LEGE nr. 105 din 2 aprilie 2003privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 5 aprilie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 175 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 14 decembrie 2002, cu următoarea completare:– După punctul 1 se introduce punctul 1^1 cu următorul cuprins:1^1. - După articolul 10 se introduce articolul 10^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 10^1Modul de calcul al drepturilor salariale prevăzute la art. 10 se stabilește prin norme metodologice elaborate de Ministerul Industriei și Resurselor și aprobate de Guvern.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  București, 2 aprilie 2003.Nr. 105.-----------------