ORDIN nr. 288 din 27 februarie 2003pentru aprobarea Procedurii de recunoaştere a specificatiilor tehnice existente la nivel naţional, utilizate ca referinţe pentru aplicarea marcajului CS în domeniul produselor pentru construcţii
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 28 martie 2003    În conformitate cu prevederile art. 14 şi 15 din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii,în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de recunoaştere a specificatiilor tehnice existente la nivel naţional, utilizate ca referinţe pentru aplicarea marcajului CS în domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Consiliul tehnic permanent pentru construcţii din cadrul Centrului de Documentare pentru Construcţii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CDCAS) va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statBucureşti, 27 februarie 2003.Nr. 288.  +  AnexăPROCEDURA 27/02/2003