LEGE nr. 74 din 12 martie 2003privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 21 martie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 132 din 10 octombrie 2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 23 octombrie 2002, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Termenul de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, se proroga până la data de 1 ianuarie 2003, în vederea modificării și completării.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Până la data prevăzută la art. 1 salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată la agenții economici din industria de apărare a căror activitate este întreruptă temporar din lipsa de comenzi sau contracte vor desfășura activități de întreținere, conservare, reparații, paza, activități administrative și alte activități specifice. Sumele necesare pentru plata drepturilor salariale se suporta din prevederile bugetare aprobate Ministerului Industriei și Resurselor pe anul 2002.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 12 martie 2003.Nr. 74.-------