LEGE Nr. 69 din 15 iulie 1994pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 12 august 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1România adera la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973.  +  Articolul 2Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului exercita atribuţiile de organ de gestiune, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. 1 lit. a) din convenţie. Academia Română şi, după caz, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice exercita atribuţiile de autoritate ştiinţifică, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. 1 lit. b) din convenţie. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANCONVENTIE 03/03/1973