│1101*) │ 15 │ │2101 30 │ 14 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│1102 10 │ 15 │ │2102 30 │ 7 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│1102 20 │ 15 │ │2104 10 │ 4 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│1102 90 │ 15 │ │2104 20 │ 4 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│1103 13 │ 15 │ │2106 10 │ 7 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│1103 19 10 │ 15 │ │2202 10 │ 19 │├─────────────┼───────────────────────┤ ├─────────────┼───────────────────────┤│1103 19 30 │ 15 │ │2202 90 │ 10 │└─────────────┴───────────────────────┘ └─────────────┴───────────────────────┘  +  Anexa B1 --------LA PROTOCOLUL 39----------------- ┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Taxe vamale maxim aplicabile │ │ Cod NC │ (%) │ │ ├──────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │ │ de la data aplicării │ de la 1 ianuarie 2004 │ ├──────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │0201 │ 30 │ 25 │ ├──────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │1101 │ 20 │ 15 │ └──────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  +  Anexa C -------LA PROTOCOLUL 39-----------------Lista produselor la care se referă art. 4 al Protocolului 39(Exportul Republicii Croaţia în Republica Ceha şi Republica Slovaca)┌──────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ │ Republica Ceha │ Republica Slovaca ││ ├────────────┬──────────────────┼────────────┬──────────────────┤│ Cod NC │ │ Taxa vamală │ │ Taxa vamală ││ │ Cantitatea │ preferenţială │ Cantitatea │ preferenţială ││ │ (tone) │aplicată în cadrul│ (tone) │aplicată în cadrul││ │ │ cotei (%) │ │ cotei (%) │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│0406 90 │ 250 │ 0 │ 200 │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│0409 │ 150 │ 5 │ 150 │ 5 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│0705 11 00*) │ 50 │ 5 │ 50 │ 5 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│0808 10 10 │ 400 │ 10 │ 300 │ 10 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│1601 00 │ 150 │ 0 │ 150 │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│1602 32 │ 300 │ 0 │ 150 │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│1704 │ 200 │ 0 │ 100 │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│1806 31 │ 100 │ 0 │ 100 │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│1806 32 │ 50 │ 0 │ 50 │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│1806 90 │ 100 │ 0 │ 100 │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│1901 │ 400 │ 0 │ 350 │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│1902 30 │ 150 │ 10 │ 100 │ 10 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│2005 90 │ 200 │ 0 │ 200 │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│2103 90 90 │ 2200 │ 0 │ 1500 │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│2105 │ 350 │ 0 │ 350 │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│2106 90 98 │ 500 │ 0 │ 400 │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│2203 │ 7500 hl │ 0 │ 5000 hl │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│2204 │ 6000 hl │ 10 │ 4000 hl │ 10 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│2205 │ 4500 hl │ 10 │ 2000 hl │ 5 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│2206 │ 2500 hl │ 9 │ 2000 hl │ 5 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│2208 20 │ 500 hl │ 10 │ 500 hl │ 10 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│2208 70 │ 500 hl │ 25 │ 500 hl │ 25 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│2208 90 │ 500 hl │ 25 │ 1000 hl │ 25 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│2209 │ 150 │ 0 │ 100 │ 0 │├──────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────────┤│2401 20 │ 200 │ 0 │ 200 │ 0 │└──────────────┴────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) aplicat de la 1 aprilie până la 30 noiembrie.

  ──────────
   +  Anexa D -------LA PROTOCOLUL 39-----------------Lista produselor la care se referă art. 5 al Protocolului 39(Exportul Republicii Cehe şi Republicii Slovace în Republica Croaţia)┌──────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ │ Republica Ceha │ Republica Slovaca ││ ├──────────┬──────────────────┼──────────┬──────────────────┤│ Cod NC │Cantitatea│ Taxa vamală │Cantitatea│ Taxa vamală ││ │ (tone) │ preferenţială │ (tone) │ preferenţială ││ │ │aplicată în cadrul│ │aplicată în cadrul││ │ │ cotei (%) │ │ cotei (%) │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│0402 29 │ 250 │ 24 │ 200 │ 24 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│0405 │ 200 │ 10 │ 200 │ 10 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│0406 │ 100 │ 20 │ 200 │ 20 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│0809 20, 40 │ 100 │ 0 │ - │ - │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│1108 12 │ 20 │ 0 │ 500 │ 0 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│1108 13 │ 200 │ 0 │ 50 │ 0 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│1512 │ 400 │ 10 │ 300 │ 10 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│1514 │ 900 │ 5 │ 500 │ 5 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│1517 │ 250 │ 15 │ 300 │ 15 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│1601 │ 150 │ 15 │ 200 │ 15 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│1602 41 │ 100 │ 15 │ 50 │ 15 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│1702 30, 60 │ - │ - │ 900 │ 0 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│1704 │ 200 │ 0 │ 100 │ 0 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│1806 31 │ 50 │ 10 │ 50 │ 10 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│1806 90 │ 100 │ 0 │ 100 │ 0 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│2004 10 │ 300 │ 10 │ 100 │ 10 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│2005 90 │ 150 │ 10 │ 100 │ 10 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│2007 │ 150 │ 10 │ 100 │ 10 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│2009 80 │ 150 │ 15 │ 50 │ 15 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│2102 20 │ 200 │ 5 │ - │ - │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│2103 20 │ 300 │ 5 │ 200 │ 5 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│2105 │ 200 │ 0 │ 350 │ 0 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│2203 │ 10000 hl │ 0 │ 2500 hl │ 0 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│2204 │ 3500 hl │ 10 │ 2000 hl │ 10 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│2208 40, 50, 60 │ - │ - │ 1000 hl │ 20 │├──────────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼──────────────────┤│2208 70 │ 1500 hl │ 20 │ - │ - │└──────────────────┴──────────┴──────────────────┴──────────┴──────────────────┘-------