ORDIN nr. 289 din 27 februarie 2003pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate sa elaboreze agremente tehnice
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 9 aprilie 2003    În conformitate cu prevederile art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de evaluare a organismelor abilitate sa elaboreze agremente tehnice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii din cadrul Centrului de Documentare pentru Construcţii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CDCAS) va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul şi Normele metodologice nr. IAT 003/1997 privind atestarea organismelor de agrement tehnic în construcţii, elaborate de Comisia de agrement tehnic în construcţii, îşi încetează aplicabilitatea.p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statBucureşti, 27 februarie 2003.Nr. 289.  +  AnexăPROCEDURA 27/02/2003