HOTĂRÂRE nr. 273 din 13 martie 2003privind înfiinţarea unor filiale, societăţi comerciale pentru reparaţii şi servicii, prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 28 martie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii "Termoserv Rovinari" - S.A., denumita în continuare "Termoserv Rovinari" - S.A., Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii "Termoserv Turceni" S.A., denumita în continuare "Termoserv Turceni" - S.A., Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii "Termoserv Deva" - S.A., denumita în continuare "Termoserv Deva" S.A., Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii "Termoserv Craiova" - S.A., denumita în continuare "Termoserv Craiova" - S.A., Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii "Termoserv Bucureşti" - S.A., denumita în continuare "Termoserv Bucureşti" - S.A., Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii "Termoserv Constanta" S.A., denumita în continuare "Termoserv Constanta" S.A., Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii "Termoserv Mures" - S.A., denumita în continuare "Termoserv Mures" - S.A., Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii "Termoserv Borzesti" - S.A., denumita în continuare "Termoserv Borzesti" - S.A., Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii "Termoserv Doicesti" S.A., denumita în continuare "Termoserv Doicesti" - S.A., Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii "Termoserv Paroseni" - S.A., denumita în continuare "Termoserv Paroseni" - S.A., Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii "Termoserv Brăila" - S.A., denumita în continuare "Termoserv Brăila" - S.A., Societatea Comercială de Reparaţii şi Servicii "Termoserv Galaţi" - S.A., denumita în continuare "Termoserv Galaţi" - S.A., filiale ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., denumita în continuare "Termoelectrica" - S.A., prin reorganizarea acestei societăţi comerciale şi a filialelor sale. (2) Societăţile comerciale prevăzute la alin. (1), filiale ale "Termoelectrica" - S.A., sunt persoane juridice române care se organizează ca societăţi comerciale pe acţiuni şi funcţionează potrivit legii şi statutelor prevăzute în anexelenr. 1-12.  +  Articolul 2Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1, filiale ale "Termoelectrica" - S.A., au fiecare ca obiect principal de activitate realizarea lucrărilor de reparaţii, alte activităţi de prestări de servicii, precum şi executarea de lucrări de investiţii, prin efectuarea de acte de comerţ, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3 (1) Capitalul social iniţial al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 se constituie prin preluarea, după caz, a unei părţi din patrimoniul "Termoelectrica" S.A. sau a unor părţi din patrimoniul filialelor sale: Societatea Comercială "Electrocentrale Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A., respectiv Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" S.A., în baza situaţiei financiare de la 28 februarie 2003, conform proceselor-verbale de predare-preluare. (2) Capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1) se reduce în mod corespunzător. (3) Capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 este deţinut în întregime de "Termoelectrica" S.A. în calitate de acţionar unic, iar acţiunile deţinute la cele 12 filiale societăţi comerciale constituie proprietatea sa.  +  Articolul 4 (1) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor prelua toate drepturile şi îşi vor asuma toate obligaţiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la "Termoelectrica" S.A. şi de la filialele societăţi comerciale "Electrocentrale Rovinari" - S.A., "Electrocentrale Turceni" - S.A., "Electrocentrale Bucureşti" - S.A., "Electrocentrale Deva" S.A. şi se subroga în drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale acestor societăţi comerciale cu terţii, inclusiv în litigiile în curs. (2) Predarea-preluarea activului şi pasivului aferente capitalului social vărsat se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) Personalul din cadrul "Termoelectrica" S.A. şi al filialelor sale: Societatea Comercială "Electrocentrale Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A., respectiv Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A., se preia şi se considera transferat la societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1. (2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de "Termoelectrica" - S.A. rămâne în vigoare până la încheierea noilor contracte colective de muncă, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 6 (1) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 sunt conduse de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii acţionarilor, şi sunt administrate de consiliile de administraţie. (2) Adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 sunt formate din 3 membri care sunt numiţi şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor de la "Termoelectrica" - S.A. în baza mandatului emis de ministrul industriei şi resurselor. (3) Consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 sunt formate din 3 membri care sunt numiţi şi revocaţi de adunările generale ale acestor societăţi în baza mandatului emis de ministrul industriei şi resurselor.  +  Articolul 7Pe o perioadă de 5 ani reparaţiile şi alte prestări de servicii pentru "Termoelectrica" - S.A., filialele şi sucursalele sale vor fi efectuate, pe baze contractuale, de către societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1.  +  Articolul 8Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. şi funcţionarea unor societăţi comerciale în domeniul energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 9 ianuarie 2003, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.182/2001 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Deva" - S.A. Filiala a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., prin divizarea parţială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 4 decembrie 2001, se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 13 martie 2003.Nr. 273.  +  Anexa 1STATUT 13/03/2003  +  Anexa 2STATUT 13/03/2003  +  Anexa 3STATUT 13/03/2003  +  Anexa 4STATUT 13/03/2003  +  Anexa 5STATUT 13/03/2003  +  Anexa 6STATUT 13/03/2003  +  Anexa 7STATUT 13/03/2003  +  Anexa 8STATUT 13/03/2003  +  Anexa 9STATUT 13/03/2003  +  Anexa 10STATUT 13/03/2003  +  Anexa 11STATUT 13/03/2003  +  Anexa 12STATUT 13/03/2003