HOTĂRÂRE nr. 335 din 20 martie 2003privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţa socială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţa socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică serviciilor publice pentru protecţia copilului organizate la nivel judeţean şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti."2. După alineatul (2) al articolului 3 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţa socială prevăzut în anexa se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (2) lit. A nu se aplică în cazul serviciului public de asistenţa socială organizat la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaAutoritatea Naţionala pentruProtecţia Copilului şi AdopţieGabriela Coman,secretar de statBucureşti, 20 martie 2003.Nr. 335.-------