LEGE nr. 108 din 2 aprilie 2003pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului de Interne și a structurilor subordonate acestuia
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 5 aprilie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 179 din 6 decembrie 2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului de Interne și a structurilor subordonate acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2002, cu următoarea modificare:– Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Personalul Ministerului de Interne beneficiază de drepturile dobândite anterior, precum și de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranța naționala.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  București, 2 aprilie 2003.Nr. 108.-------------