LEGE nr. 96 din 18 martie 2003pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 26 martie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 53 din 16 august 2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 27 august 2002, cu următoarele modificări:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială de baza, care cuprinde populația rurală reunita prin comunitate de interese și traditii. Comuna este alcătuită din unul sau mai multe sate componente, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Unul dintre satele componente este reședința a comunei.2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7În statut se precizează rangul unității administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități.3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Statutul precizează autoritățile administrației publice locale, sediul acestora, numărul și structura politica a membrilor consiliului local, precum și data constituirii acestuia.4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Persoanele născute în comuna primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul și certificatul de fiu/fiica al/a comunei în cadrul unei festivitati care se organizează de primar.5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Statutul stabilește condițiile de realizare a cooperării sau asocierii cu persoane juridice române ori străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum și de stabilire a unor relații de parteneriat cu unități administrativ-teritoriale similare din alte tari.6. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Statutul cuprinde mențiuni privind cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țara sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 18 martie 2003.Nr. 96.-------