ORDIN nr. 148 din 3 martie 2003pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performantelor de comportare la foc
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Nr. 163 din 31 ianuarie 2003
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Nr. 90 din 19 februarie 2003
 • MINISTERUL DE INTERNE
 • Nr. 399 din 26 februarie 2003
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 148 din 3 martie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 28 martie 2003  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, ale art. 2 pct. 45 şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare, ale art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, ministrul industriei şi resurselor, ministrul de interne şi ministrul administraţiei publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performantelor de comportare la foc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Consiliul tehnic permanent pentru construcţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la aceeaşi dată cu Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul lucrărilorpublice, transporturilorşi locuinţei,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul industrieişi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistru de interne,Ioan RusMinistrul administraţieipublice,Octav Cozmanca  +  AnexăREGULAMENT 03/03/2003