LEGE nr. 68 din 11 martie 2003privind acceptarea Codului pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 20(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 şi 2000 referitoare la acesta
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se acceptă Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 20(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluţia MEPC. 33(27) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 17 martie 1989 şi prin Rezoluţia MEPC. 56(33) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 30 octombrie 1992, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se acceptă Amendamentele la Codul BCH, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 41(29) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 16 martie 1990, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se acceptă Amendamentele la Codul BCH, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 70(38) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 10 iulie 1996, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se acceptă Amendamentele la Codul BCH, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 80(43) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 1 iulie 1999, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se acceptă Amendamentele la Codul BCH, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 91(45) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 octombrie 2000, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Armatorii şi operatorii navelor-cisternă sub pavilion român construite înainte de 1 iulie 1986, utilizate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase lichide, şi personalul lor navigant, producătorii de echipamente navale, precum şi alţi factori implicaţi în transportul pe mare al acestui tip de produse sunt obligaţi să respecte prevederile cuprinse în reglementările prevăzute la art. 1-5.  +  Articolul 7Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor reglementărilor prevăzute la art. 1-5.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI

  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 11 martie 2003.Nr. 68.  +  Anexa 1COD CONS. NAVE 30/10/1992  +  Anexa 2AMENDAMENT 16/03/1990  +  Anexa 3AMENDAMENT 10/07/1996  +  Anexa 4AMENDAMENT 01/07/1999  +  Anexa 5AMENDAMENT 05/10/2000