ORDIN nr. 208 din 17 martie 2003privind aprobarea normativelor de personal
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII SI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003  În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul Direcţiei management, salarizare şi structuri unităţi sanitare nr. DB 2.547/2003,ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba normativele de personal pe tipuri de unităţi sanitare, categorii de personal şi tipuri de activităţi medicale, conform anexelor nr. 1-17 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădiniţele şi unităţile şcolare din mediul urban, precum şi din unităţile de învăţământ superior este prevăzută în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 5 decembrie 2001.  +  Articolul 3Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale din unităţile sanitare este prevăzută la cap. I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 984/1994.  +  Articolul 4Numărul de posturi determinat conform normativelor de personal este orientativ şi se determina în funcţie de cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare publice.  +  Articolul 5Ordonatorul de credite al unităţii sanitare publice are obligaţia ca la ocuparea posturilor sa se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 6Pe data prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 25 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Direcţia management, salarizare şi structuri unităţi sanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publica şi unităţile sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 17 martie 2003.Nr. 208.  +  Anexa 1NORMATIVE DE PERSONALpentru asistenţa medicală spitaliceasca din:- institute şi centre medicale de specialitate- spitale clinice şi spitale clinice de monospecialitate de interes naţional- spitale judeţene din centre universitare- spitale de urgenta    A. Medici şi personal sanitar mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                       PersonalNr. Tipul de activitate medicală Criteriul de Medici sanitarcrt. normare mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Asistenta la paturi nr. de paturi/ 10 - 14 8 - 12                                         1 post (pe tura) 2. Asistenta la paturi pentru nr. de paturi/ 6 - 12 7 - 9      specialităţile chirurgicale 1 post (pe tura) 3. Posturi fixe generale*1):        - spitale pana la 400 paturi nr. de paturi/ 10 - 30 15 - 30                                         1 post (pe tura)        - spitale peste 400 paturi nr. de paturi/ 20 - 40 12 - 16                                         1 post (pe tura)        - spitale de urgenta nr. de paturi/ 10 - 17 8 - 10                                         1 post (pe tura) 4. Secţii sau compartimente pentru nr. de paturi/ 2 - 4 1 - 2      transplant de organe 1 post (pe tura) 5. Secţii şi compartimente de nr. de paturi/ 4 - 6 2 - 4      neurochirurgie, chirurgie 1 post (pe tura)      cardiacă şi a vaselor mari,      chirurgie vasculara chirurgie      plastica şi reparatorie, arşi,      cardiologie interventionala,      toxicologie clinica 6. Secţii şi compartimente de nr. de paturi/ 2 - 4 1 - 3      anestezie şi terapie intensiva, 1 post (pe tura)      de neonatologie, compartimente      de urmărire postoperatorie 7. Secţii şi compartimente de nr. de paturi/ 10 - 14 5 - 10      recuperare neurologica, 1 post (pe tura)      neuropsihomotorie şi      neurovasculara 8. Activităţi medicale de înalta      performanta:        a) culturi de ţesuturi nr. posturi/unitate - 2        b) genetica medicală nr. posturi/unitate 1 3        c) imunologie şi alergologie nr. posturi/unitate 1 3        d) enzimologie nr. posturi/unitate - 3        e) endoscopie exploratorie nr. posturi/unitate 1 3        f) angiografie şi cateterism           cardiac nr. posturi/unitate 1 4        g) explorări funcţionale în nr. posturi/unitate - 4           specialităţile:           cofochirurgie, chirurgie           cardiovasculară,           toraco-pulmonara,           urologie, neurochirurgie        h) medicina nucleara nr. posturi/aparat/ 1 2           (radioizotopi) tura        i) terapie prin hiperbarism nr. posturi/unitate - 4        j) operaţii endoscopice nr. posturi/unitate - 3        k) terapie cu energii înalte nr. posturi/aparat/ 1 3                                       tura        l) medicina experimentală nr. posturi/unitate - 3 9. Laboratoare de anatomie nr. de paturi/ 100 - 200 50 - 100      patologica*2) 1 post10. Aparatura de laborator de nr. de posturi/ 1/tura 1/tura      înalta performanta: tomograf, aparat      angiograf, PET, RMN11. Unităţi sanitare fără      personalitate juridică care      funcţionează în structura      spitalelor şi acorda servicii      medicale de specialitate      ambulatorie:        a) dispensare TBC nr. locuitori/ 50.000 25.000                                       post        b) laboratoare de sănătate nr. locuitori/ 60.000 60.000           mintală post        c) cabinet de stomatologie nr. posturi/ 1/tura 1/tura           urgenta cabinet────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Alt personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                       PersonalNr. Tipul de activitate medicală Criteriul de Alt personal sanitarcrt. normare superior mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Chimist, biolog, biochimist, nr. de paturi/ 40-60 20 - 40      farmacist 1 post 2. Psiholog, logoped, sociolog        a) asistenta la paturi nr. posturi/ 1 1                                       unitate        b) spitale de pediatrie nr. posturi/ 2 1                                       unitate        c) secţii şi compartimente de           bolnavi psihici, de           neurochirurgie, de nr. de paturi/ 70 - 90 -           neuropsihiatrie infantila 1 post           şi de oncologie        d) chirurgie maxilo-faciala nr. de paturi/ 40 - 60 -           şi chirurgie funcţională 1 post           ORL        e) laboratoare de sănătate nr. de 50.000 50.000           mintală locuitori/post 3. Profesori de cultura fizica nr. posturi/ 1/tura -      medicală; fiziokinetoterapeut; sala de      kinetoterapeut kinetoterapie*3) 4. Fizician        a) medicina nucleara nr. posturi/ 1 -           (radioizotopi) unitate de lucru        b) terapii cu energii înalte nr. posturi/ 1 -                                       unitate de lucru        c) betatron nr. posturi/ 1 -                                       unitate de lucru 5. Farmacist*4)       - farmacia cu circuit închis nr. paturi/1 110 - 170 40 - 60                                       post────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    C. Personal auxiliar sanitar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate medicală Criterii de Personalcrt. normare auxiliar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       I. Infirmiere a) pentru asistenta la paturi nr. paturi/1 post 20 - 26                                                                       (pe tura) b) secţii şi compartimente de neurochirurgie, nr. paturi/1 post 4 - 10      chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, (pe tura)      chirurgie vasculara, chirurgie plastica şi      reparatorie, toxicologie clinica c) secţii şi compartimente de anestezie şi nr. paturi/1 post 2 - 4      terapie intensiva, arşi, cardiologie (pe tura)      interventionala d) secţii şi compartimente de recuperare nr. paturi/1 post 4 - 8      pediatrica, neurologica, neuropsihomotorie (pe tura)      şi neurovasculara e) sali de operaţie nr. de posturi/ 1                                                    sala (pe tura)       II. Spalatorese      Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor        - semimecanic nr. paturi/1 post 40 - 50        - mecanică nr. paturi/1 post 50 - 70       III. Îngrijitori a) pentru curăţenie nr. m.p./1 post 225 b) farmacii nr. posturi/ 1/tura                                                    farmacie       IV. Brancardieri*5) nr. paturi/1 post 30 - 50                                                                       (pe tura)       V. Garderobier nr. posturi/      - unităţi sanitare pana la 500 paturi garderoba 1/tura      - unităţi sanitare peste 500 de paturi 2/tura       VI. Fotograf      - unităţi sanitare peste 500 de paturi nr. posturi/ 1                                                    unitate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *1) la posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de munca: laboratorul de radiologie şi imagistica medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgenta, camera de garda - cabinete medicale interdisciplinare, etc.

  *2) în unităţile sanitare cu mai puţin de 100 paturi se normează câte 1 post de medic şi câte 1 post de asistent medical pe unitate.

  *3) spaţiul aferent unei sali de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.

  *4) în unităţile sanitare cu mai puţin de 110 paturi, se normează 1 post de farmacist şi 1 post de asistent medical în profil farmacie pe unitate.

  *5) se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.

  ──────────
   +  Anexa 2NORMATIVE DE PERSONALpentru asistenta medicală spitaliceasca din spitalele judeţeneşi spitalele de monospecialitate*1)   A. Medici şi personal sanitar mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                       PersonalNr. Tipul de activitate Criteriul de Medici sanitarcrt. medicală normare mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Asistenta la paturi număr de 14 - 18 12 - 16                                       paturi/1 post (pe tura) 2. Asistenta la paturi pentru număr de 10 - 14 12 - 14      specialităţile chirurgicale paturi/1 post (pe tura) 3. Posturi fixe generale*2):       - spitale pana la 400 de număr de 30 - 50 25 - 35         paturi paturi/1 post (pe tura)       - spitale peste 400 de paturi număr de 50 - 70 12 - 20                                       paturi/1 post (pe tura) 4. Secţii şi compartimente de număr de 6 - 10 4 - 8      neurochirurgie, chirurgie paturi/1 post (pe tura)      cardiacă şi a vaselor mari,      chirurgie vasculara, chirurgie      plastica şi reparatorie, arşi,      cardiologie interventionala 5. Secţii şi compartimente de număr de 3 - 5 2 - 4      anestezie şi terapie intensiva paturi/1 post (pe tura)      şi neonatologie 6. Secţii şi compartimente de număr de 12 - 16 8 - 12      recuperare neurologica, paturi/1 post (pe tura)      neuropsihomotorie şi      neurovasculara 7. Activităţi medicale de înalta      performanta:        a) culturi de ţesuturi număr de - 2                                       posturi/unitate        b) genetica medicală număr de 1 3                                       posturi/unitate        c) imunologie şi alergologie număr de 1 3                                       posturi/unitate        d) enzimologie număr de - 3                                       posturi/unitate        e) endoscopie exploratorie număr de 1 3                                       posturi/unitate        f) angiografie şi cateterism număr de 1 4           cardiac posturi/unitate        g) explorări funcţionale în număr de - 4        specialităţile: posturi/unitate        cofochirurgie, chirurgie        cardiovasculară,        toraco-pulmonara, urologie,        neurochirurgie        h) medicina nucleara număr de 1 2           (radioizotopi) posturi/aparat/tura        i) terapie prin hiperbarism număr de - 4                                       posturi/unitate        j) operaţii endoscopice număr de - 3                                       posturi/unitate        k) terapie cu energii înalte număr de 1 3                                       posturi/aparat/tura        l) medicina experimentală număr de - 3                                       posturi/unitate 8. Laboratoare de anatomie număr de 150 - 250 50 - 200      patologica*3) paturi/1 post 9. Aparatura de laborator de număr de 1/tura 1/tura      înalta performanta: tomograf, posturi/aparat      angiograf, PET, RMN10. Unităţi sanitare fără      personalitate juridică care      funcţionează în structura      spitalelor şi acorda servicii      medicale de specialitate      ambulatorie:        a) dispensare TBC nr. locuitori/ 50.000 25.000                                       post        b) laboratoare de sănătate nr. locuitori/ 60.000 60.000           mintală post        c) cabinet de stomatologie nr. posturi/ 1/tura 1/tura           urgenta cabinet────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Alt personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul de Alt Personalcrt. normare personal sanitar                                                          superior mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Chimist, biolog, biochimist, număr de 80 - 120 30 - 50      farmacist*4) paturi/1 post 2. Psiholog, logoped, sociolog:      a) spitale, secţii şi număr de 70 - 90 -      compartimente de bolnavi paturi/1 post      psihici, de neurochirurgie, de      neuropsihiatrie infantila şi de      oncologie      b) spitale cu peste 400 de număr de 1 1      paturi posturi/unitate      c) chirurgie maxilo-faciala şi număr de 40 - 60 -      chirurgie funcţională O. R. L. paturi/1 post      d) laboratoare de sănătate număr de 75.000 75.000      mintală locuitori/post 3. Profesori de cultura fizica nr. posturi/ 1/tura -      medicală; fiziokinetoterapeut; sala de      kinetoterapeut kinetoterapie*5) 4. Fizician        a) medicina nucleara nr. posturi/ 1 -        (radioizotopi) unitate de lucru        b) terapii cu energii înalte nr. posturi/ 1 -                                       unitate de lucru        c) betatron nr. posturi/ 1 -                                       unitate de lucru 5. Farmacist*6):        - farmacie cu circuit închis număr de 110 - 170 40 - 60                                       paturi/1 post────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   C. Personal auxiliar sanitar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul de Personalcrt. normare auxiliar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      I. Infirmiere a) spitale judeţene şi spitale de număr de paturi/1 post 22 - 28      monospecialitate (pe tura) b) secţii şi compartimente de număr de paturi/1 post 8 - 12      neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi (pe tura)      a vaselor mari, chirurgie vasculara,      chirurgie plastica şi reparatorie c) secţii şi compartimente de anestezie număr de paturi/1 post 3 - 5      şi terapie intensiva, arşi, (pe tura)      cardiologie interventionala d) secţii şi compartimente de recuperare număr de paturi/1 post 6 - 10      pediatrica, neurologica, (pe tura)      neuropsihomotorie şi neurovasculara e) sali de operaţie număr de posturi/sala 1                                                                       (pe tura)      II. Spalatorese      Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor      - semimecanic număr de paturi/1 post 50 - 60      - mecanic număr de paturi/1 post 60 - 80      III. Îngrijitori a) pentru curăţenie număr de mp/1 post 225 b) farmacii număr de 1/tura                                               posturi/farmacie      IV. Brancardieri*7 număr de paturi/1 post 40 - 50                                                                       (pe tura)      V. Garderobier număr de                                               posturi/garderoba      - spitale pana la 500 de paturi - 1/tura      - spitale peste 500 de paturi 2/tura      VI. Fotograf număr de posturi/ 1                                               unitate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *1) Cu excepţia spitalelor judeţene din centrele universitare şi a spitalelor judeţene de urgenta.

  *2) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de munca: laboratorul de radiologie şi imagistica medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgenta, camera de garda - cabinete medicale interdisciplinare, etc.

  *3) In unităţile sanitare cu mai puţin de 150 de paturi se normează câte un post de medic pe unitate şi câte un post de asistent medical pe unitate.

  *4) In unităţile sanitare cu mai puţin de 80 de paturi se normează un post de alt personal superior sanitar şi un post de asistent medical pe unitate.

  *5) Spaţiul aferent unei sali de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.

  *6) In spitalele cu mai puţin de 110 paturi se normează un post de farmacist şi un post de asistent medical în profil farmacie, pe unitate.

  *7) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.

  ──────────
   +  Anexa 3NORMATIVE DE PERSONALpentru spitalele municipale şi orăşeneşti*6)    A. Medici şi personal sanitar mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate Criteriul de Medici Personalcrt. medicală normare sanitar mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Asistenta la paturi număr de 16 - 20 12 - 18                                       paturi/1 post (pe tura) 2. Asistenta la paturi pentru număr de 12 - 16 11 - 17      specialităţile chirurgicale paturi/1 post (pe tura) 3. Posturi fixe generale*1):        - spitale pana la 400 de număr de 40 - 60 30 - 40          paturi paturi/1 post (pe tura)        - spitale peste 400 de paturi număr de 60 - 80 14 - 22                                       paturi/1 post (pe tura) 4. Secţii şi compartimente de număr de 8-12 6 - 10      neurochirurgie, chirurgie paturi/1 post (pe tura)      cardiacă şi a vaselor mari,      chirurgie vasculara, chirurgie      plastica şi reparatorie, arşi,      cardiologie interventionala 5. Secţii şi compartimente de număr de 4-6 3-5      anestezie şi terapie intensiva paturi/1 post (pe tura)      şi neonatologie 6. Secţii şi compartimente de număr de 14 - 18 10 - 14      recuperare neurologica, paturi/1 post (pe tura)      neuropsihomotorie şi      neurovasculara 7. Laboratoare de anatomie număr de 150 - 250 150 - 200      patologica*2) paturi/1 post 8. Aparatura de laborator de număr de 1/aparat 1/aparat      înalta performanta: tomograf, posturi/aparat      angiograf, PET, RMN 9. Unităţi sanitare fără      personalitate juridică care      funcţionează în structura      spitalelor şi acorda servicii      medicale de specialitate      ambulatorie:        a) dispensare TBC nr. locuitori/ 50.000 25.000                                       post        b) laboratoare de sănătate nr. locuitori/ 60.000 60.000           mintală post        c) cabinet de stomatologie nr. posturi/ 1/tura 1/tura           urgenta cabinet────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Alt personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate Criteriul de Alt Personalcrt. medicală normare personal sanitar                                                         superior mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Chimist, biolog, biochimist, număr de 80 - 120 30 - 50      farmacist paturi/1 post 2. Psiholog, logoped, sociolog:       a) spitale de pediatrie nr. posturi/ 2 1                                       unitate       b) secţii şi compartimente de număr de       bolnavi psihici, de paturi/1 post 80 - 120 -       neurochirurgie, de       neuropsihiatrie infantila şi       de oncologie       c) spitale cu peste 400 de număr de 1 1       paturi posturi/unitate       d) chirurgie maxilo-faciala şi număr de 50 - 70 -       chirurgie funcţională O.R.L. paturi/1 post       e) laboratoare de sănătate număr de 100.000 100.000       mintală locuitori/post 3. Profesori de cultura fizica nr. posturi/ 1/tura -      medicală fiziokinetoterapeut; sala de      kinetoterapeut: kinetoterapie*3) 4. Fizician       a) medicina nucleara nr. posturi/ 1 -       (radioizotopi) unitate de lucru       b) terapii cu energii înalte nr. posturi/ 1 -                                       unitate de lucru       c) betatron nr. posturi/ 1 -                                       unitate de lucru 5. Farmacist*4):       - farmacie cu circuit închis număr de 110 - 170 40 - 60                                       paturi/1 post────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   C. Personal auxiliar sanitar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate Criteriul de Personalcrt. medicală normare auxiliar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      I. Infirmiere a) spitale municipale şi orăşeneşti număr de paturi/1 post 25 - 27                                                                       (pe tura) b) secţii şi compartimente de număr de paturi/1 post 10 - 16      neurochirurgie, chirurgie cardiacă şi (pe tura)      a vaselor mari, chirurgie vasculara,      chirurgie plastica şi reparatorie c) secţii şi compartimente de anestezie şi număr de paturi/1 post 6 - 8      terapie intensiva, arşi, cardiologie (pe tura)      interventionala d) secţii şi compartimente de recuperare număr de paturi/1 post 8 - 12      pediatrica, neurologica, (pe tura)      neuropsihomotorie şi neurovasculara      II. Spalatorese      Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor      - semimecanic număr de paturi/1 post 60 - 70      - mecanic număr de paturi/1 post 70 - 90      III. Îngrijitori a) pentru curăţenie număr de mp/1 post 250 b) farmacii număr de 1/tura                                               posturi/farmacie      IV. Brancardieri*5) număr de paturi/1 post 75 - 125                                                                       (pe tura)      V. Garderobier număr de                                               posturi/unitate 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *1) La posturile fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de munca: laboratorul de radiologie şi imagistica medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structurile de primire urgente - unitatea de primire urgente, compartimentul de primire urgente, modulul de urgenta, camera de garda - cabinetele medicale interdisciplinare, etc.

  *2) Pentru spitalele care au mai puţin de 150 de paturi se normează 1 post de medic şi 1 post de asistent medical pe unitate.

  *3) Spaţiul aferent unei sali de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.

  *4) In unităţile sanitare cu mai puţin de 110 paturi se normează 1 post de farmacist pe unitate şi 1 post de asistent medical profil farmacie pe unitate.

  *5) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităţi.

  *6) Se utilizează şi pentru centrele de sănătate cu paturi.

  ──────────
   +  Anexa 4NORMATIVE DE PERSONALpentru spitalele comunale*2)   A. Medici şi personal sanitar mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate Criteriul de Medici Personalcrt. medicală normare sanitar mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Asistenta la paturi număr de 18 - 22 16 - 20                                       paturi/1 post (pe tura) 2. Asistenta la paturi pentru număr de 14 - 22 12 - 18      specialităţile chirurgicale paturi/1 post (pe tura) 3. Posturi fixe generale*1) număr de 2/unitate 8/unitate                                       posturi/unitate 4. Secţii şi compartimente de număr de 6 - 8 4 - 6      anestezie şi terapie intensiva paturi/1 post (pe tura)      şi neonatologie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Alt personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate Criteriul de Alt Personalcrt. medicală normare personal sanitar                                                        superior mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Chimist, biolog, biochimist, număr de 1 1      farmacist posturi/unitate 2. Farmacist:      - farmacie cu circuit închis număr de 1 1                                       posturi/unitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    C. Personal auxiliar sanitar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate Criteriul de Personalcrt. medicală normare auxiliar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      I. Infirmiere număr de paturi/1 post 24 - 26                                                                       (pe tura)      II. Spalatorese      Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor      - semimecanic număr de paturi/1 post 60 - 70      - mecanic număr de paturi/1 post 70 - 90      III. Îngrijitori număr de mp/1 post 250──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de munca: laboratorul de radiologie şi imagistica medicală; laboratorul clinic; sala de naşteri; sterilizarea, dietetica, camera de garda, etc.

  *2) Se utilizează şi pentru centrele de sănătate cu paturi.

  ──────────
   +  Anexa 5NORMATIVE DE PERSONALîn unităţile de epurare extrarenala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. TIPUL UNITĂŢII Numărul de posturi decrt. Categoria de personal personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       I. Laboratorul de hemodializa cu 1 - 2 aparate 1. Medic anestezie şi terapie intensiva/nefrologie 1 post/tura 2. Asistent medical 1 post/aparat/tura 3. Infirmiera 1 post/tura 4. Îngrijitoare 1 post/1 - 2 aparate/tura       II. Staţiile de dializa cu 3 - 8 aparate 1. Medic nefrolog*1) 1 post/tura 2. Psiholog 1 post/staţie 3. Asistent medical 1 post/aparat/tura 4. Infirmiera 2 posturi/tura 5. Îngrijitoare 1 post/4 - 8 aparate/tura 6. Subinginer sau tehnician 1 post/tura 7. Laborant sau tehnician pentru determinări      fizico-chimice 1 post/tura 8. Asistent de farmacie (sau laborant,      operator/tehnician chimist) 1 post/tura 9. Statistician medical (pentru staţiile cu mai      mult de 30 de bolnavi trataţi) 1 post/staţie       III. Centrul de dializa cu 9 - 25 aparate 1. Medic nefrolog*1) 1 post/5 aparate*2) 2. Medic anestezie şi terapie intensiva 1 post/centru 3. Medic chirurgie vasculara 1 post/centru 4. Psiholog 1 post/centru 5. Asistent medical 1 post/2 aparate/tura 6. Asistent dietetician 1 post/centru 7. Infirmiera 1 post/9 aparate/tura 8. Îngrijitoare 1 post/9 aparate/tura 9. Inginer aparatura medicală sau subinginer 1 - 2 posturi/centru10. Tehnician aparatura medicală 1 post/10 aparate/tura11. Laborant sau tehnician pentru determinări      fizico-chimice 1 post/tura12. Asistent de farmacie (sau laborant,      operator/tehnician chimist) 1 post/tura13. Statistician medical 1 post/centru14. Muncitor necalificat pentru transport,      încărcare-descărcare substanţe 1 post/tura      Pentru sala de chirurgie din centrele de      dializa: 1. Asistent medical 1 post/tura 2. Îngrijitoare 1 post/tura       IV. Centrul de dializa cu peste 25 de aparate 1. Medic nefrolog*1) 1 post/5 aparate*2) 2. Medic anestezie şi terapie intensiva 1 post/centru 3. Medic chirurgie vasculara 1 post/centru 4. Psiholog 1 post/centru 5. Asistent medical 1 post/1 aparat/tura 6. Asistent dietetician 1 post/centru 7. Infirmiera 1 post/9 aparate/tura 8. Îngrijitoare 1 post/9 aparate/tura 9. Inginer aparatura medicală sau subinginer 1 - 2 posturi/centru10. Tehnician aparatura medicală 1 post/10 aparate/tura11. Laborant sau tehnician pentru determinări      fizico-chimice 1 post/tura12. Asistent de farmacie (sau laborant,      operator/tehnician chimist) 1 post/tura13. Statistician medical 1 post/centru14. Muncitor necalificat pentru transport,      încărcare-descărcare substanţe 1 post/tura       V. Compartimentul de dializa peritoneala 1. Medic nefrolog (competenta în dializa) 1 post/compartiment 2. Asistent medical 1 post/10 pacienţi                                                         trataţi prin dializa                                                         peritoneala 3. Asistent medical 1 post/compartiment/tura 4. Infirmiera 1 post/tura 5. Îngrijitoare 1 post/tura 6. Medic chirurg 0,5 post/compartiment──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *1) Sau medic primar ori specialist medicina interna, pediatrie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, anestezie şi terapie intensiva, cu competenta în dializa.

  *2) In cazul în care normarea posturilor de medici în raport de numărul de aparate nu asigura toate turele, se normează câte un post de medic pentru fiecare tura.

  ──────────
   +  Anexa 6NORMATIVE DE PERSONALpentru unităţi, secţii şi compartimente de cronici   A. Medici şi personal sanitar mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                        PersonalNr. Tipul de activitate Criteriul de Medici sanitarcrt. medicală normare mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Unităţi, secţii şi compartimente      de cronici:      a) asistenta la paturi nr. de paturi/ 15 - 25 15 - 20                                           1 post (pe tura)      b) posturi fixe generale*1) - nr. de posturi/ 3 -                                            unitate                                           - nr. de paturi/ - 20 - 25*2)                                           1 post (pe tura)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Alt personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate Criteriul de Alt Personalcrt. medicală normare personal sanitar                                                         superior mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Chimist, biolog, biochimist, nr. de posturi/ 1 1      farmacist unitate 2. Psiholog, logoped, sociolog nr. de posturi/ 1 -                                      unitate 3. Profesori de cultura fizica nr. posturi/ 1/unitate/ _      medicală; fiziokinetoterapeut; unitate tura      kinetoterapeut: 4. Farmacist      farmacia cu circuit închis nr. posturi/ 1 2                                      unitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    C. Personal auxiliar sanitar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul de Personalcrt. normare auxiliar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      I. Infirmiere număr de paturi/1 post 8-12                                                                       (pe tura)      II. Spalatorese      Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor      - semimecanic număr de paturi/1 post 30 - 50      - mecanic număr de paturi/1 post 40 - 60      III. Îngrijitori număr mp/1 post 200      IV. Brancardier număr de posturi/unitate 1/tura──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de munca: laboratorul de radiologie şi imagistica medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, camera de garda, etc.

  *2) Un post se va încadra cu asistent social.

  ──────────
   +  Anexa 7NORMATIVE DE PERSONALpentru Sanatorii şi Preventorii   A. Medici şi personal sanitar mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de unitate Criteriul de Medici Personalcrt. sanitară normare sanitar mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Sanatorii      a) asistenta la paturi nr. paturi/1 post 30 - 40 20-30/pe tura      b) posturi fixe generale*1) nr. paturi/1 post 60 - 80 60-80/pe tura 2. Preventorii nr. paturi/1 post 60 - 80 30-50/pe tura────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Alt personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de unitate Criteriul de Alt Personalcrt. sanitară normare personal sanitar                                                           superior mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Chimist, biolog, biochimist,      farmacist      - sanatorii nr. paturi/1 post 100 - 200 100 - 200 2. Psiholog, logoped, sociolog      a) sanatorii nr. posturi/unitate 1 -      b) preventorii nr. posturi/unitate 1 - 3. Profesori de cultura fizica nr. posturi/ 1/tura -      medicală; fiziokinetoterapeut; sala de      kinetoterapeut kinetoterapie*2) 4. Farmacist*3)      a) farmacia cu circuit închis nr. paturi/1 post 150 - 200 100 - 150────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    C. Personal auxiliar sanitar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de unitate sanitară Criteriul de normare Număr posturicrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      I. Infirmiere 1. Sanatorii:        - adulţi nr. paturi/1 post 40-60/(pe tura)        - copii nr. paturi/1 post 20-30/(pe tura) 2. Preventorii:        - adulţi nr. paturi/1 post 40-60/(pe tura)        - copii nr. paturi/1 post 20-40/(pe tura)      II. Îngrijitoare nr. m.p./1 post 225      III. Spalatorese      Spălătorii pentru lenjerie bolnavi      - semimecanic nr. paturi/1 post 40-50      - mecanic nr. paturi/1 post 50-70──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *1) la posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de munca: laboratorul de radiologie şi imagistica medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, etc.

  *2) spaţiul aferent unei sali de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.

  *3) pentru sanatoriile cu mai puţin de 150 paturi se normează 1 post de farmacist şi 1 post de asistent medical profil farmacie pe unitate.

  ──────────
   +  Anexa 8NORMATIVE DE PERSONALpentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitardin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzionalăşi Centrele de Transfuzie Sanguina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NR. UNITATEA CRITERIU DE CATEGORIA DECRT. NORMARE PERSONAL──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Institutul Naţional de nr. locuitori*1)/1 post Medici     Hematologie 1.500.000     Transfuzională                              nr. locuitori*1)/1 post Alt personal sanitar                                                             superior                                                             1.500.000                              nr. locuitori*1)/1 post Personal sanitar                                                               mediu                                                              700.000                              nr. mp/1 post Îngrijitor                                                                200 2. Centre de Transfuzie nr. litri sânge*2) Medici Personal     Sanguina 1 post 800 sanitar mediu                                                                        150                              nr. litri sânge*2) Alt personal Personal                              1 post sanitar sanitar                                                        superior mediu                                                          800 800                              nr. posturi/ Infirmiere                              1 post personal 0,2                              mediu sanitar                              nr. mp/1 post Îngrijitor                                                          200──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *1) Se ia în calcul populaţia la nivel naţional.

  *2) Se ia în calcul cantitatea de sânge pe un an.

  ──────────
   +  Anexa 9NORMATIVE DE PERSONALpentru institute/servicii judeţene/cabinete de medicina legală────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Categoria de personal Criteriul de normare Normativ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        I. Institute de medicina legală1. Medici nr. locuitori/1 post 1/100.0002. Alt personal cu pregătire nr. locuitori/1 post 1/200.000   superioară de specialitate3. Personal sanitar mediu nr. locuitori/1 post 1/75.0004. Autopsieri nr. locuitori/1 post 1/400.0005. Brancardieri nr. posturi/unitate 1 post/tura                   II. Serviciile judeţene de medicina legală1. Medici nr. locuitori/1 post 1/75.0002. Alt personal cu pregătire nr. locuitori/1 post 1/100.000   superioară de specialitate3. Personal sanitar mediu nr. locuitori/1 post 1/50.0004. Autopsieri nr. locuitori/1 post 1/100.0005. Brancardieri nr. posturi/unitate 1 post/tura                   III. Cabinete de medicina legală1. Medici nr. posturi/cabinet 1 post/cabinet2. Personal sanitar mediu nr. posturi/cabinet 1 post/cabinet────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:----1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 200 mp.2. Pentru institutele de medicina legală, normativul se calculează la populaţia din teritoriul arondat prevăzut în Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 774/2000.3. În categoria "Alt personal cu pregătire superioară de specialitate", se includ farmacişti, chimişti, biochimişti, biologi, psihologi, etc.4. Pentru serviciile judeţene de medicina legală normativul se calculează la populaţia judeţului.  +  Anexa 10NORMATIVE DE PERSONALpentru institute/centre de sănătate publica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Secţia/compartimentul Criteriul de Categoria de Normativ                                  normare personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Epidemiologie şi   sănătate publica nr. loc./1 post*1) Medici 1/300.000                            nr. loc./1 post*1) Alt personal 1/600.000                                                  cu pregătire                                                  superioară de                                                  specialitate*2)                            nr. loc./1 post*1) Personal 1/350.000                                                  sanitar mediu2. Medicina muncii nr. persoane Medici 1/150.000                            încadrate indiferent                            de forma de                            proprietate a                            unităţii/1 post                            nr. persoane Alt personal 1/200.000                            încadrate indiferent cu pregătire                            de forma de superioară de                            proprietate a specialitate*2)                            unităţii/1 post                            nr. persoane Personal 1/75.000                            încadrate indiferent sanitar                            de forma de mediu                            proprietate a                            unităţii/1 post3. Medicina mediului nr. loc./1 post*1) Medici 1/250.000   şi colectivităţilor nr. loc./1 post*1) Alt personal 1/350.000                                                  cu pregătire                                                  superioară de                                                  specialitate*2)                            nr. loc./1 post*1) Personal 1/200.000                                                  sanitar mediu4. Promovarea sănătăţii nr. loc./1 post*1) Medici 1/500.000                            nr. loc./1 post*1) Alt personal cu 1/600.000                                                  pregătire                                                  superioară de                                                  specialitate*2)                            nr. loc./1 post*1) Personal 1/300.000                                                  sanitar mediu5. Igiena radiaţiilor nr. loc./1 post*1) Medici 1/600.000                            nr. loc./1 post*1) Alt personal cu 1/500.000                                                  pregătire                                                  superioară de                                                  specialitate*2)                            nr. loc./1 post*1) Personal 1/550.000                                                  sanitar mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *1) reprezintă populaţia judeţului de reşedinţa şi a teritoriului arondat.

  *2) se includ: farmacişti, chimişti, biologi, biochimişti, fizicieni, psihologi, sociologi, kinetoterapeuţi, ingineri sanitari, etc.

  ──────────
  NOTA:-----1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 200 mp.2. Normativul pe categorii de personal pe fiecare secţie sau compartiment poate fi depăşit cu condiţia încadrării în normativul pe total institut/centru de sănătate publica pe categorii de personal.3. Statisticienii şi registratorii medicali se includ în normativul total calculat la categoria de personal sanitar mediu.
   +  Anexa 11NORMATIVE DE PERSONALpentru serviciile de ambulanta judeţeneşi al municipiului Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Categoria de personal Criteriul de normare Normativ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- medic coordonator dispecerat - 1 post/tura                                  sediul central- medici     - în judeţe nr. locuitori/1 post 1/30.000     - în municipiul Bucureşti 1/20.000- medici microstatii în judeţ 1 post/tura/2 ture- personal sanitar mediu nr. posturi/ambulanta 1/ambulanta/tura- ambulantier nr. posturi/ambulanta 1/ambulanta/tura────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:-----1. Normarea posturilor de personal sanitar mediu şi de ambulantier se face în raport de numărul autosanitarelor în funcţiune.2. Normarea personalul sanitar mediu şi auxiliar sanitar se face pe total judeţ. Repartizarea pe microstatiile de ambulanta se face în funcţie de numărul şi tipul ambulantelor aflate în dotare.3. Pentru judeţe cu localităţi izolate, greu accesibile sau alte particularităţi geografice, normativul poate fi majorat cu pana la 20%.4. Brancardierii încadraţi în serviciile de ambulanta la data intrării în vigoare a prezentului normativ se menţin în activitate pana la vacantarea postului.  +  Anexa 12NORMATIVE DE PERSONALpentru asistenţa medicală de specialitate din ambulator    Ambulatorii de specialitate*1)    I. Medici şi personal sanitar mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Asistenta medicală de Criteriul de Medici Personalcrt. specialitate în ambulatoriu normare sanitar mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Cabinete medicale de nr. loc./1 post 2500 - 3000 2500 - 3000      specialitate 2. Cabinete medicale de      stomatologie nr. loc./1 post 1500 - 2000 1500 - 2000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    II. Alt personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Asistenta medicală de Criteriul de Alt personal Personalcrt. specialitate în normare superior sanitar mediu           ambulatoriu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Chimist, biolog,      biochimist, farmacist nr. loc./1 post 20.000 - 40.000 10.000 - 20.000 2. Pentru radiologie şi      imagistica medicală nr. posturi/ - 2 posturi/tura                               aparat 3. Profesori de cultura nr. posturi/ 1/tura -      fizica medicală; sala de      fiziokinetoterapeut; kinetoterapie*2)      kinetoterapeut──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *1) La stabilirea numărului de posturi se vor lua în calcul şi cabinetele medicale organizate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, aprobată prin Legea nr. 629/2001, şi înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale la direcţia de sănătate publica.

  *2) spaţiul aferent unei sali de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.

  ──────────
   +  Anexa 13NORMATIV DE PERSONALDispensare medicale unde nu sunt organizate cabinete medicaleconform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de asistenţă medicală Criteriul de Personal sanitarcrt. normare mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Asistenta medicală primara      a) în zone cu condiţii normale nr. loc./1 post 1000      b) în zone izolate, cu condiţii nr. loc./1 post 300 - 500         grele sau foarte grele────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 14ALTE ACTIVITĂŢI MEDICALE   A. Medici şi personal sanitar mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul de Medici Personalcrt. sau unitatea sanitară normare sanitar                                                                         mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Asistenta medicală de reabilitare nr. paturi 80 - 100 80 - 100      a sănătăţii - staţiuni tratament/      balneoclimaterice 1 post 2. Proceduri fizio-electro-termo- nr. proceduri*1) _ 40      balneo-terapie 1 post────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   B. Alt personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de activitate medicală Criteriul de normare Normativcrt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Profesor de cultura fizica medicală; nr. de proceduri*1)/1 post 15      fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   C. Personal auxiliar sanitar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de asistenţă medicală Criteriul de normare Numărcrt. posturi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Proceduri fizio-electro-termo- nr. posturi/2 posturi 1      balneo-terapie personal sanitar                                           mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *1) numărul de proceduri se calculează conform anexei.

  ──────────
  NOTA:----Unitatea sanitară are obligaţia sa ţină evidenta procedurilor efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
   +  Anexa 14aANEXAprivind calculul numărului de proceduri pentrubazele de tratament fizio-electro-termo-balneo-terapieCapitolul I - Electroterapia1. Galvanizari2. Ionizari3. Galvanostimulari4. Galvanizari decontracturante5. Băi hidroelectrice parţiale şi generale6. Faradizari7. Masa vibratorie8. Diadinamici9. Curenţi exponentiali10. Curenţi stimulatori impulsuri (rectangulari, trapezoidali, triunghiulari, etc.)11. Miodinaflux12. Nemectrodin13. Nemectron14. Neuroexponeflux15. M.D.F.16. Diatermie17. Ultrascurte18. Microunde19. UltrasunetCapitolul II - Fototerapie20. Solux (infraroşii)21. Ultraviolete22. Băi lumina parţiale şi generale23. Fototerapie în fotarii (colective)Capitolul III - Pneumoterapie24. Aerosoli25. Inhalatii26. Pulverizatii individuale27. Pulverizatii colective28. Camera pneumatica29. Gimnastica respiratorie cu aparat pentru supra şi sub presiuneCapitolul IV - Hidro-termo-kinetoterapie30. Frictiuni parţial complete şi complete reci şi alternante31. Împachetări umede complete sau parţiale32. Împachetări uscate33. Cataplasme cu diverse ingrediente chimice sau plante34. Împachetări cu parafina35. Băi de abur complete şi parţiale36. Băi medicinale cu ingrediente chimice37. Sauna38. Baie kinetoterapeutica, băi cu peria, băi hallbad, băi hiperterme, băi cu masaj sub apa, etc.39. Băi kineto la bazin individual (cadru mediu lucrează în bazin cu bolnavul)40. Băi cu bule de aer, oxigen, CO(2)41. Băi la bazin kineto colective42. Băi parţiale ascendente, descendente de umeri, picioare, sezut, calde, reci sau alternante, etc.43. Proceduri prin mofeteCapitolul V - Balneoterapie44. Băi de nămol natural complete şi parţiale, băi cu ape sulfuroase, băi carbogazoase, băi alcaline, etc.45. Împachetări cu nămol (sapropelic şi turba)46. Cataplasme cu nămol47. Tampoane vaginale cu nămol48. Irigaţii cu ape minerale49. Dus - masaj50. Dus scotian51. Duşuri alternante verticale52. Dus subaqual53. Dus cu aer cald (se asociază cu masaj)54. Dus de abur (se asociază cu masaj)55. Afuziuni generale şi parţiale reci sau alternanteCapitolul VI - Masoterapie56. Masaj uscat57. Masaj cu nămol58. Masaj recuperatorCapitolul VII - Kinetoterapie59. Kinetoterapie individuală60. Kinetoterapie colectivă61. Kinetoterapie cu aparatura specială62. Manipulări vertebrale şi articulaţii perifericeNota:La calculul numărului de proceduri se va proceda astfel:Fiecare din procedurile aplicate unui bolnav reprezintă o procedura, cu următoarele excepţii:1. 1(una) procedura aplicată unui bolnav se calculează la normare ca doua proceduri:- Cap. I - punctele 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19.- Cap. IV - punctele 30, 42.- Cap. V - punctul 49.- Cap. VI - punctele 56, 57, 58.- Cap. VII - punctele 59, 60.2. 1(una) procedura aplicată unui bolnav se calculează la normare ca trei proceduri:- Cap. IV - punctul 38.- Cap. V - punctul 52.3. 1(una) procedura aplicată unui bolnav se calculează la normare ca patru proceduri:- Cap. IV - punctul 39.4. La Cap. IV punctul 41 şi 43 - 10 bolnavi care fac baie la bazinul de kinetoterapie colectivă şi 10 bolnavi care efectuează tratament prin mofeta, se calculează la normare ca o procedura.Normativul de un post personal sanitar mediu la 40 de proceduri se aplica la numărul mediu zilnic de proceduri.Numărul mediu zilnic de proceduri se determina prin împărţirea numărului anual de proceduri determinat conform prezentei anexe la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile).  +  Anexa 15NORMATIVE DE PERSONALpentru personalul tehnic, economic, informatica,administrativ şi de deservire────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul de unitate Categoria de personal Criteriul de normare Normativcrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. Personalul din aparatul                               funcţional                           (tehnic, economic,                             informatica şi                             administrativ)1. Unităţi cu pana la % din numărul de 5 - 11%   150 posturi prevăzute posturi   în statul de funcţii2. Unităţi între 151-400 % din numărul de 5 - 9%   posturi prevăzute în posturi   statul de funcţii3. Unităţi cu peste 400 % din numărul de 5 - 8%   posturi prevăzute în posturi   statul de funcţiiII. Personal de deservire*)1. Pentru toate tipurile % din numărul de 1,5 - 2%   de unităţi posturi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *) se utilizează numai pentru unităţile care asigura paza cu personal propriu.

  ──────────
  NOTA:---- 1) Prezentele normative se aplica în următoarele tipuri de unităţi: spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, sanatorii şi preventorii, alte unităţi sanitare cu personalitate juridică decât cele cu paturi, atât din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cat şi din subordinea direcţiilor de sănătate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti. 2) Numărul de posturi normate pe baza prezentelor criterii de normare se stabileşte în număr întreg şi doua zecimale. Fracţiunile de la 0,01 - 0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51 - 0,99 se întregesc la 1 post, la nivelul fiecărei poziţii din normative, aplicate pe unitatea sanitară.
   +  Anexa 16NORMATIVE DE PERSONALpentru activităţile de întreţinere clădiri şi instalaţii de apa,lumina şi încălzire, deservire posturi fixe şi prepararea hranei în blocurile alimentareI. DISPOZIŢII GENERALE1. Prin prezentele normative se stabileşte numărul maxim de personal muncitor la următoarele activităţi: a) întreţinere clădiri şi instalaţii de apa, lumina şi încălzire; b) deservire posturi fixe la centrale termice, centrale de oxigen, lifturi, centrale telefonice, activitate de proiecţie, activitate radioficare şi telex, etc.; c) preparare a hranei în blocurile alimentare; d) meserii specifice unor unităţi sanitare.Activitatea de întreţinere şi deservire a obiectivelor menţionate mai sus cat şi preparare a hranei pentru bolnavi consta în asigurarea condiţiilor optime necesare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale în unităţile sanitare.2. La elaborarea normativelor de personal pentru aceste activităţi s-au avut în vedere următoarele:- volumul activităţii de întreţinere sau de deservire;- capacităţile unităţilor sanitare;- folosirea raţională şi integrala a timpului de lucru;- asigurarea serviciilor la nivelul cerut de normele de funcţionare a unităţilor sanitare;- încadrarea în alocaţiile bugetare repartizate potrivit surselor de finanţare aprobate.3. In vederea aplicării normativelor de personal conducerea unităţii sanitare va lua următoarele măsuri:- menţinerea instalaţiilor şi a utilajelor în stare permanenta de funcţionare;- organizarea raţională a procesului de întreţinere şi deservire a obiectivelor nominalizate la posturi fixe şi de preparare a hranei pentru bolnavi conform dietelor prescrise de personalul medical;- aprovizionarea cu materiile şi materialele necesare desfăşurării optime a activităţilor ce fac obiectul prezentelor normative;- organizarea şi efectuarea controlului asupra calităţii muncii şi a respectării normelor de protecţia muncii;- stabilirea atribuţiilor pentru fiecare muncitor şi nominalizarea lucrărilor ce ii revin în cadrul meseriei pe care o exercita;- organizarea evidentei primare;- urmărirea folosirii raţionale a timpului de lucru şi analiza periodică a eficientei activităţii;- organizarea schimbului II şi III numai la activităţile la care se impune aceasta, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi sanitare.4. Prezentele normative se aplica în următoarele tipuri de unităţi: spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, sanatorii şi preventorii, etc. alte unităţi sanitare cu personalitate juridică decât cele cu paturi, atât din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cat şi din subordinea direcţiilor de sănătate publica judeţene şi a municipiului Bucureşti.II. MESERIILE CE POT FI UTILIZATE5.a. In activitatea de întreţinere clădiri, instalaţii de apa, lumina şi încălzire prevăzute la pct. 1 lit. a din normativ, vor putea fi folosite următoarele meserii:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Indicator tarifar Meseria  de calificare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    05.11.05 lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale    20.05.01 instalator de apa şi canal    20.05.02 instalator de încălzire centrala şi gaze    05.04.08 electrician de întreţinere şi reparaţii    09.08.00 tamplar universal    05.22.01 sudor electric    05.22.02 sudor cu gaze    20.12.01 zidar - rosar tencuitor    20.13.00 zugrav - vopsitor    05.21.01 strungar la strung paralel şi de detalonat    06.01.02 laborant determinări numai în unităţile                     fizico-chimice şi la locurile                                                             stabilite de                                                             I.S.C.I.R.    19.00.09 operator hidraulic în numai unităţile in                     alimentările cu apa care au staţie                                                             proprie de                                                             alimentare cu apa    05.04.01 bobinator maşini electrice rotative    09.05.00 tapiter    20.00.08 geamgiu    05.24.01 tinichigiu industrial    20.05.03 instalator frigorist    20.09.02 montator de placaje interioare şi exterioare    18.00.03 deratizator, dezinfectator, deparazitor    20.07.02 instalator termic şi fonic    20.05.04 instalator de ventilare şi condiţionare    24.00.01 preparator ser vaccin                   - muncitor necalificat (numai cei care lucrează efectiv la                     întreţinere clădiri şi instalaţii de apa, lumina şi                     încălzire) ajutând pe muncitorii calificaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5.b. In activitatea de deservire a posturilor fixe prevăzute la pct. 1 lit. b din normativ, vor putea fi utilizate următoarele meserii:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Indicator de calificare Meseria────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       25.51.03 fochist la caldari pentru încălzire centrala       25.51.02 fochist la caldari pentru abur industrial       25.00.10 liftier       25.51.11 telefonist       25.51.12 telegrafist       24.52.08 proiectionist       22.51.10 operator radio-radioficare       20.05.02 instalator de încălzire centrala şi gaze       05.15. optician (confecţioner lentile şi prisme)       05.19.01 rectificator universal       17.07.00 confecţioner proteze ortopedice       05.04.08 electrician de întreţinere şi reparaţii       05.05.03 montator, reglor şi depanator de electronica şi                         curenţi purtători       12.04.00 croitor       12.06.00 lenjer       18.04.00 frizer       19.03.00 peisagist floricultor       05.11.03 lăcătuş montator, agregate energetice şi transport                         cosmetician                         coafor                         sofer────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5.c. In activitatea de preparare a hranei în blocurile alimentare pot fi folosite următoarele meserii:- bucătar;- ospătar;- cofetar - patiser;- carmangier;- brutar;- muncitor necalificat.5.d. Meserii specifice unor unităţi sanitare    1. Serviciile de Ambulanta    05.04.04 electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de              transport    05.24.02 tinichigiu carosier    05.29.00 vopsitor industrial    25.00.09 ungător - gresor    06.54.04 vulcanizator              conducător salupa, motorist              ofiţer punte              ofiţer mecanic    2. Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie    03.04. sondor    3. Direcţii de sănătate publica             conducător salupa, ofiţer mecanic             motorist             ofiţer punteIII. NORMATIVE DE PERSONAL6. Normativele de personal determina numărul maxim de posturi la activităţile de întreţinere clădiri şi instalaţii de apa, lumina şi încălzire, deservire posturi fixe şi preparare a hranei în blocurile alimentare, în unităţi sanitare.a. Pentru determinarea numărului de posturi necesar pentru întreţinere clădiri şi instalaţii de apa, lumina şi încălzire se vor aplica următoarele normative:         Elemente de normare: Criterii de normare:         ──────────────────── ────────────────────   - Număr paturi convenţionale pe - 95 paturi convenţionale/1 post     întreaga unitate cu muncitor la unităţile cu     personalitate juridică. personalitate juridică.Calculul numărului de paturi convenţionale pe unitate se face prin echivalarea paturilor fizice şi a încăperilor fără paturi, astfel:- 1 pat fizic, corespunde cu 1 pat convenţional la normare;- 1 încăpere fără paturi, corespunde cu 1 pat convenţional la normare.Prin "pat fizic" se înţeleg paturile din secţiile şi compartimentele din spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, sanatorii şi preventorii, etc.Prin "încăpere fără paturi" se înţeleg toate încăperile din unitatea sanitară în care nu sunt amplasate paturi, ca de exemplu: laboratoare, sali de operaţie, sali de naştere, sali de pansamente, sali de ghips, sterilizare, cabinete de consultaţii, sali de aşteptare, amfiteatre, birouri, sali de şedinţe, magazii, bucătării, spălătorii, băi, grupuri sanitare, centrale telefonice, alte încăperi delimitate de usi, etc.Pentru subsolurile tehnice se va lua în calcul o suprafaţa de 20 mp ca încăpere fără paturi.Calculul numărului normat de posturi în baza criteriului de 95 paturi convenţionale/1 post muncitor (pct. 6 lit. a din normativ) se face pe unitatea sanitară cu personalitate juridică, iar nominalizarea meseriilor prevăzute la cap. II pct. 5 lit. a se face de conducerea unităţii sanitare. In cadrul acestui normativ pot fi nominalizate şi alte meserii în afară celor prevăzute la cap. II pct. 5 lit. a în funcţie de specificul unităţii.b. Pentru determinarea numărului de personal necesar deservirii posturilor fixe, se vor aplica următoarele normative:Elemente de normare: Criterii de normare:──────────────────── ────────────────────- Centrale termice: - 1 post de fochist pe fiecare tura şi                                        centrala termica cu pana la inclusiv                                        4 cazane                                      - In centralele termice cu peste 4                                        cazane câte 2 posturi de fochisti pe                                        fiecare tura şi centrala. Stabilirea                                        numărului normat se va face cu                                        avizul Inspectoratului teritorial al                                        judeţului sau municipiului                                        Bucureşti - Inspecţia I.S.C.I.R.- Staţii centrale de oxigen: - 1 post de muncitor pe tura şi staţie.                                        Stabilirea duratei de funcţionare a                                        staţiei se face cu avizul                                        Inspectoratului teritorial al                                        judeţului sau municipiului Bucureşti -                                        Inspecţia I.S.C.I.R.- Lifturi: - 1 post liftier/tura, conform                                        programului de funcţionare a acestora                                        stabilit de conducerea unităţii.                                        Posturile de liftier se vor stabili                                        numai pentru ascensoarele de persoane                                        care au înscrisă în cartea tehnica sau                                        în procesele verbale I.S.C.I.R.                                        condiţia expresă "cu însoţitor"- Centrale telefonice: - 1 post de telefonist pe fiecare poziţie                                        la pupitru şi pe tura, în unităţi                                        sanitare                                      - 1 post de telefonist/operator                                        registrator de urgenta pe fiecare                                        poziţie la pupitru şi pe tura, in                                        serviciile de ambulanta- Confecţionare, reparare şi  întreţinere inventar moale - 1 post de muncitor la 125 paturi fizice- Aprovizionare, manipulare, - 1 post de muncitor la 125 paturi fizice;  depozitare şi deservire unităţile sub 125 paturi fizice  mijloace de transport normează 1 post pe unitate- Îngrijire animale pentru - 1 post de muncitor la 300 animale  experienţa mici                                      - 1 post de muncitor la 70 alte animale- Confecţionare proteze ortopedice - 1 post de muncitor la 30 de paturi- Rectificator universal - 1 post de muncitor pe unitate- Montator, reglor şi depanator de  electronica şi curenţi purtători - 1 post de muncitor pe unitate- Frizer**)  - unităţi cu personalitate - 1 post de frizer pe unitate    juridică între 100 - 250 paturi  - unităţi cu personalitate - 2 posturi/unitate    juridică peste 250 paturi- Întreţinere spaţii verzi, parcuri - 1 post de muncitor la 10.000 mp***)- Întreţinere sere pentru flori şi - 1 post de muncitor pe sera***)  răsaduri- Cosmetician - 1 post de cosmetician pe unitate/tura                                        la Institutul Naţional de Geriatrie şi                                        Gerontologie "Ana Aslan"- Coafor - 1 post de coafez pe unitate/tura                                        la Institutul Naţional de Geriatrie şi                                        Gerontologie "Ana Aslan"- Activitatea de întreţinere şi  reparaţii curente, mijloace de - 1 post de muncitor la 8 maşini  transport auto- Activitatea de conducere auto - 1 post de sofer pe mijloc de transport- Supraveghere bolnavi psihici  periculoşi - 1 post de muncitor/pavilion*)/tura                                          sau                                      - 1 post de muncitor la 60 paturi/tura*)                                      - 1 post de muncitor pe camera de                                        garda/tura*)- Deservire grup electrogen şi  staţie acumulatori sau baterii - 1 post de muncitor pe grup sau staţie- Deservire staţii de epurare ape  uzate şi reziduale - 1 post de muncitor/tura/staţie- Deservire staţii de pompe sau  uzine pentru asigurarea cu apa - 1 post de muncitor/tura/staţie  potabilă- Crematoriu*) - 1 post de muncitor/unitate- Personal pentru servirea - 1 post ospătar/25 persoane servite/tura/  hranei****) 2 ture────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *) Se utilizează muncitori necalificaţi.

  **) Nu se iau în calcul paturile de obstetrica-ginecologie şi nou născuţi.

  ***) Se utilizează muncitori calificaţi şi necalificaţi.

  ****) Se utilizează numai în sanatorii şi preventorii.

  ──────────
  Calculul numărului normat de muncitori pentru posturile fixe menţionate mai sus se va face distinct pe fiecare obiectiv, iar nominalizarea meseriilor se va face în cadrul prevederilor de la cap. II pct. 5 lit. b, de conducerea unităţii sanitare.c. Pentru determinarea numărului de posturi necesar preparării hranei în blocurile alimentare se vor aplica următoarele normative:   Elemente de normare: Criterii de normare:   ──────────────────── ────────────────────   - In blocuri alimentare care deservesc - 1 post de muncitor/25 paturi   pana la 500 paturi convenţionale convenţionale   - In blocuri alimentare care deservesc - 1 post de muncitor/50 paturi   peste 500 paturi convenţionale convenţionaleCalculul paturilor convenţionale deservite de blocul alimentar se face prin însumarea paturilor convenţionale rezultate din paturile fizice existente în unitatea sanitară şi a celor rezultate din numărul persoanelor fizice care servesc masa la cantina unităţii (personal din unitate, cursanţi la cursuri de specializare sau perfecţionare, etc.), după cum urmează:- 1 pat fizic, corespunde cu 1 pat convenţional;- 1 persoana fizica, care serveşte zilnic 3 mese la cantina unităţii, corespunde cu 1 pat convenţional;- 1 persoana fizica care serveşte zilnic 1 - 2 mese la cantina unităţii, corespunde cu \'bd pat convenţional.Prin "blocuri alimentare care deservesc pana la 500 paturi" se înţeleg bucătăriile cu anexele respective, în care se prepara hrana pentru bolnavii din secţii şi compartimente din spitale şi spitale clinice, institute şi centre medicale, din sanatorii şi preventorii, etc., care însumează un număr mai mic de 500 paturi convenţionale.Prin "blocuri alimentare care deservesc peste 500 paturi" se înţeleg bucătăriile cu anexele respective, în care se prepara hrana pentru bolnavii din secţiile şi compartimentele aceloraşi tipuri de unităţi sanitare menţionate mai sus, care însumează un număr mai mare de 500 paturi convenţionale.Numărul normat de posturi se determina la începutul fiecărui an, pe baza numărului de paturi fizice existent la 31 decembrie din anul precedent şi a numărului mediu de persoane ce au servit masa la cantina unităţii sanitare în anul precedent. Pentru unităţile sanitare nou înfiinţate se va lua în calcul numărul de paturi aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.Numărul mediu de persoane ce au servit masa la cantina unităţii ce se ia în calcul în vederea stabilirii numărului de paturi convenţionale pe baza căruia se normează posturile de muncitori, se determina ca medie zilnica a numărului absolut de persoane care în anul precedent au servit masa la cantina unităţii, evidenta acestor persoane şi a numărului de mese servite ţinându-se zilnic.Calculul numărului normat de posturi pentru prepararea hranei se va face distinct pe fiecare bloc alimentar, iar nominalizarea meseriilor se va face pe baza prevederilor de la cap. II pct. 5 lit. c.d. Meserii specifice unor unităţi sanitare   Elemente de normare Criterii de normare   ─────────────────── ───────────────────   1. Serviciile de ambulanta    - Activitatea de întreţinere şi reparaţii - 1 post de muncitor la      curente mijloace de transport auto 8 autosanitare/pe 2 ture*)    - Conducător salupa (ofiţer punte); - câte un post pe fiecare salupa      motorist (ofiţer mecanic)   2. Institutul Naţional de Recuperare,      Medicina Fizica şi Balneoclimatologie      Bucureşti    - Activitatea de forare - 1 post pe fiecare policlinica                                                  balneară   3. Direcţiile de sănătate publica    - Conducător salupa (ofiţer punte); - câte un post pe fiecare salupa      motorist (ofiţer mecanic) pentru      compartimentul supravegherea stării de      sănătate şi inspecţia sanitară Notă

  ──────────

  *) Nominalizarea pe meserii o face conducerea fiecărui serviciu de ambulanta

  în funcţie de aspectele concrete în care se desfăşoară activitatea.

  ──────────
  IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI CONDUCEREA LUCRĂRILOR7. Numărul de muncitori din activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii de apa, lumina şi încălzire şi a celor de deservire a posturilor fixe şi de la blocurile alimentare, rezultat din aplicarea criteriilor de normare se repartizează de către conducerea unităţii sanitare, pe ture şi pe locuri de munca în raport de necesităţile de funcţionare a unităţii sanitare respective şi de volumul de activitate.Se vor lua măsuri ca toţi muncitorii de întreţinere şi reparaţii care supraveghează funcţionarea unor instalaţii (normati la posturi fixe), sau cei care asigura întreţinerea şi repararea instalaţiilor de încălzire, apa, lumina sau a clădirilor, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrul unităţii sanitare, sa execute în cadrul compartimentului de lucru, ajustări de piese, recondiţionări de subansamble, dispozitive, etc. cat şi îndeplinirea altor sarcini stabilite de conducerea unităţii sanitare, în folosirea integrala a timpului de munca zilnic.Pentru fiecare meserie şi post se vor stabili în mod concret sarcinile şi atribuţiile precum şi răspunderile ce revin acestora prin fişa postului.8. Activitatea de întreţinere clădiri şi instalaţii de apa, lumina şi încălzire şi de deservire a posturilor fixe este organizată, condusă şi controlată de responsabilul compartimentului de întreţinere şi reparaţii, instalaţii şi aparatura stabilit de conducerea unităţii sanitare (inginer, subinginer tehnician, etc.) care răspunde de buna funcţionare şi deservire a instalaţiilor şi utilajelor respective.Muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru, lucrările ce le executa. Cei de la posturile fixe vor consemna în registrele de tura, data, ora predării - preluării schimbului - modul cum au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenta şi remedierea acestora, etc.Caietele sau bonurile de lucru şi registrele de tura vor fi controlate şi vizate de responsabilul compartimentului de întreţinere din unitatea sanitară, care certifica la finele lunii îndeplinirea atribuţiunilor şi sarcinilor de serviciu a personalului din subordine în vederea acordării drepturilor de salarizare.V. DISPOZIŢII FINALE9. Atribuţiile şi sarcinile personalului muncitor se stabilesc de către conducerea unităţii sanitare în baza indicatoarelor tarifare de calificare, completate în funcţie de condiţiile concrete în care se desfăşoară munca fiecărui muncitor.10. Posturile de muncitori normate potrivit criteriilor de normare prevăzute la cap. III pct. 6 lit. a şi b din prezentele normative de personal se vor putea utiliza numai la următoarele formaţii de lucru:- formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor (apa, lumina, încălzire);- formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri.
   +  Anexa 17METODOLOGIEde aplicare a Normativului de personal1. Normarea posturilor de personal în unităţile sanitare se face pe baza criteriilor de normare aprobate pe locuri de munca: secţii, compartimente, laboratoare, cabinete medicale, etc.2. Normarea posturilor fixe generale se face pe total unitate, iar repartizarea posturilor pe categorii de personal, pentru locurile de munca incluse la posturi fixe generale, se face în raport de necesităţile concrete ale fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică.3. Numărul de posturi determinat conform criteriilor de normare stabilite în prezentul normativ se stabileşte în număr întreg şi doua zecimale. Fracţiunile de la 0,01 la 0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51 la 0,99 se întregesc la un post la nivelul fiecărei poziţii din normativ.4. Pentru locurile de munca şi categoriile de personal unde nu se justifica utilizarea unui post cu norma întreaga, unităţile sanitare pot sa normeze 0,5 post.5. La locurile de munca unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere 24 ore din 24, iar criteriul de normare este număr posturi/tura în vederea asigurării continuării activităţii în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pe perioada concediului de odihna, în situaţia în care personalul determinat conform criteriilor de normare se dovedeşte a fi insuficient, se va putea determina un număr suplimentar de posturi, pentru fiecare loc de munca astfel:           a) acoperirea repaosului săptămânal              în cursul anului pentru 3 persoane 3 x 2 x 52 = 312 zile           b) acoperirea concediilor de odihna 3 x 25 = 75 zile           c) acoperirea sărbătorilor legale 3 x 7 = 21 zile           ────────────────────────────────────────────────────────────────           TOTAL zile de efectuat 408 zileNumăr mediu de zile lucrătoare dintr-un an este de 21,25 x 12 = 255.Numărul de posturi ce pot fi utilizate peste normativ se determina împărţind fondul de timp determinat suplimentar (408 zile) la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile), 408 : 255 = 1,6 posturi, respectiv 2 posturi.6. In situaţia în care ca urmare a aplicării normativului rezulta excedent de personal, conducerea unităţii sanitare cu personalitate juridică împreună cu direcţia de sănătate publica vor lua măsuri pentru redistribuirea personalului în unităţile sanitare deficitare din punct de vedere al încadrării cu personal, cu consultarea sindicatelor reprezentative.7. In secţiile şi compartimentele unde numărul de posturi de medici şi asistenţi medicali stabilit conform normativului este depăşit, persoanele care ocupa funcţiile respective vor fi menţinute pana la vacantarea acestor posturi, dar nu mai mult de 3 (trei) luni.8. Unităţile sanitare cu personalitate juridică care au încheiat contracte cu terţi pentru serviciile de curăţenie, paza, prepararea hranei etc., nu mai pot norma posturi de personal pentru aceste activităţi.9. Nivelul optim al gradului de utilizare a paturilor, pe tipuri de unităţi sanitare, este următorul: a) gradul optim de utilizare a paturilor = 300 de zile- institute şi centre medicale de specialitate;- spitale clinice şi spitale clinice de monospecialitate de interes naţional;- spitale judeţene din centre universitare;- spitale de urgenta.a(1) gradul optim de utilizare a paturilor = 260 de zile- institute clinice de boli infecţioase;- spitale clinice de boli infecţioase;- secţii şi compartimente de boli infecţioase din tipurile de unităţi sanitare nominalizate la litera a. b) gradul optim de utilizare a paturilor = 290 de zile- spitale judeţene, altele decât cele din centrele universitare;- spitale de monospecialitate, altele decât cele clinice.b(1) gradul optim de utilizare a paturilor = 250 de zile- spitale de boli infecţioase din municipiile reşedinţa de judeţ, altele altele decât cele clinice;- secţii şi compartimente de boli infecţioase din spitalele judeţene, altele decât cele clinice. c) gradul optim de utilizare a paturilor = 290 de zile- spitalele municipale.c(1) gradul optim de utilizare a paturilor = 280 de zile- spitalele orăşeneşti.c(2) gradul optim de utilizare a paturilor = 245 de zile- spitale, secţii şi compartimente de boli infecţioase din municipii, altele decât cele reşedinţa de judeţ;c(3) gradul optim de utilizare a paturilor = 240 zile- spitale orăşeneşti de boli infecţioase, secţii şi compartimente de boli infecţioase din spitalele orăşeneşti d) gradul optim de utilizare a paturilor = 270 de zile- spitalele comunale.d(1) gradul optim de utilizare a paturilor = 230 de zile- spitale comunale de boli infecţioase, secţii şi compartimente de boli infecţioase din spitalele comunale. e) gradul optim de utilizare a paturilor = 270 de zile- spitale, secţii şi compartimente cu paturi de obstetrica ginecologie şi pediatrie, în care patologia infecţioasă reprezintă o pondere de cel puţin 50%. f) gradul optim de utilizare a paturilor = 250 de zile- secţii şi compartimente cu paturi de neonatologie;- sanatorii şi preventorii.----