LEGE nr. 71 din 11 martie 2003pentru acceptarea Codului internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia MSC.5(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 şi 2000 referitoare la acesta
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 26 martie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se accepta Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia MSC.5(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluţia MSC.30(61) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 decembrie 1992, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se accepta Amendamentele la Codul IGC, adoptate de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia MSC.17(58) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 24 mai 1990, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se accepta Amendamentele la Codul IGC, adoptate de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia MSC.32(63) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 23 mai 1994, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se accepta Amendamentele la Codul IGC, adoptate de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia MSC.59(67) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se accepta Amendamentele la Codul IGC, adoptate de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia MSC.103(73) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 decembrie 2000, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Constructorii de nave, producătorii de echipamente navale, armatorii şi operatorii navelor sub pavilion român, utilizate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate, şi personalul lor navigant, precum şi alţi factori implicaţi în transportul pe mare al acestui tip de marfa sunt obligaţi să respecte prevederile cuprinse în reglementările prevăzute la art. 1-5.  +  Articolul 7Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor reglementărilor prevăzute la art. 1-5.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 11 martie 2003.Nr. 71.  +  Anexa 1COD CONS. NAVE 17/06/1983  +  Anexa 2AMENDAMENT 24/05/1990  +  Anexa 3AMENDAMENT 23/05/1994  +  Anexa 4AMENDAMENT 05/12/1996  +  Anexa 5AMENDAMENT 05/12/2000