HOTĂRÂRE nr. 299 din 13 martie 2003pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 31 martie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 49 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoana
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Radu Damian,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 13 martie 2003.Nr. 299.  +  ANEXĂREGULAMENTde aplicare a dispozițiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane