LEGE nr. 72 din 11 martie 2003pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 17 iunie 1983 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1999 și 2000 referitoare la acesta
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 26 martie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se accepta Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 17 iunie 1983 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluția MSC.10(54) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 29 aprilie 1987, prin Rezoluția MSC.14(57) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 11 aprilie 1989 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.32(27) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 17 martie 1989, prin Rezoluția MSC.28(61) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 11 decembrie 1992 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.55(33) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 30 octombrie 1992, prin Rezoluția MSC.50(66) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 4 iunie 1996 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.69(38) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 10 iulie 1996 și prin Rezoluția MSC.58(67) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.73(39) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 10 martie 1997, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se accepta Amendamentele la Codul IBC, adoptate de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția MSC.16(58) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 24 mai 1990 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.40(29) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 16 martie 1990, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se accepta Amendamentele la Codul IBC, adoptate de Organizația Maritima Internationala prin Rezoluția MSC.102(73) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 2000 și, respectiv, prin rezoluțiile MEPC.79(43) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 1 iulie 1999 și MEPC.90(45) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 5 octombrie 2000, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Constructorii de nave, producătorii de echipamente navale, armatorii și operatorii navelor-cisterna sub pavilion român construite la 1 iulie 1986 sau după această dată, utilizate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase lichide, și personalul lor navigant, precum și alți factori implicați în transportul pe mare al acestui tip de produse sunt obligați să respecte prevederile cuprinse în reglementările prevăzute la art. 1-3.  +  Articolul 5Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute la art. 1-3.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 11 martie 2003.Nr. 72.  +  Anexa nr. 1CODUL INTERNAȚIONAL PENTRU CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAMENTUL NAVELORpentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 17 iunie 1983 și, respectiv prin Rezoluția MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluția MSC.10(54) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 29 aprilie 1987, prin Rezoluția MSC.14(57) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 11 aprilie 1989 și, respectiv prin Rezoluția MEPC.32(27) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marinla Londra la 17 martie 1989, prin Rezoluția MSC.28(61) a Comitetului Securității Maritimela Londra la 11 decembrie 1992 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.55(33) a Comitetuluipentru Protecția Mediului Marin la Londra la 30 octombrie 1992, prin Rezoluția MSC.50(66)a Comitetului Securității Maritime la Londra la 4 iunie 1996 și, respectiv, prin RezoluțiaMEPC.69(38) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 10 iulie 1996 șiprin Rezoluția MSC.58(67) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie1996 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.73(39) a Comitetului pentru Protecția MediuluiMarin la Londra la 10 martie 1997  +  Anexa nr. 2AMENDAMENTEla Codul IBC, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.16(58)a Comitetului Securității Maritime la Londra la 24 mai 1990 și, respectiv prin RezoluțiaMEPC.40(29) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 16 martie 1990  +  Anexa nr. 3AMENDAMENTEla Codul IBC, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.102(73)a Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 2000 și, respectiv prin RezoluțiileMEPC.79(43) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 1 iulie 1999 șiMEPC.90(45) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 5 octombrie 2000