LEGE nr. 91 din 18 martie 2003pentru aderarea României la Convenţia privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza, aplicabilă anumitor produşi chimici periculosi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 27 martie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia adera la Convenţia privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza (procedura PIC), aplicabilă anumitor produşi chimici periculosi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 18 martie 2003.Nr. 91.CONVENTIE 10/09/1998