LEGE Nr. 68 din 15 iulie 1994privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 10 august 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945" se instituie pentru a comemora serviciile militare aduse statului român în timpul celui de-al doilea război mondial.  +  Articolul 2Medalia se conferă tuturor militarilor, asimilatilor de orice grad şi personalului civil încadrat în unităţile militare care au participat la campaniile armatei române în perioada 1941-1945 şi au calitatea de veteran de război al armatei române, conform Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.  +  Articolul 3Medalia se conferă şi funcţionarilor civili sau persoanelor care, neaparţinând armatei, au executat un serviciu efectiv şi permanent pe lângă aceasta şi au, de asemenea, calitatea de veteran de război.  +  Articolul 4Medalia se conferă de către Preşedintele României.  +  Articolul 5Dreptul de a purta medalia este personal şi netransmisibil.  +  Articolul 6Constatarea dreptului de a dobîndi medalia se va face de către Asociaţia Naţionala a Veteranilor de Război, care înaintează propunerile de conferire a decoratiilor.  +  Articolul 7Brevetele se eliberează de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 8Medalia "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945" este o cruce cu brate egale, despicate, de oţel oxidat, negru punctat, cu diametrul de 40 mm. Crucea are marginile lise, uşor ridicate, cu o grosime de 1,3 mm. În mijloc se afla un medalion cu diametrul de 13 mm, inconjurat de un cerc de oţel. Pe avers, este aplicată acvila cruciata, iar pe revers sunt stantati anii "1941-1945". Panglica medaliei este lata de 40 mm şi are dungi negre şi albastru deschis, alternând în mod egal.  +  Articolul 9Medalia se poarta în partea stinga a pieptului.  +  Articolul 10Ministerul Apărării Naţionale organizează evidenta celor decorati.  +  Articolul 11Cheltuielile de realizare vor fi suportate de către Guvernul României, prin Ministerul Apărării Naţionale. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRAAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN--------------------