HOTĂRÂRE nr. 356 din 27 martie 2003privind organizarea în România a Reuniunii Grupului de lucru al Procesului reuniunilor ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM) pentru combaterea proliferarii armelor de distrugere în masa, securitatea frontierelor şi combaterea terorismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 5 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România a Reuniunii Grupului de lucru al Procesului reuniunilor ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM) pentru combaterea proliferarii armelor de distrugere în masa, securitatea frontierelor şi combaterea terorismului.  +  Articolul 2 (1) În scopul participării la reuniunea prevăzută la art. 1, se aproba invitarea în ţara a unui număr de 50 de personalităţi străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi ale pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare. (2) Cheltuielile determinate de organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 1 se suporta din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2003, cu încadrarea în limitele stabilite de normele legale în vigoare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 27 martie 2003.Nr. 356.-------