LEGE Nr. 71 din 16 iulie 1994privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 189 din 22 iulie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Societăţile comerciale care se înfiinţează, potrivit legii, în domeniul industriei, cu participare de capital străin, la care aportul subscris de investitorul străin este vărsat în suma de minimum 50 milioane dolari S.U.A. în contul societăţii comerciale deschis la o banca, persoana juridică română, şi care realizează, în termenul şi potrivit prevederilor din contractul de societate, producţie cu un grad valoric de integrare în România de minimum 60% şi un export de minimum 50% din valoarea producţiei anuale, beneficiază de următoarele facilităţi: a) scutirea de la plata taxelor vamale, pe o perioadă de 7 ani începând să curgă de la data înmatriculării societăţii comerciale, a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor din import necesare investiţiei, subscrise ca aport în natura sau plătite din surse proprii, atrase sau împrumutate; b) scutirea de la plata taxelor vamale, pe o perioadă de 7 ani calculată de la data înmatriculării societăţii comerciale, a materiilor prime, materialelor consumabile, pieselor de schimb şi componentelor importate pentru producţia proprie a societăţii, plătite din surse proprii, atrase sau împrumutate; c) scutirea de la plata impozitului pe profit pentru o perioadă de 5 ani de la data obţinerii de profit, dar nu mai mult de 7 ani de la data începerii activităţii productive.  +  Articolul 2În cazul în care, într-o perioadă de 14 ani calculată de la data înmatriculării, societatea comercială îşi reduce capitalul social astfel încât participarea investitorului străin coboară sub minimul de 50 milioane de dolari S.U.A. sau se dizolva voluntar, ea va fi obligată la plata tuturor impozitelor şi taxelor ce i s-ar fi aplicat pe întreaga durata de funcţionare, în lipsa facilităţilor de care a beneficiat, inclusiv a celor de care a fost dispensata în perioada de scutire. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANU-----------------