LEGE Nr. 65 din 15 iulie 1994pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1994, emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 188 din 22 iulie 1994    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 14 ianuarie 1994 pentru modificarea şi abrogarea unor dispoziţii ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 25 ianuarie 1994, emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, care se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins: "Pentru contravenţiile stabilite prin hotărâri ale Guvernului României se pot prevedea amenzi între 10.000 şi 1.000.000 lei. Pentru contravenţiile stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ori ale consiliilor judeţene se pot prevedea amenzi între 5.000 şi 500.000 lei." Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN------------------------